JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de  15 aprilie 2022

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 15 aprilie 2022

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  299/2022, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din 15 aprilie 2022, ora 08,30 în sistem de teleconferință/audioconferință

 

Domnul președinte Borboly Csaba: vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi în Vinerea Mare, sper că aceste 5 minute nu vor cauza nimănui dificultăți deosebite, și veți înțelege că soluționarea facturilor neplătite de anul trecut este foarte urgentă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe doamna Secretar general al județului și întreabă dacă sunt prezenți 16 consilieri județeni pentru a avea cvorumul necesar.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că în conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este un singur punct de pe ordinea de zi și un punct la capitolul Diverse, unde la repartizările de 6% din zona Ciucului trebuie făcute unele clarificări. întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 9 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot  proiectul Ordinii de zi

Rezultatul votului: 19 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de tragere nr. 9 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

 Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

Domnul președinte Borboly Csaba: Anul trecut, cele 7,6 milioane de lei nu au putut fi reportate pentru a fi plătite. Am votat o dată anul trecut pentru acest lucru, așa că mi s-a spus că nu vom lăsa o factură neplătită, dar se pare că nu s-a dus până la capăt. Mulțumit domnului György Attila, secretar de stat, pentru că abia săptămâna trecută i-am semnalat acest lucru, și a reușit să facă intervențiile necesare. Este vorba despre tronsonul de drum Ditrău, Tulgheș, tronsonul de drum din valea Uzului, tronsonul de drum Uilac, drumul de acces la Tibod și tronsonul de drum Atid, Șiclod.  80% din bani vor merge către SC Multipland SRL. Mulți oameni au semnalat că SC Multipland SRL nu a plătit subcontractanții, iar cei de la firmă spun că este din cauza Consiliului Județean, dar începând  de azi nu va mai putea spune acest lucru pentru că suntem în curs de a regla conturile.

Domnul președinte Borboly Csaba: supune la vot proiectul de hotărâre privind  aprobarea Cererii de tragere nr. 9 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 20 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba: spune că la Frumoasa, Dănești, Cârța, Tomești, modificăm destinația, lărgim cercul pentru ca ei să poată strânge bani pentru a-și plăti facturile pentru construcția care a fost făcută. Acestea sunt fonduri de dezvoltare ale Uniunii Europene, așa că ultima tragere este pentru a plăti ultima factură, de acolo se trag banii, ei trag banii și îi vor primi înapoi. Am mai votat o dată pentru acest lucru, apoi nu au reușit să strângă ceilalți bani pentru a plăti factura, care este plătită lunar de către Trezorăria județului Harghita, nu deodată, așa cum votăm noi, pentru 6%. De aceea, alți bani diverși, salarii, alte venituri, alte cheltuieli trebuie să fie reportate în primul trimestru sau în al doilea trimestru. Luăm act de acest lucru și nimeni nu are probleme, așa că spunem că acceptăm ca domeniul de utilizare să se schimbe și să se lărgească, astfel încât cele patru UAT-uri să poată face aceste mișcări contabile. Există două localități în Ciuc, unde nu exista cuvântul Ciuc în numele localității, una este Siculeni și cealaltă Frumoasa. În cazul lui Frumoasa, suma este atât de mare, 2 milioane de lei, încât este probabil că nu va putea strânge decât o parte din această sumă din restul anului și este probabil că va trebui să acordăm un împrumut. Acum vă rog doar să luați notă de acest lucru și să notați în camera de chat sau să indicați dacă sunteți de acord cu această extindere a utilizării. Dacă cineva nu este de acord, vă rog să indicați. 60 de zile este politica de decontare de la AFIR, apoi luăm banii înapoi cu minus 6%. Dl. Bicăjanu asta e un fel de credit pe care va trebui să fie cu minus și va reveni. Așa este, da, minuta pregătit. Dacă nu spuneți nimic înseamnă că e în regulă.

Dl. Dir. Bicăjanu Vasile: conform prevederilor art. 6 alin. 6 din Legea Bugetului de Stat, sumele se pot pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea  pentru infrastructură sau pentru cheltuieli de funcționare. Da . Este în regulă. Mulțumesc.

Domnul președinte Borboly Csaba: minusul vom lua înapoi. Dacă aveți încă ceva? Dacă nu, atunci vă doresc un Paște binecuvântat tuturor celor care sărbătoriți în acest weekend și vă mulțumesc foarte mult că ați fost aici.

 

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 aprilie 2022, cu număr de înregistrare  nr.  83603/2022  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 15.07.2022

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                  

Director executiv

Vágássy Alpár

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

  Întocmit,

Antal Zsófia