JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

„Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 octombrie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 13 octombrie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UD  MR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziția nr. 1001/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară consiliului județean din 13 noiembrie 2022, ora 15:30 în sala în Căminul cultural din comuna Ditrău, și mulțumește prezenţa tuturor participanţilor.

Domnul președinte Borboly Csaba i-a urat bun venit domnului Sorin Brașoveanu, care în prezent este managerul judeţului Neamţ, dar care a fost președintele judeţului Bacău în mandatul anterior. Despre mandatul anterior, trebuie știut că, prin domnul Sorin Brașoveanu, s-a stabilit o colaborare foarte bună între cele două judeţe. Domnul președinte s-a bucurat că acum este managerul judeţului Neamţ pentru că pot continua să lucreze împreună în viitor.

Domnul președinte Borboly Csaba considera ca, divergentele, litigiile ar trebui soluționate prin intermediul instanţelor de judecată. Obiectivul principal ar trebui să fie acela de a face tot posibilul pentru dezvoltarea socio-economică a celor două judeţe și de a consolida posibilitățile de a atrage fonduri europene sau guvernamentale.

Domnul președinte a mulţumit primarului din Ditrău domnului Puskás Elemér, pentru că a găzduit această ședință de consiliu. După aceea l-a rugat pe domnul primar să spună câteva cuvinte despre comună pe care le consideră importante.

Domnul primar Puskas Elemér le-a urat bun venit tuturor celor prezenţi atât consilierilor locali cât și consilierilor judeţeni.

Primarul a făcut o prezentare power-point pentru a arăta ce au reușit să realizeze împreună cu Consiliul Judeţean de la ultima întâlnire din anul 2019.

Primarul a prezentat rezumatul investiţiilor realizate în ultimii ani. În primul rând a menţionat că, de ani de zile, s-au luptat să formeze o echipă din tineri, care să lucreze în serviciul de pompieri voluntari, au asfaltat 21 de drumuri in ultimul mandat, au terminat canalizarea.

Drumul DJ 127, care leagă Ditrău și Tulgheș, și drumul DJ 153 C, care leagă Ditrău si Remetea, au fost toate finanţate de către Consiliul Judeţean. Cel mai de succes proiect comun a fost proiectul de construcţia pavajului, care a fost de mare valoare. În total, au fost finalizaţi 5,5 km lângă drum. Următoarea investiţie a fost asfaltarea spaţiului dintre blocuri. Următorul proiect se referă la izolarea exterioară a blocurilor de apartamente. Iluminatul stradal a fost renovat în anul 2020 împreună cu CJHR. Valoarea totală a acestei licitaţii a ajuns la 1 milion de lei. Comuna Ditrău a finanţat acest proiect cu 500 de mii de lei, iar Consiliul Judeţean a contribuit cu restul sumelor.

În acest an, au reușit să cumpere și o mașină pentru Garda Civilă. În anul 2021, au fost inaugurate două clădiri școlare, Școala generală Jolotca și vechiul internat, a căror renovare a costat 6,5 milioane de euro. Amenajarea interioară a acestor clădiri a fost finanțată de Consiliul Judeţean.

Potrivit primarului, Școala Profesională Puskás Tivadar oferă o formare duală, deoarece în cadrul școlii se predau și cursuri de patiserie și de bucătar, astfel că în clădire există o bucătărie bine echipată, pe care primarul demonstrat-o în cadrul prezentării.

Următorul proiect, menţionat de domnul primar este achiziţionarea unui instrument de intervenţie referitor la problematica animalelor sălbatice și în special al ursului. Consiliul Judeţean Harghită are o mulțime de proiecte pentru asociaţiile din comună. Tot în ziua ședinței de consiliu, porturile populare secuiești au fost predate asociaţiilor. De asemenea, Consiliul Judeţean a jucat un rol important în curăţarea și menţinerea zonei din jurul izvorului de apă minerală Jolotca.

În anul 2017, Ditrău a primit premiul Pro Ditrău din partea Consiliului Judeţean pentru buna colaborare, iar primarul și-a exprimat mulţumirea pentru faptul că au reușit și în continuare reușesc să colaboreze cu Consiliul Judeţean într-un mod eficient.

Domnul președinte Borboly Csaba a mulţumit prezentarea domnului primar Puskás Elemér.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér a urat bun venit celor prezenţi în special managerului județului Neamţ și primăriilor din regiunea Gheorgheni. S-a bucurat că au reușit să fie împreună în această ședință și felicită primarul comunei pentru investiţiile realizate și prezentate. Mai menţionează că Ditrău este o comună care se află în prima linie a dezvoltării din judeţ. Potrivit acestuia, Ditrău este o comună prosperă și locuibilă, deoarece au implementat multe proiecte și au multe planuri de viitor.

În încheiere, vicepreședintele Barti Tihamer i-a urat primarului Puskás Elemér multă sănătate și toate cele bune pentru viitor cu speranţa că vor fi multe investiţii și realizări în comună.

Domnul președinte Borboly Csaba i-a urat bun venit primarului din Gheorgheni domnul Csergő Tibor. Din păcate la cele prezentate anterior a spus că nu s-au obţinut fonduri din ciclul anterior al UE pentru a lega Jolotca și Borsec, iar acest tronson de drum nu a beneficiat de programul Anghel Saligny, dar este o prioritate, mai ales partea cu Jolotca interior.

Domnul președinte a explicat că, înainte de ședința a vizitat centrul wellness din Borsec împreună cu experții, DSP, ISU, pentru a face toate demersurile necesare pentru a inaugura centrul cât mai curând posibil.

La inaugurarea clădirii Școlii Profesionale Puskás Tivadar, domnul președinte a declarat că sistemul lor de învățământ poate fii invidiat de multe orașe mari, deoarece există o cooperare foarte bună în comună, cât de adecvat fac aceasta. La ședința Consiliului Judeţean din luna mai 2020, am procedat bine când am alocat din cota de 6% pentru Ditrău.

După acea a întrebat-o pe doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al judeţului dacă sunt 16 consilieri prezenţi?

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al judeţului spune că sunt prezenţi 29 de consilieri judeţeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanţa de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul preşedinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observaţii poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba menţionează că în privinţa ordinii de zi este o solicitare, transmis și prin grupul whatsapp din partea grupului PSD și dânsul ar dori să întrebe, dacă susțin această solicitare? Care este poziţia dânșilor înainte de votarea ordinii de zi și acordă cuvântul domnului consilier judeţean Hîrlav Costin.

Domnul consilier judeţean Hîrlav Costin: salută pe toată lumea, felicită primarul pentru realizările din comuna Ditrău și trece la subiect, în cazul în care nu s-au rezolvat solicitările dânșilor cu referire la repartizarea sumelor din cota de 6 % și anume au solicitat pentru localitatea Topliţa suma de 1000000 lei, pentru localitatea Gălăuțaș 250000 de lei, iar pentru Sărmaș 300000 lei, atunci mai bine să fie amânat la ședința următoare. Mai bine ar fi așezarea la masa, găsirea unei soluţii firești, dreaptă pentru că în momentul de față, arată că localitatea Sărmaș are o populaţie în jur de 4000 de

locuitori, și primește 100000 de lei, consideră că este o sumă foarte-foarte mică în  comparaţie cu celelalte localităţi. La fel este și la Gălăuțaș, tot 100000 lei. Această repartizare din fonduri de 6% aflat la dispoziţia Consiliului judeţean din punctul de vedere al dânșilor nu este justă. Sumele sunt foarte mici. Au primit pe grupul de whatsapp sumele care li se cuvin populaţiei românești. De acolo reiese, din tabelul acela 2.749.500 de lei, în condiţiile în care la începutul anului sau în prima parte a anului au primit 1.087.000 lei acum suma propusă este 1.023.000 lei în total ar fi 2.100.000 lei, ar ‘mai fi 639.000 lei. sumă care li s-ar cuveni localităţilor românești și că în localităţile menţionate trăiesc în armonie foarte bună și doresc să se dezvolte uniform, o pondere a populaţiei destul de însemnată de etnici maghiari la Tulgheș, la Topliţa, la Voșlăbeni unde este și viceprimar din partea UDMR. Motivul pentru care au făcut această solicitare se referă la sumele foarte mici pentru localităţile românești au văzut și din zona Gheorgheni și din celelalte zone la Odorhei sau la Miercurea Ciuc primesc de 7-8-10 ori mai mult, este foarte puţin 100.000 lei pentru o localitate de 4.000 de locuitori.

