JUDEȚUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEȚEAN

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 martie 2022

 

Denumirea Consiliului : CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

Data: 28 martie 2022

Subiectul ședinței: Dezbaterea și aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ȘI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Bíró Barna Botond UDMR
4 Becze István UDMR
5 Bíró Zsolt UDMR
6 Conțiu Lucian PSD
7 Csillag Péter AMT
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean-Teodor Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Fodor Zoltán UDMR
12 György Botond UDMR
13 Györgyi Attila AMT
14 Hîrlav Costin PSD
15 Izsák Alina PNL
16 Kántor Boglárka UDMR
17 Kolozsvári Tibor UDMR
18 Kolumbán Dávid UDMR
19 Lőrincz Árpád – István AMT
20 Márton Csaba UDMR
21 Nagy Mária – Terézia POL
22 Portik Erzsébet – Edit UDMR
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rákossy Botond – József POL
25 Rátz István UDMR
26 Sándor Barna UDMR
27 Sinka Arnold UDMR
28 Sólyom László UDMR
29 Szentes Antal UDMR
30 Tőkés Lehel AMT
31 Vaidoș Alexandru PSD

Ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, prin Dispoziția nr. 232/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 28 martie 2022, organizată prin videoconferință, cu aplicația Zoom. Mulțumește prezența tuturor participanților și spune că motivul începerii ședinței un pic mai înainte ca de obicei este că de la ora 09:00 începe ședința Comitetului Județean de Situații Urgență Harghita. Județul Harghita are un nou prefect și consideră important ca, în vederea reprezentării județului Harghita, să fie prezent la prima ședință pe care conduce noul prefect.

Referitor la caracterul extraordinar al ședinței și motivul pentru care nu a putut să așteaptă data de 31 martie 2022 arată că este pregătit un proiect de finanțare care urmează să fie depusă în cadrul programului Uniunii Europene POIM 2014-2020 și care vizează investiții în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Proiectul de finanțare trebuie să fie depusă până la data de 01 aprilie, pentru care trebuie să avem o hotărâre aprobată și comunicată.

Pentru a putea continua lucrările, se propune spre aprobare și proiecte de hotărâri privind incubatoare de afaceri, dar sunt și anumite proiecte urgente ale comunelor/municipiilor din județul Harghita care se propune a fi sprijinite, prin alocarea sumei din cota de 6% din impozitul pe venit.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă pe doamna secretar general al județului dacă sunt prezenți consilieri județeni suficienți pentru a putea lua decizii în mod legal.

Doamna secretar general al județului salută pe toți participanți. Arată că sunt prezenți majoritatea consilierii județeni, în conformitate cu prevederile art. 180 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, astfel ședința se poate desfășura în mod legal.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de la consilierii județeni dacă, prealabil, au ceva întrebări sau dacă sunt proiecte de hotărâri în care nu doresc să participă la vot.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități prin intermediul platformei/aplicației informatice a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizare DALI pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitarea unor imobile pentru Înființare incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc“

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii „ Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale“

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale”, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator: Borboly Csaba, președinte

Rezultatul votului: 23 DA

– Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități prin intermediul platformei/aplicației informatice a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”.

            Domnul președinte Borboly Csaba arată că și acest proiect de finanțare trebuie să fie depusă până la 31 martie. În toate cele trei zone al județului Harghita vor fi instalat stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. În Miercurea Ciuc vor fi instalat 2 stații, una la sediul Consiliului Județean Harghita și una la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, În Odorheiu Secuiesc lângă incubatorul de afaceri, în zona Gheorgheni, stația de reîncărcare ar fi instalat în comuna Ditrău pe lângă drumul județean, iar o stație și în Cristuru Secuiesc, la intrarea în orașul.

            Spune că sunt consultări ca să se începe procedurile în vederea instalării unor asemenea stații și în alte localități.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități prin intermediul platformei/aplicației informatice a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea realizării obiectivului de investiții „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”.

Rezultatul votului 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”

            Domnul președinte Borboly Csaba arată că acest studiu de fezabilitate vizează stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice, anterior prezentate.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Realizare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, județul Harghita”

 

Rezultatul votului 24 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizare DALI pentru obiectivul de investiţii  Reabilitarea unor imobile pentru Înființare incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc“

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este vorba despre modificare, respectiv reactualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, cu prețurile noi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reactualizare DALI pentru obiectivul de investiţii  „ Reabilitarea unor imobile pentru Înființare incubator de afaceri în Orașul Cristuru Secuiesc“.

Rezultatul votului 25 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii  „ Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale.“

Domnul președinte Borboly Csaba spune că intenționăm să construim un sistem de apărare împotriva incendiilor. Investiția totală costă 15 milioane de lei. Continuăm dezvoltarea spitalului, care este aproape 3 milioane de euro. Intenționăm să construim și să punem în ordine acest sistem de apărare din fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea DALI pentru obiectivul de investiţii  „ Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale“

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că până acum a votat toate proiectele de hotărâri. Menționează că dl consilier județean Csillag Péter în fiecare caz trimite votul lui direct către dl. președinte.

Rezultatul votului: 26 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare, a indicatorilor tehnico-economici și a activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, privind proiectul de finanțare „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale”, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 ”Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19” Obiectivul Specific 9.1 ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”

Mulțumește d-lui vicepreședinte Bíró Barna Botond, d-nei Zonda Erika și d-lui Péli Levente pentru întocmirea acestui proiect. Solicită ca domnul Péli Levente să prezintă pe scurt proiectul.

Primind cuvântul, dl Péli Levente salută pe toți participanți.

Arată că datorită pandemiei COVID – 19, foarte multe secții din cadrul spitalului au fost și sunt supraîncărcate. Aceste secții au fost nevoiți să achiziționeze și instaleze diferite instrumente și dispozitive medicale specifice noi, nefolosite până atunci, care au supraîncărcat sistemele folosite.

Din păcate, în ultima perioadă au fost mai multe evenimente neplăcute în spitalele din România. Pentru acest motiv a fost înscris în Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 un nou obiectiv specific, prin care se finanțează modernizarea, punerea în ordine a sistemelor de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă.

În continuare spune că, având în vedere faptul că a fost modernizată și clădirea în care se află unitatea de distribuire a energiei, se impune a fi schimbate cel puțin principalele cabluri de alimentare. Nu în ultimul rând spune că toate secțiile ale spitalului au fost verificate de către un expert și dacă sursa de finanțare o permite, ar fi utilă și schimbarea sistemului de alimentară electrică interioară precum și schimbarea becurilor în sectoarele unde este nevoie.

Atât a vrut să spună legat de acest proiect de hotărâre, asta este conținutul proiectului de finanțare care, în caz de câștig, trebuie să fie finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2023.

Rezultatul votului 26 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba arată că se va realiza infrastructura pentru cartierul tinerilor în comuna Zetea. Acest proiect este rezultatul unei colaborări mai vechi între noi și comuna Zetea. A fost sprijinită și în anii precedenți. Comuna Zetea acordă terenuri pentru tineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea Comunei Zetea a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

 

Rezultatul votului 25 DA

– Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că pentru a începe funcționarea căminului Liceului Teologic Romano-Catolic „Segítő Mária” Miercurea Ciuc, este necesar punerea în funcțiune echipamente de încălzire termocentrală achiziționat. Termenul primit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita este sfârșitul lunii mai, după acest termen liceul nu va mai avea autorizația de funcționare. Municipiul Miercurea Ciuc are fonduri necesare, dar este necesar crearea noi poziții în bugetul de venituri și cheltuieli.

Menționează că dl consilier județean Csillag Péter a trimis votul lui direct către dl. președinte.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea Municipiului Miercurea Ciuc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

Rezultatul votului 25 DA

– Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește munca consilierilor județeni din Odorheiu Secuiesc, dl Sinka Arnold, dl Biró Zsolt și dl Dávid Lajos au lucrat în acest proiect, la propunerea domnului vicepreședinte Biró Barna Botond. Facem demersuri pentru continuarea lucrării pe drumul de ocolire lângă orașul. Cu această sumă, Municipiul Odorheiu Secuiesc urmează să efectueze documentația pentru acest proiect.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Proiectului de hotărâre privind repartizarea Municipiului Odorheiu Secuiesc a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022.

Rezultatul votului 26 DA

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Județean Harghita din data de 28 martie 2022, cu număr de înregistrare 80487/2022 care face parte integrantă din prezentul Proces – verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces – verbal.

 

Miercurea Ciuc, 16.05.2022

Președinte                                                                            Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                 Balogh Krisztina

Director executiv                                                                 Coordonator compartiment

Vágássy Alpár                                                                                  Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

c.j. Dragu Márk-Ádám