JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  2 septembrie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 2 septembrie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  849/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul viceprimar Geréb Péter salută pe cei prezenți și spune bun venit participanților

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 2 septembrie 2022 de la Lupeni.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea și menționează că ședința extraordinară a fost convocată la Lupeni la sugestia d-lui vicepreședinte, sunt niște subiecte legate de regiunea Odorhei, realocări de fonduri care pot fi votate în cadrul ședinței. Exprimă mulțumirea pentru participare, pentru că s-au deplasat consilierii până la Lupeni și speră să aibă o ședință în care vor lua decizii înțelepte și benefice județului. Acordă cuvântul d-lui primar Kovács Lehel, și cere  pe dl.primar să prezintă scurt comuna , realizările comunemai acelor consilieri care sunt noi .

Domnul primar Kovács Lehel salută pe cei prezenți și face o prezentare a comunei, a satelor aparținătoare, a realizărilor, investițiilor efectuate în decursul anilor, dezvoltarea economico-socială a localității. Au fost realizări comune cu Consiliul Județean Harghita, de exemplu drumul județean DJ 134C podul de la Bulgăreni, toate aceste realizările au putut fi executate doar cu respectarea termenelor și a sarcinilor repartizate. Cel mai mare proiect ar fi, drumul județean  DJ136B care a fost început din anul 2011 și care poate fi continuată anul acesta și care leagă doua sate. De când au început lucrările nu mai sunt case de vânzare, iar dacă sunt atunci cu prețuri ridicate,  cei care s-au mutat acum vor sa revină acasă, să renoveze casele. Iar pentru  cei din comuna Atid, prin acest drum vor ajunge cel mai rapid în municipiul Odorheiu Secuiesc. Comuna Lupeniul are 9 sate, cel mai mic este Szencsed cu 4 locuitori, dar sunt și multe  case de vacanțe unde vin mulți turiști sau localnici să se odihnească dar sunt și multe sate la care numărul locutorilor variază. De exemplu se pare că s-a înmulțit numărul locuitorilor la Lupeni cu cca. 7-8% aproximativ 4.800 de locuitori sunt în totalitate. Fiecare sat are o biserică, la 8 sate au și cămin cultural, sunt și 11 clădiri școlare, există și infrastructură de apă și cca. 75 % de canalizare. Sunt și 300 de firme în comună, care contribuie semnificativ la dezvoltarea comunei.

Principala sursă de venit este cărbunul, localitatea având o tradiție în acest domeniu, prima dată notată este din anul 1596. 60% din cărbunele din supermarketuri provin de aici din zonă. dar Vor să obțină și certificarea de stațiune turistică de interes local, ca nu numai străinii să vină aici ci și turiști din țară. Se pregătesc de zilele comunei, care va împlini 20 de ani unde invită și pe cei prezenți și unde toată lumea e binevenită. Mulțumește Consiliului Județean Harghita pentru susținerea comunei și speră că acest lucru este benefic și pentru Consiliul județean.

Transmite că dl. consilier local de la Bulgăreni vrea să le mulțumească consiliului județean investițiile  făcute pe drumul  către Bulgăreni.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond salută membrii consiliului – exprimă mulțumiri d-lui primar pentru receptivitate, pentru că a fost și este o gazdă bună pentru ședința consiliului județean. Locația nu este ales la întâmplare, așa cum a menționat și dl. președinte, marele nativ al orașului este scriitorul Tamási Áron și a fost citat de atâtea ori spunând „suntem în lume pentru a fi undeva acasă în ea”.  Este dat acest colț de lume ca acasă, care uneori este destul de ”răcoros”, de multe ori se poate constata că terenul este destul de alunecos, dar acest loc trebuie transformat ca să fie confortabil, primitor și aceasta este una dintre sarcinile administrației locale și județene, prin gestionarea fondurilor publice. În acest sens este un bun exemplu administrația locală din Lupeni, echipa de consilieri locali, antreprenorii, comunitatea sub conducerea primarului și prin colaborare cu administrația județeană din ultimii ani. Este bucuros să vadă și în Lupeni se poate vedea, cum se poate face din casă un cămin, pentru că în ultimii 10 ani domnul primar și administrația locală chiar au transformat Lupeniul într-o comună primitoare, confortabilă și faptul că nu și-au pierdut elanul după toate progresele făcute. Este demonstrat și de faptul că au câștigat un proiect de aproape 19 milioane de lei prin programul Anghel Saligny, bani care vor fi folosiți pentru modernizarea străzilor comunale  și  asfaltare. Acest fapt arată că există viață în această comunitate, ceea ce a spus și domnul primar că populația comunei este în creștere este și o dovadă că oamenii consideră că merită să-și planifice un viitor în comuna Lupeni, merită să se mute în comună, să-și întemeieze o familie, fiind multe oportunități. Cei care au vizitat comuna au văzut grădinițe,  locuri de joacă,  amenajări pentru familii, ce au fost create în ultima perioadă. Felicită primarul și autoritățile locale pentru rezultatele obținute până în prezent, speră că Consiliul județean va aduce în continuare o contribuție la activitățile comunității locale și urându-și ca festivalul din weekend, cel mai mare din zona Odorhei, să fie un succes și îi urează succes și noroc în mod special prietenului Fancsali János, deoarece în fiecare an își asumă o parte considerabilă din organizare pentru ca festivalul să fie un succes și o experiență deosebită.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe dl. director Vágássy Alpár, locțiitorul Secretarului general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Domnul director Vágássy Alpár, locțiitorul Secretarului general al județului spune că sunt prezenți 22 de consilieri județeni, lipsește d-na Benedek Alexandra, dl. Conțiu Lucian, dl. Dávid Lajos, dl. Györgyi Attila, d-na Izsák Alina, d-na Nagy Mária Terézia, dl. Rákossy Botond József, dl. Sólyom László. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul consilier județean Becze István spune că nu va vota și nu participa la discuții la Proiectul de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către Asociaţia  Microregională Pogány-havas  pe anul 2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 12 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 136, km 25+180 – 25+550 și km 26+105 – 26+310, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației Județului Harghita plătibil către Asociaţia Microregională ‚‚Regiovest Szent Laszló’’ pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către Asociaţia Microregională Pogány-havas  pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJHR nr. 132/2022 referitoare la aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional „Prezentarea registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul programului Programul HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii dreptului de proprietate al U.A.T Județul Harghita asupra imobilului Vila nr. 36 situat în localitatea Băile Homorod și scoaterii acestuia din domeniul public

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva dorește să intervină în legătură cu ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi Rezultatul votului: 23 Da

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba: arată motivul pentru care trebuie modificat bugetul – cererea Consiliului județean a fost luată în considerare,  au spus clar că investițiile în curs nu pot fi oprite și deși a existat o corespondență mai devreme că Ministerul Finanțelor nu vede cu ochi buni contractarea unui alt împrumut la sfârșitul anului, pentru că mărește gradul de îndatorare a țării, crede că este rezultatul muncii comune și a intervenției UDMR, că se poate apela la un împrumut de 11 milioane de lei și acest fapt este important pentru că, așa cum a spus dl. primar, există câteva porțiuni de drum la comuna Lupeni, dar unul dintre motive este că se extinde tronsonul de drum care nu numai că se duce la localitățile Păuleni și Firtușu, ci că acesta va fi cel mai scurt traseu între Miercurea Ciuc-Târgu Mureș și retur și a mai auzit de la domnul primar că va fi probabil cel mai frumos traseu pentru motocicliști, dacă îl vor folosi, sau pentru toată lumea, pentru că este traseul prin Sângeorgiu de Pădure și va trece printr-un peisaj fantastic. A fost necesară rearanjarea resurselor astfel încât să poată fi continuate investițiile. Dacă bugetul este adoptat în forma în care este prezentat, se poate face un mare pas înainte în construcția acestui drum. La fel se poate avansa cu lucrările pe tronsonul de drum Tulgheș-Ditrău și pe tronsonul de drum în Valea Uzului. Arată că aceste subiecte sunt cele mai importante. Un alt subiect care a intrat ulterior și despre care menționează, se dorește reabilitarea clădirii administrației publice. Colegii au reușit să analizeze care sunt clădirile la care ar putea depune proiect pentru PNRR, astfel există o sumă de 280.000 de lei la amendamentul de fond. Celălalt subiect – pentru colegii de la Direcția tehnică, cei care se deplasează pe teren și care ar dori să aibă echipamente moderne, tablete grafice. Se achiziționează 5 astfel de tablete grafice pentru echipa tehnică, aceste 2 articole sunt în amendamentul de fond, care va fi supus la vot. Felicită Centrul Cultural pentru că Primăria Miercurea Ciuc contribuie cu 120.000 de lei, o sumă frumoasă și este un bun exemplu atunci când se organizează un eveniment al Consiliului Județean într-un oraș, este adresată o solicitare și primăriei să contribuie la eveniment.  Aceste aspecte sunt cuprinse în amendamentul de fond.

 

Domnul președinte Borboly Csaba: supune la vot Amendamentul de fond nr. 96506/2022 asupra proiectului hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la votarea proiectului de hotărâre  conform amendamentului de fond se vor modifica și articolele și anexele

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului de proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 23 Da,

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este 100.000 de lei și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 270.000 lei pentru căminul cultural și parcul din comună, și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 280.000 de lei pentru drum, zona turistică și baza sportivă supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 150.000 pentru trotuar și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 200.000 de lei pentru sistemul de apă și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlnița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 450.000 de lei pentru clădirea primăriei și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 100.000 de lei pentru clădirea primăriei și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 150.000 de lei pentru reabilitarea liceului și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici este suma de 300.000 de lei pentru canalizare, studii PUZ și cabinetul medical și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 12 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă, tragerea de credit este a 12-a tragere de credit, pentru că așa funcționează linia de credit, iau întotdeauna o decizie pentru fiecare factură și pentru a continua ceea ce tocmai a fost votat în buget, este nevoie de aprobarea consiliului județean pentru a 12-a tragere de credit.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 12 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba: colegii, domnii consilieri județeni Tőkés Lehel și Lőrincz István s-au abținut la vot la proiectul de hotărâre privind aprobarea tragerii de credit. La acest proiect de hotărâre se încearcă realocarea unei sume pentru drumul din comună, astfel încât să poată continua lucrările în direcția localităților Păuleni și Firtușu și mai departe spre Inlăceni. A nu fi de acord este dreptul consilierilor, dar a spus de multe ori că, dacă este calculat costul suplimentar al împrumutului, comparativ ar fi de 10 ori mai mare cheltuielile dacă aceste lucrări ar fi oprite și finalizate cu banii Consiliului Județean la un moment dat, iar oricine a fost la Păuleni și Firtușu poate vedea lucrările monumentale care se fac.

Domnul consilier județean Tőkés Lehel:  exprimă, că nu este de acord cu cele afirmate de domnul președinte în legătură cu votul lor. Ei nu și-au exprimat un dezacord cu lucrările ce vor fi efectuate, ci pur și simplu nu este de acord cu faptul că a în aceste vremuri să fie contractat un împrumut, mai ales având în vedere faptul că (dacă colegii s-au uitat la împrumutul prevăzut pentru acest an), dobânda este de 36 de milioane de lei la cele 50 de milioane de lei contractat, pe care județul le va plăti până în anul 2036. Doar subliniază că foarte puțini dintre cei prezenți vor fi consilieri județeni și atunci și județul va plăti în continuare împrumutul, subliniază acest fapt ca o paranteză, fără a fi ceva personal.

Domnul președinte Borboly Csaba: matematica este foarte importantă, este corect dacă se vorbește de ambele părți, dânșii au primit calculele oficiale. Dacă este luat creditul, cheltuielile cu dobânda vor fi de 36 de milioane de lei, iar dacă nu este luat creditul și lucrările vor fi scoase din nou la licitație, costul total va fi de 136 de milioane de lei. Crede că și un copil de clasa I-IV și copilul oricui din clasele I-IV poate calcula ce este mai bine. Dacă este bine pentru consilierii județeni AMT să plătească în plus 100 de milioane atunci probabil au o justificare. Dacă consilierii AMT  consideră că trebuie evitată plata acelei sume de 100 de milioane, din acest punct de vedere au dreptate – probabil generația următoare va plăti, pentru că legea spune clar că dacă o lucrare este oprită (a prezentat deja o dată foarte temeinic), atunci nu poate fi repornită timp de 3 ani. Dacă se opresc lucrările acum, așa cum sunt, nu pot fi continuate timp de 3 ani. Consiliul următor va trebui să suporte povara, dar următorul consiliu va plăti cu 100 de milioane de lei mai mult calculat cu prețurile actuale, dar se poate cum prețurile cresc, deci probabil că cele 100 de milioane de azi, pe 2 septembrie 2022, peste 3 ani vor fi mult mai mult decât atât. Deci matematica este foarte simplă și de aceea fiecare trebuie să-și asume responsabilitatea politică pentru ceea ce susține și  pentru ce nu-și asumă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

 

Domnul consilier județean Csillag Péter salută pe toată lumea, cere scuze pentru că intervine. Menționează că a fost inițiatorul împrumutului și acum 3 ani. Trebuie calculat faptul că trebuie plătit o mulțime de dobânzi după aceea, dar dacă aceste lucrări ar fi fost oprite, cât ar costa să fie reluate de la capăt peste 3 ani având în vedere că totul se scumpește, creșterea prețurilor va fi mult mai mare decât dobânda. Dânsul a votat pentru împrumut, a fost în favoarea acestuia, consideră că activează  pentru județul Harghita, nu pentru un partid.

 

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond întreabă ”a fost votat?”, așa că dezbaterea este după vot. Este o situație interesantă, dar dacă este o discuție despre, atunci nu ar trebui să fie o problemă. Dânsul a votat toate împrumuturile de până acum și dacă își amintește bine, a votat ”pentru” la toate tragerile de credite și va vota în continuare dacă va vedea că se îndreaptă spre investiții care servesc interesele oamenilor din județul Harghita. În această lume, foarte puțini sunt cei care pot spune că nu au solicitat un împrumut pentru un proiect important și în viața de familie. Se încearcă prezentarea creditului ca ceva cu conotații negative, dar creditul înseamnă doar că o investiție majoră poate fi făcută mai repede decât este nevoie pentru a-l produce din venit propriu. Precizează că pachetul de ajutor al Uniunii Europene( numit PNRR(Planul Național de Redresare și Reziliență) este un fond de reconstrucție, din care România va implementa foarte mult, practic toate reformele statului, jumătate din acești bani sunt un împrumut. Jumătate din sumele ce vin de la Uniunea Europeană pentru a implementa PNRR este un împrumut. Cealaltă jumătate este un ajutor nerambursabil, așa că, privind lucrurile astfel, țara finanțează, de asemenea, o mulțime de investiții majore și de implementări pe scară largă cu împrumuturi. Dacă a înțeles bine, nu este responsabilitatea organului deliberativ să ramburseze împrumutul până în anul 2036, ci economia județului Harghita trebuie să genereze suficient pentru ca administrația județului să îl poată plăti. Este convins că, dacă împrumutul este folosit pentru investiții care pot stimula economia, va contribui la bugetul administrației județene, sau la bugetul administrațiilor locale, pentru a da un impuls sectorului economic care va ajuta administrația locală în viitor. Din această perspectivă privește creditul și cererea de tragere din contract de credite și, în această abordare, sprijină, așa cum a făcut-o până acum și va continua să o facă.

Domnul administrator public Incze Csongor salută pe toată lumea, mulțumește gazdelor și se bucură că se află în Lupeni, pentru că și-a petrecut mai mult de jumătate din copilărie în localitate. A cerut cuvântul pentru că dorește să abordeze acest subiect din 2 unghiuri, dar și pentru că anterior, între anii 2014 și 2016, în calitate de vicepreședinte, s-a ocupat de întreținerea drumurilor județene și a văzut atunci cât costă așa-zisele lucrări de reparații care trebuiau făcute, pe cei peste 800 km de drum județean. La vremea respectivă, era vorba de aproximativ 12 milioane de lei doar pentru întreținerea de vară și alte 6 milioane de lei pentru întreținerea de deszăpezire pe timp de iarnă. Nu trebuie inclus deszăpezirea pentru că, indiferent de calitatea drumurilor, oricum trebuie făcută, dar în momentul în care drumurile sunt reparate și constructorul oferă o garanție pentru mai mulți ani, consiliul județean nu mai trebuie să plătească costuri suplimentare, deci se economisește o anumită sumă de bani din lucrările de întreținere, dacă toate drumurile ar fi reparate complet s-ar putea economisi toată suma. Celălalt aspect este că, dacă se ia în considerare faptul că în urmă cu 100 de ani, indiferent ce fel de conducere au avut țările, un lucru a fost întotdeauna prezent, și anume inflația. Deci, din acest aspect, dacă se face o investiție la un preț bun în momentul respectiv (chiar dacă există o dobândă), în momentul în care este finalizat și rambursat, dacă ar trebui acea investiție începută în acel moment, se poate calcula că se poate face acea investiție pentru o sumă de bani mult mai mare, decât ar fi fost posibil atunci când a fost contractat împrumutul. În acest sens, toți experții economici spun că un împrumut pentru o investiție rezonabilă, este profitabil pe termen lung, deoarece inflația va transforma împrumutul în avantaj.  Spune că, din aceste două puncte de vedere, administrația județeană ia o decizie foarte bună atunci când se gândește la un împrumut pentru repararea drumurilor.

 

Domnul consilier județean Tőkés Lehel: singurul motiv pentru care a solicitat să intervină din nou este că atât de mulți au reacționat. Dezbaterea a început după ce a cerut cuvântul și a fost pentru că a existat o controversă la început despre votul dânșilor. Le spune din nou colegilor că dincolo de faptul că nu sunt împotriva investițiilor și nu au fost niciodată împotrivă, ci doar pentru a sublinia că la 1 ianuarie 2025, Consiliul Județean Harghita va avea de plătit 1,5 milioane(nu știe exact), va trebui să plătească rata împrumutului cu dobândă. Nu știe bugetul localității Lupeni, dar cu siguranță nu este de 10 milioane de lei și precizează că Consiliul Județean Harghita va plăti 1,5 milioane de lei pe lună, împrumut și dobândă în total. Atunci când nu este acoperire pentru acest fapt, el crede că este o decizie în grabă, pe lângă faptul că aceste drumuri chiar au nevoie de îmbunătățiri pentru că sunt neglijate. Nu este vina lor, ci a administrațiilor județene anterioare, dacă nu au acționat atunci când ar fi putut să o facă. Încă o dată arată că sunt în total de două ori 50 de milioane  de lei, primul 50 de milion a fost deja împrumutat, celălalt va fi împrumutat, dobânda la cele două împrumuturi este de 72 de milioane de lei ca să înțeleagă toată lumea, în total suma este de 172 de milioane de lei și din partea lui este încheiată discuția, orice reacție va fi, pentru că timpul se scurge.

 

Domnul președinte Borboly Csaba: spune da și viața nu se oprește pentru că consiliile județene au veniturile lor și așa cum spunea dl. administrator public Consiliul județean cheltuiește în fiecare an mult mai mult decât dobânzile pentru întreținerea de vară. Spune că nu e bine de căzut în groapa populismului pentru că pe de o parte sunt cheltuieli mult mai mari pentru întreținerea de vară, pe partea cealaltă calitatea vieții celor care locuiesc acolo. El crede că oamenii din Păuleni, Firtușu au aceleași drepturi ca și dânsul care locuiește în Miercurea Ciuc, de a merge pe un drum normal și nu nepoților lor să le fie dat să meargă pe un drum normal. Reamintește cele spuse de domnul primar, nu sunt case de vânzare, oamenii vor să se mute acasă, chiar și din străinătate. Acești oameni vor produce și vor munci, așa cum a spus și dl. vicepreședinte, economia este în plină expansiune aici și cu această investiție se vor crea condiții. Nu este o cheltuială construirea unui drum. Construirea unui drum înseamnă crearea de investiții, crearea de locuri de muncă, crearea șansei ca cei 14% din impozitul pe venit să crească și Consiliul județean să primească nu 1,5 milioane de lei în plus pe lună, ci 5 – 6 milioane de lei în plus pe lună.  Este o formulă foarte simplă și în acest sens, crede că toată lumea din aceste locuri frumoase, mai ales în cazul în care turismul, serviciile și transportul în general, vor economisi mult combustibil dacă vor lua aici drumul spre Târgu Mureș. Se poate lua în considerare impactul asupra mediului, se poate lua în considerare stoparea îmbătrânirii populației. Dacă Alianța Maghiară din Transilvania crede cu adevărat că toată lumea ar trebui să se mute în marile orașe, atâta timp cât, printr-o minune vor exista mulți bani, el, ca politician  UDMR, respinge acest lucru cu totul. Crede în satele mici, crede că satele mici au nevoie de dezvoltare și că trebuie create resursele pentru asta, este atât de simplu și spune că toată lumea din acest județ are același drept de a trăi și de a se deplasa confortabil, este de datoria lor să creeze dezvoltarea economică și socială a județului și cel mai direct mod de a face acest lucru este să construiască drumuri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 136, km 25+180 – 25+550 și km 26+105 – 26+310, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare temporară asupra sectorului de drum județean DJ 136, km 25+180 – 25+550 și km 26+105 – 26+310, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a Județului Harghita, din administrarea Consiliului Județean Harghita în administrarea Consiliului Local al Comunei Avrămești

Rezultatul votului: 22 Da

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Cristuru Secuiesc ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 22 Da

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizației Județului Harghita plătibil către Asociaţia  Microregională ‚‚Regiovest Szent Laszló’’ pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al 79.000 lei cotizație Județului Harghita plătibil către Asociaţia  Microregională ‚‚Regiovest Szent Laszló’’ pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către Asociaţia  Microregională Pogány-havas  pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba: Asociaţia  Microregională Pogány – are aproape 1.000.000 de euro venituri din proiecte, exprimă felicitări – este exemplar modul în care această microregiune se relansează și atrage resurse externe, în principal de către întreprinderile locale în ceea ce privește vânzările și anul acesta Consiliul județean contribuie cu 100.000 de lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea însușirii cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita către Asociaţia  Microregională Pogány-havas  pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Rezultatul votului: 22 Da

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna august 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 20 Da, 2 Abțineri

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJHR nr. 132/2022 referitoare la aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJHR nr. 132/2022 referitoare la aprobarea Metodologiei de acordarea a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului sau familiei adoptatoare

Rezultatul votului: 22 Da,

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional „Prezentarea registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul programului Programul HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional „Prezentarea registrului de valori al județului Harghita prin spectacole de teatru de păpuși pentru copii 2022”, în cadrul programului Programul HUNG–2022 al Ministerului Agriculturii din Ungaria

Rezultatul votului: 22 Da

 

Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că acest proiect de stemă a fost votat de mai multe ori, de consiliul județean, nu actualul consiliu, ci organul deliberativ anterior a decis, el așa știe că nu a existat un dezacord politic în privința stemei. Dezacord și discuția fost în cazul steagului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a județului Harghita

Rezultatul votului: 19 Da, 3 Abțineri

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea stingerii dreptului de proprietate al U.A.T Județul Harghita asupra imobilului Vila nr. 36 situat în localitatea Băile Homorod și scoaterii acestuia din domeniul public

Domnul președinte Borboly Csaba: în contextul dezvoltării localității Băile Homorod, unde se construiește un hotel cu un standard foarte ridicat de servicii, o fostă vilă aflată într-o stare avansată de degradare trebuie demolată și scoasă din inventar.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea stingerii dreptului de proprietate al U.A.T Județul Harghita asupra imobilului Vila nr. 36 situat în localitatea Băile Homorod și scoaterii acestuia din domeniul public

Rezultatul votului: 22 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba  prezintă  că avut două deplasări, unul în județul Pest și la firma Aeroexpress. Va exista un nou zbor care va lega localitatea Târgu Mureș cu localitatea Debrecen din Ungaria și localitatea Cluj-Napoca cu Budapesta. Se discută de jumătate de an cum să coordoneze aceste curse pentru a aduce mai mulți pasageri. Pe lângă zborurile Wizz Air va exista o companie startup din Ungaria care va avea curse de la Târgu Mureș la Debrecen și de la Cluj-Napoca la Budapesta. Acest subiect va fi discutat în detaliu la ședința de conducere și poate că la ședința de consiliu de săptămâna viitoare poate veni cu propuneri, pentru ca acest zbor să fie viabil, locuitorii din județul Harghita trebuie să profite – să circule cu aceste curse. În afară de acest subiect au fost discutate programe și proiecte comune cu președintele județului Pest.

Cealaltă deplasare a fost la sfârșitul săptămânii precedente, unde au încheiat proiectul SevensMasters pe data de 31 august, unde profesori din 7 localități au primit ajutor în cadrul programului Erasmus, modalități de învățare pentru elevi la mai multe materii, în special la matematică, dar și la alte materii. Au discutat despre cum să înceapă un alt proiect. Este era chatbot, oriunde poate să apară un robot care îți pune întrebări. Ei doresc să creeze un astfel de robot Educhat pentru a ajuta atât profesorii, cât și elevii în procesul educațional.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții la punctul Diverse?

Domnul consilier județean Márton Csaba: spune că întrucât este pe teren propriu, ar dori, să ureze bun venit D-lui președinte, d-lui vicepreședinte, d-lui manager public al județului, stimaților colegi și ar dori să le mulțumească pentru că au susținut proiectele de hotărâri care au fost adoptate cu privire la Lupeni și la ”Ținutul Sării”.  Ar vrea să aducă în discuție o problemă. A avut o întâlnire cu protopopul unitarian și dânsul a întrebat dacă ar fi posibil să se transfere cât mai repede cei 40.000 de lei câștigați prin proiect pentru localitățile Corund și Nicolesti, pentru că au mare nevoie de bani acum.

Domnul consilier județean Tőkés Lehel: dorește să vorbească despre o problemă din Mihăileni, probabil că colegul consilier va putea să o susțină dacă e așa – în Mihăileni, drumul județean DJ124, pasajul subteran de cale ferată-drumul județean se umple cu apă în mod regulat și ar fi bine dacă consiliul județean ar putea să ia inițiativa și să rezolve această problemă. Cealaltă problemă ar fi la intersecția drumurilor județene 124 și 124A, lângă biserica monument, vizibilitatea redusă de pe drumul 124A este destul de periculoasă pentru cei care vin dinspre Frumoasa, sugerează ca autoritățile să caute o rezolvare.

Domnul consilier județean Fodor Zoltán: acum câțiva ani chiar s-a umplut cu apă sub pod, dar s-a făcut o investiție și acum nu mai este această problemă. Dânsul trece zilnic acolo și afirmă că cineva are informații greșite. Nu este multă apă, foarte puțin este, acum nu știe dacă se mai poate face vreo investiție. Cealaltă problemă sesizată este la intersecția celor două drumuri județene, acolo, administrația publică locală ar trebui să intervină, au adoptat o hotărâre de colaborare, dar nu au reușit să meargă mai departe, este nefinalizat.

Domnul consilier județean Hîrlav Costin: spune că este îmbucurător faptul că s-au acordat bani,cei 6% pentru localități din zona Odorhei dar așteaptă și în zona de Nord la Toplița, la Bilbor la Corbu la Gălăuțaș peste tot.

Domnul președinte Borboly Csaba: va fi în septembrie, asta au discutat în grupul UDMR, deci în cursul luni septembrie când vor conveni data potrivită și locația va fi, vor merge cu 100% din ce a mai rămas.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor: dorește să sesizeze o chestiune vizavi de investiția care se realizează la Gheorgheni la liceul teoretic Sfântu Nicolae. Momentan a văzut o scădere a intensității lucrărilor, sau cel puțin o oprire vizavi de asta și spune că ar trebui verificat modul în care se duce la îndeplinire investiția. Este în termen doar că se gândește că începe anul școlar și ar fi bine să se vadă într-adevăr niște îmbunătățiri în respectiva lucrare.

Domnul președinte Borboly Csaba: Consiliul județean numai a sprijinit municipiul, deci ei trebuie să ia măsuri, dar eventual o să-l viziteze, va solicita să vină și dl. primar. În data de 07 septembrie 2022, adică miercuri va fi o ședință la Cinod și se poate deplasa cu orice mașină, o să viziteze și granița de județ și acolo vor fi votate repartizările pentru comunele din Ciucul de Jos din 6%. Programul va fi în jur de 2 ore, 2 ore jumate.

Domnul Csillag Péter spune că investiția aceasta spre Valea Uzului este probabil una dintre cele mai mari investiții și invită pe toți consilierii să participe la această ședință, iar dânsul va aduce vinul.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că după sondajul făcut în jurul orei 14,30 să fie ședința din Cinod.

Domnul primar Kovács Lehel mulțumește Consiliului Județean pentru deciziile luate în favoarea comunei și invită pe toți consilierii la evenimentele care vor fi la Lupeni.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 2 septembrie 2022, cu număr de înregistrare  nr. 97070/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 30.01.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                 

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit