JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

  

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de   15 noiembrie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
Data 15 noiembrie 2022
Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.
Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1322/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 15 noiembrie 2022, ora 9:00 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt 6 puncte pe ordinea de zi, ședința va fi scurtă și salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 21 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: în cazul în care cineva nu dorește să voteze asupra unui punct de pe ordinea de zi, vă rugăm să indicați acest lucru în camera de chat. Avem șase puncte pe ordinea de zi, principalul punct de pe ordinea de zi pentru care am convocat această ședință este punctul cu nr. 5, pentru că se pare că în calculul inspectoratului școlar nu s-a acoperit suma totală pentru tinerii care au avut rezultate excepționale și într-adevăr acei copii, acei tineri care au obținut rezultate foarte serioase la concursurile și olimpiadele județene și naționale merită să fie recompensați și sumele care au fost destinate pentru aceștia să fie puse acolo pentru acel program.

Domnul președinte Borboly Csaba  întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unui spațiu aflat în incinta Policlinicii stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliul Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor echipamente I.T. din domeniul privat al U.A.T. județul Harghita în favoarea celor trei unități de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreședinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al construcției având destinația de ,,Locuințe de serviciu pentru medici” situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László fn., prin modificarea și completarea inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 130/2022 privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2022

Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiții: ”Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita (DALI)

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Rezultatul votului: 18 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a unui spațiu aflat în incinta Policlinicii stomatologice, situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Timișoarei, nr. 4, județul Harghita, aparținând domeniului privat al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliul Județean Harghita

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se va da un spațiu Spitalului va trebui să fie mutate încet-încet birourile de la spital, chiar și serviciile din ambulatoriu, pentru că începe renovarea acestuia. S-a eliberat un spațiu care se va da spitalului.

Rezultatul votului: 20 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 297/2022 privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita, cu completările și modificările ulterioare

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba: la cantină există o mică modificare, încercăm să stabilim la instituție, cine cu ce anume se ocupă, așa că există o modificare la semnături. Am mai aprobat înainte, iar înainte de încheierea contractului, trebuie să modificăm această decizie. Așa știe că erau doi concurenți.

Domnul director general Birta Antal: spune că licitația a avut loc, a fost anunțat deja rezultatul, vechiul chiriaș al cantinei este noul câștigător, se dorește ca să se încheie un contract pe trei ani cu acesta, dacă consilierii votează pentru această hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrare a unor echipamente I.T. din domeniul privat al U.A.T. județul Harghita în favoarea celor trei unități de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Harghita

      Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreședinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: am câștigat un proiect de finanțare pentru școlile speciale în perioada Covid pentru a oferi diverse echipamente IT pentru utilizare. Felicitări echipei care a realizat acest lucru, Direcția Generală Programe și Proiecte.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 20 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventar al construcției având destinația de ,,Locuințe de serviciu pentru medici” situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László fn., prin modificarea și completarea inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Putem pune la dispoziție apartamente pentru mai mulți specialiști, dar trebuie să le includem în propriul nostru inventar. De asemenea, este o veste bună că ultimul obstacol este aproape eliminat, deși, dacă vă amintiți, am așteptat aproape un an pentru ca firma de gaz să conecteze cele patru apartamente noi. Sunt patru locuințe pentru medici, dar sunt și medici soț și soțIe  care formează o familie și astfel aceste locuințe sunt pentru mai mulți medici și în câteva zile vom preda. Să știți că avem o listă lungă de așteptare, așa că mai este unul în curs de proiectare va fi necesar și chiar va fi necesar și proiectarea și investiția prin ANL dacă se va reuși din Agenția Naționale Locuințe. Solicitarea partea cadrelor medicale este foarte mare. Vor să vine să lucreze la noi foarte mulți.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 18 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 130/2022 privind aprobarea finanțării concursurilor și olimpiadelor județene pe anul 2022

      Inițiator : Bíró Barna Botond  vicepreşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: aici putem aproape să dublăm suma de bani pe care o primesc copiii și profesorii lor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

 Rezultatul votului: 19 Da

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiții: ”Reabilitare acces pietonal și auto la Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita (DALI)

      Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba: de pe ultima ordine de zi, dorim să creăm o parcare inteligentă la Palatul Administrativ, care va putea face mai multe lucruri. Aici dorim să ne concentrăm asupra distanțelor, dacă vine cineva din Tulgheș, Bilbor sau de la Praid sau Secuieni să știe că va vea loc de parcare, sau dacă vin consilieri avem ședințe să știe unde să parcheze și va fi loc de parcare, deci cei care sunt în apropiere, locuiesc apropierea Palatului Administrativ vor avea posibilitățile reduse de a parca, vom îndemna să folosească bicicletă sau să vină pe jos și cât mai dedeparte vine cineva cu atât mai bine va fi servit, cam asta este idea. De aceea ați văzut că construcția este o suma mai mică dar technologia va fi mai mare pe care o să încercăm să vedem dacă vor fi proiecte să câștigăm finanțarea atunci aia va fi o parte mai importantă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre.

Rezultatul votului: 19 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că ieri la ședința de conducere așa am discutat că ședința ordinară o să fie pe data de 23 noiembrie, aia este o zi de miercuri și dacă cineva dorește să ținem undeva în afara sediului vă rog să dați un semnal la Cancelarie.

Domnul Szentes Antal spune că Mădărașul a avut o solicitare.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că Mădărașu a cerut schimbarea destinației sumelor din prepartizările de 6% anteriori la actuala cerere de propuneri.

Domnul Szentes Antal: spune scă uma de 100.000 de lei ar fi împărțită în două părți: una este centrul multifuncțional, iar 83 000 este o altă investiție.

Domnul președinte Borboly Csaba: la fel este situația și cu cele trei comunie din zona  Ciucul de sus, deci Dănești, Cârța, Tomești, cu cei 671.000  de lei pe care i-am dat la începutul anului. Au luat acei bani înapoi în urma decontări de la AFIR și UE, care acum va avea o altă destinație conform datelor introduse pe pagina de web cu investițiile. Unii cumpără proprietăți, alții continuă să asfalteze localitatea.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 noiembrie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  104522/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

 

                                             Miercurea Ciuc, 22. 03. 2023

 

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina  

                                                                                                                                 

                                                                                  

Director executiv

Vágássy Alpár

 

  

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

  Întocmit,

Antal Zsófia