JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

  

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 1 noiembrie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 1 noiembrie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1293/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 1 noiembrie 2022, ora 9,00 în sistem de teleconferință/ audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea și menționează că ședința extraordinară a fost convocată la cererea d-lui administrator public și acordă cuvântul d-lui administrator public Incze Csongor.

Domnul administrator public Incze Csongor salută pe toată lumea, Compartimentul de gestionare a deșeurilor a solicitat ca această ședință de consiliu să aibă loc deoarece, în urmă cu o săptămână, au fost la Ministerul fondurilor europene, unde au avut o întâlnire de succes și li s-a promis că, dacă vor depune o propunere până la 31 decembrie anul curent, ar putea primi finanțare la cererea de instalare de insule inteligente ecologice de colectare a deșeurilor în zonele rurale și în locurile turistice, inclusiv în locurile cu case de vacanțe. Trebuie remarcat faptul că există deja apel de proiecte în PNRR, dar în PNRR doar orașele pot aplica pentru aceste insule ecologice inteligente, însă, după consultarea cu ministerul, s-a decis că ar putea rămâne suficienți bani în POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare)  în ciclul bugetar anterior pentru a depune proiecte pentru 300-350 de astfel de containere ecologice inteligente. Pentru acest proiect, trebuie să pregătească un studiu, un SF (studiu de fezabilitate), iar acesta ar trebui inclus în lista de investiții și, prin urmare, au cerut convocarea Consiliului județean și să decidă ca acest studiu să poată fi inclus pe lista de investiții. Conform informațiilor, valoarea studiului ar fi de 270000 de lei + TVA. Sunt foarte puține firme care pot lucra pe această problemă a deșeurilor, au întrebat și au găsit o firmă care s-a angajat să facă acest studiu până la termen, pentru că este foarte important, după cum a menționat, nu numai că studiul trebuie făcut până la 31 decembrie, ci și proiectul trebuie depus. Dacă proiectul va fi depus cu succes până la termen, atunci va exista un an pentru realizare, adică până la sfârșitul anului următor aceste containere trebuie să fie achiziționate și amplasate în comune. De aceea este important și la comune, pentru că, din păcate, în București se pare că nu știu că există și blocuri de locuințe în mediul rural și că acest container ecologic inteligent este de mare ajutor pentru blocurile de locuințe. Un alt fapt care nu a fost luat în considerare la PNRR este faptul că sunt zone turistice unde colectarea din ușă în ușă nu este posibilă în mod permanent, dar sunt și locuri unde sunt case de weekend unde colectarea din ușă în ușă de asemenea nu este posibilă pentru că locuitorii nu sunt permanenți, ci temporari. Așa că au solicitat respectuos și cere scuze pentru acest fapt ca astăzi să se întrunească organul deliberativ și să voteze despre includerea acestui studiu pe lista de investiții.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezentare și spune că s-au gândit că sunt 3 localități care au întârziat cu adoptarea hotărârii, (Mereștiul a rămas dinafară din cauza câtorva ore de întârziere) și au decis ca în contextul hotărârii privind predarea echipamentelor de stingere a incendiilor, pe lângă drumurile județene și la propunerea d-lui vicepreședinte Biró Barna Botond, azi să fie prezențí la Merești.

Domnul primar Tikosi László salută pe toată lumea, este o onoare deosebită că în timpul mandatului său este pentru prima dată când are loc o ședință extraordinară a Consiliului județean în Merești, chiar și online, mulțumește pentru sprijinul acordat și are speranța că nu va fi nici prima și nici ultima dată care vor primi de la consiliul județean, pentru că tocmai au depus o cerere pentru echipamente de stingere a incendiilor și acesta va fi predat astăzi. În Merești există o echipă de pompieri voluntari, au primit printr-un proiect al guvernului maghiar o mașină de pompieri și au și o brigadă de pompieri voluntari entuziaști care crede că merită aceste echipamente, pentru că zona Homorod  își unește forțele de la Ocland până la Lueta și, indiferent de problemă, incendii, sunt unite și au nevoie de toate instrumentele, echipamente. Exprimă mulțumiri încă o dată consiliului județean.

Domnul președinte Borboly Csaba  s-a convenit ca după ședința de consiliu, în cimitir să depună flori la mormântul unui pompier voluntar ca recunoștință față de munca pompierilor voluntari și propune colegilor să aprindă o lumânare și să depună flori la mormântul pompierilor voluntari în localitatea respectivă.

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe d-na Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 23  de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează urgența în legătură cu cele afirmate de domnul Incze Csongor administrator public al județului, respectiv mai sunt două proiecte care ar fi și ele pe ordinea de zi de asemenea este vorba de pompieri și  reînnoirea înfrățirii între județul Hajdú Bihar și județul Harghita și cu această ocazie și  o delegație de deplasare în străinătate.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 01 noiembrie 2022

  1. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Supliment la proiectul ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 303/2022 privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2032”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Hajdú-Bihar, Ungaria, în cursul lunii noiembrie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale Comuna Joseni, Comuna Merești, Comuna Săcel a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap Odorheiu Secuiesc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva dorește să intervină în legătură cu ordinea de zi ?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentării proiectul ordinii de zi

Rezultatul votului:   17 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul ordinii de zi suplimentat

Rezultatul votului:  16 Da

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă mulțumiri pentru parlamentari UDMR aflați la guvernare pentru aceste sume și se propune ca să fie folosiți pentru lucrările  aflate în derulare din județul Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: spune colegilor din PSD și PNL că  din păcate din partea  PSD și PNL nu a văzut nici un leu. A avut de multe ori  discuții, avea discuții și cu dl. președinte PSD Harghita, cu dl. primar de la Corbu, a avut și cu PNL. Acum partidele au avut șansa să susțină proiecte importante pentru o zonă. Cele 2,5 milioane a fost propus de UDMR și n-a venit nici un leu în plus. Nu știe dacă nu s-a reușit sau nu e important pe nivel național de exemplu drumul Ditrău-Tulgheș unde mai sunt necesare mulți bani  și sunt facturi neplătite, întreabă dacă eventual cineva știe  de ce nu este acest drum important pentru PSD și PNL ?

Domnul consilier județean  Costin Hîrlav salută pe cei prezenți și spune: cu siguranță acest drum este foarte important pentru toți locuitorii din Tulgheș pentru nordul județului, deocamdată nu știe, o să-l ia legătura cu dl. președinte al organizației și o să-l dea un răspuns.

Domnul președinte Borboly Csaba: din istoricul anilor, chiar și din cauza asta are o problemă, dar în fiecare sfârșit de an, de cel puțin două-trei ori au fost alocări de fonduri de acea a ridicat această problemă puțin mai neplăcută. Accentuează vor mai fi și e greu să spună că nu merg bani la comune și orașe, este și interesul județean. Ar trebui ca acest interes județean să fie la toate partidele care alcătuiesc acest consiliu județean. Mai sunt 2 luni, în aceste două luni de cel puțin de două ori vor fi fonduri și are rugămintea pentru ambele partide să solicite alocare de fonduri, poate să vină strict doar pentru factura drumului Ditrău-Tulgheș, va fi plătit ,nu e nici o problemă. În rest sunt niște virări și niște finanțări pe care se acceptă nu e mare modificare de buget, în afară de ce a propus domnul Incze Csongor și  acolo de la comunicare au luat toată suma și au alocat pentru pregătirea proiecte POIM.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 22 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului:  21 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului:  19 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului:  20 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 20 Da,

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului de proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului:  22 Da,

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 303/2022 privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2032”

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe dl. Chiorean Adrian să spună în câteva cuvinte dacă mai este doleanță care nu este inclus în acest program transport public. Un răspuns da sau nu.

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian salută pe cei prezenți și spune că au introdus în program tot ce s-a dorit și ce putea fi introdus.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă a fost ceva important pe care nu au reușit să introducă?

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian răspunde că nu – ce era important da.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 303/2022 privind aprobarea „Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, valabil pe perioada 01.01.2023 – 01.01.2032”

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba: arată că au discutat mult în cadrul programului de transport public, dar era foarte important, mai ales acolo unde nu există o rețea feroviară, dacă sistemele vor fi operaționale. Ideea este că, potrivit calendarului ambițios și optimist, să reușească încheierea achiziției de servicii la sfârșitul anului curent, în decembrie.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă când se va stabili orarul, ulterior după licitație?  Care e sistemul pentru că toată lumea este interesat  de numărul curselor ruta și orarul și cum va fi legat de școli și de locuri de muncă?

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian – răspunde că acest lucru va fi realizat în cadrul studiului de oportunitate ce se va creona atunci și modul în care vor fi operate aceste trasee este următorul pas.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă înainte de licitație sau după ?

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian: înainte de licitație

Domnul director general adjunct Chiorean Adrian  sfârșitul lunii noiembrie, da.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Hajdú-Bihar, Ungaria, în cursul lunii noiembrie 2022

Domnul președinte Borboly Csaba va fi o echipă de 12 persoane roagă pe cei care sunt membrii în grupul de lucru să se ofere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasarea în străinătate în județul Hajdú-Bihar, Ungaria, în cursul lunii noiembrie 2022

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

 

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale Comuna Joseni, Comuna Merești, Comuna Săcel a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale Comuna Joseni, Comuna Merești, Comuna Săcel a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

 

Rezultatul votului: 23 Da

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ” Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap Feliceni” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

 

Rezultatul votului: 23 Da

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap Odorheiu Secuiesc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și a activităților prin care va fi implicată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita privind proiectul de finanțare ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap Odorheiu Secuiesc” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/ C13/R2/I2 — Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, Investiția 2: Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Rezultatul votului: 24 Da

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții la punctul Diverse?

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond spune că dacă ultimul punct era despre sistemul de protecție a copilului, el ar continua cu același subiect. Reamintește că înainte cu 2 luni a fost aprobată o rectificare bugetară pentru protecția copilului, care acum a ajuns la termen și sperau că în luna octombrie vor primi din fondul de rezervă al guvernului și pentru funcționarea sistemului de protecție a copilului. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Sistemul de protecție a copilului, conform informațiilor date de dl. director Elekes, are bugetul asigurat până pe data de 10 noiembrie, data la care ar trebui să se facă plata salariilor, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de 9 milioane de lei pentru a asigura funcționarea sistemului de protecție a copilului până la sfârșitul anului și ar dori să informeze pe dl. președinte și pe organul deliberativ că este posibil să revină asupra acestui subiect în perioada următoare. Sunt încrezători că până la sfârșitul anului, când guvernul își va face datoria și va plăti costurile funcționării sistemului de protecție a copilului, vor putea lua înapoi acele sume. Totuși, este important ca direcția de protecție a copilului să nu rămână fără resurse financiare, pentru că personalul care lucrează acolo sunt colegi dedicați și inimoși care își fac treaba. Cumva ar trebui să reușească ca în următorii ani nu sistemul de protecție a copilului să fie cel care să sufere mereu de lipsa finanțării de la bugetul central. Există semne pozitive și de speranță în acest sens, deoarece, potrivit d-lui vicepremier Kelemen Hunor, standardele de cost au fost deja actualizate, ceea ce înseamnă că în anii următori nu vor mai fi în aceeași situație în care se află în acest an și în care au fost în anii trecuți. A dorit să-l informeze colegii despre acest subiect și îl roagă pe dl. președinte să țină cont de fapt dacă poate ajuta și, de asemenea, solicită Direcției Economice să analizeze acest element de cost pentru a vedea – cel puțin fonduri pentru o lună când îl pot să acorde cât mai repede posibil.

Domnul președinte Borboly Csaba: mulțumește domnului vicepreședinte pentru preocuparea și grija sa pentru sistemul de protecție a copilului. În ultimii ani au fost câștigate mai multe proiecte. Ponderea fondurilor externe este din ce în ce mai mare, dacă există experiență și cunoștințe și nu depinde 100% de banii consiliului județean, este sistemul de protecție a copilului, este clar că trebuie luat în considerare și are din nou o rugăminte către partenerii lor, partenerii guvernamentali că sistemul de protecție a copilului din județul Harghita este pe locul 7 ca număr de angajați raportat la beneficiari, din 47, deci să fii pe locul 7 din 47 ca eficiență și rentabilitate nu este puțin lucru și felicită întreaga echipă în frunte cu dl. director general și cu dl. vicepreședinte coordonator pentru că își face treaba. Vor căuta o soluție, așteaptă deasemenea și ca guvernul să ia măsuri.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă colegii din alte partide să susțină, direcția de protecția copilului din județ fiind una dintre cele mai eficiente la nivel național, ar trebui să primească banii din partea guvernului. Județul Harghita din păcate are mai mulți copii instituționalizați decât județele bine dezvoltate cu foarte multe venituri de acea este această problemă. Este un județ mic, nu sunt orașe mari, veniturile  sunt  mai mici decât în județele Brașov, Cluj, Craiova, județele mari, cu orașe mari și avem mai mulți asistați și trebuie din buget să găsească resurse. Nu este echitabil, nu este corect, nu este onest, nu este solidar, nici o lege nimic nu crede că ține cu această decizie ca județul Harghita să fie așa lăsat la spate cu finanțare pentru protecția copilului. Trebuie eforturi comune, aici ar fi al doilea lucru unde solicită colegilor de la PSD și PNL ca fiecare pe linie de partid să depună eforturi pentru a rezolva această situație. Toate cele 3 partide, UDMR,PNL, PSD,  trebuie să avem grijă să avem banii, să nu lăsăm fără salarii  pe acei colegi care au asemena răspunderi, răspund pentru viețile acelora pe care le au în grijă.

Domnul director general Elekes Zoltán: vor fi foarte recunoscători și foarte fericiți, dacă  primesc fonduri înaintea datei de 10 a lunii curente, pentru că personalul și-a făcut datoria și nu ar fi corect să nu fie plătit,  toată lumea trăiește din acest salariu – familiile, asistenți maternali, îngrijitorii, infirmierele din centre, trăiesc din acest salariu și se așteaptă să fie plătite.

Domnul președinte Borboly Csaba informează colegii că a avut loc o întâlnire cu conducătorii instituțiilor subordonate și a încercat să spună că nu este momentul, nici anul acesta, nici anul viitor, când pot face programe generoase. Probabil că trebuie găsiți fonduri în așa fel ca și invesițiile să fie continuate. Probabil că se vor uita la programele nerealizate, la banii necheltuiți la instituții subordonate, la banii necheltuiți la cotizații, la tot ceea ce a fost planificat, dar județul nu se va rupe în două dacă nu se cheltuiesc acei bani. Întreabă colegii consilieri județeni dacă există un consens în această privință sau dacă cineva are o altă părere de a nu se atinge de nimic? Trebuie să se atingă de sume pentru că nu există un plus. În fondul de rezervă sunt în jur de 400.000 de lei, dar asta înseamnă cam 10% din necesarul pe o lună, deci trebuie să se mai strângă încă 90%. Pentru că ceea ce a vrut să spună, ceea ce nu a fost folosit le-a spus instituțiilor subordonate, că nu este corect să vrei să ai acțiuni retroactive pe mai multe luni, nici legea nu permite acest lucru. Legea spune clar că dacă a fost achiziționat un serviciu trebuie facturat în 15 zile. Trebuie să strângă 4 milioane de lei – cât trebuie să plătească direcția de protecția copilului fără taxe și impozite. Întreabă pe domnul director Elekes Zoltán suma necesară fără taxe și impozite.

Domnul director general Elekes Zoltán: răspunde că nu știe fără impozite – dar nu se poate fără impozite, deoarece este ilegal.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că impozitele pot să întârzie câteva zile și întreabă pe dl. director Bicăjanu Vasile cât pot să întârzie cu plata impozitelor în cadru legal?

Domnul director Bicăjanu Vasile răspunde că se plătește până la data de 25 a lunii viitoare.

Domnul președinte Borboly Csaba spune d-lui director Elekes să se procedeze așa garantează până data de 25, pentru că guvernul trebuie să dea sumele necesare și roagă pe dl. director Bicăjanu Vasile să caute soluțiile necesare pentru rezolvarea situației, cererea a fost astazi pana la ora 12.oo să găsesacă soluții.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav: informează  cu referire la repartizarea celor 6%, după ședința de la Ditrău au avut o întâlnire la Gheorgheni cu dl. vicepreședinte, cu consilierii UDMR din zona Gheorgheni, consilierii PSD și PNL și au discutat despre cei 6%. Din păcate nu au ajuns la un consens, de atunci nu mai știe absolut nimic. Primarii lor așteaptă banii, deja este luna noiembrie este convins că și primarii din zona Gheorgheni așteaptă banii. Din păcate sunt la ”pixul” dl-ui vicepreședinte în cea ce constă repartizarea acestor sume. Speră că această problemă să se rezolve cât mai repede pentru că nu este corect ca o localitate sau mai multe localități cum este Sărmașul și Gălăuțașul să primească câte 100 000 de lei iar localitățile vecine să primească de 9 chiar de  10 ori mai mult decât aceste localități.

Domnul consilier județean György Botond: salută pe toată lumea – ar dori să mulțumească în numele pompierilor din Joseni pentru echipament, deoarece datorită și locației lor centrale încearcă să deservească și alte comune și să colaboreze. Se apropie iarna și atunci sunt multe mașini care alunecă în șanț, copaci care cad pe drumuri și toate aceste echipamente contribuie la protejarea și siguranța oamenilor, exprimă mulțumiri consiliului județean.

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid informează membrii consiliului, președintele și vicepreședinții că ieri a avut loc ședința ATOP din luna octombrie și din nou pe ordinea de zi a fost problema drogurilor în județul Harghita, care devine din ce în ce mai gravă din punctul de vedere al faptului că acum începe să se audă apare și în școli și acest lucru a fost confirmat de procurorul DIICOT, este un fenomen real. De asemenea, a fost prezentă și reprezentanta  Agenției Naționale Antidrog, Rugămintea dânsului a fost dacă legea și posibilitățile le permit, să implice membrii ATOP în prevenire, pentru că membrii ATOP sunt răspândiți în tot județul și dacă au posibilitatea, să meargă în școli la acțiunile organizate. O idee bună care a fost ridicată la ultima ședință că este mult mai ieftin, mai simplu, mai bine să diseminezi informații online, este mai ușor de editat în mai multe limbi și are rugămintea către dl. președinte, domnii vicepreședinți dacă este posibil, să ajute prin numirea unei persoane de contact și să încerce să organizeze și să ofere posibilitatea de a face diseminarea informațiilor în spațiul online. Au ajuns la concluzia că ar trebui să încerce să o organizeze o expoziție (expoziție de fotografii care prezintă când un om distruge viața cu substanțele psihoactive), astfel încât să meargă în tot județul, dacă reușesc. De asemenea, au făcut un sondaj în toate comunele din județ, cine are poliție locală, cine are poliție de proximitate și cum este colaborarea cu poliția națională. Pe această temă, a fost consultat și dl. vicepreședinte Biró Barna Botond și vor continua să încerce să găsească un fel de finanțare pentru a ajuta sau încuraja organizarea sau echiparea gardienilor publici la nivel de UAT, sau orice fel de asistență este necesară.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond exprimă mulțumiri  domnului consilier Kolumbán Dávid pentru informații, menționează că și el a participat la expoziția privind drogurile și consideră că a fost binevenit cu efecte scontate, o experiență foarte bună pentru grupul lor de vârstă. Cu Consiliul Tinerilor din Odorhei, au organizat o serie prezentări de prevenire a consumului de droguri în trecut, în care  un fost dependent de droguri care a fost la dezintoxicare și a povestit experiențele prin care a trecut personal, a avut, de asemenea, un efect similar de intimidare asupra celor care l-au ascultat, să se îndepărteze de consumul de droguri. De asemenea, din punct de vedere turistic –  este un pericol uriaș pentru că răspândirea drogurilor ușoare sau a oricărui fel de droguri în locurile turistice este concentrată în cluburile de noapte, pe de o parte și au existat mai multe rapoarte din spitale că tot mai mulți tineri ajung în spital la sfârșit de săptămână pentru folosesc substanțe psihoactive. Acest fapt nu este bun, deoarece siguranța este importantă pentru turiști, iar dacă acest lucru continuă să se răspândească o să provoace mai multe daune și ar putea fi un factor negativ în turismul județului, ceea ce ar putea reduce vizita turiștilor din județ.

Domnul președinte Borboly Csaba – arată că este formată o echipă de 13 membri  și cu reprezentanți ai instituțiilor subordonate care au început să lucreze pe această temă, în acest grup va fi membru și președintele ATOP. Mulțumește membrilor grupului pentru munca depusă și spune că ar trebui să intensifice activitatea toate cele 13 persoane, pentru a lupta împotriva acestei probleme, care este unul dintre cele mai teribile lucruri care i se poate întâmpla în viața unui copil, sau tânăr.  Așa cum a spus dl. președinte ATOP, Kolumbán Dávid prevenirea este importantă și aici este nevoie ca primarii să îndemne școlile care poate consideră că nu este important să se implice în această problemă și cere Serviciului de administrație publică locală ca în acest sens, împreună cu Direcția Programe, să verifice care sunt școlile care mai au nevoie de informare sau cărora le lipsește ceva pentru a participa la aceste activități de informare pentru că așa înțelege că nu este doar o problemă a orașului ci și o problemă la nivelul comunelor – alcoolismul și consumul de substanțe psihoactive. Adresează o întrebare d-lui primar dânsul cum vede?

Domnul primar Tikosi László răspunde că are cunoștințe despre acest fenomen, dar trebuie să spună că dânșii sunt într-o poziție norocoasă, pentru că, așa cum a spus dl. consilier județean Kolumbán Dávid mai devreme, este nevoie de poliție, au nevoie de firmă de securitate, de gardieni publici, iar ei le au pe toate trei, din fericire, și crede că acesta este unul dintre motive și de asemenea, datorită atenției lor, că în acest moment, cel puțin în comună,  el nu are cunoștință de cazuri și oricum încearcă să o stopeze dacă apare.

Domnul președinte Borboly Csaba propune să procedeze în acest mod și dacă oricine are sugestii, propuneri este binevenit.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe dl. vicepreședinte Barti Tihamér dacă dorește să intervină vizavi de cele spuse în legătură cu cotele de 6%, nu dorește

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe d-na Kántor Boglárka conducătorul fracțiunii UDMR Gheorgheni- ce s-a întâmplat în Gheorgeni? cum se va proceda ? nu dorește

Domnul președinte Borboly Csaba spune d-lui consilier județean Costin Hârlav atunci o să vină cu propunere, cât mai repede posibil. O să convoace o ședință, este problematica și al direcției pentru protecția copilului și să dezbată pentru că nu e ”ok” pe tot parcursul anului tot s-a tergiversat această tematică cu cota de  6% în zona Gheorgeni. Asta înseamnă și blocarea banilor din zona Ciucului și Odorheiului pentru că nici zona Ciuc și nici zona Odorheiu nu au primit banii votați pentru ei. În realitate au primit toți mai puțin cu 25-30% și când din cauza facturilor la gaz și electricitate bani de la investiții au trebuit să fie transferate, atunci această echilibrare pentru investiții este foarte importantă, vor căuta o soluție.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 1 noiembrie 2022, cu număr de înregistrare  nr. 103685/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 22.02.2023

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                                              

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Kiss Judit