NAPIRENDTERVEZET
a 2023 január 16-án
Hargita Megye Tanácsának rendes ülésén
megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetekről

 

 

  1. Határozattervezet a Hargita megye 2023. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a 2024-2026. évi előirányzatának jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a “Hargita megyei önkéntes tűzoltó egyesületek éves támogatási programjának jóváhagyásáról” a 2023. évre vonatkozóan;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának “A Hargita megyei családokat támogató tevékenységek éves programja” 2023-as évre vonatkozó jóváhagyásáról szóló határozat-tervezete;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának “Hargita megye sportjának 2023. évi éves támogatási programja” jóváhagyásáról szóló határozat-tervezete;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet “Hargita Megye Tanácsának a Hargita megyében turisztikai tevékenységet folytató egyesületekkel és alapítványokkal való éves együttműködési programjának jóváhagyásáról” a 2023-as évre vonatkozóan;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának “Az ifjúsági tevékenységek finanszírozásának éves programja Hargita megyében” című, a 2023-as évre vonatkozó tervezetének jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a “Hargita megye képviselete és népszerűsítése az Európai Unió intézményei, az Európai Régiók Közgyűlése és az ALDA felé” című program jóváhagyásáról szóló 18/2022. sz. határozatának módosításának jóváhagyásáról a 2022-2024-es évekre vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsának 19/2022. számú, az országon kívüli megyékkel és régiókkal való testvérvárosi kapcsolatok támogatására és fejlesztésére irányuló program végrehajtásának jóváhagyásáról szóló határozatának módosításának jóváhagyásáról a 2022-2024-es évekre vonatkozó, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a 2023. február 09-12. között Vas megyébe, Magyarországra történő külföldi utazás küldötteinek számának jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a Nemzeti Drogellenes Ügynökségnek a Hargita megyei Balán, 1918. december 1. utca 32 B. szám alatt található, Hargita megye közterületéhez tartozó, négyemeletes kórház részét képező Balán Poliklinikai Kórház épületének a kezeléséhez való jogának visszavonásáról;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a “Hargita megye víz- és szennyvízinfrastruktúrájának fejlesztésére irányuló regionális projekt, 2014-2020 Hargita megye víz- és szennyvízinfrastruktúrájának fejlesztése” című projekthez kapcsolódó költség-haszon elemzés szerinti éves díjfejlesztési terv jóváhagyásáról és Hargita megye képviselőjének külön megbízásáról a Hargita Víz Egyesület Közösségei Fejlesztési Társulás közgyűlésében, amelynek Hargita megye társult tagja;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a “Hargita megye víz- és szennyvízinfrastruktúrájának fejlesztését célzó regionális projekt 2014-2020” megvalósíthatósági tanulmányának, a projekt műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, valamint Hargita megye képviselőjének külön megbízás adásáról a Hargita Víz Egyesület Társulások Közgyűlésében, amelynek Hargita megye társult tagja;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megyei Közigazgatási Palota kapcsolódó parkolóiban és/vagy teraszán hagyományos és/vagy helyi termékek értékesítésével egybekötött vásárok szervezéséről szóló 213/2017. számú határozatának módosításának jóváhagyásáról, valamint a vásárok részvételi díjának jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a Székely termék/Produs secuiesc/Sekler produkt közösségi védjegy használati jogának megadására és ellenőrzésére vonatkozó módszertan jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet Hargita megye Hargita Megye Tanácsán keresztül az Erasmus+ program keretében az EDUBOT nemzetközi projekt megvalósításában való részvételének jóváhagyásáról;

  Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

   

  1. Határozattervezet a Fortuna Park szolgáltatási lakások átadásának jóváhagyásáról a  –  Csíkszereda, Fortuna Park utca, 1 sz. A lakrász, 502-es számú, 50.326-C1-U22 Csíkszereda, CF számon azonosított, Hargita megye magánterületéhez tartozó területet Hargita Megye Tanácsának igazgatásából a Csíkszereda Megyei Sürgősségi Kórház igazgatásába;

  Kezdeményező :  Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a Hargita megyével kapcsolatos beruházások értékének jóváhagyásáról és a “Regionális projekt a víz- és szennyvízinfrastruktúra fejlesztésére Hargita megyében a 2014-2020-as időszakban” társfinanszírozásában való részvételről”;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet a Hargita megyei elővásárlási jogáról való lemondásról a Borszék városában, az Izvoare utca 7. szám alatti, 21. számú Villa  “Speranța” ingatlanon;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

   

  1. Határozattervezet Galócás község igazgatási jogának visszavonásáról a “Galócás elektromos hálózat rehabilitációja, I. és II. szakasz, Hargita megye” elnevezésű beruházás keretében megvalósított, a Hargita megye tulajdonában lévő teljes elektromos vezetékre vonatkozó részesedésekről és ezen javaknak a Hargita megye közvagyonából Galócás község közvagyonába történő átruházásáról;

  Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

 

Gyülésanyag

 

Csíkszereda, 2023 január 10

            Elnök                                                                           Megyei főjegyző
Borboly Csaba                                                                Balogh Krisztina