JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de   24 octombrie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 24 octombrie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1182/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 24 octombrie 2022, ora 08,30 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba: mulțumește pentru prezența consilierilor județeni,  dânsul este limitat, peste 20 de minute în clădirea guvernulu în centrul de presă unde sunt acum se va face o declarație de presă de la 09:30. Tema va fi despre unele exemple în ceea ce privește achizițiile publice. Au fost discuții cu mai multe ministere, cu mai multe autorități cu președintele curții de conturi cu foarte mulți oameni și se va vorbi despre faptul cât de bine s-a realizat achiziția publică centralizată în județul Harghita, astfel în ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi: dorește să întrebe pe doamna secretar, dacă au reușit să facă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind transportul comun sau trebuie să fie scoasă de pe ordinea de zi?

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului: menționează, că momentan nu e gata și proiectul de hotărâre trebuie să fie și corectată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 23 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba subiectul ședinței de astăzi a Consiliului este acela de a plăti facturile, de a realoca plățile, investițiile. Unde nu au mers plățile investițiile să fie realocate fonduri suplimentare. Acesta este, de asemenea, subiectul modificării bugetului. După aceea două hotărâri: unul se referă la faptul ca să nu fie dobânzi penalizatoare la sfârșitul anului, referitor la creditul neutilizat și referitor la dobânzile executanțiilor lucrărilor și să fie regrupate facturile ca să se facă și plăți.  Al doilea lucru este tot cu creditul, au fost discuții cu juriștii despre faptul că sumele facturilor variază mereu, să nu se facă ședință pentru fiecare factură în parte, ci semestrial, semestru cu semestru, așa că de patru ori pe an se va cere acordul consiliului județean pentru rularea creditului. În plus, mai este și județul Zala, Ungaria și scoaterea de pe ordinea de a proiectului de hotărâre privind transportul în comun.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2022 privind aprobarea contractării unei finanțării rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean

Inițiator : Borboly Csaba președinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Zala, Ungaria, în cursul lunii noimbrie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembre 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: astăzi scoatem de pe ordinea de zi transportul comun, așa că vă propun să o votăm. Supune la vot  proiectul Ordinii de zi

Rezultatul votului: 21 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

            Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că una dintre principalele ținte ale rectificării bugetare este drumul DJ123, unde trebuie să transferăm resurse, pentru că ritmul lucrărilor a impus ca drumul să nu fie lăsat neterminat pe timpul iernii, pentru că atunci ar fi fost multe pagube. Sunt deja destul de multe procese cu firma executantă, așa ca să nu mai fie adăugate și altele la numărul acestora și în plus, sunt  virări de credite la instituțiile subordonate. Dacă sunt întrebări?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 1 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 2 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că marți săptămâna trecută a fost în regiunea Odorhei, unde sunt lucrări la cele 50 de km de drum județean și unde în ultimele 3 luni subcontractantul s-a încetinit lucrările destul de mult și de aici sunt și dificultățile. Așa a precizat la executantul lurărilor că până la 31 octombrie fie o să se redreseze cu lucrările, fie se va începe demersurile pentru rezilierea contractului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 3 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune câteva informații despre Lotul 3, unde așa a convenit cu patronul firmei că o să discute personal și va încerca să convingă fie să găsească un nou subcontractant, fie să pună la punct cumva această firmă din Satu Mare, dar deocamdată astea sunt opțiunile în afară de rezilierea contractului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 4 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 5 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că activitatea nu este oprită, doar că nu se desfășoară în ritmul în care ar trebui. Printre altele, multă lume și-a exprimat nemulțumirea, pe bună dreptate, că între Orășeni și Sânpaul și Sânpaul din județul Covasna, asfaltarea ar trebui să se desfășoare conform graficului, ceea ce nu se întâmplă încă. Sau șanțurile de beton concrete nu au fost încă realizate.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 6 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că au votat viceversa cu domnul consilier Csillag Péterrel și amândoi au votat cu opțiunea „da”. Motivul pentru data de 31 octombrie ca termenul limită este ca în timpul iernii, să se facă o nouă procedură de achiziție publică dacă se va ajunge la rezilierea contractului, mai menționează că firma italiană este una foarte bună, dar subcontractantul, firma din Satu Mare sa slăbit .

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 7 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Art. 8 al proiectului de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 17 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot întregul proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 19 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba spune că acesta este modificarea hotărîrii cu creditul, este vorba despre  Lot 3 și drumul județean DJ123, respectiv creditul să fie dus la bun sfârșit până la finele anului și supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2022 privind aprobarea contractării unei finanțării rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes județean

      Inițiator : Borboly Csaba președinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: următorul lucru este ceea ce a mai menționat, că se modifică metodologia, ca să nu se țină ședințe pentru fiecare factură în parte, ci să fie semestrial, motivul este că a trebuit să fie ținute de multe ori și trei ședințe pentru același factură, și dacă echipa este de acord, acum a devenit și o rutină, banii nu sunt cheltuiți aiurea, așa că se solicită o modificare a metodologiei. Cei de la bancă au spus că Consiliul Județean Harghita este singura unitate administrativă din țară, atât dintre județe, cât și dintre primării, care a făcut acest lucru, iar  dânsul crede că este în regulă. A trebuit ca să fie încredere reciprocă și să vadă toată lumea că din linia de credit nu au fost cumpărate mașini de lux și nici nu au fost înlocuite mânerele biroului dânsului cu mânere de aur.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre

Rezultatul votului: 19 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Zala, Ungaria, în cursul lunii noimbrie 2022

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre și spune că încă nu este o dată exactă și solicită ca consilierii să se înscrie în grupurile de lucru, participarea la grupul de lucru înseamnă că vor primi oaspeții și vor merge în vizită și între timp se ține legătura cu județul înfrățit.

 

     Rezultatul votului: 22 Da

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului Szentes Antal pentru că a participat în vizita de la județul Békés și dacă este aici să prezinte în scurt esența vizitei.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al județului Harghita la 30 septembre 2022

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre

Rezultatul votului: 20 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se va reveni cu proiectul de hotărâre privind transportul în comun, pentru că este foarte urgent.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 octombrie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  102444/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

                 Miercurea Ciuc, 03. 03. 2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina  

                                                                                                                                                                                                                         

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

  Întocmit,

Antal Zsófia