JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 mai 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 24 mai 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 433/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din 24 mai 2022, ora 10.00.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea prezentă la ședința curentă, care se ține în deplasare la Praid. Mulțumește pe această cale domnului primar pentru invitație, domnului vicepreședinte și echipei din Zona Odorhei pentru propunere, respectiv mulțumește tuturor celor prezenți care participă în Praid la ședința ordinară  din luna mai a Consiliului Județean. Dorește să salute pe lângă consilieri și colectivitatea de la Consiliul Județean, consilierii locali din Praid prezenți respectiv membrii consiliului local, corul de la care se așteaptă ca ceremonia să fie și mai frumoasă, îi salută  pe preoții Iszlai Béla, Fehér Márton și Kántor Csaba căruia îi mulțumește pentru activitatea din ultimii ani. Au reușit să colaboreze împreună pentru comunitatea reformată. Pentru a lucra bine împreună cu comunitatea reformată a depins și de atitudinea domnului protopop care și-a asumat un rol în pregătirea și luarea deciziilor. Unicitatea zilei o constituie faptul că este prezentă conducerea Facultății Maghiare de Agricultură și Științe ale Vieții. Pe această cale dorește să îl salute pe domnul rector Gyurica Csaba. În cazul în care se va decide astfel se va încheia un contract de colaborare care va constitui continuarea existenței, facultatea a fost prezentă în județul Harghita în ultimii 30 de ani, a fost prezentă în regiune, și-a făcut treabă, colaborarea va urca la un nivel mai înalt. Pentru acest aspect îl salută pe domnul rector și echipa sa. Este o mare onoare faptul că ședința de azi este o ședință de sărbătoare, cu mai multe momente importante. Echipa se va extinde, pe această cale o salută și pe noua colegă, care în scurt timp va depune jurământul, începând cu ziua respectivă se va lucra cu 31 membrii. Își exprimă speranța că ședința curentă va fi scurtă, însă bogată în conținut. Dă cuvântul domnului primar Nyágrus László pentru a îi saluta  pe cei prezenți.

Domnul primar al comunei Praid Nyágrus László salută cu respect și drag pe toată lumea prezentă la Praid la ședința desfășurată în deplasare. Stimate domnule președinte, domnii vicepreședinții, protopop, preoți, domnul rector, consilieri județeni și locali, invitați, membrii corului și nu în ultimul rând doamna profesoară Korona Júlia. Se bucură că au trecut aproape 4 ani și jumătate de când s-a ținut la Praid o ședință a consiliului Județean în această sală, acum Dumnezeu le-a îngăduit de a fi din nou prezenți acolo, nu doar pentru a lua decizii importante ci și pentru a sărbătorii ceva, pe cineva, activitatea, atitudinea, atitudinea creatoare de valoare, nu doar în localitatea Praid, cu activitatea de zeci de ani a avut impact în întreaga regiune. Salută pe toată lumea din nou, își exprimă speranța că va fi o sfătuire iscusită și crede că cei prezenți pe lângă ceremonie vor aduce decizii deștepte și benefice. Pentru asta le dorește putere, sănătate, decizii istețe.   Bine au venit la Praid.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului primar, spune că s-au întors cu bucurie în localitate. Urmează decernarea premiului Kájoni János. S-a așteptat mai multe luni pentru a se înfăptui această premiere. Predă cuvântul doamnei Imre Krisztina pentru a citi laudatio.

Doamna Imre Krisztina rostește textul laudatio.

Doamna profesoară Korona Julianna preia și mulțumește pentru premiul primit.

Domnul primar al comunei Praid Nyágrus László nu dorește să se folosească de răbdarea celor prezenți, consideră cu ei nu pot depăși acest premiu, însă este sigur că doresc să  își exprimă recunoștința doamnei profesoare pentru activitatea depusă și la nivel de autoritate locală, ține un discurs și predă din partea Consiliului Local un premiu simbolic, o notă muzicală.

Corul prezintă un recital.

Doamna profesioară Korona Julianna mulțumește pentru surpriză și ține un discurs de mulțumire.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește corului pentru frumosul recital și predă cuvântul  domnului vicepreședinte Biró Barna Botond

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond preia cuvântul, salută pe toată lumea. Ține un discurs prin care îi mulțumește doamnei profesoare Korona pentru activitatea sa.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește, deschide ședința, își exprimă speranța că într-o oră vor reuși să finalizeze cele 30 de puncte de pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba o întreabă pe D-na Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului salută pe toată lumea, spune că da, sunt prezenți 16 consilieri județeni.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații o poate semnala

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt 5 puncte care au fost transmise ulterior, pentru a nu fi necesară o nouă ședință în următoarele zile.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului intervine cu o mică precizare și anume sunt 6 astfel de puncte.

 

Domnul președinte Borboly Csaba se corectează, se dorește introducerea de la punctele 25-30. Întreabă dacă cineva are ceva de adăugat.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot introducerea pe ordinea de zi a punctelor 25-30.

Rezultatul votului: 27  Da,

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită încă o mică modificare, în cazul în care și colega nouă va accepta de a se ține două puncte de pe ordinea de zi înainte de a se depune jurământul. Respectiv hotărârea privind Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții și ceea privind Protecția Copilului. Unul este la punctul 16 celălalt la punctul 27. Acestea se vor lua înainte. Se bucură foarte mult de prezența domnului rector în județ, jumătatea zilei este destinată Zonei Odorhei, vizita să fie cât mai bogată, respectiv la Protecția Copilului un proiect care trebuie încărcat în ziua respectivă din acest motiv dorește să se le ia înainte.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot ordinea de zi modificată cu cele 30 de puncte. Dacă nu sunt comentarii se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, pentru realizarea colaborării instituționale pentru dezvoltare rurală și locală

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrare a destinației inițiale sau a destinației sociale a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Frumoasa, a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tulgheș, a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Toplița, a Casei de tip familial Subcetate, a Centrului de primire în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţie Miercurea-Ciuc, a Complexului de servicii Miercurea-Ciuc (Casele de tip familial: nr. 3 Casa Bradului, 5 Casa Castanilor, 6 Casa Teiului ), județul Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Depunerea jurământului de către doamna consilier judeţean Benedek Alexandra a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 502/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2022 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării societății comerciale cu răspundere limitată Honline Media S.R.L. la înființarea unei societăți filială în Ungaria

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri/echipamente din domeniul privat la Județului Harghita în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 38/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Lupeni prin Consiliul Local al comunei Lupeni în vederea realizării în comun a investiției „Modernizarea drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 384/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș intersecția cu DJ 136B”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între DN 12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 10 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, în vederea asigurării cheltuielilor investiției „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, finanțată din fonduri rambursabile

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 46/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 154/2021 privind desemnarea de către Consiliul Județean Harghita a unui număr de 6 consilieri județeni în Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 215/2013 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Inițiator : Barti Tihamér vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 martie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

Supliment la proiectul ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al municipiului Gheorgheni, a cotei părți de 42,32 % al județului Harghita din clădirea Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, municipiul Gheorgheni , județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ”Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan“

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației  bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive de box „Gheorgheni Belt ”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 27  Da,

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu Universitatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții din Ungaria, pentru realizarea colaborării instituționale pentru dezvoltare rurală și locală

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba trece la primul punct de pe ordinea de zi îl salută pe domnul rector Durica Csaba și echipa sa. Probabil este primul învățământ superior care și-a început activitatea în județ după revoluție, a fost universitatea din Gödöllő. De atunci foarte mulți specialiști desfășoară o activitate eficientă în mai multe localități din județ care au terminat acolo. A fost un gest curajos din partea conducerii de atunci, a fost un gest curajos începerea acelor specializări și studierea în aceste instituții de învățământ superior. Mai mulți colegi din ultimii 14 ani și-au efectuat studiile la această universitate, acum slavă Domnului sunt și colegi care au doctorat la această universitate, sunt specializări în domenii cu deficit ca și ex. Dezvoltare rurală, Managementul fondului cinegetic. Sunt și unii membri ai Consiliului Județean  care au studiat acolo, de ex. Becze István care a terminat masteratul acolo și din acest motiv se bucură foarte mult pentru că azi și mâine domnul rector și echipa sa este oaspete. S-au întâlnit acum aproape un an jumătate, doresc să dea o formă legală prin care doresc să încheie un contract, un astfel de contract a fost deja semnat și cu Universitatea Babes Bolyai, și acolo au pornit mai multe proiecte, se dorește ca și în acest caz să înceapă o colaborare. Dă cuvântul domnului rector.

Domnul rector Gyuricza Csaba preia cuvântul, multumește, salută cu respect pe toată lumea prezentă, este o mare onoare pentru ei că pot fi prezenți. Așa cum a menționat și domnul președinte este deja o relație încercată. În ultimii 30 de ani, care sunt chiar mai mulți decât 30, însă s-a discutat că până nu se vor sărbătorii cei 30 de ani nu se menționează așa. Se dorește sărbătorirea in toamna acestui an. Sunt 30 de ani de când și-a început activitatea învățământul superior în zonă, nu avea importanță sub ce nume se desfășoară Facultatea de Agricultură de la Gödöllő, Facultatea Szent István sau cel mai nou Facultatea Maghiară de Agricultură și Științe ale Vieții, întodeauna a fost importantă colaborarea peste hotare. Cea mai semnificativă fiind, nu pentriu că este aici, este învățământul din județul Harghita care în primul rând a fost Ingineria de Dezvoltare rurală. Se adaptează constant la noile condiții, la  noile nevoi, nu doar studiile inginerie, cursuri, printre care cea mai nouă pregătire e cursul de preparare pălincă.

Prezintă în câteva cuvinte universitatea respectiv planurile de viitor.  Cu acest nume a fost înființat anul trecut prin integrarea a 4 universități diferite din domeniul agricultură, centrul a rămas Universitatea Szent István din Gödöllő. Așa au ajuns la una dintre cele mai mari Universități din Europa centrală în domeniul agriculturii, care va contribui la dezvoltarea acestor regiuni prin cursuri, studii, colaborări. Va fi o colaborare în viitor, în zilele de azi se va decide calitatea și cantitatea hranei pentru următorii 40 – 50 de ani care a devenit esențial în următoarea perioadă. În aceaste zone sunt resurse naturale, terenuri agricole, cea ce lipsește și ar trebui dezvoltat sunt cunoștințele în domeniu, viitorul va fi decis de către agricultori. Mulțumește pentru invitație și colaborare și are speranța că aceasta se va intensifica cu încheierea acordului, domnul preșdinte Borboly Csaba și domnul consilier Becze István întotdeanuna au sprijinit toate inițiativele în aceste domenii.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului rector. Întreabă colegii dacă sunt întrebări comentarii, despre învățământ, cercetare, practică, dezvoltare, dezvoltare antreprenorială e ceea ce conține contractul de colaborare. În cazul în care nu sunt întrebări, comentarii se poate vota.

Rezultatul votului: 27 Da

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că semnarea contractelor se va desfășura în cadru festiv la ora 15.00 la sediul Consilului Județean după masă, până atunci domnul rector și echipa sa poate să plece.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și păstrare a destinației inițiale sau a destinației sociale a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Frumoasa, a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tulgheș, a Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Toplița, a Casei de tip familial Subcetate, a Centrului de primire în regim de urgenţă în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic şi migraţie Miercurea-Ciuc, a Complexului de servicii Miercurea-Ciuc (Casele de tip familial: nr. 3 Casa Bradului, 5 Casa Castanilor, 6 Casa Teiului ), județul Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba urmează proiectul UE al Protecției Copilului. Este vorba despre reorganizarea caselor familiale pentru a se putea solicita finanțare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, comentarii, în cazul în care nu sunt se poate vota.

 

Rezultatul votului: 27 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba își cere scuze pentru așteptare, urmează depunerea jurământului pentru Benedek Alexandra, cine va prelua mandatul vacant. Mandatul vacant a fost la zona Odorhei, va reprezenta tot această zonă. Este o coincidență norocoasă.

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului prezintă procedura de depunere a jurământului.

 

Doamna Benedek Alexandra depune jurământul. Rostește jurământul în limba română și maghiară.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează comisiile de specialitate, va intra în comisia de turism.

Supune la vot proiectul de hotărâre. Din acel moment noul membru poate beneficia de dreptul la vot.

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022   

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în ceea ce privește bugetul, sunt evenimentele din Săptămâna județului. În cei doi ani anteriori au fost organizate fără prezență fizică, cel puțin în ceea ce privește primul an,  în al doilea an a fost permisă o prezență restrânsă, acum în cel de al treilea an pe această cale mulțumește instituțiilor culturale și Direcției programe pentru faptul că, se pare că datorită lor va fi un eveniment semnificativ. Mulțumește nu doar lor ci și grupului de lucru călare și ADI Harghita pentru că în săptămâna mare de Rusalii se vor afla în județ. Este o majorare la cheltuieli de 20.000 lei. Deci este o modificare fundamentală, suma de 20.000 lei este importantă restul fiind doar regrupări de sume mai mici și mai mari. În prima fază se va vota despre suma de 20.000 lei.

Întreabă dacă sunt observații, întrebări dacă nu se poate vota, prima data pentru modificarea fundamentală despre amendamentul de fond.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în ceea ce privește articolele sunt în număr de 10.

Întreabă dacă cineva are comentarii, întrebări în ceea ce privește modificarea bugetului în general. Dacă nu sunt, se poate începe votul pentru art. 1

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Este vorba despre spitale.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre pprivind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Este vorba despre instituțiile culturale subordonate.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Este vorba despre regrupare la drumuri.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a Judeţului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că vestea bună este că nu prea au rămas fonduri pentru anul în curs, doar sumele destinate pentru inundații. Se poate vedea balanța.

Întreabă dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, se poate vota.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 166/2005, privind unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că este vorba despre mici modificări în clădire, este vorba despre darea în folosință a unui spațiu de 2×2 pentru Matéffy Győző reprezentant al Ministerul Turismului.

Supune la vot proiectul de hotărâre, că este de 2/3.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 502/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiției „Reabilitare clădire pavilion administrativ, Orașul Bălan, str. Minei nr. 1” cu scopul realizării unui Centru de perfecționare pentru pompieri voluntari.

 Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează modificarea hotărârilor de la Sândominic datorită întrebări formulate de Instituția Prefectului cu privire la dreptul de proprietate în funcție de sumele care se vor investii . Este de 2/3.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anii 2022-2024

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează Programul de protecție a monumentelor istorice. Au fost formulate deja întrebări cu privire la rezultatele programului. Acum se va face anunțul, nu trebuie încă căutate rezultatele. Se pot depune solicitări până la 30 iunie a.c.. Crede că e multianual, este foarte important, si este foarte benefic. Mulțumește pe această cale doamnei secretar general al județului. Până în prezent a fost anual, se puteau depune solicitări până pe 30 iunie, trebuie calculat că dacă se depun solicitări pentru clădirile monument istoric, după care este perioada de verificare, de luarea a deciziilor, de încheiere a contractelor, de finalizare a lucrărilor respectiv depunerea deconturilor până la data de 15-20 decembrie. Deci era un termen foarte strâmt, se bucură că s-a reușit găsirea unei soluții de a se putea trece de pe un an pe altul. Este un lucru foarte important.

Dacă nu sunt întrebări se poate vota. Este unaniminate.

Rezultatul votului: 28 Da

Domnul președinte Borboly Csaba spune că sunt câteva lucrări de investiții unde sunt necesare modificări din cauza modificărilor de prețuri. Un astfel de proiect este trotuarul din Dârjiu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 130/2021 privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că dacă nu sunt întrebări, se poate vota.

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de formare profesională pentru anul 2022 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării societății comerciale cu răspundere limitată Honline Media S.R.L. la înființarea  unei societăți filială în Ungaria

Domnul președinte Borboly Csaba spune urmează societatea Honline, așa cum au precizat de mai multe ori, se dorește un serviciu cultural privind valorificarea publicațiilor, organizarea de evenimente prin înființarea unei filiale la Budapesta, și desemnarea unui reprezentant.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că  este vizibil majoritate,  împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József, abțineri nu sunt.

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri/echipamente din domeniul privat la Județului Harghita în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că Serviciul de Ambulanță a solicitat  datorită faptului că din ce în ce mai mult ori, mai ales la blocuri nu primesc ajutor la transportul pacienților. Vecini nu mai vin în ajutor. Au fost cumpărate două scaune pentru transportul bolnavilor, mai ales în cazul în care nu funcționează liftul. De mult ori se întâmplă că se deplasează asistentele împreună cu un șofer, personal care nu este de ajuns, trebuie solicitat ajutorul jandarmeriei, sau al poliției, și trece o jumătate de oră, o oră chiar mai multe ore până primesc ajutoare pentru a aduce jos bolnavul. Cu aceste două scaune cumpărate vin în ajutorul Serviciului de Ambulanță.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

 Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 38/2022 a Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita prin Consiliului Județean Harghita cu U.A.T Comuna Lupeni prin Consiliul Local al comunei Lupeni în vederea realizării în comun a investiției „Modernizarea drumului județean 134C din comuna Lupeni, județul Harghita”

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că și în acest caz este vorba despre recalcularea prețurilor.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da                

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 384/2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș intersecția cu DJ 136B”

Domnul președinte Borboly Csaba este aceiași situație și în acest caz. Trebuie recalculate valorile. Este vorba despre drumul de la Goagiu. Este împărțită în două, o parte se află în localitate, cealaltă parte este până la limita județului. Este o documentație nouă.

Este o valoare foarte mare. În prima parte se vor ocupa doar cu primele 400 m, dacă vor fi proiecte, Anghel Saligny sau orice altceva se vor gândi mai departe.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Amenajare drum de legătură între DN 12 și strada Gării în municipiul Gheorgheni”

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează prima fază a drumul de legătură din  Gheorgheni. Mai este nevoie și de un SF până la sfârșitul lunii iunie. Acum se aprobă DALI. Pe termen lung se dorește o variantă ocolitoare mai mare, dacă vor dori trotuar, pistă de biciclete, să poată să facă, noi răspundem pentru drum, dacă vor fi fonduri, pe termen lung, dacă putem lua decizii împreună în guvern. Trebuie expropriați zece gospodari, nu sunt probleme, doar că trebuie finalizate succesiunile. Să putem avansa cu această temă.

Dacă nu sunt întrebări , comentarii se poate vota.

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind derularea Programului „Săpături arheologice în judeţul Harghita” pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează programul de săpături arheologice

În cadrul acestuia se va colabora cu Muzeul Háaz Rezső,  Molnár István  și Tarisznyás Márton. Se pare că Muzeul Secuiesc al Ciucului nu este, probabil nu a venit cu propuneri.

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 10 din Contractul de credit pentru investiții 21091219831/2019, în vederea asigurării cheltuielilor investiției „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755, finanțată din fonduri rambursabile

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează  tragerea sumei de 290 mii lei pentru proiectul UE. Dorește să înștiințeze despre faptul că executantul a semnalat că nu este sigur că poate finaliza această investiție, pentru că nu este sigur că va primii materiale de construcții. Primește oferte doar cu termene de 2-3 zile.  Dacă din cauza războiului nu se remediază achiziția materialelor de construcții în cantități mai mari,  atunci poate fi vorba și de renunțarea la contract. Trebuie să ne pregătim pentru acest fapt. De aceea a specificat că cel puțin ce depinde de ei, de Consiliul Județean, toate facturile să se achite imediat. Ce nu depinde de ei dacă va fii fier sau bitum nu o pot influența. Se vede și pe lucrări, comparativ cu activitatea din anul precedent se vede o lucrare constrânsă care se încadrează încă în grafic. Mulțumește partidului UDMR, pentru echipa condusă de domnul Cseke Attila pentru sumele realocate la  proiectele UE

Domnul președinte Borboly Csaba dacă nu are nimeni obiecții față de achitarea acelei facturi de 290 mii lei se poate vota

Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 46/2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 412/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini aferent contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a depozitului de deșeuri și a instalațiilor de tratare a deșeurilor – inclusiv stația de sortare de la Sânsimion – din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Remetea, județul Harghita”

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că din adâncuri a mai apărut un schelet în ceea ce privește achiziția publică a rețelei de la Remetea.

Îl întreabă pe domnul administrator public de ce se fac modificări de această dată?

Dă cuvântul domnului administrator public

Domnul administrator public Incze Csongor mulțumește și preia cuvântul. Salută cu respect doamnele consilieri județeni, pe domnii consilierii județeni, primari și pe toți cei prezenți. Da așa este, a ajuns aproape în stadiul în care îi este rușine să vină cu acest caiet de sarcini, dar nu au de ales, dat fiind faptul că este necesară îmbunătățirea materialului elaborat până acum. Nu vrea să intre în prea multe detalii pentru că s-ar lungii prea mult dacă ar enumera toate greutățile cu care se confruntă. Acum sunt două probleme majore datorită cărora a fost necesară revenirea, își exprimă speranța că nu va mai fi nevoie de o nouă revenire la acest subiect.

Trebuie modificate două aspecte importante din cuprinsul acestuia. Unul ar fi: S-a hotărât că autovehiculele, se vor pune în folosință patru autovehicule din cele cumpărate la uzina din Remetea, conform legii nu este definită durata de viața ci doar gradul de uzură. Acestea nu se vor înlocuii, pentru a nu pricinui noi cheltuieli pentru Consiliul Județean, dar participanții trebuie anunțați despre acest aspect se va introduce in caietul de sarcini că cauciucurile sunt nou –nouțe, dar au o vechime de 5-6 ani. Participanții trebuie să știe în ce stare vor prelua aceste autovehicule. În cazul în care ulterior din acest motiv s-ar produce un accident, să nu se poată trage la răspundere Consiliul Județean pentru că nu au fost informați despre acest aspect.

Cealaltă problemă foarte importantă este faptul că așa cum se poate vedea acest război, a influențat multe lucruri, de asemenea se aude că în cazul în care China ar ataca Taiwanul s-ar putea genera o criză și mai mare de chipuri. Am solicitat oferte de la distribuitori de colectare. Autovehiculele cu care se vor colecta deșeuri de la populație trebuie puse la dispoziție de furnizor. Am fost curioși să aflăm nu doar prețul ci și de termenul de livrare au autovehiculelor. Intervalul furnizat de producători se mișcă între jumătate de an și un an jumătate. El personal nu mai crede în jumătate de an, se poate vedea si la mașinile personale că termenul este de circa un an. Din acest motiv trebuie trecut în caietul de sarcini o clauză prin care se specifică că cele două contracte trebuie să se aștepte unul pe altul, pentru că se poate pornii doar deodată. Trebuie lăsată o portiță prin care se poate prelungii unul din contracte până la finalizarea celuilalt. Se introduce o clauză prin care în situații extreme se poate prelungii termenul de pregătire.

În cazul în care se aprobă acestea, se ajunge la achiziții publice, au fost încărcate documente de 2 gb, a rămas doar caietul de sarcini, și modelul de contract. După ce se vor încărca și aceste documente se va face o verificare de către ANAP dacă nu găsește alte probleme îi va drumul. Ei nu se mai ating, ci ANAP -ul va gestiona mai departe. Dacă se vor găsi și alte probleme va trebui să se întoarcă pentru efectuarea corecțiilor. Speră că verificarea se va face în 2-3 săptămâni de la încărcare, nu găsește probleme și se va începe procedura de achiziții publice. În cazul colectării se află pe ultima 100, nu 30 de metrii a finalizării caietului de sarcini. Mai sunt 9 instituții care trebuie vizitate din cele 67. Așa cum a menționat deja se merge personal la fiecare în parte și li se explică cum va funcționa acest centru în viziunea lor. Se va trimite varianta finală fiecărei autorități publice, inclusiv celor de la Praid. După aprobarea acestora de fiecare în parte se va prezenta caietul de sarcini consiliului județean. Cum sunt aceste 68 de hotărâri se va face o adunare generală a ADI prin care se vor accepta acestea. După aprobare se vor încărca și va începe procedura de achiziție. Primarii i-au primit cu o atitudine pozitivă și i-au asigurat că vor încerca să se miște cât de repede posibil.

Mulțumește. Dacă sunt întreabă pe această temă va răspunde cu plăcere.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt întrebări dacă nu se poate vota.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că urmează modificarea statului de funcții al spitalului

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări sau dacă nu sunt se poate vota,

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere domnul consilier județean Rákossy Botond-József

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 154/2021 privind desemnarea de către Consiliul Județean Harghita a unui număr de 6 consilieri județeni în Autoritatea Teritoriale de Ordine Publică Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează ATOP și în acest caz sunt retrageri. În primul rând supune la vot textul hotărârii.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, împotrivă domnul consilier județean Rákossy Botond-József

Se pot pregătii buletinele de vot.

Dă cuvântul domnului Lőrincz Árpád

 

Domnul Consilier județean Lőrincz Árpád preia cuvântul. Salută cu respect pe toată lumea, pe gazda Comuna Praid și cei care participă. Dorește o adăugare la ordinea de zi. Așa cum s-a discutat anterior fracțiunile pot propune persoane în această comisie. Și de această dată doresc să se folosească de această oportunitate.  Întrucât membrii ATOP beneficiază de venituri, în cazul în care această poziție se va ocupa de un reprezentat al fracțiunii AMT acest venit se va dona de ex. Asociației pompierilor voluntari din județul Harghita. Mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că este deja o propunere.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului Becze István

Domnul Consilier județean Becze István preia cuvântul. Din partea fracțiunii UDMR se propune domnul Sinka Arnold. Mulțumește

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.

Domnul Consilier județean Rákossy Botond o propune pe doamna Nagy Mária Terézia

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că sunt 3 propuneri. Se adresează Cancelariei de a pregătii buletinele de vot și comisiei de a îi ajuta.

Votul secret privind desemnarea unui membru în Autoritatea Teritorială de ordine Publică Harghita

Numele candidatului: Sinka Arnold: 21 Da

                                       Nagy Mária Terézia: 2 Da

                                       Lőrincz Árpád István: 4 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 215/2013 privind aprobarea regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează modificarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș. Dacă nu sunt întrebări se poate vota

Rezultatul votului: 28 Da

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna mai 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează stimulentele lunare pentru spital. Dacă nu sunt întrebări se poate vota.

Rezultatul votului: 26 Da, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie  2021

Domnul președinte Borboly Csaba precizează cu urmează procesul verbal din data de 3 iunie. Dacă nu sunt întrebări se poate vota.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 martie  2022

Domnul președinte Borboly Csaba precizează cu urmează procesul verbal din data de 28 martie. Dacă nu sunt întrebări, observații se poate vota.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de întreținere având ca obiect „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că în ceea ce privește întreținerea de vară a societății proprii a fost recalculat prețul, respectiv în ceea ce privește cositul se va lua o decizie. El a solicitat, nu știe exact dacă este o varianta prea optimistă, să se încheie cu societatea proprie contractul în așa fel încât indiferent de condițiile meteo vegetația  de-a lungul drumurilor  județene să nu fie peste 30 cm. Să fie în stare de tăierea ierbii. Poate domnul primar știe că este o abordare destul de idealistă. El are încredere în echipă. E destul de greu de transcris legal, însă aceasta este direcția în care se merge.

Domnul președinte Borboly Csaba dorește să informeze că a avut loc a verificare a Curții de Conturi pentru întreaga activitate din anul precedent. Obiectul principal al controlului a fost firma proprie. Au plecat fără a se lăsa obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al municipiului Gheorgheni, a cotei părți de 42,32 % al județului Harghita din clădirea Patinoarului artificial situat în str. Stadionului nr. 11, municipiul Gheorgheni , județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că aproape jumătate din patinoarul din Gheorgheni este deținut, administrat de Consiliul Județean. În cadrul programului național de investii este posibilă repararea acesteia, din acest motiv trebuie restituit orașului. Se restituie orașului Gheorgheni 42,32 % din dreptul de proprietate. Județul va fi cu atât mai sărac însă orașul va fi cu atât mai bogat, își exprimă speranța că această investiție se va realiza.

Dă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér preia cuvântul. Salută cu respect pe cei prezenți. În ceea ce privește patinoarul din Gheorgheni ca si o informare dorește să precizeze că este vorba despre o investiție de aproape 130 milioane lei. Care în perioada anterioara s-a încercat realizarea. Și ieri a fost la CNI în București pentru o majorare, s-ar introduce în proiect și echipamentele. Nu e tot una că echipamentele de aproape 4 milioane se achiziționează de oraș sau din bugetul din București. Se pare că a fost un succes. Este necesară această hotărâre pentru că contractul se va încheia cu Orașul Gheorgheni. Dreptul de proprietate trebuie să fie integral al orașului. Cei vechi își amintesc aceasta a ajuns în proprietatea Consiliului Județean cu ocazia unei investiții făcute acum câțiva ani la sistemul de răcire, conform legislației din momentul respectiv pentru a se putea face și Consiliul Județean trebuia să aibă drept de proprietate. Din fericire legislația s-a schimbat și dreptul de proprietate poate fi restituit. Datorită d-voastră investiția se poate realiza. Mulțumește și celor din Odorhei, Ciuc pe care îi așteaptă pe patinoarul reamenajat pentru a juca finala ligii Erste împreună.

 Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, supune la vot proiectul de hotărâre. E un vot de 2/3

 Rezultatul votului: 28 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ”Schimbare de destinație din grădiniță în incubator de afaceri Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan“

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează incubatorul de afaceri din Bălan unde au o întârziere de 5 luni pe care speră că colegii o vor recupera. Trebuie aprobată varianta finală a documentației DALI.

Întreabă dacă sunt observații

Supune la vot proiectul de hotărâre.

Este vizibil majoritate, se abține domnul consilier județean Rákossy Botond József

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanțarea competiției sportive de box „Gheorgheni Belt ”

Domnul președinte Borboly Csaba spune că zilele trecute s-a reușit finalizarea tratativelor cu Ministerul Sporturilor conform cărora prin intermediul lor se va finanța competiția de box cu suma de 50.000 lei. Conform Legislației în vigoare se va face prin direcția teritorială.

Întreabă dacă sunt întrebări, comentarii, dacă nu sunt se poate vota.

Este vizibil majoritate, se abține domnul consilier județean Rakossy Botond Jozsef

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 163/2020 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi. Fiind secret, rugămintea lui este ca toată lumea să își astupe urechile și ochii, cei care nu sunt consilieri județeni nu aud și nu văd. Supune la vot monografia militară.

Este vizibil majoritate, se abține domnul consilier județean Rákossy Botond József

Rezultatul votului: 27 Da,  1 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că ședința încă nu s-a încheiat, roagă participanții de a nu pleca încă, așa cum este obiceiul dă cuvântul gazdelor pentru ași prezenta problemele. Se adresează domnului primar și îi dă cuvântul acestuia.

Domnul primar al comunei Praid Nyágrus László preia cuvântul. Mulțumește pentru oportunitate. La început ar fi fost neadecvat să o facă, în viața fiecărei comunități sunt și probleme nu doar clipe frumoase ci și dificultăți.  Este de datoria lui de a semnala că joi noapte a trecut o săptămână de când în comună, la Ocna de Sus sa ars o biserică a congregației reformate. Știe care sunt formele legale de a primi ajutor din partea județului, însă consideră că este de datoria lui de a semnala județului. A discutat a doua zi despre acest subiect și cu domnul vicepreședinte, crede că clericul va face pași necesari către conducerea județului. Cu ce fel de provocări se confruntă? Trebuie vorbit și despre faptul că au mai multe proiecte UE mai vechi în curs, în prezent se lucrează în 4 puncte: la Ocna de Jos apă și canalizare, ieri s-a depus documentația de achiziție publică pentru asfaltarea străzilor din Ocna de Sus și Ocna de Jos, acestea se poate spune că din cauza întârzierilor la sursele UE, mai multe probleme tehnice s-a ajuns în această situație. Pe lângă asta au și numeroase, se poate spune proiecte noi cu care încearcă să se confrunte. Problema semnificativă deși este o comună mare, prosperă la aceste proiecte comuna trebuie să contribuie cu o parte proprie de aproape 20 milioane. Nu e sumă mică, din acest motiv înhață orice oportunitate care se ivește pentru finalizarea acestor proiecte. Crede că acestea sunt criteriile principale. Comuna se folosește de acele oportunități care în perioada anterioară, viitoare influențează dezvoltarea comunei. Pe scurt acestea sunt informațiile pe care a vrut să le comunice. Dacă mai dorește cineva să adauge ceva, o poate face. Sunt nenumărate lucruri despre care s-ar putea vorbii a încercat să le prezinte cele mai importante și urgente. Mulțumește.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt observații, propuneri din partea comunei. Dacă nu sunt solicitări locale, încheie această parte. Urmează categoria diverse, dacă are cineva ceva de spus o poate face.

Dă cuvântul domnului consilier județean Tőkés Lehel.

Domnul consilier județean Tőkés Lehel preia cuvântul. Precizează că a semnalat în repetate rânduri problema de pe drumul DJ133. A fost semnalat către Consiliul Județean și de către comuna Mărtiniș despre gropile de pe drum. Au primit acel răspuns că lucrarea este deja predată deja la executant. Sunt probleme la care ar trebui să se ia măsuri, cel puțin pentru vara acestui an. Imediat încape autoturismul în una dintre gropi. La intersecția dintre drumul DJ131 cu DJ133 iar celălalt lângă biserica spre Sânpaul se află o altă groapă mare, care a fost văzut de mai multe ori de domnul vicepreședinte când se deplasează spre casă. Solicită cu respect să se caute cumva soluții. Mulțumește.

Domnul director executiv Chiorean Adrian salută pe toată lumea. Precizează că din păcate așa este, în zona respectivă au lotul 3, care este din finanțare europeană. Lotul este contractat, sunt lucrările care se desfășoară acolo. Zona de care spune dânsul este chiar la intersecția dintre două drumuri asfaltate, încă nu au ajuns acolo cu lucrările, urmează să fie. Au făcut notificări către firmă ca să aibă și odată cu întreținerea de iarnă ca să facă asfalt rece dar și pe perioada verii să aibă grijă de acel drum. Consiliul județean  o se fie cu presiune pe ei ca să mențină zona respectivă, știu că drumul suferă, o să intervină cât se poate iarăși.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond intervine cu o precizare că nu drumul suferă ci localnicii suferă.

Domnul director executiv Chiorean Adrian precizează că localnicii suferă pentru că drumul suferă. Da este o situație acolo, chiar săptămâna trecută au avut iarăși o întâlnire cu reprezentanții firmei. Ei au promis că da, se ocupă. În acel moment forțele lor sunt concentrate în zona Ulieș, acolo unde lucrările lor au terasamente și decasetări pe drumurile pietruite. Partea asfaltată încă urmează să o facă, dar vor ține cont.

Domnul președinte Borboly Csaba intervine cu o precizare adresată domnului Chiorean Adrian respectiv că nu a zis nimic. Îl întreabă cum se face?

Domnul director executiv Chiorean Adrian precizează că nu se pot cheltui bani publici pentru că locația este predată. Se va face presiune pe firmă,  ca să se ocupe de partea asta, măcar cu lucrări provizorii pentru că acolo oricum va fi schimbată infrastructura. Chiar au zis  că chiar dacă acum nu au posibilitatea cu asfalt măcar cu ciment, cu orice să intervină.

Domnul președinte Borboly Csaba remarcă pentru viitor, dacă firma nu intervine să poată intervenii Consiliul Județean și facturează. Crede că asta ar fi logic. Dacă nu va face firma, vor face ei și vor factura pentru firmă, este un lucru foarte complicat dar vor interveni cu firma noastră, haideți să facă asta. Cam asta este direcția.

Domnul director executiv Chiorean Adrian spune nu, să vadă.

Domnul președinte Borboly Csaba Întreabă dacă mai sunt întrebări legate de drumuri, de investiții.

Întreabă ce se face cu Bilbor.

Domnul director executiv Chiorean Adrian precizează că la Bilbor săptămâna trecută au fost colegii cu firma noastră, s-au apucat au făcut măsurătorile, săptămâna asta în principiu începe partea de podețe, și în următoarele două – trei săptămâni se vor semna contractele pentru plombări. Urmează să facă plombări în tot județul dar se va începe cu drumurile cele mai deficitare din punctul acesta de vedere, unde sunt cele mai multe găuri. Apoi încet încetul ajung în tot județul, aici banii trebuie alocați.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă despre partea cu întreținerea.

Domnul director executiv Chiorean Adrian precizează că la restul cu întreținerea, pe măsură ce vor înainta, încep să introducă partea cu șanțuri, să facă acostamente, să facă pietruirile.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de Odorhei și Gheorgheni acolo nu este firma Consiliului Județean.

Domnul director executiv Chiorean Adrian spune că pe rând încep să semneze cu toată lumea

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă când?

Domnul director executiv Chiorean Adrian răspunde în următoarele două – trei săptămâni  vor să înceapă partea de plombare. La plombare mai au o sumă de bani pe care o contractează acum, după aia pe măsură ce există resurse le vor face și pe celelalte.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că problema cu întreținerea este aceea că nu au bani. Nu au bani pentru întreținere, nu au bani pentru a plătii facturile la investiții. Deci, aici va fi foarte greu acest an, pentru că nu pot să facă, să întrețină drumurile cum ar dorii, dar așteaptă programul Anghel Saligny imediat cum se eliberează bani în urma contractării din programul Anghel Saligny vor reloca resursele, dar momentan nu au de unde să reloce pentru că nu știu când va fi programul Anghel Saligny și până atunci facturile trebuie plătite facturile, deja au demersuri la instanță încât se plătească penalități pentru facturile care nu au reușit să le onoreze. Deci cu întreținerea de vară se pot ocupa doar reținut, cu modestie, acolo unde problema e mai mare. Solicită înțelegere din partea tuturor,  trebuie să înțeleagă că nu sunt bani. Se va începe programul Anghel Saligny și în județul Harghita, se va începe finanțarea unei părți din lucrări de acolo, se va accelera și întreținerea, dar acum nu sunt bani. Momentan sunt bani doar pentru lucrările urgente   mici și foarte mici.

Dacă nu sunt alte lucruri legat de investiții poate urma domnul consilier județean György Botond.

Domnul consilier județean György Botond preia cuvântul. Salută colegii. Pe de o parte dorește să  mulțumească Direcției programe pentru că în perioada  4-15 mai în cadrul Zilelor Tineretului au fost activi și au reușit organizarea mai multor evenimente în mai multe regiuni. Nu știe dacă pe tronsonul Liban din Raliul Harghitei au mai rămas baloți circulari inestetici, i s-a spus că au fost amplasați din motive de siguranță, ar fi adecvată înlăturarea acestora. În al treilea rând, aceasta ar fi cel mai important, încă anul trecut în septembrie a fost adoptată pentru pompierii voluntari echipamente. A mai menționat despre acest lucru și acum două luni, nu știe dacă lucrurile au avansat de atunci, au fost achiziționate aceste echipamente, ținând cont că este vară sunt incendii de vegetație, și pe marginea drumurilor dacă se poate s-ar putea folosii acestea. Mulțumește.

Domnul președinte Borboly Csaba își exprimă speranța că organizatorii raliului au lăsat drumul în regulă, pentru că așa l-au primit. Dacă nu este așa atunci să se semnaleze.

În ceea ce privește echipamentele a fost și o eroare internă, pentru care este în curs și o anchetă a comisie disciplinară dar în principiu trebuie văzut că în situația de față sunt mai multe echipamente pe care nu au reușit să le achiziționeze nici după ce au fost solicitate 3-4 oferte de preț. Este un chin intern în această temă, speră finalizarea acestuia cât de curând posibil. Anul trecut nu s-a reușit semnarea contractelor în timp de toate consiliile locale din acest motiv nu se pot începe achizițiile directe. În acest an a fost o scăpare dar în principiu nu sunt ofertanți pentru ca și exemplu 10 drujbe, dar colegii se ocupă cu ele. Sunt priviți cu lupa pentru a o face rapid.

Dă cuvântul domnului consilier județean pentru a prezenta rezultatele.

Se prezintă rezultatele votului secret pentru desemnarea unui membru în Autoritatea publică Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai are cineva ceva. Dacă nu dorește să mulțumească consiliului local Praid, conducerii, colegilor, Cancelariei tuturor care au contribuit la organizarea acelei zile, consideră totul a fost în ordine. Urează o zi bună tuturor.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 27 mai, cu număr de înregistrare  nr.  86861/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 10 ianuarie  2022

 

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                  

                                                                                                      

 

 Director executiv

   Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter