NAPIRENDTERVEZET

a 2022. május 24. -i
Hargita Megye Tanácsának rendes ülésén
Megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetek

 

1. Benedek Alexandra megyei tanácsos eskütétele, akinek mandátumát a Hargita megyei bíróság érvényesítette.

2. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa szakbizottságai számának és nevének, tagjainak és névleges összetételének megállapításáról szóló 297/2020. számú határozat módosításáról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

3. Határozattervezet Hargita megye bevételi és kiadási költségvetésének helyesbítéséről és a Hargita Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalékalap felhasználásáról a 2022. évre vonatkozóan;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

4. Határozattervezet a Hargita megye 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló jóváhagyásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

5. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Megyei Közigazgatási Palota irányítására vonatkozó egyes intézkedésekről szóló 166/2005. sz. határozatának módosításáról és kiegészítéséről, az azt követő módosításokkal és kiegészítésekkel együtt;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

6. Határozattervezet a Hargita Megyei Tanács 502/2021. számú, a Hargita Megyei és Csíkszentdomokos község társulásának jóváhagyásáról szóló határozatának módosítására, a „Balan város, Minei utca 1. szám alatti közigazgatási épület rehabilitációja” című beruházás közös megvalósítása érdekében, amelynek célja az önkéntes tűzoltók képzési központjának létrehozása;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

7. Határozattervezet a „Hargita megyei műemlékvédelmi program” jóváhagyásáról a 2022-2024-es évekre vonatkozóan;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

8. Határozattervezet a Hargita Megyei Tanács 130/2021. számú, Hargita Megyei és Derzs község társulásának jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról a „DJ 133, 20+093 km – 22+071 km járdaépítés” című munkálatok közös elvégzése érdekében;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

9. Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa szakszemélyzetének 2022. évi éves képzési tervének jóváhagyásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

10. Határozattervezet a Honline Media S.R.L. korlátolt felelősségű társaság magyarországi leányvállalat alapításában való részvételének jóváhagyásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

11. Határozattervezet egyes javak/eszközök Hargita megyei magántulajdonból a Hargita Megyei Mentőszolgálat részére történő ingyenes átadásának jóváhagyásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

12. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a és Farkaslaka Községen kereztül történő társulásának jóváhagyásáról szóló 38/2022. számú határozatának módosításáról a „134C megyei út korszerűsítése Farkaslaka községben, Hargita megyében” című beruházás közös megvalósítása érdekében;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

13. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 384/2021 számú, a „DJ 136, 14+000 – 19+950 km, Maros megye határa, DJ 136B kereszteződés, 14+000 – 19+950 km, Maros megye határa” beruházási célhoz kapcsolódó munkálatok jóváhagyási dokumentációjának jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

14. Határozattervezet a „A DN 12 és a Vasutállomás utca közötti összekötő út javítása Gyergyószentmiklóson” beruházási célhoz kapcsolódó beavatkozási munkák jóváhagyási dokumentációjának jóváhagyásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

15. Határozattervezet a „Régészeti feltárások Hargita megyében” program 2022. évi végrehajtásáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

16. Határozattervezet Hargita Megye együttműködésének jóváhagyásáról Hargita Megye Tanácsán keresztül a Magyar Agrártudományi és Élettudományi Egyetemmel a magyarországi vidék- és helyi fejlesztést szolgáló intézményi együttműködés megvalósítása érdekében;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

17. Határozattervezet a 21091219831/2019. számú beruházási hitelszerződés 10. számú lehívási kérelmének jóváhagyásáról a „DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A 3. tétel – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000 rehabilitációja”, SMIS kód: 115755, visszatérítendő forrásból finanszírozott beruházás kiadásainak biztosítása érdekében;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

18. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megyei Tanács 412/2021. számú, a „A hulladéklerakó és a hulladékkezelő létesítmények – beleértve a Csíkszentsimoni válogatóművet is – üzemeltetésének koncesszió útján történő átruházása a Hargita megyei Gyergyóremete integrált hulladékgazdálkodási központon belül” című koncessziós szerződéshez szükséges dokumentáció jóváhagyásáról szóló 412/2021. számú határozat módosításáról szóló 46/2022. számú határozatának módosításáról;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

19. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és feladatállapotának jóváhagyásáról szóló 28/2013. számú határozatának módosításáról, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

20. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Hargita Megyei Közrendvédelmi Területi Hatóságba Hargita Megye Tanácsa általi 6 megyei tanácsos kinevezéséről szóló 154/2021. számú határozatának módosítására vonatkozóan;

Kezdeményező : Bíró Barna Botond alelnök

21. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának a Gyergyótölgyes Pszichiátriai Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 215/2013. számú határozatának módosítására vonatkozóan;

Kezdeményező : Barti Tihamér alelnök

22. Határozattervezet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 2022 májusában pénzügyi ösztönzőkben részesülni javasolt személyek névsorának jóváhagyásáról;

Kezdeményező : Borboly Csaba elnök

23. Hargita Megye Tanácsa 2021. június 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve
Kezdeményező : Balogh Krisztina megyei főjegyző

24. Hargita Megye Tanácsának 2022. március 28-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyve
Kezdeményező : Balogh Krisztina megyei főjegyző

Miercurea Ciuc, 18.05.2022

Elnök                                                                 Megyei főjegyző
Borboly Csaba                                                            Balogh Krisztina