Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de
31 ianuarie 2023

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 31 ianuarie 2023

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  77/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 31 ianuarie 2023, ora 12,00 în sistem de teleconferință/audioconferință.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Ședința extraordinară convocată de îndată privind cererea PNRR a fost solicitată de managerul județului,  Incze Csongor, și de echipa sa, să fie convocată mai devreme pentru că în cadrul proiectului au cerut o modificare în termen de 5 zile, urmând să fie un singur punct pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 332/2022 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în proiectul aferent investiției ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul manager Incze Csongor:  Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, aș dori să vă urez bun venit și să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat atât de repede la această ședință, deoarece ministerul a cerut clarificări cu privire la cererea noastră pentru depozitul de deșeuri, care a fost depusă anul trecut. Acest lucru ne-a dat un termen de 5 zile pentru a solicita clarificări și, pe lângă diverse declarații din partea primăriilor pe ale căror terenuri vor fi construite cele 2 depozite de deșeuri, este necesară și o decizie a consiliului. În decizia noastră de anul trecut, prin care am acceptat participarea la proiect, principalele lucruri care au fost schimbate în decizia consiliului au fost că a trebuit să fim destul de specifici cu privire la localitățile și la numărul de locuitori care vor fi deservite de aceste 2 depozite de deșeuri. De asemenea, cine va plăti partea de întreținere pentru aceste depozite în cei 5 ani de la achitarea ultimei sume. Ca administrație județeană, am făcut acest lucru pentru a nu împovăra și administrațiile locale cu acest lucru. Din câte știu eu, odată ce aceste solicitări de clarificare sunt primite de minister, vor urma formalitățile și sperăm că cererea va fi acceptată.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este și un amendament de fond.

Domnul manager Incze Csongor: spune că la început era așa ca întreținerea depozitelor pentru perioada de cinci ani să fie delegat la UAT-urlie participante,dar în urma discuților s-a ajuns la concluzia ca aceasta să fie a Consiliului Județean Harghita. Amendamentul de fond se referă la aceasta de a introduce un nou articol în care va fi specificat că Consiliul Județean se va ocupa de întreținerea depozitelor de deșeuri timp de 5 ani.

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot amendamentului de fond:

Aprobarea amendamentului de fond nr. 111775/2023 asupra proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 332/2022 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în proiectul aferent investiției ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 332/2022 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în proiectul aferent investiției ”Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență”

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 25 Da

     

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 ianuarie 2023, cu număr de înregistrare  nr.  111890/2023  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

                                             Miercurea Ciuc, 29. 09. 2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina  

                                                                                                                                 

                                                                                   

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

  Întocmit,

Antal Zsófia