NAPIRENDTERVEZET
a 2024. június 10-án
Hargita Megyei Tanács rendkivüli ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozat-tervezetek

 

  1. Határozattervezet az Európai Bizottság Egységes Piaci Programja keretében, az „Élelmiszermegtakarítók – Élelmiszerhulladék-megelőzés Hargita megyében” című nemzetközi projekt megvalósításának jóváhagyásáról, az Európai Bizottság „Támogatások az érdekeltek számára az élelmiszer-hulladék megelőzéséért” című felhívása keretében;
    Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

2. Határozattervezet a „DN12 és a Állomás utca közötti bekötőút javítása a Gyergyószentmiklóson, a Gyergyószentmiklósi önkormányzat köztulajdonában, Hargita Megyei Önkormányzat, Hargita Megye Tanácsa kezelésében lévő DN12 és Állomás utca közötti bekötőút javítása” című beruházáshoz kapcsolódó földterület ideiglenes kezelésének jóváhagyásáról”;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

3. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének a 2024-es évre fizetendő hozzájárulásának jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

4. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló alapból a jövedelemadó 6%-os részéből származó összegnek Plăieșii de Jos önkormányzat részére történő szétosztásáról a 2024-es évre vonatkozóan;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

5. Határozattervezet a beruházási munkálatok közvetlen odaítélésének jóváhagyásáról, amelynek tárgya ,,Rehabilitáció DJ 113B, KM 2+600 INTRARE SAT LĂZĂREȘTI 13+500 INTERSECTION DJ 113A, szakasz Km 4+485 – 4+800″;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

6. Határozattervezet a „A DJ 121G 9+110. kilométerén lévő híd átépítése és a töltésvédelem megerősítése támfallal” tárgyú beruházási munka közvetlen odaítélésének jóváhagyásáról;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

7. Határozattervezet „A DJ 136A, 14+200 – 22+390 km, Etéd község,  Atyha falu – Korond község, 14+200 – 14+630 km szektor, DJ 136A útrendszer felújítása” tárgyú beruházási munka közvetlen odaítélésének jóváhagyásáról”;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 

Gyülésanyag

 

Csíkszereda, 2024 május 30

   Elnök                                                            Megyei Főjegyző
Borboly Csaba                                                Balogh Krisztina