Domnul consilier judeţean Dobrean Teodor: – salută pe toată lumea – continuă cele spuse de colegul consilier județean Hîrlav Costin, prin a susține ca grup PNL această solicitare, pentru că este una din punct de vedere moral, dar și economic pentru că nu trebuie să fi contabil sau economist ca să-ţi dai seama că aceste sume sunt niște sume foarte mici, alocate vizavi de numărul de locuitori, de nevoile comunităţilor la care s-a solicitat respectivele sume modificate: Într-adevăr sumele pentru Topliţa, Corbu, pentru Gălăuţaș și Sărmaș sunt extraordinar de mici faţă de cea ce și-au propus la început de an domnii primari, au nevoie de susţinere pentru că localităţile sunt în curs de dezvoltare a investiţiilor pe care și le-au propus domnii primari și consilierii locali, gazul este vital: pentru Toplița și au nevoie mai mult decât oricând, de acest input din partea Consiliului judeţean și trebuie văzut acest algoritm de calcul, ca să fie unul echitabil. Proiectul iniţial a fost unul echitabil de împărțire a acestor:sume, dar indicatorii economici la fel au fost puși într-o direcţie bună. Alocarea din pix este o problemă, trebuie văzut nevoile comunităţilor, exact acolo unde trebuie intervenit și dacă domnii primari au avut aceste solicitări și le-au încărcat în acest sistem, e important să le acorde încredere și ce se poate face pentru ei. Încă odată ca și propunere susţine propunerea făcută de colegii consilieri, sau cel puţin o discuţie pentru a remedia problema, ar fi necesară.

Domnul consilier judeţean Csillag Péter salută pe cei prezenţi. Părerea dânsului cu această amânare este să fie amânat deocamdată, dar susține că nu este chiar adevărat că sunt luaţi ca minoritate, pentru că știe că întotdeauna au primit ceea ce i se cuvine, dar, așa cum spun colegii, trebuie văzut dacă ceea ce spun ei este adevărat, trebuie discutat data viitoare și apoi se poate pune punct și dacă ei sunt mulţumiţi.

Domnul președinte Borboly Csaba solicită ca șefii grupurilor politice să intervină, se va ţine 5 minute pauză și roagă să discute și să convină cum să procedeze pentru că în acest consiliu întotdeauna a fost colaborare și bună dispoziţie, niciodată nu au fost certuri interetnice, chiar legat de steag și alte lucruri totul a fost foarte elegant. Șefii grupurilor să vină înapoi cu o propunere de consens. Se va ţine 5 minute pauză. Șefa grupului UDMR este doamna Boglárka, ceilalți, domnul Hiîrlav, domnul Dobrean, Lőrincz și la Pol, atuncea 5 minute să discutaţi .

Domnul consilier judeţean Dobrean Teodor: în urma discuţiilor cu diferite grupuri politice din cadrul consiliului judeţean au identificat o posibilitate pe care o susţin în mod general cel puţin la nivel de persoane care au asistat la această discuţie de a scoate toate proiectele cu cota 6% cu alocarea impozitului pentru localităţi care sunt prevăzute în acest proiect de hotărâre la ordinea de zi al acestei zile. Dacă se admite din partea tuturor această variantă, săptămâna asta și viitoare până la sfârșitul săptămânii viitoare să aibă loc o ședință extraordinară în care să se re-voteze această alocare cu rectificările necesare, ca cele 3 localități pentru care s-a depus amendament de modificare a sumelor, să se găsească soluții.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă și reprezentanţii zonelor Ciuc și Odorhei dacă sunt de acord ca să fie scoase proiectele de hotărâri care vizează zona Ciuc și zona Odorhei care n-au nici o legătură cu treburile interne ale zonei Gheorgheni.

Domnul consilier judeţean Becze István: crede că se află într-o situaţie foarte dificilă, pentru că în ultimii 2 ani a existat o cooperare foarte bună între grupurile politice de aici și nu a existat nici o dispută și crede că este posibil ca acest lucru, să se fi datorat și faptului că au avut respectul necesar pentru unii și pentru alţii, pentru localităţile fiecăruia. Este foarte trist să audă că localităţile din zona Ciuc nu pot să intre din această cauză. Sunt multe probleme, iar în cazul localităţii Cozmeni, de exemplu, comuna este în pragul insolvenţei, ar trebui să-și finalizeze investiţiile. Sugerează ca să nu se includă localităţile din zona Ciuc în această discuţie, nu este o chestiune care privește zona Ciuc, dacă este posibil cere să fie votate cotele de 6% la localităţile din zona Ciucului, să nu fie scoase de pe ordinea de zi.

Domnul consilier judeţean Sinka Arnold: părerea fracțiunii din zona Odorhei este aceeași cu cea a fracțiunii din zona Ciuc, au primit un mandat, o solicitare din partea primarilor de a vota în ședință de consiliu cei 6% pe care au convenit cu primăriile pentru repartizare, pentru că este mare nevoie de aceste sume de suplimentare a proiectelor și propune ca cei 6% de la Odorhei să rămână și să meargă conform propunerilor.

Doamna consilier județean Kantor Boglárka: arată că de asemenea, o mulțime de investiții ar trebui să avanseze și în zona Gheorgheni deoarece se apropie și sfârșitul anului. Evident, cel mai important lucru pentru regiune ar fi ca să nu fie luat de pe ordinea de zi niciunul din cotele de 6%, deși doamna a fost de acord să fie luate pe toate, dar crede că este important ca aceste investiţii să poată fi realizate în regiune cât mai urgent.

Domnul preşedinte Borboly Csaba: atunci sunt 2 opinii, este un amendament de fond dar prima dată va supune la vot propunerea care s-a pregătit acum. Primul vot va fi despre ceea ce au propus liderii de fracțiune, cine nu este de acord nu va vota. Domnul președinte spune că nu va folosi dreptul de vot, în acest caz, pentru că primăriile din zona Ciucului nu au nici o legătură cu disputa internă care are loc aici în această zonă. Dacă va trece atunci vor fi scoase toate cotele de 6%, dacă nu va trece atunci votul va fi pentru propunerea iniţială. 16 consilieri trebuie să voteze pentru, dacă va fi votul a 16 consilieri atunci vor fi luate de pe: ordinea de zi pe toate, dacă nu vor fi 16 voturi pentru atunci va fi cu propunerea iniţială.

Domnul consilier judeţean Dobrean Teodor: din punctul de vedere al dânsului ar trebui supuse la vot 2 variante:

  1. variantă – în care să se scoată proiectele de hotărâre care sunt pe tot judeţul la această ședință,
  2. variantă – sau numai cele de pe zona Gheorgheni
  3. variantă -—nici unul

Domnul consilier judeţean Conţiu Lucian spune, că după părerea dânsului este că o săptămână de gândire pentru toţi, nu crede că o să piardă foarte mult, având în vedere că este deja luna octombrie și zonele aveau nevoie de bani cu mult înainte de octombrie. Spune că o săptămână se poate aștepta liniștit, să stea la masă și să vadă care sunt soluţiile fiindcă au vorbit de locuitorii Ciucului, sau de locuitorii Gheorgheniului sau de locuitorii unor zone, părerea dânsului că trebuie să gândească la locuitorii Harghitei ca întregul judeţ. Să nu fie făcut diferenţa între locuitorii judeţului. Normal toți au nevoie de finanţare toţi au proiecte, sunt nevoie de bani dar trebuie gândit că consilierii reprezintă județul Harghita și interesele tuturor din judeţul Harghita. Părerea dânsului că asta ar trebui să fie prioritar, nu că o zonă sau alta este favorizată sau defavorizată. Crede că trebuie răbdare să se pună toţi pentru că toți fac parte din aceeași zonă și trebuie dezvoltat cât de egal se poate. Înțelege că sunt anumite divergențe, dar crede că se pot rezolva, o săptămână nu este chiar atât de greu de manageriat.

Domnul președinte Borboly Csaba: întreabă dacă sunt alte opinii ?

Domnul presedinte Borboly Csaba: menționează ca vor fi 2 voturi, la fiecare vot fiecare consilier poate să voteze cum dorește, dacă la primul vot se întrunesc 16 voturi atunci va fi scoasă de pe ordinea de zi tot ce este cota de 6%, dacă la prima votare nu sunt 16 voturi pentru, a doua este varianta propusă de dl. Hîrlav, la care dacă se întrunesc 16 voturi se poate aproba în această formă cum a zis dl. Hîrlav. Deci se poate să voteze și la votul 1 și la votul 2.

Votul privind propunerea domnului consilier Dobrean Teodor Constantin referitor la scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre care vizează repartizările 6%

 

Rezultatul votului: 6 Da, 5 Abtineri

 

Domnul președinte Borboly Csaba: rămâne propunerea iniţială a domnului Costin Hîrlav să fie scoase localităţile? un compromis eventual cel puţin Ditrău să fie lăsat? sau să fie scoase pe toate?

Domnul consilier judeţean Costin Hirlav da

Domnul președinte Borboly Csaba: cota de 6% localităţile Ditrău, Lăzarea, Gălăuțaș, Suseni, Remetea, Corbu, Sărmaș, Borsec, Bilbor, Gheorgheni, Topliţa, Ciumani să fie scoase de pe ordinea de zi ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea propunerii domnului consilier Hîrlav Costin referitor la scoaterea de pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâri:

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ditrău a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit ‘din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Gălăuţaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Suseni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022 :

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Remetea a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corbu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Iniţiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sărmaș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Borsec a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bilbor a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6%. din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba preşedinte

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciumani a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba președinte

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abțineri

Domnul presedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi modificat.

Rezultatul votului: 24 Da, 5 Abţineri

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare. incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observaţii poate interveni la momentul potrivit.

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Sâncrăieni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Proiectul de hotărâre privind: repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Orașului Băile Tuşnad a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind. repartizarea Orașului Băile Tușnad a unei sume din Fondul la. Dispoziția

Consiliului judeţean 2022 Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul

Rezultatul votului: 29 Da

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăilenii unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Mihăileni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe-anul 2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraş a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre – privind repartizarea Comunei Mădăraș a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da, 6 Abtineri

Proiectul de hotărâre privind repartizarea Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea: Comunei Ciucsângeorgiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 23 Da, 6 Abtineri

Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 287/2022, a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 288/2022 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 289/2022

 

Domnul preşedinte Borboly Csaba: trebuie revocat o hotărâre anterioară pentru că s-a complicat viaţa trezoreriei, managerul a spus că va fi nevoie de întocmirea a 251 de OP pe lună dacă acest lucru continuă, vor încerca să găsească o rezolvare în cadrul fondurilor din zona Ciuc, dar deocamdată solicită revocarea hotărârii anterioare de la Dănești, Tomești și Cârța, încă nefiind pus în executare, se poate revoca.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea Hotărârii. Consiliului Județean Harghita nr. 287/2022, a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 288/2022 și a Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 289/2022

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 274/2021 privind aprobarea participării judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hășmașul Mare

Domnul președinte Borboly Csaba: precizează că vor hotări asupra aderării, acceptării ca judeţul Neamţ să adere la ADI Hășmașu Mare. ADI Hășmașu Mare este compus din localităţile Gheorgheni, Lunca de Jos, Bălan și Sândominic și încearcă o dezvoltare durabilă în această zonă, dar s-a văzut că mare parte dintre zonele de dezvoltare ar

trebui sa fie corelata si cu intențiile județului Neamț. Domnișoara Bernad Bernadett este directorul acestei ADI si acorda cuvântul.

Domnişoara Bernád Bernadett director ADI Hășmașu Mare – salută pe toată lumea – în câteva cuvinte intenţionează să prezinte cum se va manifesta colaborarea dintre judeţele Neamţ și Harghita și de ce ar fi important să lucreze împreună și să coopereze. Se bucură că asociația se extinde cu județul Neamţ, colaborarea dintre cele 2 judeţe urmând să fie implementată de-a lungul Munţilor Hășmașu Mare și Hășmaș și în zona defileului Lacul Roșu și Bicaz. ADI Hășmașu Mare a fost înfiinţată în octombrie 2021 cu 5 membri, Consiliul judeţean Harghita, localitățile Gheorgheni Bălan, Sândominic și Lunca de Jos si, astfel, promovează și sprijină dezvoltarea zonelor administrative ale acestor localităţi.

Având în vedere că munţii Hășmașu Mare și Hășmaș sunt înconjurați de judeţul Harghita pe de 6 parte și de judeţul Neamţ pe de altă parte, este important și de aceea am dori ca judeţul Neamţ să se alăture la asociaţie. În cadrul vizitei asociaţiei în Neamţ, au conturat ideile și proiectele de dezvoltare care ar putea fi implementate de cele 2 judeţe împreună și au discutat și alte posibilități de colaborare. ADI Hășmașu Mare a pregătit o serie de programe și investiţii pentru anul 2022, iar printre aceste programe ar putea colabora cu județul Neamţ în domeniul acţiunilor de colectare a deșeurilor și a proiectului de mobilitate pentru localitatea Lacul Roșu, existând de asemenea planuri pentru o pistă de biciclete între Gheorgheni și Lacul Roșu pe lângă fosta linie de cale ferată industrială, și s-ar putea gândi la acest lucru și pentru zona Neamţ. Serviciul Public Județean de Salvamont și Salvaspeo Harghita are câteva proiecte pe care dorește să le implementeze în cel mai scurt timp, cum ar fi instalarea unui sistem de panouri solare, montarea de camere de luat vederi pentru animalele sălbatice și de iluminat cu LED și conexiune la internet la cabanele panoramice, dar și repararea podului ungurilor. Un alt proiect și o iniţiativă foarte importantă ar fi să facă traficul în Cheile Bicazului mai sigur prin cooperarea celor două judeţe.

Există, de asemenea, proiecte și idei în Cheile Bicaz, multe idei de dezvoltare care ar putea fi puse în aplicare de cele două judeţe împreună, de exemplu, construirea de puncte similare cabanelor panoramice sau crearea de trasee de Via Ferata. Cabanele panoramice ar putea deveni destinaţii turistice, deoarece oferă o perspectivă unică asupra peisajului. Se are în vedere, de asemenea, crearea unui centru turistic, deoarece ar fi de dorit să se ofere turiștilor și altor părți interesate un rezumat al serviciilor și destinaţiilor turistice. În plus, este planificată și construcţia de poduri în Cheile Bicaz, precum și propuneri de cooperare formulate de primarii localităţilor din zona limitrofă județului Neamţ, cum ar fi pregătirea drumului 127A de la Lunca de Jos care merge prin judeţul Neamţ.

Crearea unui alt drum la graniţa dintre cele două județe, cadastrarea teritoriilor din judeţele Harghita și Neamţ, îmbutelierea apei din Trei Fântâni cu colaborarea celor 2 judeţe, precum și desemnarea unor trasee și zone pentru autovehicule. lar un bun exemplu de cooperare intre cele doua județe este in acest moment Via Maria, un traseu de pelerinaj construit în cinstea Sfânta Maria al popoarelor central-europene, dar care leagă și sanctuarele și siturile istorice și culturale de pe traseu. Cooperarea în domeniul turismului religios a celor două județe a creat o legătură între Șumuleu Ciuc și mănăstirile din judeţul Neamţ, pe așa-numitul traseu roșu MO5.

Domnul Sorin Braşoveanu administrator public al Consiliului judeţean Neamţ mulțumește pentru cuvântul acordat, salută pe toată lumea, mulțumește pentru invitaţia la această ședință și transmite salutul D-lui președinte al Consiliului judeţean Neamţ dl. lonel Arsene, pentru deschiderea și pentru a uni colaborarea și eforturile de a accesa, de a realiza niște proiecte comune în această zonă, atât de pitorească, atât de frumoasă dar și identificarea nevoilor și priorităţilor realizate de către UAT-urile de o parte și de cealaltă a judeţului, atât în judeţul Neamţ cât și în judeţul Harghita. Dânșii au avut o discuţie cu colegii de la ADI prin prezenţa lor în judeţul Neamţ. Sunt foarte multe obiective care ţin de conectivitate în primul rând, ţin de toate celelalte proiecte și a fost prezentat aici foarte bine și ar putea să le maximizeze, a-i da eficiența maximă, dar pentru asta trebuie unite eforturile și accelerat acest proces de muncă în echipă pentru că sunt câteva etape premergătoare obţinerii și a identificării resurselor de finanţare. A fost foarte bine prezentat aici cadastrarea, pregătirea planurilor de amenajare a teritoriilor, planuri urbanistice. Este de știut că aceste documentaţii necesită timp. Mulţumește pentru deschidere pentru această propunere de a uni eforturile și de a realiza aceste proiecte care sunt așteptate și de o părtași de cealaltă. Există specificul zonei, are particularitatea lui și frumuseţea lui care trebuie să le pună în valoare. Trebuie să trecut la treabă și identificat după acea resursele necesare. Mulțumește pentru ospitalitate și pentru primirea la această ședință și aşteptă să treacă la treabă pe liniile pe care deja au fost prezentate și s-a convenit că ar fi de interes comun.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește frumos domnului manager. își cere scuze pentru că spiritele sunt puţin tensionate, dar speră că votul de azi va fi in favoarea colaborării. Așa cum s-au înţeles și în privința Judeţului Bacău când era președinte cu problemele din Valea Uzului când a fost acel circ organizat, tot așa s-au înţeles și cu domnul lonel Arsene, Președintele CJ Neamţ, încât nu se alătură circarilor, graniţa, locaţia graniţei trebuie să fie hotărâtă de instanţa iar ei paralel trebuie să conlucreze. Oriunde ar hotării că va fi, acum este unde este la anul s-ar puea să fie altundeva, instanţa va decide. Dar ei în domeniul turismului, pentru conectivitate, se știe foarte bine că în zona Gheorgheni vin foarte mulţi turiști care sunt numai în trecere spre mănăstirile din Neamţ, ar dorii să se oprească, ar dorii să vină și aici, totodată cei care merg în judeţul Neamţ să vină și în Harghita și acest lucru este de bun augur. Instanța va decide cum va decide. dar ei nu sunt decidenţi în această privinţă.

Dă cuvântul domnului manager al judeţului Neamţ Sorin Brașoveanu

Domnului manager al judeţului Neamţ Sorin Braşoveanu preia cuvântul. Pentru ca ia fost ridicată mingea la fileu, dorește să mulţumească pentru modul constructiv și deschis pe care l-au avut pe durata mandatului trecut ca președinte al Consiliului Judeţean Harghita și el ca președinte al Consiliului Judeţean Bacău, în relaţii și punctele comune pe care l-au identificat atunci, răspunsurile pe care le-au primit și de o parte și de alta profesionist și prompt. Mulţumește pentru modul de colaborare.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier judeţean Rákossy Botond

Domnul consilier judeţean Rákossy Botond preia cuvântul. Mulţumește pentru prezentare a fost semnificativ, au fost și unele lucruri cu care el personal nu este de acord de exemplu nu este nevoie de turism motorizat. În opinia sa a fost însă unul, s-a exclus un lucru important și anume localitatea Trei Fântâni. Cetăţenii de acolo au cărți de identitate emise de judeţul Harghita, își plătesc impozitele, votează în judeţul Harghita. Întreabă ce se întâmplă cu acești oameni? Nu ar fi fost bine ca de această dată să se lămurească și apartenenţa acestora. Ori limita judeţului nu este la locul potrivit, ori oameni sunt în locul nepotrivit. Din punctul lui de vedere ar fi ok și lămurirea acestui aspect. Mulțumește

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt și alte observaţii. Dă cuvântul domnului consilier judeţean Csillag Péter

Domnul consilier judeţean Csillag Péter preia cuvântul. Mulţumește. În primul rând în ceea ce privește granița judeţului ar vrea să spună că celor din Neamţ nu trebuie să le fie frică de noi. Atât judeţul Neamţ cât și judeţul Harghita aparține de România, toţi suntem cetăţeni români. Unirea a avut loc în ’18 însă așa cum știu și ei foarte bine unde era graniţa, nu dorim se le luam. nimic, să nu le fie teamă să se apropie de maghiari, toţi trăim și aparținem de România, buna vecinătate există. Deci poate spune că au o relație bună cu cei din Neamţ, pot veni oricând în Ghimeș ei dacă vin sunt primiţi ospitalier, sunt și căsătorii mixte, deci judeţului Neamţ nu trebuie să îi fie frică că judeţul Harghita îi va lua partea. Cealaltă problemă a celor din Trei Fântâni. Acolo solicită doar să aibă grijă de acea comunitate, aparţin de ei, cel puțin drumurile să fie întreţinute.

Oamenii se înțeleg bine, pe malul apei mai demult pe partea stângă locuia comunitatea maghiară pe partea dreaptă cea română. Ei s-au înţeles bine din totdeauna, o parte din locuitorii maghiar au plecat au vândut, au venit locuitori români și pe partea stângă, se înţeleg foarte bine.

Domnul presedinte Borboly Csaba întreabă daca sunt si alte observații. Dorește să mai spune că primul contract de colaborare cu un judeţ din România l-au realizat în mandatul 2008-2012, când era președinte domnul președinte Culiță Tărăță, care din păcate nu mai trăiește astăzi și dacă își amintesc cei care au fost consilieri atunci au fost și la o ședință la Neamţ când s-a aprobat această asociere. Legat de alte aspecte care nu privește dezvoltarea zonei turistice crede că acel ne dă argumente și pot să intensifice colaborările și în alte domenii, au instrument juridic pentru acest lucru.

Întreabă daca mai dorește cineva să preia cuvântul, dacă nu se poate vota.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abţinere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de selecție a administratorului societăţii Honline’ Media S.R.L.; aprobarea Scrisorii de așteptări pentru stabilirea performanţelor administratorului societăţii Honline Media S.R.L. respective nominalizarea componenţei comisiei de selecție pentru ocuparea postului de administrator

Domnul președinte Borboly Csaba menţionează că la Honline Media managerul a renunţat și Ferencz Hunor este propus manager.

Se va vota comisia de concurs. Prima dată proiectul și după componenţa comisiei.

Supune la vot textul proiectului de hotărâre.

Se adresează echipei pentru a demara votul secret.

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 4 Abţineri

Votul secret privind componenţa Comisiei de recrutare, pentru ocuparea funcției de administrator al societăţii S.C Honline Media S.R.L

Rezultatul votului:

Președintele comisiei: Biró Emese Erzsébet — director executiv adjunct al Direcţiei economice; 24 Da, 4 Nu

Membru: Szőcs István – director executiv al Direcţiei resurse umane și comunicare; 24 Da, 4 Nu

 

Membru: Rafai Emil — reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita în adunarea Generală a Acționarilor; 22 Da, 6 Nu

Secretarul comisiei: Benkes Eva, consilier, Doreciția economică, 24 DA. 4 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba menţionează că modificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Sunt două modificări fundamentale: Programul pentru romi al Școlii Populare de artă și fondul de salarii. S-a aflat că în ultimii trei ani nu s-au dat drepturile legale colegiilor, fac excepţie președintele şi vicepreședinţii. Este valabil doar pentru colegii nu și pentru președinte, vicepreședinte înmulțirea coeficientului cu salariul minim actual. Între timp s-a găsit și o opinie a Curţii de Conturi solicitată de cei din Satu Mare conform căruia este în ordine. Sunt și regrupări de sume în cadrul instituţiilor, respectiv cei care au câștigat fonduri EU ex. Lăzarea.

Dă cuvântul președintei sindicatului doamna Kopacz Réka, pe care a invitat-o pentru a sprijini în câteva cuvinte această iniţiativă.

Doamna Kopacz Réka preia cuvântul. În primul rând mulțumește domnului președinte și salută colegii. Ar fi vorba despre majorarea salariului minim, ultima modificare a acestuia a avut loc în 2020 când s-a majorat de la 2080 lei la 2320 lei, începând cu anul curent ar putea fi 2550 lei. Sindicatul s-a adresat conducerii cu cât este posibil si se încadrează în buget, defalcat pentru o lună ar însemna suma de 230.000 lei în aparatul de specialitate al consiliului judeţean. Și-ar dori aplicarea acestor prevederi deja din luna octombrie. Pentru aceasta ar fi nevoie de emiterea depozițiilor până la data de 31 octombrie. Mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru susţinere. Întreabă dacă sunt observaţii la modificările fundamentale respectiv la celelalte modificări; Dacă nu sunt vor începe cu prima modificare fundamentală, Școala Populară de Artă, dacă ştie bine.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot primul amendament de fond, cu Școala Populară de Artă cu tinerii romi care învaţă să joace pe instrumente muzicale.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică că în a doua modificare fundamentală este vorba despre o reorganizare a fondului de salarii pentru colegii, înmulțirea coeficientului de salarizare cu salariul minim garantat în plată, să se pună la loc ceea ce în 3 ani nu a fost făcut.

Menționează că Réka a prezentat foarte bine interesele colectivității de muncă.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul-votului:29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abtineri nu sunt. –

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al – proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuiealli judeţului Harghita și . utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022:

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritorialea sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2023 şi estimări 2024 – 2026

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează proiectul de hotărâre care este o glumă, preconizarea cum va fi viitorul.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului “Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producţie al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din judeţul Harghita în perioada 2022-2028”

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că urmează finanțarea UE. Mulțumește pe această cale direcției programe, patrimoniu, achiziții publice, juriști, unei echipe mari pentru că s-a reușit încărcarea într-o singură și a celor 8 proiecte. Îl felicită pe domnul vicepreședinte Biró barna Botond și pe echipa sa.

Întreabă dacă sunt întrebări. Se va vota pentru o sumă de 31 milioane lei, cu care vor renova 8 clădiri.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

  Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul școlar 2022-2023 în cadrul Programului pentru școli al României

 Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritatea, împotrivă nu sunt, abţineri domnul consilier județean Rákossy Botond-József.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 abțineri

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune realizat în cadrul proiectului internațional ,,FRIDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth”, Programul Interreg Europe

Domnul preşedinte Borboly Csaba spune că urmează Proiectul FRIDGE, aceasta este un proiect eficient în cadrul căruia s-a finalizat planul de acțiune pentru dezvoltarea industriei alimentare.

Se adresează echipei de la Direcţia Proiecte de a pregăti o scurtă prezentare, pe care o va trimite ulterior.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 527/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Harghita pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă nu sunt întrebări, se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă domnul consilier judeţean Rákossy Botond-József, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 19144/2009, cu completările și modificările ulterioare, încheiat între Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita

Domnul preşedinte Borboly Csaba precizează că .de la inspectoratul de poliţie au o suprafață de 250 mp pentru evidența populaţiei, se restituie inspectoratului nu se dorește utilizarea acesteia.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Cultural Judeţean ” Harghita, în calitate de beneficiar în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 2 – _ Parteneriate pentru cooperare — proiect la scară mică/ de mică anvergură KA210-ADU „Green skills, gamification and cross-cultural communication for improved heritage projects”

Domnul președinte Borboly Csaba felicită centrul cultural pentru câștigarea proiectului cu o valoare de 124 mii lei.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Alcsik-Kászon pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează urmează ADI Alcsik-Kászon cu o sumă simbolică de 20.000 lei pentru a porni.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abţinere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei Judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csiki Jégkorong” – „Csiki Jégkorong” Onkormányzati Fejlesztesi Társulás pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează ADI „Csiki Jégkorong”

Doamna secretar general al judeţului Balogh Krisztina clarifică că nu este necesară aprobarea acestei hotărâri pentru că aceste documente nu trebuie aprobate de judeţ raportul juridic este negativ.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează primarului de la Gheorgheni, în cadrul unui ADI nu trebuie aduse toate documentele în fața plenului. Acestea sunt actele interne ale asociaţiei.

Propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre.

Supune la vot scoaterea de pe ordinea de zi a proiectul de hotărâre.

