JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2022

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 03 iunie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  454/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din data 03 iunie 2022, ora 09,00 în sistem teleconferință/audioconferință, și mulțumește prezența tuturor participanților.

Domnul președinte Borboly Csaba potrivit președintelui, întâlnirea din Vinerea Rusaliilor a fost justificată pentru că este vorba despre patrimoniul construit. Acum s-a găsit o formă legală pentru a fi pus pe ordinea de zi. În plus, mai sunt alte 4 proiecte de hotărâri care sunt urgente.

Domnul președinte în continuare urează bun venit domnului Szabó István, președintele Adunării Generale Pest.

Domnul Szabó István i-a urat bun venit participanților la ședința.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că județul Harghita este de mult timp înfrățit cu județul Pest, existând numeroase programe, evenimente și consultări comune între cele două județe. Președinte Szabó István este un vizitator obișnuit al județului, unul dintre cei care cunosc cel mai bine județul, pentru că s-a plimbat foarte mult prin județ ca și pelerin, chiar a și văzut un urs. Cunoaște foarte bine județul și au primit multe sfaturi și propuneri de proiecte de la președintele Szabó István. În continuare solicită de la președintele Szabó István să evalueze în câteva cuvinte cooperarea cu județul Harghita, știind că sunt 12 circumscripții electorale în județul Pest, iar partidul FIDESZ-KDNP a câștigat în toate cele 12 circumscripții, deci este un județ omogen din punct de vedere politic.

Domnul președinte Szabó István a mulțumit în primul rând președintelui pentru cuvintele sale și pentru invitație și a urat bun venit participanților, menționînd că atunci când ajunge în județul Harghita se simte ca și cum s-ar întoarce acasă. În Ungaria, data de 4 iunie este Ziua Unității Naționale, așa că este o ocazie specială ca data de Rusalii să coincidă cu data Zilei Unității Naționale. Mai adaugă că fac multe lucruri împreună în colaborare, cum ar fi de exemplu organizarea de expoziții de obiecte de valoare ale județului Pest care sunt prezentate în cele trei regiuni, Ciuc, Gheorgheni și Odorhei. La Frumoasa va fi deschiderea expoziției la care invită pe toată lumea să participe, iar până în toamnă expoziția va fi prezentată în mai multe localități ale județului Harghita.  Împreună cu conducătorii județului Harghita caută întotdeauna direcții prin care pot colabora așa cum era și dinainte, și sunt pe calea bună ca aceste colaborări să se dezvolte și să găsească fonduri UE pentru finanțarea acestora. Esența acestora este ca tot mai multe programe să fie realizate în colaborare bentru binele locuitorilor din cele două județe.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului președinte Szabó István pentru intervenție și menționează că dânsul deja a și condus una dintre ședințele Consiliului Județean Harghita.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că referitor la proiectul ordinii de zi, la cultele religioase, data trecută au votat despre programele aparținând relegilor unitariene și reformate, acum vor vota despre programele celor romano-catolice. Delegația în județul Tolna este un proiect BGA. La Hargita Viz conform solicitărilor Instituției Prefectului Harghita sunt necesare revocarea unor articole, reprezentanța în unele ADI-uri nu necesită să fie aprobată prin Hotărâre de consiliu și astfel trebuie scoase aceste articole, iar la Voșlăbeni este o problemă financiară la care Consiliul Județean trebuie să intervină.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot suplimentul la proiectul ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna, Ungaria în perioada 16-19 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 86/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna, Ungaria în perioada 16-19 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 86/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-2024

Domnul președinte Borboly Csaba spune că  primul punct de pe ordinea de zi este programul „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean”, în cadrul căruia Consiliul Județean colaborează cu arhitecții și constructorii pentru a încheia acorduri de colaborare cu localitățile în vederea conservării imaginii satului.  Programul va fi modificat și în acest domeniu solicită și ajutorul consilierilor pentru că Consiliul Județean efectuează studiile necesare de conservare a imaginii satului harghitean, dar că nu este întotdeauna posibil să se includă aceste studii în planul urbanistic general. Prin urmare, Consiliul Județean va oferi sprijinul necesar, dar localitățile să fie autoritățile contractante pentru studiile de conservarea imaginii satului, creând astfel un fel de presiune asupra acestora, ca să nu cheltuie sumele  într-un mod necorespunzător. Așadar, oricine dorește să participe la un program de conservare a satului trebuie să-și asume responsabilitatea în fața Curții de Conturi ,ca aceste studii să fie introduse și în planul urbanistic general. Următorul eveniment major va avea loc la Șumuleu-Ciuc, în perioada 9-12, când va fi organizată cea de-a 26-a Conferință Internațională de Construcții ÉPKO.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anii 2022-2024

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

În acest proiect de hotărâre, bugetul pentru acest program este de 170 de mii de lei. Programele includ o tabără la Lueta, o tabără pentru ministranți, o întâlnire a tineretului la Șumuleu-Ciuc,respectiv o tabără,  o misiune a reformaților la Tăureni etc. Programul este complet în această formă, dar vor mai fi apeluri de proiecte dacă bugetul va permite.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot modificarea Hotărârii nr. 167/2022 privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022

Rezultatul votului: 20 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna, Ungaria în perioada 16-19 iunie 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, că delegația va fi prin programul Bethlen Gábor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea numărului de delegați la vizită oficială în județul Tolna, Ungaria în perioada 16-19 iunie 2022

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 86/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi revocat Art. 2 a Hotărârii nr 86/2022.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot abrogarea unor prevederi din Hotărârea nr. 86/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Hargita Víz”, la care Județul Harghita este membru asociat

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu

Se trece la ultimul punct de pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune, că va fi alocat suma de 207 mii de lei pentru extinderea trotuarului din Izvorul Mureș și SF pentru înlăturarea calamităților la drumurile din Voșlăbeni și Izvorul Mureș suma de 120 de mii de lei.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot privind repartizarea Comunei Voșlăbeni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2022

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru colaborare referitor la organizarea și desfășurarea programelor pentru oaspeții din raionul Strășeni și a spus că pe lângă județul Pest se află la noi și  președintele județelor Bács-Kiskun și Békés. La nivelul vicepreședinților sunt prezenți județele Tolna și Heves. La nivelul de consilieri, sunt prezenți și reprezentanți județului Szabolcs-Szatmár-Bereg. Domnul președinte mulțumește membrilor grupurilor de lucru și a departamentului pentru pregătirea și organizarea diferitelor programe.

 

Domnul consilier Vaidoș Alexandru a urat bun venit participanților, și a mulțumit pentru sprijinul acordat în extinderea trotuarelor din Voșlăbeni, și în eforturile de a înlătura calamitățile de pe drumurile din localitate care în urma inundaților din 2019 , drumurile  de câmp au devenit impracticabile.  Realizarea SF-ului este foarte important deoarece după aceea pot depune la finanțare în cadrul programului CNI.

Domnul președinte Borboly Csaba a menționat că domnul consilier Dávid Lajos a indicat că și președinte județului Tolna este prezent. Acesta i-a cerut după aceea de la doamna director Kinda Jolán să se asigure ca reuniunile comune să nu fie anulate.

Domnul președinte Borboly Csaba invită pe toată lumea la pelerinajul din Șumuleu Ciuc, în acest an va fi și traducere în limba română și mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 03 iunie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  87557/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 27.07 2022

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Ravasz Renáta