JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 31 martie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 260/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din             31 martie 2022, ora 8.30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță începerea înregistrării ședinței.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea la ședința curentă a consiliului județean, îți exprimă speranța că vor reușii să dezbată operativ toate cele 28 de puncte de pe ordinea de zi, din care două au fost transmise ulterior.

Domnul președinte Borboly Csaba o întreabă pe D-na Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului salută pe toată lumea, spune că da, sunt prezenți 16 consilieri județeni.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni în camera de chat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba dacă nu sunt obiecții, față de ordinea de zi transmisă menționează că sunt două proiecte de hotărâre cu care s-a suplimentat, și anume:

 • Proiectul de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022
 • Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Gödöllő, județul Pest, Ungaria în perioada 07-09.04.2022

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot suplimentarea ordinii de zi, în cazul în care sunt de acord cu adăugarea acestora pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 26 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Județului Harghita, a obiectivului „Gospodăria de apă Bârzava” și aprobarea predării spre exploatare și administrare a acestuia către Operatorului Regional S.C HARVIZ S.A

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici a proiectului tehnic și detalii de execuții pentru obiectivul de investiţii: ”Reparații capitale Dispensar Medical din str. Petőfi Sándor nr. 14, Miercurea Ciuc”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările  şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 264/2021 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuare în comuna Suseni”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Joseni, a cotelor părți al județului Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Internship multianual pentru perioada 2022-2024 al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare cu voluntari pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 225/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate : ,, Construire locuințe de serviciu pentru medici”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2021 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 156/2012 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public de Salvamont al Consiliului Județean Harghita, a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar realizate și achiziționate în cadrul proiectului, cu titlul „Modernizarea salvării montane în județul Harghita”, conform Contractului de finanțare nr. 711/14.04.2010, finanțat în cadrul D.M.I. 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice” în cadrul Axei Prioritare 5. „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” din cadrul POR, aflate în patrimoniul Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului Baia tradițională din comuna Sântimbru, județul Harghita și a terenului aferent în suprafață de 1.200 mp din domeniul public al Comunei Sântimbru, în domeniul public al Județului Harghita .

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 mai 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 februarie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

Supliment la proiectul ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Gödöllő, județul Pest, Ungaria în perioada 07-09.04.2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că în ședința curentă se vor dezbate proiecte de hotărâri privind modificarea unor documentații tehnice, privind modificarea prețurilor, se clarifică drepturile de proprietate, acolo unde înițial Consiliul Județean anterior a colaborat cu localitățile. De multe ori Consiliul Județean a finalizat investițiile, fiind vorba atât de rețele de apă, ulterior programul de electrificare, care se predau acum așezărilor. În ceea ce privește averea proprie, se predă spre administrare imobilele utilizate de aceștea pe o durată de 5 ani către Centrul Salvamont. O provocare o constituie Sântimbru Băi, se încearcă abordarea cu o nouă soluție în ceea ce privește investițiile. În mare aceastea sunt semnificative, respectiv la unele localități așa cum au fost și discuțiile sunt repartizări de 6% urgente.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al Județului Harghita, a obiectivului „Gospodăria de apă Bârzava” și aprobarea predării spre exploatare și administrare a acestuia către Operatorului Regional S.C HARVIZ S.A

 

Domnul președinte Borboly Csaba primul punct de pe ordinea de zi îl constituie predarea rețelei de apă din Bârzava către comună, respectiv ulterior aceasta o va preda către  HARVIZ SA . Supune la vot proiectul de hotărâre.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este un vot de 2/3, adresându-se celor care nu au votat încă.

 

Rezultatul votului: 30 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici a proiectului tehnic și detalii de execuții pentru obiectivul de investiţii: ”Reparații capitale Dispensar Medical din str. Petőfi Sándor nr. 14, Miercurea Ciuc”

 

Domnul președinte Borboly Csaba la următorul program, clădirea se află pe strada Petőfi Sándor, vizavi de restaurantul San Gennaro, a fost finalizată documentația pentru a fi renovată. Sunt necesare lucrări atât în exterior cât și în interiorul clădirii. Recomandă votarea acestei documentații.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că ar fi vorba de o investiție de aproape 1 milion lei, se vor purta discuții pe parcursul zilei cu primarii, se încearcă includerea documentației în PNRR axa 5, pentru a beneficia de o finanțare de 100%.

 

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 160/2004 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu modificările şi completările ulterioare şi modificării şi completării Regulamentului  de  organizare şi funcţionare, a anexelor sale

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează modificarea  statului de funcții de la Protecția Copilului, întreabă dacă sunt comentarii.

Nu sunt formulate obiecții

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 264/2021 de aprobare a Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuare în comuna Suseni”

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează modificarea documentației privind trotuarul din Suseni, modificarea se face din cauza modificării prețurilor. Trotuarul se va construii lângă drumul județean prin colaborare cu comuna. Se pare că tactica utilizată de a începe investițiile cu finanțarea de 100% pentru cele care sunt deja începute, celor noi se vor aloca sume mai mici, va funcționa dat fiind faptul că prin rolul asumat de UDMR la guvernare se va aloca 3,5 milioane lei pentru finalizarea blocului operator al spitalului. Asta înseamnă că aceste programe mici pentru care s-a alocat 1 leu, 10 lei vor funcționa. Astfel valoarea documentației pentru Suseni este 2 milioane 315 mii lei.

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Domnul președinte Borboly Csaba precizează o observație în ceea ce privește proiectul de hotărâre ADI Hargita Víz, plățile se vor efectua doar în cazul în care se va clarifica destinația sumelor. A încercat să se uite pe documentație, sunt trecute două valori de 75 mii lei, teoretic toți copii din toate școlile, începând cu data 22 martie ar trebui să fie incluși intr-o campanie, însă nu știu ca fetele mele să fi beneficiat de aceasta. Trebuie scos în evidență, și în procesul verbal, faptul că  sumele se vor achita doar după ce se va verifica pe ce anume se cheltuiește exact suma de 180 mii lei, se va plăti doar ceea ce se bazează real pe strategiile județene.

Domnul președinte Borboly Csaba cu această mențiune supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că a specificat clar colegilor, doamnei arhitect șef Fülöp Otilia de a se pune la punct până în dimineața curentă, însă hotărârea este în aceiași formă. Pentru a nu o opri, ținând cont de faptul că ADI Hargita Víz a fost înființată din fonduri UE pentru coordonarea Harviz SA, sunt afectate mai multe localități din zona Odorhei, acum aderă Dârjiu, Ocland mai ales acele localități unde este o lipsă de apă. Deci să nu o oprim, totodată mulțumește colegiilor că au votat cu DA, dar colegii ar trebui să fie mai atenți, dacă se discută anumite lucruri să se țină cont de ele.

 Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Joseni, a cotelor părți al județului Harghita din totalul de linie electrică realizat în cadrul investiției „Electrificarea satului Borzont, comuna Joseni, etapa I și etapa II”

 Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Borzont, este o investiție  comună cu Joseni, aproape jumătate din investiție a fost realizată de noi, așa a ajuns electricitatea la Borzont.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că hotărârea este cu 2/3, supune la vot proiectul.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Internship multianual pentru perioada 2022-2024 al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pe următorul proiect de hotărâre crede că toată lumea poate fi foarte mândru. Este vorba despre programul Internship, pentru acesta se va aloca pe anul curent suma de 170 mii lei. Asta înseamnă că legea ne permite ca până la 10% din structura aparatului Consiliului Județean să fie alocat.

Domnul director executiv Szőcs István intervine cu o clarificare, și anume legea permite 5% din numărul total de angajați.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează domnului director executiv Szőcs István de a prezenta rezultatele de până acum. Care este numărul tinerilor care au primit o șansă?

Domnul director executiv Szőcs István salută pe toată lumea. Acest program există începând cu anul 2019. Până în prezent s-a reușit atragerea a 28 de tineri din care 11 au și devenit angajați ai instituției sau ai unei autorități subordonate. Din acest punct de vedere colaborarea a continuat. Considerăm că programul este un succes atât din punct de vedere al  asigurării forței de muncă, cât și o șansă pentru tineri de a intra pe piața muncii și  pentru a se perfecționa.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește cu concluzia că este un program foarte bun, în cadrul căruia în acel jumătate de an, tinerii pot decide unde și-ar dori să lucreze, ce îi interesează mai exact, nu se va ivii situația de a da examen intr-o anumită poziție, și de a realiza că se plictisește, nu îi place ceea ce are de făcut. Nu e vorba doar despre noi ci și de consiliul local, de instituții subordonate respectiv în mai multe colțuri al județului pentru că am avut angajați în cadrul programului persoane de la Borsec până la Cristuru Secuiesc, am încercat să le asigurăm și cazarea, celor care au solicitat acest lucru. Din acest punct de vedere acest program este unul bun.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de colaborare cu voluntari  pe anul 2022 al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că următorul este programul pentru voluntari. Se poate vedea că în ultimii doi ani a fost important din cauza virusului să fim prezenți. În acest an este situația din Ucraina. Nu e un program cu buget mare, dar cei care acceptă voluntariat se dorește să i se achite cheltuielile. Este un program cu o sumă alocată de 9 mii lei pe întregul an, însă îl consideră important.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului multianual de cooperare interetnică și bilingvism în administrație pe perioada 2022-2023, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în cadrul următorului program nu se renunță și se înaintează cu privire la buna conviețuire în județ, care sunt punctele sensibile ale cetățenilor, ce sărbători țin . Se vor enumera problemele din cadrul comunității române, pe de altă parte probleme, așteptările din cadrul comunității maghiare, se va încerca soluționarea prin metode științifice. Vor fii două rânduri de probleme, împreună cu specialiști se vor căuta soluții optime, care după ce sunt acceptate de ambele părți,  se va întregii Codexul bunei conviețuiri. Așa cum se știe, e o sarcină de mai mulți ani, în această temă Instituția Prefectului ne-a atacat ,că nu avem atribuții, procesul a fost finalizat, curtea de apel a decis că DA, avem atribuții în domeniu. Dacă nu sunt alte întrebări se poate vota.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării “Programului de sprijinire a culturii și vieții sociale a comunităților de etnie romă în județul Harghita pe anul 2022”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează programul pentru etnia romă. Este un program de mulți ani, merge bine, dacă nu sunt întrebări se poate vota.

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează modificarea statului de funcții al Școlii Vámszer Géza, întreabă dacă sunt întrebări, dacă nu se poate vota.

Rezultatul votului: 27 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 225/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al Studiului de fezabilitate : ,,Construire locuințe de serviciu pentru medici”

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că în cadrul următoarei hotărâri s-a finalizat documentația pentru o nouă locuință pentru medici cu 4 apartamente. Se află mai departe de celelalte, între spital și DSP. A fost reevaluată documentația,  primele locuințe pentru medici au fost construite cu 200 mii euro, acum se poate vedea că 3 milioane lei cu TVA, așa au crescut prețurile în ultimii 10 ani. Însă au crescut și încasările, în 2022 nu gestionăm aceiași sumă ca în anul 2008, când s-a început acest program. În momentul de față se află pe lista de așteptare 11 medici specialiști, care ar venii aici pentru a efectua specializări serioase. Ieri seara am avut o discuție cu neurologii, ar fi necesar un neurolog pentru copii, întotdeauna apar aceste specializări rare, pentru care dacă nu se pot oferii condiții în plus, de exemplu o locuință,  vor fi greu de atras.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Modernizare drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la următoarea hotărâre ne asociem cu comuna Lupeni, se va colabora pe ultima secțiune de drum de la pod  până la capătul satului. Ne asociem în proporție 2/3, 1/3. Comuna este contractantul. Valoarea este 1,5 milioane lei, investiția nu se poate finaliza într-un an, dar așa cum a specificat mai devreme se alocă noi sume, deci lucrările pot începe în acest an.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2021 al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează contul de execuție pe anul trecut, din cauza căruia nu trebuie să se rușineze, așa cum a spus deja în topul administrațiilor teritoriale din județ care include și consiliul județean din 68 în direcție inversă, din sumele rămase care nu au cadru legal consiliul județean se situează undeva pe locul 5. Deci s-a lucrat bine, s-a reușit ajungerea din urmă a investițiilor. În anii precedenți degeaba erau bani investițiile nu au avansat, acum, că în 2017 a fost o schimbare de echipă , s-au refăcut documentațiile, echipa a fost schimbată de atunci se vede că de atunci pe baza resurselor se avansează cu executarea. Dorește să semnaleze că au fost întrebări legat de unele facturi de anul trecut, neachitate pentru mai multe tronsoane de drumuri, tragerea creditului contractat la Ministerul Finanțelor în București, sunt unele probleme, își exprimă încrederea că se vor soluționa. Nu se dorește existența unor facturi neachitate.

 Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează statul de funcții al Consiliului Județean, este vorba despre mișcări minore, nu au o relevanță mare. La achiziții publice trebuie făcute unele modificări din cauza sistemului nou, de asemenea sunt pensionări, trebuie reamenajate rândurile.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt se poate vota.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 156/2012 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public de Salvamont al Consiliului Județean Harghita, a imobilelor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar realizate și achiziționate în cadrul proiectului, cu titlul „Modernizarea salvării montane în județul Harghita”, conform Contractului de finanțare nr. 711/14.04.2010, finanțat în cadrul D.M.I. 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice” în cadrul Axei Prioritare 5. „Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului” din cadrul POR, aflate în patrimoniul Județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează darea în administrarea Serviciului Public Salvamont a bazei ocupate de aceștia pe o perioadă de 5 ani. Pe parcursul iernii salvamontiștii au luat parte la multe intervenții. Majoritatea fiind voluntari pe această cale le mulțumește. Au fost înființate noi echipe la Bălan, Borsec, Vlăhița, fiecare având o activitate productivă.

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează stimulentul financiar pentru spital pentru luna martie. Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba dorește să informeze că este desemnată o echipă care lucrează din greu pentru reautorizarea blocului operator de la oftalmologie. Luni a fost și personal acolo, văzând că în mare parte cele necesare sunt finalizate. Un fel de vas produs special, în care trebuie spălate nu știe exact, producția acestuia întârzie. Pe parcursul zilei curente fost solicitată reacreditarea de la DSP, se pare că va mai întârzia o săptămână. Dar peste o săptămână solicită de la DSP să permită activitatea blocului operator, medicul șef a fost desemnat din nou, în ceea ce privește asistenta șefă, pe baza unei observații, și la propunerea medicului șef s-a decis despărțirea așa cum a fost și în anii precedenți, va fi un asistent șef separat pentru paturile de spital și unul pentru blocul operator. Anterior din motive de economisire cele două funcții au fost cumulate, fiind doar unul. Acum vor fi doi asistenți șef, cel de dinainte își continuă activitatea. Nu este adevărat zvonul că asistentul șef este concediat. Acesta a rămas pe secție și este un nou asistent șef pentru blocul operator.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind stimulentele financiare. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează statul de funcții al spitalului. Este un aparat uriaș.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Rezultatul votului: 26 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii imobilului Baia tradițională din comuna Sântimbru, județul Harghita și a terenului aferent în suprafață de 1.200 mp din domeniul public al Comunei Sântimbru, în domeniul public al Județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că așa cum colegii mai vechi știu deja, acesta este a patra sau a cincea încercare de începere a activității a băilor din Sântimbru Băi. Anterior a fost construită la roșu cu sprijinul Consiliului Județean prin finanțare guvernamentală, de atunci nu s-a reușit găsirea unui finanțator. Ceea mai nouă concepție este de a prelua imobilul cu terenul aferent, care va funcționa ca o unitate externă a spitalului, se va încerca acreditarea acestuia. Pentru asta este necesară calificarea beneficiilor mofetei, este o procedură lungă și anevoioasă, dar dacă se reușește va fi o sursă de venituri substanțială pentru spital. Nu sunt necesare operații, nu sunt necesare medicamente,  nu este necesară supravegherea permanentă din partea medicului, nu este necesară asigurarea de paturi permanente, în cazul în care se va reușii, poate devenii o sursă de venit. Acum se preia imobilul, pentru a se finanța investiția, varianta inițială de a colabora cu comuna nu a funcționat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Rezultatul votului: 23 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Subcetate a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că la ultima întâlnire a primarilor din Voșlăbeni  s-a menționat că la Subcetate este o urgență, de aceea propune aprobarea acestei sume.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că domnul consilier județean Csillag Péter a votat la dânsul.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lăzarea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Lăzarea, observă că este prezent și primarul din localitate. Se adresează acestuia dacă dorește să ia cuvântul. Consiliul local Lăzarea are o propunere bună, ar fi păcat să nu ne folosim de ea. Se alocă suma de 500 mii lei din repartizarea de 6% pentru finalizarea grădiniței din cei 600 mii necesari, în schimb vor ajuta și ei la centrul de formare.

Domnul primar Danguly Ervin își cere scuze, a trebuit să oprească pentru că se afla în trafic, a avut o urgență stomatologică. Salută pe toată lumea, da așa este, s-a discutat când domnul președinte a fost prezent la Lăzarea, în cazul în care pot fi ajutați cu finanțarea grădiniței, până la toamnă vor adăuga și ei diferența necesară pentru a finaliza. Vechea grădiniță, este aproape de centrul cultural, la nici 50 m, iar aceasta s-ar preda Consiliului Județean, pentru că locul actual este strâmt, noul loc ar putea fi utilizat ca studio de arte sau orice altceva. A mai promis că vor încărca și pe lista de așteptare a PNRR, pentru a se preda renovată și nu într-o stare deteriorată. Aceasta a fost propunerea, domnul președinte a zis că se poate realiza, roagă consiliul pe cât este posibil să susțină cauza.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește. Menționează că acest aspect s-a discutat și cu reprezentanții locali ai UDMR din zona Gheorgheni, nu au fost obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Domnul primar Danguly Ervin le mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba îi urează drum bun.

Rezultatul votului: 27 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Lupeni, cu drumuri.

Se intervine cu o clarificare privind următorul punct de pe ordinea de zi, și anume urmează Gheorgheni.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Gheorgheni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că, conform discuției de la Voșlăbeni, este vizat Liceul Sfântul Nicolae, acolo era o solicitare din partea tuturor,  se propune această sumă pentru amenajare curții.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Cei care nu au votat încă sunt rugați să o facă.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că suma  va fi  din suma comunității românești.

Rezultatul votului: 27 Da

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează Lupeni, așa cum a spus drumul.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

 Rezultatul votului: 24 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 11 mai  2021

Domnul președinte Borboly Csaba urmează procesul verbal din data de 11 mai . Supune la vot procesul verbal.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 20 decembrie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba urmează procesul verbal din data de 20 decembrie . Supune la vot procesul verbal.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 04 februarie  2022

Domnul președinte Borboly Csaba urmează procesul verbal din data de 4 februarie. Supune la vot procesul verbal.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Orașului Vlăhița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează repartizarea de 6% pentru Vlăhița în valoare de 300 mii lei.

