ROMANIA

JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării

în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 08 august 2022

Gyülésanyag

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita și utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Harghita, pe anul 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de închiriere a spațiului pentru desfăşurarea activităţii Compartimentului relații publice în zona Gheorgheni ale Serviciului administrație publică locală din cadrul Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării alocației bugetare pentru cofinanţarea concursului „TURUL CICLIST AL ŢINUTULUI SECUIESC – 2022”, ediţia a XVI-a

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita la 30 iunie 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna iulie 2022 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului internațional 2022-RO-CAP-ACT în cadrul programului Comisiei Europene „Sprijin pentru măsurile de informare referitoare la politica agricolă comună” (IMCAP)

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită unităților administrativ-teritoriale:Orașul Bălan, Comuna Ciucsângeorgiu, Comuna Corund, Comuna Cozmeni, Orașul Cristuru Secuiesc, Comuna Dealu, Comuna Leliceni, Comuna Lueta, Comuna Lupeni, Comuna Mărtiniș, Comuna Remetea, Comuna Sărmaș, Comuna Sâncrăieni, Comuna Șimonești,Municipiul Toplița, Comuna Tușnad, Comuna Ulieș, Comuna Vărșag, Orașul Vlăhița, Comuna Voșlăbeni a unor bunuri aflate în domeniul privat al Județului Harghita, care vor servi pentru restabilirea condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 47/2011 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al U.A.T. Comuna Corund asupra cotei-părți de 82 % din linia electrică deținute de U.A.T. Județului Harghita, realizată în cadrul investiției „Electrificarea Cătunului Vadasmező, comuna Corund” (etapa I și etapa II) judeţul Harghita și transmiterea acestor bunuri din domeniul public al U.A.T. Județului Harghita în domeniul public al U.A.T. Comuna Corund

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 17 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 decembrie 2021

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 05 mai 2022

Inițiator : Balogh Krisztina secretarul general al județului

 

 

 Miercurea Ciuc, 02.08.2022

        Președinte                                                           Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina