JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

  Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 iulie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 18 iulie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Benedek Alexandra UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr. 655/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 18 iulie 2022, ora 9,00        

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea, menționează că este un moment festiv(din păcate se vorbește despre valul 6 al pandemiei) și  nu trebuie uitat că la primul val au fost oameni și sunt oameni care au muncit eroic și pentru ei ar vrea să facă un omagiu, o festivitate de premiere pentru a recunoaște activitatea lor. Sunt prezenți Dl. Petres Sándor prefectul județului și Dl. Dr. Adrian Dobrică, medicul șef al Spitalului județean de urgență Miercurea Ciuc.

Se derulează festivitatea de premiere – este apreciat și onorat pentru întreaga activitate desfășurată în Spitalul județean de Urgență Miercurea Ciuc și implicare în tratarea bolii Sars cov 2 și creșterea calității serviciilor, D-na Dr. Pop Csilla medic specialist boli infecțioase. Îi este oferit Medalia comemorativă ”Márton Áron” din partea Consiliului Județean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 25  de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că încă un punct va fi adăugat pe ordinea de zi, deoarece Biserica Unitariană are 2 programe între care există redistribuire internă și ar trebui să fie inclusă pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea suplimentării proiectului ordinii de zii

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 18 iulie 2022

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

                                        

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și a statului de funcții al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării Centrului Cultural și de Arte Lăzarea în instituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Barti Tihamér vicepreședinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Harghita pentru executarea unor lucrări de renovare interioară în spațiul medical situat în Miercurea Ciuc, B-dul Frăției, nr. 16, județul Harghita, aflat în proprietatea privată al județului Harghita și folosit de către medicii de familie Dr. Fodor Márta Krisztina și Gaál Judit, care vor fi finanțate din fonduri PNRR, Pilonul V, Componenta 12

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 

 

7.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea II

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului ordinii de zi modificat.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Domnul președinte Borboly Csaba: primul punct de pe ordinea de zi este bugetul și până când nu este un buget echilibrat, adică până la sfârșitul anului când se poate vorbi și planifica din surse sigure, a propus și așa au fost pregătit materialele încât să nu se facă angajamente noi nici în domeniul evenimentelor, nici în domeniul programelor, al investițiilor, ci în cadrul acestora, dacă este cazul. Urgența ședinței de consiliu se datorează și faptului că Centrul Cultural a reușit să obțină o sumă foarte importantă 90 000 de lei din subvenții și sponsorizări și această sumă trebuie inclusă în buget pentru a plăti artiștii. Spitalul are o cerere de transfer intern pentru că toți banii promiși de Ministerul Sănătății nu au fost acordați și s-au eliberat așa fondurile  care au fost planificați ca 10%. Cealaltă veste proastă este că nu numai că nu au sosit fondurile de la Ministerul Sănătății, dar a fost luat suma de 750 000 de lei de la Direcția pentru Protecția Copilului. Se poate comenta  acest fapt, dar altă opțiune nu prea este și pentru a avea un buget legal și pentru ca Direcția finanțelor publice să poată face deschiderile, trebuie efectuate aceste modificări. Din acest motiv există un amendament de fond prin care conducerea spitalului ar fi cerut bani pentru evenimente, din banii pentru investiții care au fost deblocați dar până când bugetul va fi echilibrat, dl. președinte propune să amâne prin amendamentul de fond. Nu este alt amendament la buget.

Amendament de fond asupra proiectului hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la votarea proiectului de hotărâre  conform amendamentului de fond se vor modifica și articolele și anexele

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 20 Da, 1 Nu, 2 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului  de proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2022 ;

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abțineri

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că la următorul punct de pe ordinea de zi, așa cum a fost solicitat și de domnii consilieri județeni, de a face tot posibilul din punctul de vedere al fondurilor, astfel încât să nu fie nevoie de oprirea investițiilor  începute, să nu trebuie efectuată o reducere semnificativă a bugetului instituțiilor, să nu fie anulate programe, să poate fi plătite cotizațiile și să fie asigurat minimul necesar pentru Protecția copilului, ar dori ca comisia competentă a Ministerului de Finanțe să aprobe o nouă tragere de credit din linia de credit care a fost aprobată în anul 2008.  Sunt 5 lucrări – investiții care au nevoie de fonduri în acest an – drumul Ditrău – Tulgheș, drumul din Valea Uzului, drumul din Șiclod și drumul Păuleni – Inlăceni – pentru care  doresc folosirea banilor.

Nu este deloc optimist, deoarece, din câte înțelege el, colegii au spus că sunt foarte reticenți în a aproba orice împrumut, că linia de credit a țării este pe sfârșite. Dar dacă toate cele trei organizații politice  sunt acum la guvernare PSD, PNL și UDMR, atunci poate că există o portiță, o oportunitate. El speră că da și cere colegilor  să lucreze împreună pentru a reuși să obțină acest credit. Chiar a spus la ședința fracțiunii UDMR să fie efectuat o analiză foarte amănunțită care va arăta că rambursarea dobânzilor va fi doar o mică parte din ceea ce ar costa dacă lucrările la aceste drumuri ar fi oprite acum și s-ar face o nouă achiziție publică la un preț foarte ridicat. Mai mult, există un cost foarte serios, conservarea, deci de obicei nu se poate lăsa pur și simplu o lucrare, pentru că vremea se schimbă, deci trebuie închisă într-o oarecare măsură, în consecință sunt cheltuieli în plus. Din acest punct de vedere  cu siguranță, se poate garanta că va fi o diferență uriașă între a continua cu un credit și a opri lucrările și a continua la un preț foarte ridicat. Dacă vor fi oprite  nu se știe când pot fi continuate lucrările la aceste drumuri și vor fi probabil tot felul de litigii, dar, așa cum a spus, este o încercare, nu există nici o garanție și toată lumea trebuie să apuce de treabă pentru a convinge această comisie, pentru a convinge ministerul de finanțe să permită ca aceste  credite să fie aprobate în acest an.

