JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 ianuarie 2023

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 09 ianuarie 2023

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  6/2023, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 2, lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 09 ianuarie 2023, ora 09:00 în sistem teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 27 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt 3 puncte pe ordinea de zi, unul cu abrogarea, celălalt cu aprobarea și mai este proiectul de hotărâre cu repartizarea care face parte din categoria glumelor care nu trebuie să fie luat în serios.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2022 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 302/2022 privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 302/2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2024 – 2026

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind  abrogarea  Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2022 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 302/2022 privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Prefectura a solicitat ca să fie modificat hotărârea, deoarece Strategia Integrate de Dezvoltare Urbană cuprinsă în proiectul de hotărâre menționat a fost adoptată la sfârșitul anului trecut în două limbi, română și maghiară, însă versiunea maghiară nu poate fi adoptată decât ca o traducere a limbii române.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 448/2022 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr. 302/2022 privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 302/2022 privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Strategia în limba maghiară va fi traducerea autentificată a Strategiei din limba română conform anexei din proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 302/2022 privind aprobarea  Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Miercurea Ciuc precum și al Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară  pentru perioada 2021-2030, și al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Miercurea Ciuc precum și a Zonei Urbane Funcționale aferente, varianta română și maghiară pentru perioada 2021-2030, și acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc – Asociația Csík Metropoliszövezet, la care Județul Harghita este membru asociat

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

 

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2024 – 2026

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pentru anul viitor și pentru anul următor, Ministerul Finanțelor solicită o estimare a repartizărilor către UAT-urile. Deoarece aceasta este de asemenea o hotărâre politică și nu se știe ce se va întâmpla în anii următori , care vor fi prioritățile, metoda folosită este împărțire egală a sumelor către UAT-uri și solicită ca nimeni să nu trateze cu seriozitate că așa va rămâne în ani următori.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2024 – 2026

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în acest moment se află în regiunea Gheorgheni, la consultări cu primarii din zona Gheorgheni pe tema bugetului.

În 20 de minute va fi la Voșlăbeni cu primarii din Nord, iar de la ora 14.00 se va consulta cu primarii din zona Ciuc. La data de 10 ianuarie se va consulta cu primarii din zona Odorheiu Secuiesc, și după-amiază, de la ora 14.30, va avea loc o ședință a fracțiunii UDMR-ul. El speră să trimită bugetul în data de 10 ianuarie, seară, dacă nu vor exista schimbări substanțiale la conținutul proiectului de hotărâre în cadrul ședinței fracțiunii UDMR.  Potrivit domnul președinte, la data de 16 – Luni, ar trebui să se aștepte la o ședință maraton, deoarece nu numai bugetul este adoptat, ci și programele proprii în afara celui cultural, banii de subvenții, o parte semnificativă a cotizațiilor. El a profitat de această ocazie pentru a le reaminti tuturor colegilor consilieri județeni că acele asociații, ADI-uri, care nu-și aduc acum cotizațiile vor pierde banii care le sunt facturați pentru luna ianuarie.  Sunt cu 20 de milioane de lei mai puțini și sunt contracte foarte serioase semnate. A și auzit zvonuri că încă contabilul nu lucrează, ci doar din martie, cei care nu o să fie pe listă nu vor primi sumele pentru luna ianuarie.  O să fie aprox 100 puncte pe ordinea de zi,  o ședință maraton, sunt cu 20% în minus ca și bani din TVA, bugetul este la limită, ADI-urile și asociațiile care nu depun documentele o să piardă sumele pentru luna ianuarie.

Termenul limită pentru depunerea amendamentelor de fond este joi seara și că, în cazul în care alte formațiuni politice doresc să organizeze o ședință de grup, se poate face o programare prin intermediul Cancelariei.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 ianuarie 2023, cu număr de înregistrare  nr.  109843/2023  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 20 februarie 2023

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

Întocmit,

Ravasz Renáta