JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  10 ianuarie 2022

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 10 ianuarie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  5/2022, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 10 ianuarie 2022, ora 8,30  în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorum

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 29 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâri plus,  un al patrulea cu care se va include imobilul cumpărat în inventarul privat al județului. Este vorba despre un imobil renovat parțial și la care lucrările ar trebui să fie continuate. Mai adaugă că așa a înțeles dânsul că lipsește un proces- verbal, și întreabă cum să fie?

Domnul director general Birta Antal: menționează că procesul verbal este în curs de semnare, va fi semnat astăzi, chiar există o șansă că în timpul ședinței să aibă toate semnăturile..

Domnul președinte Borboly Csaba: Spune că aceasta ar fi al patrulea punct de pe ordinea de zi, care a intervenit, colegii au încercat să facă această achiziție în ultimele zile ale anului, apoi a trebuit să fie modificat hotărârea de consiliu, pentru că a trebuit să fie mutat totul cu un metru și a primit un nou număr de carte funciară. Aceasta ar fi al patrulea puncte de pe ordinea de zi.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are intervenții, observații legat de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  aprobarea proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2022 și estimări 2023-2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita al imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str Progresului nr. 18, înscris în CF nr. 68077 și 68071 prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Rezultatul votului: 27 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2022 și estimări 2023-2024

 

Domnul președinte Borboly Csaba. Spune că proiectul de hotărâre se referă la estimarea repartizărilor către UAT-uri pentru următorii 3 ani. Aceasta este o prostie. De mai multe ori a precizat acest lucru, dar sunt și colegi care au fost derutați  de acest proiect de hotărâre, dar aceasta se referă doar la estimarea sumelor care vor fi repartizate în următorii trei ani UAT-urilor, care intră in categoria glumelor.  Proiectul de hotărâre în această formă ar avea sens doar dacă legea bugetului ar fi fost adoptată mai devreme, dacă s-ar știe mai de dinainte cum o să fie în anii următori. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale în această formă nu are nici un sens, deoarece Consiliul Județean adoptă astfel de estimări după care și UAT-urile trebuie să adopte aceste estimări, și dacă nu adoptă atunci Ministerul Finanțelor nu acceptă deschiderile de credite și astfel prostia se înmulțește și atinge praguri uriașe. Ar fi necesar ca art. 37 din această lege să fie modificat de parlamentari, deoarece derutează locuitorii județului. Nu toată lumea știe că câteodată Consiliul Județean trebuie să ia decizii și asupra unor prostii. Astăzi când totul este deschis, chiar și această ședință, dacă o persoană care ar fi văzut, că astăzi au fost alocate sume pentru următorii trei ani către localități, sumele sunt identice pentru cea mai mică localitate cât și pentru cea mai mare, ar deveni enervat. Acum câțiva ani s-a ajuns la soluția de compromis și sumele estimate au fost împărțite într-un mod egal pentru toate cele 67 de UAT-uri. Este complet inutil și birocratic să fie estimat cum vor fi repartizate sumele până în anul 2025, când legislația se schimbă aproape în fiecare săptămână, este imposibil acest lucru. Dânsul a cerut de la domnul Antal Árpád, care în cadrul UDMR-ului este președintele Consiliul Național al Aleșilor Locali ai UDMR, să depună propunerea de modificare a legislației, care a fost pregătit în mod corespunzător și mulțumește domnului director Bicăjanu Vasile. Inițiativa a fost înaintată parlamentarilor UDMR ca să încerce o modificare legislativă, ca acestea să fie scoase și dacă obiectivul este debirocratizarea atunci aceste situații ar trebui eradicate din legislație. Iar propunerea de modificare a legislației în general constă într-un singur articol care ar trebui să fie modificat. Art. 37 ar trebui modificat și atunci ar fi evitate aceste neînțelegeri.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a celor 20% din sumele aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiect 2022 și estimări 2023-2024

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că la următorul punct de pe ordinea de zi, Harghita Népe a solicitat o modificare în cadrul Statului de funcții al editurii.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Editurii Hargita Népe, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 23 Da, 5 Abțineri

 

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

 

Domnul președinte Borboly Csaba, spune că  în ceea ce privește spitalul, se fac investiții foarte importante, se continuă activitățile privind consolidările și îmbunătățirile aduse spitalului, sens în care se propune transformarea unor posturi, câteva posturi din echipa de funcționari o să fie transformate în posturi care necesită calificări tehnice și de inginerie pentru o mai bună abordare a proiectelor de investiții, deci nu se va face o creștere a personalului.

Domnul președinte Borboly Csaba: supune la vot Amendamentul de fond asupra proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba: supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Abțineri

Se trece la următorul  punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita al imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str Progresului nr. 18, înscris în CF nr. 68077 și 68071 prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

 

Domnul președinte Borboly Csaba: în legătură cu clădirea din strada Progresului nr. 18. procesul verbal trebuie să fie elaborat în ziua de azi, dacă nu se va face atunci proiectul de hotărâre va intra pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare.  Cu clădirea, sunt mai multe inițiative, una ar putea fi un centru de recrutare, dar atunci Ministerul Apărării Naționale ar trebui să se implice în dezvoltarea ulterioară a clădirii, a doua perspectivă ar putea fi un centru pentru copii din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, pentru că ei sunt împrăștiați prin tot orașul, există chiar mai multe idei despre cum ar putea utiliza clădirea respectivă. Prioritatea este de a lichida chiriile, astfel încât cu aceste instituții să se poate facă planuri pe termen lung.

Domnul președinte Borboly Csaba: supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul privat al Județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita al imobilului situat în municipiul Miercurea Ciuc, str Progresului nr. 18, înscris în CF nr. 68077 și 68071 prin modificarea și completarea Inventarului actualizat al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al județului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că anul trecut a fost pregătit în mare parte bugetul Consiliului Județean Harghita și în momentul în care se va avea cifrele din impozitul pe venitul personal, atunci se va convoca ședința de consiliu în care se va adopta bugetul pentru anul curent. Împreună cu bugetul vor fi adoptate și toate proiectele și programele proprii. Va fii o ședință de maraton. Solicită ca  fracțiunile să-și țină ședințele dacă doresc, probabil va fi o ședință ordinară și atunci  amendamentele de fond trebuie depuse în trei zile înaintea ședinței. Iar cu 5 zile înainte de ședință, trebuie să fie comunicată materialul de ședință care ar trebui respectată. Deci în aceste 2 zile are rugămintea ca materialul ședinței să fie studiat  și dacă există propuneri atunci să fie depuse.

Între timp dacă vreunul dintre fracțiuni solicită o consultare se poate, dânsul va sta la  dispoziție.

În continuare urează tuturor Un An Nou Fericit și are speranța că a fost o primă reuniunii rapidă și va fi un an productiv.

Domnul consilier Tőkés Lehel: urează la mulți ani tuturor colegilor și dorește să adreseze din nou câteva cuvinte președintelui și colegilor prezenți la reuniunea Consiliului. În legătură cu drumurile județene DJ131 și DJ133, circulația cu autovehiculele de mare tonaj continuă și drumul a devenit foarte aglomerat. A fost o groapă vara trecută și cu lucrările de întreținerea de vară, nu s-a reușit reabilitarea acestuia, dânsul nu știe care firmă a făcut lucrarea, dar este pur și simplu deplorabil cum au lucrat, sunt gropi pe drum în care ar putea să fie băgat chiar și o roată de mașină, atât la drumul DJ131, cât și la drumul DJ133. Dânsul știe că va fi o mare renovare și lucrări de consolidare pe drumul DJ133.  De exemplu la o curbă în fața bisericii de pe drumul DJ 133 este o groapă atât de adâncă încât chiar se poate face și o baie. Dânsul nu știe dacă există vreo soluție, asfaltul rece pe timp de iarnă, sau alte soluții, dacă Consiliul Județean are vreo soluție dar ar merita să fie analizat situația și să se facă ceva în acest sens.  Dacă este nevoie de ajutor în această privință, dânsul va sta  la dispoziție.

Domnul președinte Borboly Csaba, spune, că cel mai mare ajutor este că, dacă se observă probleme,  oriunde pe drumurile județene, atunci să facă o fotografie cu telefonul  și să o trimită la adresa de email info@hargitamegye sau la info@judetulharghita.ro, marcând poziția de km a drumului. Pentru Consiliul Județean Harghita, este întotdeauna cel mai mare ajutor, dacă pe o distanță de 1000 km de drum, apare undeva o groapă, un autovehicul de mare tonaj a frânat brusc , fundația s-a surpat și a apărut o groapă mai mare,  atunci, Consiliul județean să fie anunțat, cel mai mare ajutor este să semnalați și să trimiteți poze. Până la jumătatea lunii ianuarie sunt evaluate situația gropilor care sau produs de-a lungul iernii și după aceasta vor fi asfaltate cu asfalt la rece în a doua jumătate a lunii ianuarie. Și groapa din curba respectivă va fi analizată, dânsul a solicitat de la Serviciul de Administrație Publică și Birourile teritoriale ca până la 18 ianuarie să parcurgă toate sectoarele de drum și să noteze aceste gropi, iar colegii de la Direcția Tehnică până la data de 13 ianuarie, sau chiar și locuitori, consilieri județeni, primari, oricine, poate să vină cu observații. Răspândirea asfaltului rece este o lucrare manuală, trebuie să fie calculat foarte precis pentru a lua cantitatea necesară de asfalt. Mai adaugă, că asfaltul rece este băgat în gropi cu o lopată, nimeni nu trebuie să se sperie, pentru că asta este tehnologia. Este o chestiune de câteva săptămâni, câteva luni, până când se va începe întreținerea de vară a drumurilor județene.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 10 ianuarie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  75043/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Miercurea Ciuc, 09.02.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                     

 

 

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

Întocmit,

Antal Zsófia