 

Domnul președinte Borboly Csaba face un apel la colegii de la PSD și PNL și menționează că trebuie să unească forțele, trebuie să-l ia legătura cu cei care îl reprezintă în guvern. Cum a auzit CAIL-ul (Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale)nu prea aprobă în această perioadă trageri de credite dar trebuie motivat, trebuie făcute toate demersurile încât Ministerul de finanțe să dea aviz favorabil și atunci va fi o ușurare și nu va trebui făcute acele tăieri, reorganizări, diminuări din buget.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 304/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și/sau de la bugetul local

 

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu, 2 Abținere

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că urmează 3 proiecte de hotărâri, nu prezintă individual, ci în general pe toate cele 3, se va schimba structura celor 3 instituții culturale regionale, pentru ca să să-și continue activitățile și ca centre de spectacole.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Cultural Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și a statului de funcții al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării Centrului Cultural și de Arte Lăzarea în instituție de spectacole de proiecte

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 120/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și a statului de funcții al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării Centrului Cultural și de Arte Lăzarea în instituție de spectacole de proiecte

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 121/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita, cu modificările și completările ulterioare, și schimbarea încadrării instituției în instituție de spectacole de proiecte

 

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu,

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Harghita pentru executarea unor lucrări de renovare interioară în spațiul medical situat în Miercurea Ciuc, B-dul Frăției, nr. 16, județul Harghita, aflat în proprietatea privată al județului Harghita și folosit de către medicii de familie Dr. Fodor Márta Krisztina și Gaál Judit, care vor fi finanțate din fonduri PNRR, Pilonul V, Componenta 12

Domnul președinte Borboly Csaba: 2 cabinete medicale au cerut acordul Consiliului județean Harghita pentru ca blocul în care își desfășoară activitatea să fie inclus în Programul Național de Redresare și Reziliență ”PNRR” astfel încât primăria să poată încheia contractul pentru termoizolație.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Harghita pentru executarea unor lucrări de renovare interioară în spațiul medical situat în Miercurea Ciuc, B-dul Frăției, nr. 16, județul Harghita, aflat în proprietatea privată al județului Harghita și folosit de către medicii de familie Dr. Fodor Márta Krisztina și Gaál Judit, care vor fi finanțate din fonduri PNRR, Pilonul V, Componenta 12

Rezultatul votului: 24 Da

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea II

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2022, sesiunea II

Rezultatul votului: 25 Da

Domnul președinte Borboly Csaba: a fost în Voivodina la sfârșitul săptămânii precedente, a avut discuții foarte avantajoase despre industria alimentară, procesarea alimentelor, produsele agricole și digitalizarea agriculturii.  A văzut o invenție care a fost premiată de marile universități internaționale. Este vorba de o mulțime de informații pe care oamenii care se ocupă de agricultură le pot obține, le pot planifica și raționaliza producția, nu numai în ceea ce privește producția vegetală, ci și în ceea ce privește creșterea animalelor. De asemenea s-a dus în Voivodina cu o propunere de a extinde contactele în domeniul turismului, luând în considerare și faptul că orașul Subotica este acum Capitală Europeană a Culturii. Mulțumește Asociației Întreprinzătorilor din Ciuc și Asociației fermierilor pentru organizarea acestui program. De asemenea menționează că orice organizație/asociație de afaceri din orice regiune, dacă dorește să facă ceva cu ambiții similare, este convins că poate fi asumat și se poate lucra în colaborare.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații ?

Domnul consilier județean Szentes Antal: în regiunea Ciucului sunt câteva localități unde este perioada de finalizare a proiectelor și ar fi bine analizarea cotelor de 6% dacă este posibil și luând în considerare aceste necesități să fie ajutate localitățile.

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că avut o discuție cu primarii din regiunea Ciucului de Jos, de asemenea și cu Microregiunea ”Pogányhavas”, primarii așteaptă în primul rând fondurile prin programul Anghel Saligny. Sunt câteva localități cum știe dl. președinte Ciceu, Siculeni, și Mihăileni a indicat că există o problemă, Cozmeni deci sunt 5 localități și unde vor pregăti documentația dar pentru celelalte se așteaptă pentru a vedea unde și ce este nevoie la PNRR și la programul Anghel Saligny.  Arată că a spus mai devreme că s-ar putea să fie nevoiți să predea o parte din investițiile Consiliului județean către localitățile respective și atunci să fie utilizații cotele de 6% dacă nu va fi aprobat împrumutul, dacă nu vin bani de la Guvern, dacă în continuare sunt luați fonduri de la protecția copilului, deci în acest sens cotele de 6% sunt niște bani valoroși în plus, pe care îi roagă pe colegi să fie folosiți cât mai eficient posibil.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență, cere scuze pentru problemele tehnice de la începutul ședinței și exprimă mulțumiri d-nei doctor pentru activitatea depusă și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 iulie 2022, cu număr de înregistrare  nr. 92429/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 11.08.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit