NAPIRENDTERVEZET
a 2023 május 15-án
Hargita Megye Tanácsának rendes ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetekről

 

 1. Határozattervezet tervezet a PRO HARGHITA-díj 2023. évi odaítéléséről;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló, a jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023. évre vonatkozó összegnek Lövéte Község Önkormányzata részére történő kiutalásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló Alapból a jövedelemadó 6%-os részéből képzett összeg felosztásáról Újszékely Önkormányzata részére a 2023-as évre;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a hozzáadottérték-adóból a megyei és községi utak kiadásainak finanszírozására levont összegek 2023. évi közigazgatási-területi egységek általi felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita megye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita megye magántulajdonában lévő, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Szentegyháza településeken található egyes épületek/lakások nyílt nyilvános pályázat útján történő értékesítésére vonatkozó pályázati dokumentáció jóváhagyásáról, beleértve a minimális aktualizált eladási árat, valamint Hargita Megye Tanácsának 230/2022. számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 13/2021. számú, a megvalósíthatósági tanulmány (FS) jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról a következő munkálatokra vonatkozóan: „Járda építése a DJ 133, 20+093 km – 22+071 km közelében”;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 264/2021. számú, a következő munkára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány (FS) jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról: „Járdaépítés Gyergyóújfalu községben”;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megyei Területi Közigazgatási Hivatal és az SC CSIK-CAR SERVICE SRL vállalat között létrejött 19576/2008. számú koncessziós szerződés módosítására vonatkozóan, amely a Megyei Sürgősségi Kórház területén, a Csíkszereda, László Dénes utca területén található 75 négyzetméteres földterületre vonatkozó koncessziós jog megadására/megszerzésére vonatkozik;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Kelemen–Görgény Közösségi Fejlesztési Társulás való hozzájárulásának jóváhagyásáról a 2023-as évre;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita megye képviselőjének megbízásáról a Hargita Megyei Községfejlesztési Társuláshoz való Hargita megyei hozzájárulás maximális mértékének jóváhagyására a 2023-as évre vonatkozóan;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Önkormányzatán keresztül a „Hargita Víz” Egyesület Községközi Fejlesztési Társulásnak fizetendő Hargita Megyei Önkormányzati hozzájárulás 2023. évre vonatkozó előirányzatáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa 2022-2024-es időszakra vonatkozó többéves gyakornoki programjának jóváhagyásáról szóló 88/2022. számú határozat módosításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Hargita Megye Tanácsának 2023. június 30-i rendes ülésének jegyzőkönyve;

Kezdeményező : Balogh Krisztina megyei főtitkár

 1. Hargita Megye Tanácsa 2023. november 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve;

Kezdeményező : Balogh Krisztina megyei főtitkár

 1. Hargita Megye Tanácsának 2023. november 29-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve;

Kezdeményező : Balogh Krisztina megyei főtitkár

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megye Tanácsa szakapparátusában és az annak alárendelt közszolgálatokon belül alkalmazott közfeladatok és szerződéses jellegű feladatok alapbérszintjének a funkciónak, besorolási fokozatnak/szakmai fokozatnak megfelelő nulladik fizetési fokozatban történő jóváhagyásáról szóló 204/2017. számú határozatának módosításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa Közbiztonsági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szervezeti és Személyzeti Szabályzatának jóváhagyásáról, az Igazgatótanács összetételének jóváhagyásáról, valamint a szolgálat furgonjának havi üzemanyag-fogyasztásának megállapításáról szóló 286/2012. sz. határozat 2. és 3. mellékletének módosításának jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megyei Közterület-felügyelet és a Vámszer Géza Népi Iparművészeti Iskola igazgatásában lévő Hpomorod Fürdő 6. számú villaépület ideiglenes használatáért fizetendő díjak megállapításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Vámszer Géza Művészeti és Kézműves Népiskolában a 2023-2024-es tanévtől alkalmazandó látogatási, felvételi, oklevélkiadási, hangszerhasználati, vizsgáztatási díjak jóváhagyásáról;
 1. Határozattervezet Oroszhegy község gazdálkodási jogának visszavonásáról  a Hargita megye tulajdonában lévő, a „Uknyéd község Oroszhegy villamosítása” beruházás I. és II. szakasza keretében megvalósított teljes elektromos vezeték 90%-os részesedésére, valamint ezen javaknak a Hargita megye közvagyonából a Hargita megye közvagyonába történő átruházásáról Oroszhegy községbe;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet az Madéfalva községnek a Hargita megye által a Madéfalva községi fürdőben birtokolt 97%-os részesedésére vonatkozó irányítási jogának visszavonásáról és annak a Hargita megye közvagyonából az  Madéfalva község közvagyonába való átviteléről;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 

KIEGÉSZÍTÉS A NAPIRENDTERVEZETHEZ

 

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló, a jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek Csikszentimre község önkormányzata részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló alapból a jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek a Gyergyóujfalu Önkormányzat részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló alapból a jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek a Felsőboldogfalva Község Önkormányzata részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló alapból a jövedelemadó 6%-os részéből képzett alapból a 2023-as évre vonatkozó összegnek a Madaras község részére történő felosztásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a Hargita Megye közvagyonába tartozó, Oklánd községben található épületnek az Oklánd Inkluzív Oktatásért Iskolaközpont Igazgatóság kezelésébe történő átadásának jóváhagyásáról és a Hargita Megyei Tanács 20/2008. számú, a Hargita Megye közvagyonába tartozó, Oklánd, Fő utca 5. és 69. szám alatt található épületeknek az Oklánd Speciális Iskola igazgatásába történő átadásának jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a „A DJ 134A, DN 13C Kissolymos-Székelykeresztúri, 7+518 – 15+484″ km km 7+518 – 15+484″ szektor 15+240 – 15+400″ km 15+240 – 15+400” beruházási célkitűzéssel kapcsolatos műszaki és gazdasági mutatók jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet a „DJ 133-as út felújítása, a DC 15-ös és a DJ 137A kereszteződése között, 16+396 – 25+380 km” című beruházás műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról”;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megye Tanácsa együttműködési programjának jóváhagyásáról szóló 83/2023. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről a vallási felekezetek tevékenységének megvalósítása érdekében a 2023-as évre vonatkozóan;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

 

Gyülésanyag

Kiegészítések

Csíkszereda, 2023 április 14

 

 Elnök                                                                           Megyei főjegyző
Borboly Csaba                                                                  Balogh Krisztina