NAPIRENDTERVEZET
a 2023 május 26-án
Hargita Megye Tanácsának rendes ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetekről

 

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 354/2022. számú, az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Program által finanszírozásra jóváhagyott „DJ 137 rehabilitációja” beruházási cél aktualizált általános becslésének és aktualizált műszaki és gazdasági mutatóinak, valamint a cél megvalósításához a helyi költségvetésből finanszírozott kiadási kategóriák összegének jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 

Gyülésanyag

Kiegészítések

 

Csíkszereda, 2023 Május 22

 

 Elnök                                                                           Megyei főjegyző
Borboly Csaba                                                                  Balogh Krisztina