NAPIRENDTERVEZET
a 2024. január 29-án
Hargita Megyei Tanács rendes ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó állásfoglalás-tervezetek

 

 

  1. Határozattervezet a tanulók szállítására vonatkozó havi átalánydíj egységértékének az országos átlagos egységértékkel megegyező lej/km-es értékének jóváhagyásáról;
    Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

2. Határozattervezet a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásának átruházására vonatkozó szerződések odaítélési dokumentációjának jóváhagyásáról szóló 52/2023. számú határozat módosításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

3. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa útján Hargita Megye Tanácsa és Hargita megye közigazgatási-területi egységei által Hargita Megyei Tanács által a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság gondozásában lévő, az adott közigazgatási-területi egységből származó és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság gondozásában lévő gyermek/fiatal személy éves költségeinek finanszírozásában részt vevő helyi tanácsok által kötendő keretszerződésminta jóváhagyásáról szóló 530/2023. számú határozat módosításának jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

4. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa és Hargita megye közigazgatási-területi egységei között Hargita Megye Tanácsa és Hargita megye közigazgatási-területi egységei között a közigazgatási-területi egységből származó fogyatékkal élő intézményesített személy éves költségének finanszírozásában részt vevő helyi tanácsok által kötendő keretszerződésminta jóváhagyásáról szóló 531/2023. számú határozat módosításának jóváhagyásáról szóló határozattervezet;

Kezdeményező: Bíró Barna Botond alelnök

KIEGÉSZÍTÉS A NAPIRENDTERVEZETHEZ

5. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 18/2024. számú, a 2024. február 8-11. között Vas megyébe, Magyarországra szervezett külföldre utazó küldöttek számának jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

6. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló, a jövedelemadó 6%-os hányadából képzett alapból a 2024. évre vonatkozó összeg Rákos Önkormányzata részére történő kiutalásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

7. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló költségvetési tartalékalapból Săcel községnek a 2024. évre szóló pénzügyi támogatás nyújtásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

Csíkszereda, 2024 január 23

Gyülésanyag

Kiegészítések

 

        Elnök                                                            Megyei Főjegyző
Borboly Csaba                                                  Balogh Krisztina