Domnul preşedinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la Tulgheș se cere reorganizare unui departament

Dacă nu sunt întrebări, propuneri, se poate vota

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 28 Da

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează Cancelariei de a verifica daca au rămas documente nesemnate.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 aprilie 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează procesul verbal din 15 aprilie.

Se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abţineri domnul consilier judeţean Rákossy Botond-Jázsef.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abtinere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează procesul verbal din 3 iunie. Se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abţineri domnul consilier judeţean Rákossy Botond-József.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a servicii de întreţinere de iarnă având ca obiect „Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Harghita, în perioada 2022-2023, pentru Lot nr. 17” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba urmează întreţinerea de iarnă pentru lotul 17 Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă domnul consilier judeţean Rákossy Botond-József, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna octombrie 2022 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează stimulentele lunare pentru spital pentru luna octombrie.

Dă cuvântul domnului consilier judeţean Conţiu Lucian

Domnul consilier judeţean Conţiu Lucian preia cuvântul. Dorește să puncteze niște lucruri la această problemă care îl frământă destul de des. Știe că au reprezentat din partea spitalului în consilie de administraţie, vorbește în calitate de membru al Comisiei de sănătate. În urmă cu câteva luni au cerut ca în această listă să fie incluși și personalul medical care într-adevăr aduce bani prin munca lor și prin Casa de sănătate, lucru care după mai multe luni a văzut că nu s-a întâmplat. Totodată ar puncta că personalul care a fost angrenat în munca de acreditare, care a fost o muncă enormă în ultimele luni, cu ore suplimentare din partea șefilor de secție, a asistentelor șefe, nici pe aceștia nu îi văd

in aceasta listă. Că a pomenit de acreditare se știe că va urma problema UPU care in linia de gardă se încearcă să o ţină acoperită de câte un medic, din lipsa personalului „medicii de pe celelalte secţii trebuie să facă și linia de urgenţă cel puţin pe timpul nopţii, “crede că și acestea ar trebui luate în considerare. Tot legat de acreditare se leagă a doua sau a treia oară de blocul operator, unde încă se așteaptă să se taie panglica. Ultima data a fost aprilie, in vederea acreditării crede că trebuie rezolvate aceste probleme.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă propune să se scoată de pe ordinea de zi.

Domnul consilier județean Conțiu Lucian răspunsul este nu.

Domnul preşedinte Borboly Csaba clarifică că nu s-a propus nimic doar s-a accentuat, atât.

Se adresează cancelariei să facă o adresă separată cu prelegerea domnului Conţiu Lucian să se trimită consiliului de administraţie, să se așteaptă pentru ședința următoare un răspuns. Eventual să invităm… s-ar putea să se facă o următoare ședință la spital, cu proiectele noi CNI se discută, au proiect realizat acum 3 ani, normativele în această săptămână/luni s-au schimbat, toate investiţiile vor fi greoaie.

Se adresează doamnei Zonda Erika Director general dacă se poate să fie invitaţi de spital să se ţină o ședință.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 22 Da, 2 Nu, 5 Abţineri

Domnul președinte Borboly Csaba dacă sunt probleme se poate scoate de pe ordinea de zi, pentru eforturile care se fac acolo, dacă se uita la lista de 44 pentru aceste salarii le merită, e bine că nu au plecat de acolo și avem un spital cu care se pot mândri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita în proiectul aferent investiţiei “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Programului Naţional de Redresare și Reziliența”

Domnul președinte Borboly Csaba Se merge mai departe cu PNRR înfiinţare curte de colectare voluntară.

Domnul preşedinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări sau dacă nu sunt se poate vota

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate, împotrivă nu sunt, abţineri nu sunt.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mugeni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 150 mii lei casa de cultură.

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Feliceni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 300 mii lei rețea de canalizare

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Atid a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei cercetări geofizice, geologice

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abtineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Cristuru Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția. Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 450 mii lei cumpărare imobil

Rezultatul votului: 24 Da, 4 Abțineri,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția. Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei drumuri județene/locale

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Merești a unei sume din Fondul la dispoziția. Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 100 mii lei dezvoltare teren turistic

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mărtiniș a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei sediu primărie

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

  

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Căpâlniţa a unei sume din Fondul la dispoziție consiliului județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 100 mii lei rețea apă

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Corund a unei sume din Fondul la dispoziție consiliului județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei cumpărare imobil, sediul CEC

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dealu a unei sume din Fondul la dispoziție consiliului județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei casa meșteșugarilor

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

  Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Praid a unei sume din Fondul la dispoziție consiliului județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei apă/canalizare

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziție consiliului județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei apă/canalizare

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abţineri,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Avrămești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 100 mii lei reabilitare 2 drumuri

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dârjiu a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 50 mii lei apă

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Vărșag a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 100 mii lei drumuri locale

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 100 mii lei panouri solare, centru comunitar

Rezultatul votului: 27 Da,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei drum comunale

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul preşedinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 367 mii lei dezvoltare cartier tineret și rețea electrică

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

 

 Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Porumbeni a unei sume din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022 :

Domnul Președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre, 200 mii lei cantină socială și construire drum

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri,

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr.160/2019 privind aprobarea participării judeţului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului FRIDGE – Development of food industry SME competitivness for better potentiols in growth

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că datorită faptului că a evaluat bine proiectul FRIDGE anterior s-a primit 16 mii euro care trebuie acceptat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre

 Rezultatul votului: 29

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu la societatea Honline Media SRL

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează desemnarea managerului interimar la Honline Media. Ferencz Hunor este persoana desemnată

Rezultatul votului: 23 Da, 2 Nu, 4 Abțineri

 Doamna secretar general al județului Balogh Krisztina intervine cu o precizare privind efectuarea votului secret.

Votul secret privind numirea domnului Ferencz Hunor în funcția de administrator provizoriu la societate a Honline Media S.R.L.

 Ferencz Hunor: 25 Da. 3 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico — economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii: „Reabilitare DJ 137”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Domnul președinte Borboly Csaba cu drumul 137 s-a ajuns la punctul de a demara procedura de achiziție publică.

Supune la vot proiectul de hotărâre

Rezultatul votului: 29

 Domnul președinte Borboly Csaba dorește să informeze despre solicitarea comunei Mihăileni ca de la reabilitare școală suma să fie redestinată pentru reparație curentă la pardoseală. Suma nu se modifică.

La capitolul divisese informeze deși nu are decont a făcut parte dintr-o delegație în Cehia, la Grund.

Tot la diverse dă cuvântul domnului consilier județean Sólyom László

Domnul consilier județean Sólyom László preia cuvântul. Între 30 septembrie si 2 octombrie a luat parte la invitația județului Pest/Ungaria la o delegație care a coincis cu evenimentul „Nemzeti vágta” (gallop naţional) unde judeţul Harghita a fost reprezentat de Lupeni. Unde echipa a fost reprezentată de Márton Tamás Csaba și din cei 66 de participanți a ajuns pe locul 3. Dacă vrea să facă un rezumat trebuie să spună că concursul, organizarea, programele au fost fascinate, însă a fost fascinant cum mai mult de 100 de suporteri din Lupeni și-au susținut favoritul în Piaţa Eroilor din Budapesta. Mulţumește că a avut onoarea de a se afla acolo, mulțumește lui Csaba si calului său, le dorește mult succes în continuare.

Domnul președinte Borboly Csaba evidenţiază importanţa prezenţei domnului consilier la acest eveniment pentru că echipa a atins rezultate remarcabile. Ar fi fost o rușine să nu se afle nici un reprezentant acolo.

Dă cuvântul domnului consilier județean Csillag Péter

Domnul consilier județean Csillag Péter mulțumește cuvântul. Acum 3 săptămâni, dacă bine ştie a fost în Cinod. A văzut cu mare bucurie cum se lucrează la drum, dar din păcate au și dispărut de acolo meșterii, nu mai sunt pe nicăieri. A rămas acolo un tronson de drum de 1,5 km care a fost pregătit pentru asfaltare, care se deteriorează din cauza ploilor și care va costa dublu. O altă mare problemă că pe un tronson, – marginea drumului nu a fost acoperit, apa s-a infiltrat și când vin îngheţurile, atunci vor desfolia stratul asfaltic. Asta ar trebui să fie rezolvat cumva, ca lucru făcut să nu se distrugă. Pe un tronson de 1 km nu s-a făcut marginea drumului, acolo apa intră sub asfalt și va distruge asfaltul. Dacă așa va fi, v-aţi lucrat degeaba. Ar trebui găsite sumele pentru a rezolva aceste probleme. Solicită un răspuns, ce s-a întâmplat acolo.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că a înţeles situaţia. Spune că încercăm așa fel încât, nu știe dacă a trecut, dar așa au solicitat și guvernanţilor de la UDMR să ne ajute din fondurile de rezervă ca să asigurăm fonduri pentru investiţiile începute, măcar să le păstrăm și conservăm în stare ca să nu se deterioreze în parcursul iernii. Așteptăm o sumă mai mică de bani. Nu știe dacă a trecut în ședința de Guvern, dar avem nevoie de alte surse financiare, cu care putem să continuăm munca. În acest moment singurul obstacol pentru continuarea lucrărilor este lipsa fondurilor, nimic altceva. Mulțumește frumos. Acordă cuvântul domnului consilier județean György Botond.

Domnul consilier județean György Botond spune în primul rând, dacă toţi suntem aici în Ditrău, vă rog să-mi permiteţi ca consilier judeţean să mulțumesc Forului Tinerilor din Ditrău pentru activităţile pe care le desfășoară pentru tinerii locali. Consideră ca acest For este una dintre cele mai active organizaţii de tineret în bazinul Gheorgheniului. Organizează mai multe tabere, printre care și un festival pentru copii, DitKid, care este unic și exemplar. Dar pe lângă acestea atrage atenţia colegilor săi, să viziteze lucrările artistului Mezei Imre. El face machete. Spre exemplu machetul Parlamentului din Budapesta, sau biserica din Ditrău. Consideră că artistul creează ceva unic și din punct de vedere turistic. Asta a fost locul reclamelor. Însă trece la întrebarea lui, care se referă la peticirea gropilor și întreţinerile făcute în ultima perioadă în zona Gheorgheni, care sunt realizările și la ce se poate aștepta în continuare. În ce proporţie au reușit aceste lucrări. O altă întrebare este contractele de întreținere a drumurilor în timp de iarnă, contractele de deszăpezire în ce faze se află, cum stăm. Mulţumește cuvântul.

Domnul consilier județean Costin Hirlav foarte pe scurt dorește să spună două probleme referitor la acel 6%. Partea unu este pentru anul viitor. Exact cum împărțim fonduri pentru cele trei zone, și zona Topliţa să primească o parte și să administreze acești bani. Noi nu vrem mai mult, vrem ca locuitorii să primească aceeași sumă, indiferent dacă sunt în Tușnad, în Odorhei sau în nordul judeţului, în Bilbor. O altă problemă pe care vrea să o semnaleze este cu referire la programul care se desfășoară

la școlile, programul cu laptele și cornul. Din câte a observat din presă, o mare parte din localităţile din judeţul Harghita primesc, spre exemplu cornul de la Harmopan, cornul de bună calitate în comparaţie cu cornul pe care primim noi în zona de nord, la Topliţa, la Borsec, la Tulgheș, la Corbu. Chiar crede că și în zona Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Lăzarea primim. cornul de la firme din Turda sau de la firme din judeţul Suceava. La Bilbor, în fiecare dimineaţa mașina de la Harmopan alimentează magazinele cu pâine. Ar putea să alimenteze și școlile. Știe că este vorba de procedură, dar aici trebuie să facem cumva, ca și copii să aibă exact același drepturi. Calitatea este foarte proastă, asta este problema. Nu ne interesează firma anume. Mulţumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei consilier judeţean Kántor Boglárka.

Doamna consilier judeţean Kántor Boglárka arată că are trei întrebări. Prima se referă la drumul de ocolire mică din Gheorgheni. Cum se află lucrările. Cum se află lucrările la drumul între Kovacs Peter și orașul Bălan. Și când se va comunica bugetul participativ. Își exprimă speranţa ca, dacă și în anul viitor va fi un buget participativ, din partea Consiliului Judeţean Harghita se va face mai serios, și să nu fie așa scandalos. Mulţumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei consilier județean Portik Erzsebet Edit

Doamna consilier judeţean Portik Erzsébet Edit salută pe participanţii. Spune că se bucură că aţi venit la Ditrău. Trebuie să mulțumească abordarea pe care aţi făcut de până acum în vederea progresului zonei Gheorgheni. Se referă aici la sprijinul financiar. Se uită în stânga în dreapta ce echipă lucrează aici. Primarul are o echipă, care cooperează zi și noapte cu eficienţă. Se vede pe imaginea comunei și le mulțumește munca depusă. În continuare vrea să pune trei întrebări de interes comun de la domnul președinte. Drumul de graniţă între comuna Remetea și judeţul Mureș cum stă în acest moment. Al doilea, este lucrările de pe drumul între Ditrău și Tulgheș cum stau. Al treilea, ce știm despre drumul. de ocolire între comuna Ditrău și staţie de depozitul deșeurilor. Mulţumește răspunsul.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond primește cuvântul. Salută pe toţi colegii. Anunţarea rezultatelor bugetului participativ a avut o întârziere, datorită bunei credinţe și atitudinii pozitive a colegilor de la Consiliul Județean Harghita. După încheierea voturilor am realizat că buna noastră credinţă a fost utopic. Arată că jumătatea din cele 17.000 mii de voturi a venit de pe adrese de email false. Am observat acest lucru cu sprijinul informaticienilor noștri și profesioniștii de la IT Cluster. După asta a rezultat o listă de prioritate reală. Dacă bine știe, colegii lui vor publica rezultatele în următoarele

zile. Nu putem vorbi despre rezultate, dacă s-a gândit la încheierea vreun contract, pentru că-sumele sunt diferite la proiecte. Astfel, începe planificarea primului proiect, după aia vine încheierea contractului, apoi executarea. După asta continuăm cu proiectul al doilea și așa mai departe, până când bugetul limitativ îl permite.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier judeţean Conţiu Lucian.

Domnul consilier judeţean Conţiu Lucian spune că referitor la localitatea Livezi, unde au fost împreună, sunt două puncte pe care dorește să le atinge. Sunt două gospodării care au luat foc în vara-aceasta. Dacă am putea din ceva fonduri să ajutăm, cel puţin una din familii. A doua referitor la acel drum despre care am discutat acolo. Se pune problema de a asuma refacerea acele porțiuni de drum de 1 — 1,5 — 2 km, cat va fi. Consideră că, atâta timp cât avem posibilitatea legală, putem să punem toți umărul și să terminăm porţiunea de drum. Nu crede că este un efort chiar atât de mare. Mulţumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier judeţean Dobrean Teodor.

Domnul consilier județean Dobrean Teodor, mulțumește cuvântul. Ca rezultat al ultimului proces de vot pentru numirea administratorului provizoriu la societatea Honline media, pentru numirea domnului Ferenc Hunor, avem din 29 consilierii prezenţi la vot, 28 de voturi valabil exprimate, 25 DA, 3 NU, 1 Anulat.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei consilier judeţean Kántor Boglárka.

Doamna consilier județean Kantor Boglarka arată ca mai are ceva de spus referitor la bugetul ‘participativ. Mulțumește munca imensă depusă de către domnul vicepreședinte, domnul director și colegii de la Consiliul Judeţean Harghita și pentru a filtra voturile false. Consideră că nu este o rușine, ci dimpotrivă, este un merit dacă greșim și ne cerem scuze. În numele Consiliului Judeţean Harghita vrea ca să-i ceară scuze ca sistemul nu a funcţionat bine. Unde intră atât de multe voturi false, acolo ceva nu funcționează. Îi cere scuze pentru asta. Speră ca în anul viitor această problemă va fi corectată. Aceasta este o iniţiativă foarte bună, consideră necesară, pentru că prin asta se poate ajuta programele pe care sunt foarte importante. Mulţumește și spune că se bucură că au luat această decizie, ca să fie acest buget participați, însă speră ca în anul viitor nu așa va fi făcută. Mulţumește cuvântul.

Domnul vicepreședinte Bir6 Barna Botond primește cuvântul. Arată că a înţeles ca în anul viitor această iniţiativă de bugetul participativ să fie organizată cu reguli mult mai

stricte. Arată că el nu s-a ocupat foarte mult în această inițiativă, ci doamna director general Zonda Erika și domnul director general Szőcs Istvan și echipele lor. Mulţumește asta. La întrebarea doamnei Kántor Boglárka dacă în anul viitor se va organiza cu regulile mai stricte, răspunde că nu. Și în continuare vom avea bună credinţă faţă de oamenii din judeţul Harghita. Acum s-a întâmplat acest lucru însă am dovedit că am filtrat acestor falsuri, colegii noștri și specialiștilor noști sunt capabili să observe aceste încercări. Speră ca prin asta vom descuraja oamenii care au gândit să facă aceste încercări în anul viitor, dacă este cazul. Spune că trebuie să acordăm încrederea oamenilor, considerăm că sunt de bună credinţă și de încredere. El sprijină asta. Evident, dacă se mai întâmplă asemenea accidente, să numim accident, vom aplica regula tolerantei zero fata de ei. Însă, după părerea lui, nu merită pedepsirea oamenilor și ONG-urilor, numai pentru că sunt 1-2 descurcăreţ care vor să obţine avantaje care nu li se cuvin. Mulțumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, în ceea ce privește bugetul participativ, ne oprim aici un pic. Nu ar fi bine să stricăm un proiect bun din cauza unor divergențe politice. Și el solicită ca doamna Kántor Boglárka să nu ceară scuze în numele Consiliului de la nimeni, pentru că nu a primit împuternicire nici de la el nici de la Consiliu. Poate să îi ceară scuze în numele propriu, sau în numele fracțiunii. Nu a fost prezent la ședința fracțiunii UDMR, dar câte știe, în fracțiune nu era un astfel de subiect. Trebuie să trăiţi cu mandatul dumneavoastră. Solicită ca toată lumea să vorbească în nume propriu. Este de acord cu domnul vicepreședinte, în sensul că nu trebuie schimbat absolut nimic în acest sistem. Copilul nu așa învaţă să citească și să scrie că stăm lângă el fără să-i dăm capul în masă, fără să stăm cu biciul lângă el, nu închidem în pușcărie primul copil care copiază. Nu dorește și este total împotrivă ca cineva să introducă un asemenea sistem de stat polițienesc. Asta este un proiect cinstit, care se bazează pe acceptare, pe deschidere, pe care trebuie să păstrăm. Noi avem încredere în oamenii din Harghita și cum a spus și domnul vicepreședinte, avem capacitatea de a filtra pe descurcăreţii. fi rog pe colegi de a nu defăima un proiect bun. În ultima perioadă, doamna consilier judeţean a procedat astfel în mai multe cazuri. Parcă nu respectă munca depusă de către cei 22 de persoane care au avut proiecte. Propune ca să se uite în jur acasă și propune ca, dacă Consiliul Judeţean Harghita are un proiect bun, nu așa să se încearcă să fie decredibilizat. Cu un astfel de comportament ajungeţi ca în anul viitor, nu vor fi 22 de proiecte, ci numai 1 sau 2 proiecte. Crede că scopul nostru este ca cât mai multe organizaţii civile și iniţiatori să ne conecteze și să încearcă să se realizeze programe. Încercăm să-i sprijinim. Până când eu ocup funcţia de președinte, nu-mi cereţi instrumentele polițienești.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului consilier județean Sólyom László.

Domnul consilier judeţean Sólyom László, primind cuvântul spune, că două lucruri dorește să spună. Unu pozitiv, unu negativ. Începe cu asta din urmă. Din păcate nu a reușit să fie asfaltat trecerea peste calea ferată, și lângă astea, pe porțiunea de drum între Voșlăbeni și Suseni. Oare va fi posibilă asta în viitorul apropiat. Primul, cel pozitiv, este ca atât pe DJ126 cât și pe DJ138 au fost reparate acele deteriorări pe care le au cauzat camioanele. Au devenit practicabile. Mulţumim acest lucru. Și mulțumește cuvântul.

Domnul președinte reacționează la anumite lucruri spuse. Colegii au semnalat că pietruirea pe DJ126 s-a făcut. Și el a venit de acolo. Solicită ca domnul consilier judeţean să contacteze pe domnul deputat dl. Bende Sandor, care reprezintă această regiune, să ajute ca Consiliul Județean să obţină acest tronson de drum. El de cel puţi6n ori a trimis documentaţiile. Până când nu primim acest drum, nu putem închide nici proiectul european. Am solicita și fracțiunea PSD, care nu a reușit. Acum cere și fracțiunea UDMR Gheorgheni, ca să primim avizul pentru repararea acestui sector de drum.

Referitor la întreținerea drumurilor în timp de vară, s-a terminat pietruirea. Colegii lucrează acum la Bilbor, cu șanțuri și cu betonul. Și în zona Ciucului, peste tot, s-au întârziat întreţinerile în timp de vară, pentru că nu aveam surse financiare. Fără bani nu se poate încheia contracte. Când am reușit cu tragerea de credite nr. 11, am putut să începem aceste lucrări. Îi pare rău că nu este solidaritate, așteaptă solidaritate de la zona Gheorgheni, referitor la drumurile judeţene. Pentru că se bate aici cu pumnul pe masă și se cere socoteală, iar când vorbim despre fondurile de rezervă a Guvernului atunci să bateţi cu pumnul pe masă, cele două nu se potrivesc. Trebuie să se discute la Gheorgheni dacă drumurile judeţene sunt importante sau nu. Toţi consilierii judeţean au vorbit despre drumurile din zona Gheorgheni. Domnul Barti Tihamer a auzit cât de important este, pentru colegii lui, soarta drumurilor judeţene din zona Gheorgheni. Și când trebuie să luăm decizii în acest sens, vom fi mai mărinimos ca în ultimii 2 ani.

Doamnelor consilieri judeţeni spune că am sta mult mai bine dacă nu am fi pierdut 3 ani cu aceste investiţii privind drumurile menţionate. În fiecare loc, lucrările începute sunt în desfășurare. Singura problemă pe care poate să aparţine ar fi sursa financiară. Dacă sunt importante aceste drumuri judeţene pentru fracțiunea UDMR Gheorgheni, se va finaliza toate, inclusiv drumul 127. DJ153C între Remetea și judeţul Mureș, spune că, dacă bine amintește doamna consilier județean Kántor Boglárka a fost una care a spus în luna iunie că sub nici o formă nu vom modifica programul Anghel Saligny. Prin asta era. Atunci aţi spus că în primul rând să construim drumui între Odorheiu Secuiesc și Cristuru. Secuiesc, după aia restul. Vede o contradicţie între afirmaţiile de atunci și cele spuse de acum, de către dânsa, că îmi cereţi socoteala.

În ceea ce privește drumul Kovács Péter trebuie să știți că pregătim în POOR tot drumul. Din păcate, anterior. proiectul a fost stricat. Drumul la Ciucul de sus nu s-a construit. Acum se află în faza de proiectare. Am fost nevoiţi să reziliem contractul cu acel proiectant, care a câștigat achiziția publică. Alaltăieri, în comitetul regiunilor, în delegaţia română la Bruxelles, a purtat discuţii cu domnul ministru. Probabil în toamna a anului viitor va porni POOR-ul. Sper ca ceea ce a fost greșită, va fi corectată până atunci.

Legat de DJ124, nu dânsul s-a angajat în faţa Livezenilor. A fost acolo și a zis foarte clar că el deocamdată nu are voie să semneze documentele legat de acel tronson de drum, dar a fost acolo un-coleg care s-a angajat, că va face totul. La el nu a ajuns nimic, nici o inițiere, nici o propunere, nici un amendament de fond. Cu bucurie, ar fi de acord cu orice fel de măsură care ar fi ivit. Dar nu s-a ivit. Consiliul Judeţean a rămas cu o promisiune nerealizată faţă de Livezeni, și îi pare rău. Domnul Szentes Antal a fost nominalizat de Consiliu, ca să-și semneze documentele. Dar oricare alt consilier judeţean poate să vină cu iniţiere. Asta au discutat, asta trebuie să vedem. Speră că cât mai repede se va termina acest coșmar cu procesul său penal. Atunci o să vedem ce s-a întâmplat în acești 10 ani, cine ce a făcut, cine ce nu a făcut cu ambele drumuri, dar înainte de pronunţarea hotărârii de către instanţa de judecată nici nu are voie, nici nu vrea să comenteze.

Cu întreținerea de iarnă, luni este deschiderea ofertelor pentru zona Gheorgheni. Când avem câștigătorul, vă vom informa în acest sens.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul domnului Barti Tlhamer

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér mulțumește. Spune ca dl. Borboly Csaba nu a primit împuternicirea de la dl. Barti Tihamér ca, in numele fracțiunii UDMR Gheorgheni, să spune orice in privința lucrurile din zona Gheorgheni. Spune asta pentru ca dl. Barti Tihamér este președintele fracțiunii UDMR Gheorgheni, si nu i-a dat lui Borboly Csaba vreo împuternicire in acest sens. Așa vede bine ca, orice investiție, atât în zona Gheorgheni, Ciuc, Odorhei, merge înainte și n-ar trebui să ne dăm explicaţii. Așa ne procedăm și în ceea ce privește distribuirea bugetului, în cazurile din Gheorgheni, deciziile politice din Gheorgheni, se iau în forurile politice corespunzătoare din Gheorgheni. Se bucură pentru colaborarea bună. Nu vede ca și un lucru benefic ca să dăm sfaturi unii pe alţii la un asemenea for, pentru alte zone. Se bucură că au posibilitatea de a purta discuţii la zona Gheorgheni și cu colegii români și în perioada cea ce urmează. Crede că colaborarea bună va călăuzi pe noi în fiecare decizie. Speră ca așa va fi si vom fi sprijiniți de toţi. Mulţumește cuvântul.

Domnul presedinte Borboly Csaba spune ca este nivelul pană care se poate merge la „luarea deciziilor politice. Administraţia publică este reglementat de legislație. Nici Parlamentul nu spune lui CNAIR unde să pune un indicator rutier, sau unde pune alte lucruri pe drumuri. Se bucură ca domnul vicepreședinte sprijină investiţiile, investiţii legate de drumurile judeţene din zona Gheorgheni și speră ca așa va fi și în continuare, în tot timpul mandatului. Speră ca va fi surse financiare Guvernamentale, va fi înțelegere ca sunt necesare investiţiile. Din 2008 de când îndeplinesc funcţia de președinte, niciodată nu m-am uitat sau am măsurat la fiecare cm, nu este adept să ne măsurăm la scule. Pentru el este la fel de important toate drumurile. Dacă e în Eliseni sau în Bilbor, dezvoltarea fiecărui drum este cel mai important lucru pentru el. Nu va fi partener în nici un fel ca un drum sau investiţia unei zone să fie defavorizat. Fiecare zonă trebuie să meargă înainte. Slavă Domnului, acum putem avansa într-un ritm corespunzător și, cu acest ritm, crede că vom putea finaliza aceste proiecte. Pentru asta este nevoie ca, cu sprijinul dumneavoastră, să luăm deciziile, pe care am luat și până acum. Speră și el ceea ce a spus și domnul vicepreședinte, cu români. și maghiari. Adică nu cei din Odorhei și cei din Ciuc trebuie să ia această povară. El se bucură foarte mult că va fi un dialog, nu a auzit despre asta de până acum. Are rugămintea ca până la şedinţa de luni să fie un compromis la nivelul Gheorgheni, la care el poate să înainteze un proiect de hotărâre. Luni vom organiza o ședință. Nu știe cum va fi, pe zoom sau cu participare, așteaptă părerile colegilor.

Spune că vrea să fie discuţie liberă, deschisă și să căutăm consensul. S-ar putea ca anual să avem o astfel de ședință când puţin lăsăm și spiritele să iasă. Nu ar trebui să fie așa toate ședințele. Suntem la jumătatea mandatului, avem de ce să mai lucrăm.

Deci, luni va fi ședință, astăzi convoacă ședința și speră ca va avea un consens sume, pe care putem să aprobăm. Mai trebuie să știți că, legat de problema Ciucului de sus și a comunei Frumoasa unde, din banii Ciucului am dat mai mult, am avut discuţii privind revocarea acestei hotărâri cu cele trei comune. Și se pare că economia judeţului a funcționat mai bine cât a fost previzionat. Deci, vom mai avea bani în jur de 1 milion sau 2 milioane de lei. Și iarăși va trebui să luăm niște decizii. Nu crede că pentru o sută de mii sau două sute de mii trebuie să forțăm. Pentru câteva sute de mii să devenim dușmani. De aceea solicită, ca până luni, grupul UDMR Gheorgheni să vină cu o propunere, pentru că UDMR a fost ales ca să fie cel care are răspunderea conducerii acestui județ. Trebuie să fim sensibili, trebuie să căutăm consens. Spune că el nu este pentru votul cu plus la unu. El este pro pentru votul de unanimitate: Sau cel puţin cu abţinere. Asta este obiectivul lui politic, promite că și în următoarele 2 ani tot așa o să funcţionează.

Dacă s-a terminat dezbaterile cu consilierii judeţeni, acordă cuvântul primarilor sau cetățenilor prezenți.

Domnul Vasile Rusu, primarul comunei Subcetate primește cuvântul. Salută pe toţi participanţi. Spune că dorește să ridică două probleme care ţin de patrimoniul de proprietate al Consiliului Judeţean Harghita, și anume podul de la intrarea în localitate Subcetate, situat pe DJ153D. Este un pod de cale ferată, adus în localitate în 1965, aflat într-o stare de degradare destul de gravă. Este în clasa 4 de risc din cele 5 clase, ca și circulaţie publică. La clasa 5, circulaţia se închide. Știe că există un litigiu între Consiliul Judeţean și Apele Române, privind înscrierea dreptului de proprietate, care, din ce a văzut pe platforma Judecătoriei Topliţa, Apele Române a pierdut procesul și urmează sau nu să depune apel. În calitate de administrator și proprietari ai acelui pod, roagă ca să luaţi măsuri urgente, ca să nu ne trezim cu cazuri ca la judeţul Neamţ. Cazuri total neplăcute. Spune că a discutat cu domnul președinte și cu domnii vicepreședinți, a discutat și la prefectură ca o să comunică o adresă și Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă să ia măsuri în primă instanţă. Propunerea a fost să se asigure un pod de serviciu. Pentru că circulaţia în comuna Subcetate, pentru traficul greu, se realizează, se poate realiza doar pe acel pod. Au alte rute ocolitoare, dar nu supuse traficului greu. O altă chestiune este DJ153D, de la Subcetate până la depozitul deșeurilor, întreabă dacă există un proiect de reabilitare, de modernizare a acestui drum, pentru că pe sectorul depozitul de deșeuri și Remetea a fost modernizat drumul respectiv. Mulţumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde că, din păcate, oricum dorește el, ajunge la mâna juriștilor dacă vrea să reabiliteze un pod, care este sub litigiu. Întotdeauna asta este primul lucru este că obiectivul reabilitării este în litigiu sau nu. De foarte multe ori a transmis și Apelor Române, Apele Mureș, parlamentarilor, ministerului că acest proces pe care face Apa Mureș este nejust, una care nu are sens. Apa Mureș susţine că podul aparține Apelor Mureș. Ar fi cel mai bine ca Apele Mureș să facă un pod acolo dacă consideră. Dar legislația nu așa prevede. Deci podul este întotdeauna a localităţii. Dar e bine ca după 2-3 ani a ajuns Judecătoria Topliţa să se pronunţe în această cauză. Din păcate este numai pe fond. Noi avem dreptate și Apa Mureș nu. Acum UDMR, PSD și PNL suntem la Guvernare și trebuie să facem tot posibilul, ca Apele Mureș să nu facă recurs. Noi la Consiliul Judeţean Harghita de foarte multe ori am avut cazuri când juriștii au venit la el și au zis, astea sunt argumentele să nu facem recurs. Că direcţia a fost una greșită. Ce putem face în privința acestui pod. Toţi care au vreo legătură cu Apa Mureș să convinge pe cei de acolo, sau juristul de acolo sau persoana de acolo care crede că podul aparține Apei Mureș să nu facă recurs. Felicită pe juriștii de la Consiliul Judeţean Harghita că am câștigat în fond. Ceea ce puteam să facem, am făcut. Legat de podul provizoriu, ideea este foarte bună. A mai avut cazuri, în mandatul său din 2012-2016, la Ciceu, când a solicitat armatei să ne pune la dispoziţie un pod provizoriu. Aţi văzut și la Neamţ când s-a prăbușit podul, au mers tot spre această direcţie. Dacă armata ne va putea pune la dispoziţie. Dar aici, domnul primar trebuie să veniţi cu documentație liberă. Trebuie să aveţi terenul. Dacă aveţi terenul, unde s-ar p tea amplasa și aveţi “accesul pentru acel pod, așteaptă documentaţia și după aceea următorii pași vor fi către Ministerul Apărării Naţionale.

Legat de drum asta este. Puteţi și dumneavoastră să fiți gazda acestui centru judeţean de gestionarea deșeurilor. Nu aţi acceptat. Remetea a acceptat și noi am făcut un hop mare ca să asfaltăm până acolo. Oricine ar fi acceptat acest centru judeţean primea drum asfaltat. Asta a fost promisiunea noastră și asta facem. Asta este promisiunea noastră și cu drumul de ocolire despre care a fost întrebat. Drumul de ocolire, din păcate, acolo au fost mai mulţi ani când nu am reușit să facem pași, dar acum am găsit soluția, pentru că legea s-a modificat și nu mai puteam să primim acele tronsoane drumuri de la Ditrău și de la Remetea. Ne vom asocia și acum suntem pe cale de asocierii.

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei Szabó Agnes.

Doamna Szabó Agnes mulțumește cuvântul. Salută pe toţi participanţi. Arată că este membrul Comisiei Sociale și Culturale al Consiliului Local Ditrău. În această calitate dorește să transmită solicitarea oamenilor vârstnici, către domnul președinte si domnilor vicepreședinți. Foarte mulţi oameni vârstnici ale căror părinţi au fost deținuți în Rusia. La începutul anului curent au depus cererile la Casa Judeţeană de Pensii Harghita pentru despăgubiri. Din Archiva Naţională a Ungariei au primit, în format electronic, dovezi referitor la timpul petrecut în detenție. Acum toţi din judeţul Harghita au primit un răspuns negativ, cu motivarea că nu se acceptă în format electronic acele dovezi și adeverinţe. Menţionează că în toate judeţe au fost acceptate astfel de dovezi și adeverinţe, cu excepţia în judeţul Harghita. Solicităm în numele multor vârstnici ca domnul președinte și domni vicepreședinți să transmită această solicitare domnul președinte UDMR, către fracțiunea parlamentară a UDMR și către organele superioare ca, cumva să fie soluționată această problemă. Au dat un termen de 30 de zile pentru contestaţie. A vorbit cu foarte mulţi oameni, s-a documentat și vor contesta. Dar a trebui sa câștigam aceasta cauza. În judeţul Harghita s-a întâmplat că au primit un răspuns negativ. Mulţumește cuvântul.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește. Spune că va fi transmisă această cerere către parlamentarii noștri, deoarece noi nu putem rezolva această cauză în cadrul instituției Consiliului Județean Harghita Mulțumește pentru propunere. Neavând alte solicitări de cuvânt, mulțumește pentru participare. Spune că ne întâlnim luni. Are speranța că va exista lucru care putem să luăm decizii.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezenţă și închide ședința ordinară a Consiliului județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinței ordinare a Consiliului  Județean Harghita din data de 13 octombrie 2022, cu număr de înregistrare nr. 101765/2022 face parte integranta din prezentul Proces-verbal.

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 10.24.2022

 

Președinte                                                                             Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                    Balogh Krisztina

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

Întocmit

Ravasz Renáta

Kiss Judit

Tubák Katalin

Dragu Márk