NAPIRENDTERVEZET
a 2024. május 28-án
Hargita Megyei Tanács rendkivüli ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozat-tervezetek

 

1. Határozattervezet a törvény által elismert vallási felekezetek 2024. évi támogatási programja keretében a vallási egységeknek nyújtott pénzügyi támogatást képező összegek elosztásának jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

 

KIEGÉSZÍTÉS A NAPIRENDTERVEZETHEZ

 

2. Határozattervezet a „DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38-621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000-16+000 REHABILITÁCIÓJA” című, 324785 SMIS kódszámú projekt második ütemének benyújtásának és megvalósításának jóváhagyásáról és a projekthez kapcsolódó kiadások biztosításáról a Centru 2021-2027 Regionális Program keretében, teljes körű megvalósítás céljából;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

 

3. Határozattervezet a Helyi Közigazgatási Egység között létrejött 604/15515/05.07.2017. számú együttműködési keretmegállapodás 2. számú kiegészítő aktusának jóváhagyásáról Hargita és Kovászna megye között a 2014-2020-as ROP 6. prioritási tengelyében való közös részvétel céljából „A regionális mobilitás ösztönzése a regionális közúti infrastruktúra TEN-T hálózathoz való csatlakoztatásával”, illetve a 2021-2027-es ROP Centru 2021-2027-es ROP 5. prioritási tengelyében való szakaszolásnak megfelelően „MEGKÖZELÍTHETŐ RÉGIÓ, SO 3. Az Európai Unió és Kovászna megye között. 2. A fenntartható, az éghajlatváltozással szemben ellenálló, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás fejlesztése és növelése, beleértve a TEN-T-hez való hozzáférés és a határokon átnyúló mobilitás javítását, „Beruházások a regionális jelentőségű közúti infrastruktúra korszerűsítésébe a TEN-T hálózathoz való kapcsolódás biztosítása érdekében” ;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

 

4. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 449/2024. sz. határozatának módosításáról, a beruházási cél aktualizált műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról: „DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A TELEK 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984; DJ 133 KM 25+000 – 41+866; DJ 137A KM 0+000 – 16+000 REABILITÁCIÓJA”;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

Gyülésanyag

Kiegészítek

Csíkszereda, 2024 május 24

 

   Elnök                                                            Megyei Főjegyző
Borboly Csaba                                                Balogh Krisztina