Rezultatul votului: 25 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Gödöllő, județul Pest, Ungaria în perioada 07-09.04.2022

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că la inițiativa Centrului Cultural și de Arte din Lăzarea va avea loc o deplasare în județul Pest în data 8 aprilie.

Rezultatul votului: 25 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă votul a fost finalizat se va trece la diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează echipei de la administrație publică locală, și a celei de relații internaționale să îl anunțe pe WhatsApp dacă trebuie să efectueze informări.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Kolumbán Dávid.

Domnului consilier județean Kolumbán Dávid salută pe toată lumea. Dorește să ia cuvântul în numele Comisiei de specialitate pentru dezvoltare rurală și agricultură, să se discute cu privire la arderea miriștilor din ultimele săptămâni. Acesta a fost și subiectul comisiei de specialitate din ziua curentă. Problema este una complexă, pentru că mulți privind din exterior judecă negativ agricultorii, sunt consecințe economice grave ,nu doar pentru agricultori ci și pentru întregul județ. Aceste sume în mare parte au fost cheltuite în județ, au cumpărat combustibil, etc. Dacă cineva analizează problema și din punctul de vedere al agricultorului, poate vedea că în mai multe cazuri se poate vedea că din cauza vântului arderea este necontrolabilă, aceștia la rândul lor sunt victime. Percepția generală a fost că, dacă focul poate avansa și proprietarul respectiv este vinovat pentru că terenul nu a fost cosit, curățat. Lucrurile nu sunt însă atât de simple pentru că pe secetă, respectiv condiții de vânt este dovedit. Aduce un exemplu localitatea Vasileni din comuna Ulieș unde deși terenul a fost cosit focul a avansat în așa fel cât 30 de oameni nu l-au putut opri. Se pune întrebarea că în procesul verbal întocmit de pompierii sosiți la fața locului, încep cercetarea de unde a pornit focul așa cum se întâmplă și în cazul unui imobil se constată dacă este vorba de un scurt circuit, incendiu provocat. Ar dori să se formuleze o propunere către ISU, APIA prin care să se ia acest lucru în considerare. APIA specifică că amenda aplicată agricultorului este între 5-100%. Ca și agricultor nu prea se poate vedea exact ce înseamnă asta, cei care au semnat, deja pentru subvenții pot înțelege, au fost aplicate și amenzi. El nu a semnat încă, nu a fost cazul, nu a reușit să discute cu inginerii implicați cu privire la obiectivitatea sau subiectivitatea aplicării amenzilor. Agricultorii vor suferii pagube substanțiale într-un an când, azi combustibilul este de 8,3 lei, etc. Are un impact economic major asupra județului,  pot fi luate din buzunarele agricultorilor chiar și 1 milion euro.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că acest aspect se va discuta detaliat cu APIA, se bucură că comisia de specialitate a atins acest subiect. Sugerează o ședință zoom a doua zi în care să fie inclusă și ISU. Ceea ce poate spune este că la sfârșitul săptămâni a avut discuții cu conducerea inspectoratului la Delnița. Ei pot identifica de unde a pornit incendiul, există metode de identificare, se poate stabili punctul de pornire. Se vor include în discuții și situația terenurilor cosite, pentru că și acestea pot lua foc, nu cred că cineva a incendiat un teren cosit, probabil a luat foc de la terenurile învecinate. Se va organiza o întrunire a doua zi legat de acest aspect.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că domnul vicepreședinte Biró Barna Botond dorește să ia cuvântul.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond salută pe toată lumea. Dorește să informeze colegii cu privire la deplasarea de la începutul lunii în județul Pest împreună cu județul înfrățit Heves,  s-a discutat cu privire la proiectele pe care le vor putea efectua împreună.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Teodor Dobrean. Îi mulțumește pe această cale pentru că la sfârșitul săptămânii a fost cu ei.

Domnul consilier județean Teodor Dobrean mulțumește domnului președinte, salută colegii, dorește să aducă în discuție trei puncte. În primul rând mulțumiri din partea comunității și a directorului Liceului Teoretic Sfântul Nicolae pentru alocarea, repartizarea sumei, pentru realizarea proiectului privind reamenajarea curții Liceului Teoretic Sfântul Nicolae, este un proiect foarte important, de care vor beneficia elevii acestui liceu cât și elevii Liceului Teoretic Salamon Ernő și Clubul Sportiv Școlar Gheorgheni, în sfârșit vor reuși prin realizarea acestui proiect ca elevii să meargă pe căi bătătorite și pavate, în condiții decente la școală. Este deosebit de bucuros că după mulți ani de zile s-a realizat acest proiect, asta datorită Primăriei Municipiului Gheorgheni, mulțumește domnului primar Csergő Tibor, datorită Consiliului Local Gheorgheni cât și lor în special pentru că conform discuțiilor avute a fost aprobată repartizarea acestor sume. Asta în primul rând este și o mulțumire personală. În al doilea rând ar dori să le aducă la cunoștință că sâmbătă a avut o delegație din Republica Moldova pe data de 26 martie, a participat alături de ei și de domnul președinte la o acțiune la Șumuleu la o plantare de arbori, cu întreaga echipă au plantat un arbore de nuc în cinstea unei inițiative foarte frumoase a Consiliului Județean. Aici trebuie să aducă mulțumiri structurilor de specialitate din cadrul consiliului județean că dau dovadă de muncă asiduă și știe foarte bine, și vrea să le aducă la cunoștință că sunt două proiecte depuse de către Consiliul Județean în această relație de înfrățire, este bucuros și îi felicită pe această cale. În al treilea rând consideră că din luna asta ar putea să se vadă mai des fizic, propune ca  măcar o ședință, cel puțin ședința ordinară să aibă loc fizic fie la palatul administrativ, fie in teritoriu pentru a putea dezbate problemele cetățenești. Mulțumește tuturor .

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește, și specifică că se va încerca ținerea ședințelor cu prezență fizică.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Szentes Antal.

Domnul consilier județean Szentes Antal mulțumește și salută pe toată lumea, continuă ideea domnului coleg. Dorește să amintească ca comunele Ciceu, Siculeni și Racu în perioada anterioară au câștigat mai multe finanțări privind îmbunătățirea drumurilor agricole. Ar fi foarte important ca din repartizările de 6% aceste așezări să beneficieze cât mai curând, primarii au apelat deja la Consiliul Județean, cererile sunt înregistrate pe platforma online. A fost rugat de primarul Comunei Siculeni de a transmite ca în cazul în care până la data de 11 aprilie în cadrul ședinței online această alocare pentru cele trei comune nu se întâmplă sunt așteptați cu drag la o ședință fizică la Siculeni unde se pot adopta și aceste repartizări. Este oportun după data de 11 aprilie pentru că până la această dată sunt alte activități, delegații programate. Crede că următoarea ședință se poate desfășura și după data de 11. Aportul propriu pentru proiectele câștigate trebuie plătite pe parcursul lunii aprilie. Mai există o colaborare cu Bogat, unde comuna Ciceu are o contribuție mai mare. Acestea trebuie rezolvate cât mai curând, după data de 11 ședința s-ar putea ține le Siculeni.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este bine, este și invitația primită de la Siculeni, respectiv cazul Bogat.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Tökés Lehel

Domnul consilier județean Tökés Lehel mulțumește și salută colegii, îl salută și pe colegul său Kolumbán Dávid, o parte din ceea ce avea de spus este legată de ideea formulată de acesta, îi mulțumește pe această cale că se ocupă cu acest aspect. O altă idee așa cum a mai semnalat chiar și în acest an, starea din ce în ce mai rea a drumurilor 131, 133, 132B. Pe drumul 131 a fost turnat un strat de asfalt rece, pentru care se bucură. Știe că pe drumul județean 133 se va efectua în acest an o reparație majoră, însă sunt probleme grave, periculoase, gropi foarte mari. Dorește să știe dacă se poate face ceva pentru repararea acestora cel puțin provizoriu. Nu există trotuar în sate, circulația este problematică. Cei care locuiesc acolo pot vedea că transportatorii de mărfuri merg cu o viteză mare care zguduie casele. Roagă Consiliul Județean să se încerce găsirea unei soluții cu Poliția Județeană cu cine ar fi necesar. Multumește.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează cancelariei cu rugămintea ca pentru discuțiile de mâine  să  pregătească cauza comisiei de dezvoltare rurală, al doilea lucru ar fi să se transmite Direcției tehnice cele sesizate de domnul consilier pentru a primii o opinie dacă se poate intervenii cu un strat de asfalt rece în cadrul întreținerii de primăvară. Dorește să informeze că întreținerea de primăvara va începe cu 15 aprilie, mai sunt 2-3 săptămâni până la reactivarea contractelor privind întreținere de primăvară, suma disponibilă este foarte mică, sunt multe facturi neachitate, încă de anul trecut din acest motiv se începe doar din 15 aprilie, acolo unde sunt probleme se mai poate interveni cu asfalt rece. Al treilea lucru este cu privire le ATOP, cancelaria este rugată să se adrese domnului președinte Sándor Barna, în zona Odorhei mai ales unde sunt mine de piatră, transportatorii de marfă supraîncărcați merg cu o viteză mare. Au pregătit o dezvoltare, se vor afișa acele numere de înmatriculare pe situl consiliului județean care au autorizație de a circula cu gabarit depășit. Toată lumea are o singură treabă, în cazul în care vede un vehicul supraîncărcat circulând cu viteză să verifice pe site numărul de înmatriculare, dacă acesta nu apare cu autorizație trebuie anunțată Poliția locală deîndată. Aceste vehicule pot fi oprite doar de poliție, noi nu avem acest drept, se poate ușura activitatea poliției, pentru a nu opri vehicule care circulă regulamentar și au autorizație. Colegii au pregătit această dezvoltare, se află în curs de testare îi va informa în câteva zile.

Domnul președinte Borboly Csaba observă că domnul consilier județean Kolumbán Dávid are o întrebare.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că fotografiile pot fi trimise oricând pe email, trebuie trecută ziua, ora, minutul, nr. casei,  partea din localitate.

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid a uitat o întrebare cu privire la furnizorul de energie electrică al Consiliului Județean Harghita. Adresează această întrebare pentru că expiră termenul de contractare la Hidroelectrica pentru persoane fizice și persoane  juridice, nu știe exact ce posibilități au UAT-urile, pe o perioada de 1 an se facturează cu 25 bani/kw valoare fără TVA, nu se știe cum va evalua prețul după 1 an. Se gândea să îl întrebe pe domnul director Birta, pentru că din punctul lui de vedere ar fi o ofertă bună, un pas verde, pentru ca ar cumpăra electricitate internă, din surse verzi.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului director executiv Birta Antal

Domnul director executiv Birta Antal precizează că a fost achiziționată pe bursă energia electrică, pe un an de zile de le societatea Premier Energy. Ei au fost câștigătorii, nu crede că se poate rezilia acest contract pentru a cumpăra de la alt furnizor.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că, în orice caz pe baza achizițiilor publice centralizate se va contracta energie electrică, combustibil, gaz în comun, la care pot adera și  localitățile, instituții.

 În cele din urmă dorește să precizeze că în 16-19 a fost în vizită la două județe înfrățite la Hajdu-Bihar și Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că dacă nu mai sunt alte comentarii, mulțumește pentru participare și se vor întâlni cât de curând  cu prezență fizică.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 martie, cu număr de înregistrare  nr.  81491/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 09 iunie 2022

 

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                  

                                                                                                      

 

 Director executiv

   Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter