NAPIRENDTERVEZET

a 2022. május 05-én

Hargita Megye Tanácsának rendkívüli ülésén

megvitatandó és jóváhagyásra benyújtandó határozattervezetekről

 

Határozattervezet a Hargita megye elővásárlási jogáról való lemondásról a Borszék, Izvoare utca 7. szám alatti Villa 20 „Cireșica” ingatlanra vonatkozóan;

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

Határozattervezet a Megyei Sürgősségi Kórház 2022 áprilisában pénzügyi ösztönzésre javasolt személyek névsorának jóváhagyásáról;

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

Határozattervezet a Hargita megyei hozzájárulás részleges előirányzatáról a „Hargita S.I.M.D. Közösségi Fejlesztési Társulás” részére történő kifizetéséről a 2022-es évre vonatkozóan;

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

Határozattervezet Hargita Megye Tanácsának 149/2022. számú határozatának módosításáról, amely a Hargita Megye Tanácsa rendelkezésére álló  jövedelemadó 6%-os részéből származó összegnek Kászonaltíz község számára történő kiutalásáról szól a 2022-es évre;

Előterjesztő: Borboly Csaba elnök

 

Gyűlés anyag

 

 

Csíkszereda, 29.04.2022

Elnök                                                         Megyei Főjegyző

Borboly Csaba                                                   Balogh Krisztina