JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 24 septembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba, prin Dispoziţia nr. 984/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a consiliului județean din  24 septembrie 2021, ora 8,30  în sistem teleconferință/audio conferință.

 

Domnul președinte Borboly Csaba înainte de a începe ședința întreabă Cancelaria dacă sunt probleme organizatorice sau de altă natură. Atrage atenția asupra faptului că dacă se vorbește pe chat room să se schimbe starea întotdeauna înapoi pe “everyone” în caz contrar votul va ajunge la ultima persoana cu care s-a discutat, totodată specifică cu titlu de exemplu: dacă se primește cel mai probabil un mesaj de la dânsul sau de la Cancelarie pe chat room să se modifice neapărat starea, în caz contrar votul va ajunge la cei cu care s-a vorbit ultima dată.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează cu o rugăminte Cancelariei, menționând că a fost formulată și celor de la Bălan, în legătură cu proiectul privind înființarea unui incubator de afaceri în localitatea Bălan, unde au apărut semne de întrebare în ceea ce privește clădirea. Dacă va venii cineva de la Bălan în special domnul Sándor Csaba sau eventual Anti sau István, dacă vor reușii să ia legătura cu dânsul pentru a se discuta situația respectiv ce este de făcut în acest caz, pentru a nu periclita soarta Casei elevilor din localitate.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt și alte întrebări legate de organizare, comisii de specialitate sau de altă natură.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează echipei de comunicare pentru a începe pe facebook, respectiv colegilor pentru a începe partajarea pe facebook-ul județului

Domnul președinte Borboly Csaba anunță începerea transmisiei live pe facebook-ul județului

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe toată lumea, menționează faptul că va intermedia ședința din Slovenia, localitatea Lipița, unde se desfășoară ședința prezidiului comisiei regiunilor.

Domnul președinte Borboly Csaba îl întreabă pe D-ul Secretar general al județului dacă sunt prezenți cel puțin 16 consilieri.

Domnul Vágássy Alpár, Secretarul general al județului semnalează pe chat că este prezent numărul de consilier necesar.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Nu sunt formulate obiecții.

Domnul președinte Borboly Csaba anunță începerea votului pentru proiectele de pe ordinea de zi. În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi anunță că se dorește eliminarea a 3 dintre ele astfel :

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 138/2016 privind desemnarea în calitate de reprezentanți ai Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Consiliul de Administrație al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Centru Sportiv Harghita – Gheorgheni – Hargita -Gyergyó Sportközpont Önkormányzati Fejlesztési Társulás”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează ca au fost discuții și in ziua anterioară, se va revenii săptămâna viitoare asupra acestora.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că nu sa primit încă avizul autorității de audit, cele 2 au legătură una cu alta.

 

Domnul președinte Borboly Csaba totodată specifică că în loc de 64 puncte aflate inițial pe ordinea de zi se validează doar 61.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă colegii dacă au comentarii legat de ordinea de zi modificată.

Domnul președinte Borboly Csaba anunță începerea votului pentru proiectele de pe ordinea de zi cu 61 de puncte rămase.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificată:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Frumoasa a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bălan unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Jos unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tușnad unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Harghita, valabil în perioada 01.01.2022 – 31.12.2026

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune și casarea obiectivelor: stație de clorurare-tratare, casă de rezervoare, construcție anexă, platformă betonată situate în localitatea Băile Homorod în vederea valorificării acesteia

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examene pentru anul școlar 2021-2022 la Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia pentru județul Harghita –Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș – intersecția cu DJ 136B”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 103/2018 privind asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealu” și aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere nr. 20075/28.08.2018

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2021-2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2021– 2022

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr 187/2021 privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 350/2021 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 3 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 46/2017 privind aprobarea suplimentării cu 4 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Comuna Sântimbru și cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, loc. Sântimbru-Băi, în Bază de tratament în cadrul Secției de Recuperare, Medicină fizică și Balneologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc ”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 308/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comuna a investiției „ Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,, Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată de PFA Dobos Lehel și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László fn., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita , înscris în CF nr. 55051, în trei corpuri funciare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre aprobarea modificării Hotărârii nr. 344/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind participarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul „CAP Information measures for healthy and quality foods – CAPfuture, nr. ref. 101036284, în cadrul programului ”Support for information measures relating to the Common Agricultural Policy for 2021 IMCAP -2021” al Comisiei Europene, Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor estimative aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de către CJH în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Budapesta, Ungaria, în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de remediere pe DJ 132, având ca obiect „Lucrări de remediere a lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlăhița-Lueta-Merești-Ocland-limita cu județul Brașov) conform ctr. 364/08.01.2015” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 211/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actului adițional încheiat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 

Diverse

 

 1. Notă privind modificarea destinației sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 244/2021 privind repartizarea Comunei Brădești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

 1. Notă privind modificarea destinației unei sume repartizată Municipiului Gheorgheni

 

 1. Notă privind modificarea destinației unei sume repartizată Comuna Plăieșii de Jos

 

 1. Notă privind modificarea destinației sumelor repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 327/2021 privind repartizarea Municipiului Toplița a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că modificărea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară pentru că, Slavă Domnului sau primit resurse guvernamentale multumită și echipei guvernamentare și parlamentare al UDMR. Specifică faptul că datorită acestor sume se va diminua valoarea creditelor contractate pentru lucrările în derulare aferente drumurilor județene. De asemenea menționează faptul că în afară de aceste sume sau mai generat venituri, aceste sume se încadrează în buget, in primul rând pentru lucrări aferente drumurilor.

Domnul președinte Borboly Csaba are probleme cu internetul.

Domnul președinte Borboly Csaba totodată menționează faptul că în afară de aceste sume sau mai generat venituri, aceste sume se încadrează în buget, resursele se alocă in primul rând pentru lucrări aferente drumurilor. Specifică faptul că votul va începe cu modificarea fundamentală a bugetului.

Domnul președinte Borboly Csaba evidențiază faptul că modificarea de bază a bugetului se axează în primul rând pe drumuri, pe proiectul finanțat de UE, care se va dezbate în ședința curentă, în ceea ce privește Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, respectiv modificarea în mică măsură a bugetului de venituri și cheltuieli a instituțiilor subordonate prin suplimentarea sumelor alocate și virarea de credite bugetare.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, dacă nu se pote vota cu privire la modificarea de bază

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea amendamentului de fond privind proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează Cancelariei specificând faptul că în continu vin colegi, oameni, care așteaptă conectarea, are rugămintea de a se acorda o mai mare atenție acestora.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică faptul că, conform modificării de bază acceptată se va schimba fiecare articol, alineat, capitol din proiectul de hotărâre. Menționează faptul că sunt în total 18 articole care se vor vota, nu va enumera separat fiecare articol în parte, dat fiind faptul că pe parcursul ședinței se vor evidenția pe baza proiectelor aprobate în cursul ședinței.

Domnul președinte Borboly Csaba verifică dacă sunt observații, menționând totodată că de obicei în cazul bugetului de venituri și cheltuieli nu sunt.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că în cazul în care sunt prezenți 16 consilieri, se poate trece la art. 2. Totodată evidențiează faptul că domnul consilier județean Rákossy Botond-József votează: NU, în ceea ce privește lucrările aferente drumurilor.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează informaticienilor, atât domnului Szőcs István, cât și domnului Birta Antal de a acorda asistență domnului secretar general al județului pentru că întâmpină probleme de comunicare, a încercat în mod repetat să se conecteze, și a nu rămâne fără asistență juridică.

Domnul secretar general al județului Vágássy Alpár reușește să se reconecteze, revine totul la normal.

Domnul președinte Borboly Csaba evidențiază că este asigurată asistența juridică.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár László cere permisiunea de a formula o întrebare cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli al Editurii Harghita, dorește să știe dacă aceasta este inclusă în modificare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că: DA, este inclusă așa cum s-a cerut de manager.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba menționează faptul că lipsește din modificarea bugetară suplimentarea de multe milioane a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Împreună cu domnul director Elekes Zoltan, și domnul vicepreședinte Biró Barna Botond se încearcă argumentarea, corespondarea pentru a se aloca suma care lipsește. În câteva zile se va semna împreună cu domnul prefect hotărârea de guvern privind fondul de rezervă, din acest motiv în luna octombrie se vor organiza cel puțin 2 (două) ședințe.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 14 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 15 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 16 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 17 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 18 al proiectului de hotărâre privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

 

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Domnul consilier județean Csillag Peter întâmpină probleme de comunicare, voturile exprimate de el apar la diferite persoane.

Domnul președinte Borboly Csaba cere domnului consilier județean Csillag Peter confirmarea voturilor exprimate pentru clarificarea procesului verbal al ședinței.

Domnul consilier județean Csillag Peter scoate în evidență faptul că a votat cu DA pentru toate articolele dezbătute.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează cu rugămintea domnului consilier județean Csillag Peter pentru a se exprima verbal în cazul în care se abține sau votează cu NU.

Domnul consilier județean Csillag Peter specifică că a verificat toate proiectele de pe ordinea de zi și va vota cu DA la toate.

Domnul președinte Borboly Csaba trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume se va dezbate repartizarea de sume pentru unele localități din zona Ciuc și Odorhei, dat fiind faptul că în aceste zone au mai rămas sume nealocate. Prezintă pe scurt destinația sumelor alocate astfel: pentru Comuna Secuieni se aloca 220 mii lei pentru construire trotuar și capelă mortuară, pentru comuna Lueta 330 mii lei pentru rețeaua cu apă, comuna Săcel 150 mii lei pentru remiză PSI, și reparația Căminului cultural din Uilac, menționând că acolo sa construit noul drum, pentru Comuna Simionești se alocă 200 mii lei pentru reamenajare drum DC32 Turdeni, și reabilitare Cămin cultural din Cobătești, pentru comuna, Frumoasa reabilitare si extindere casă comunitară, în Sânmartin reamenajare teren de sport, în Leliceni amenajare teren de joacă, stație de autobuz și drumuri comunale, în Cozmeni cumpărare locuință de serviciu pentru medici inclusiv renovare și reparații, în Lupeni înființare rută alternativă din satul Morăreni, în Dănești renovare cămin cultural, proiect și surse proprii, în Sânsimion reamenajare cămin cultural și amenajare parcări la dispensarul medical din localitate (450 mii lei), în Cârța reamenajare cămin cultural (200 mii lei), în Păuleni Ciuc reamenajare cămin cultural, Școala din satul Delnița și terenul de sport (300 mii lei), în Tomești finalizare lucrări cămin cultural, finanțare surse proprii, în Sândominic reabilitare străzi, în Bălan se vor efectua trei documentații, specifică faptul că nu de mult a avut discuții cu conducerea UDMR din localitate în ceea ce privește depunerea de proiecte finanțate de Uniunea Europeană: sistem de apă și canalizare, în Lunca de Sus extindere rețea de apă, în Lunca de Jos construire pod peste râul Trotuș, în sat Valea Întunecoasă, în Tușnad școala (50 mii lei), iar în Mădăraș construire pasaj pietonal pentru copii.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă are cineva observații în ceea ce privește sumele alocate oricărei localități enumerate mai sus, în caz contrar se poate trece la vot.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Secuieni a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lueta a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Săcel a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Șimonești a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

 Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Frumoasa a unei sume din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânmartin a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021;

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Leliceni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cozmeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lupeni a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Dănești a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sânsimion a unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Cârța unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Păuleni Ciuc unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tomești unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Sândominic unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Bălan unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Domnul Szabó Zsolt din cadrul Cancelariei menționează, că au apărut probleme de comunicare, s-a întrerupt internetul.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că voturile au fost exprimate, acest fapt este susținut și de domnul Vágássy Alpár, secretarul general al județului.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Sus unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 18 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Lunca de Jos unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Tușnad unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului:  27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind repartizarea Comunei Mădăraș unei sume din Fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 6%  din impozitul pe venit, pe anul 2021

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 28/2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu modificări și completări ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba specifică faptul că o modificare semnificativă este  finalizarea proiectului Heliport, menționând că au fost finalizate lucrările din fonduri guvernamentale și surse proprii, deși inițial sa încercat finanțarea din fonduri europene însă fără rezultat. Crește numărul de personal cu opt persoane, care vor fi responsabile pentru funcționarea heliportului și care se vor perfecționa în acest sens. Își exprimă speranța ca în cursul toamnei se va putea pune în funcțiune.

 Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, pentru Programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, prestat între localitățile județului Harghita, valabil în perioada 01.01.2022 – 31.12.2026

Domnul președinte Borboly Csaba evidențiază importanța următorului proiect de pe ordinea de zi, specificând că sa lucrat la el aproape tot anul. Este vorba despre transportul public în comun. Cei care utilizează autoturismul sau trenul nu sunt afectați, dar pentru cei care utilizează transportul public în comun între localități are o importanță majoră. Se încearcă eliminarea călătoriilor nedecontate, la negru, cum se pot întreține rutele în așa fel încât să fie profitabile pentru proprietari, să fie o alternativă pentru elevii care merg la scoală respectiv persoanele care merg la serviciu. În mod constant se încearcă rezolvarea situației, formulându-se o propunere pană în 2026. Totodată își exprimă speranța că în lunile precedente toată lumea și-a formulat sugestiile, propunerile în acest fel se va putea publica anunțul privind transportul public în comun din județul Harghita până în anul 2026.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între U.A.T. Județul Harghita și unele unități administrativ-teritoriale, aflate pe traseul drumurilor județene din județul Harghita, în vederea restabilirii condițiilor normale de circulație pe drumurile județene în cazul producerii unor blocaje în traficul rutier

Domnul președinte Borboly Csaba specifică faptul că este vorba despre finanțarea pompierilor voluntari respectiv și a celor care se ocupă cu înlăturarea efectelor calamităților naturale pe plan local, se poate vedea de foarte mute ori că noaptea, mai ales că vin ninsorile, topirea zăpezii este foarte importantă o echipă care poate intervenii imediat, pentru a nu fi necesară așteptarea sosirii ajutoarelor a doua zi. Este un program semnificativ având o valoare aproape egală cu programul privind proiectele, de multe ori poate este neglijată, dar așa cum se poate vedea suma totală alocată este de 323 mii lei. Sumele au fost solicitate de primării, nu de asociațiile de pompieri voluntari, pentru că acestea nu sunt eligibile, resursele consiliului județean se pot aloca doar consiliilor locale. La repartizarea sumelor sa avut în vedere și sumele alocate în anii precedenți, pentru a stabili un echilibru, unele localități în anul precedent nu au luat în serios, mai exact nu au acordat o importanță majoră. În anul curent probabil și la insistențele pompierilor voluntari respectiv datorită discuțiilor avute sa finalizat solicitarea mai multor localități. Nu se pot finanța toate cererile depuse de exemplu Praid, Mădăraș Ciuc, acolo nu există drumuri județene care trebuie eliberate, nu există bază legală pentru finanțarea acestora. Așa cum se poate vedea sunt alocate sume frumoase, de obicei pentru achiziționarea de drujbe, generatoare, echipamente care se pot utiliza pe drumurile județene în cazul unor accidente grave, dezastre. Mulțumește domnului director Birta Antal și echipei sale pentru pregătirile efectuate.

Domnul președinte Borboly Csaba are rugăminte de a se exprima votul din partea celor care nu au făcut-o încă.

 Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre cotizația Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală, menționând că aceasta are o conducere nouă, de la problema urșilor până la formarea profesională a copiilor, participă la diferite activități. Probabil sa primit raportul de activitate, dacă sunt întrebări se pot formula.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune și casarea obiectivelor: stație de clorurare-tratare, casă de rezervoare, construcție anexă, platformă betonată situate în localitatea Băile Homorod în vederea valorificării acesteia

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că trebuie demolată o clădire din Băile Homorod

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvență, de admitere, de eliberare a diplomelor, de folosire a instrumentelor, de examene pentru anul școlar 2021-2022 la Școala Populară de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre taxele Școlii Populare de Artă. Evidențiază faptul că domnul Sándor Árpád conduce bine instituția.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a  Statului de funcţii ale Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre statul de funcții Școlii Populare de Artă.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia pentru județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că trebuie analizată lărgirea activităților desfășurate, cum se poate face un pas înainte, pentru că a cam încetinit, respectiv trebuie reanalizată activitatea acestei asociații. Totodată are încredere că programele comunitare dau dreptul acestei reabordări, mai multe proiecte finanțate de UE, s-a încercat căutarea unor parteneri, respectiv programul Porților secuiești, pregătirea candidaților pentru posturile de pompieri care vor fi scoase la concurs. Anul trecut a fost pregătirea în sistem e-learning pentru bacalaureat. Sunt mai multe activități însă în opinia sa, e nevoie de o reîmprospătare în această organizație.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Desființarea Centrului de Plasament Bilbor și înființarea unei case de tip familial pentru copii în localitatea Bilbor, județul Harghita”, aferentă proiectului „Creșterea gradului de acoperire a serviciilor sociale în județul Harghita” finanţat în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: copii, Apelul 3, și a cheltuielilor legate de proiect

Domnul președinte Borboly Csaba este vorba despre proiectul finanțat de UE. Adresează o întrebare către vicepreședinte, domnul Péli Levente dacă au câteva cuvinte de spus legat de acesta.

Domnul director Elekes Zoltán intervine, clarificând că este vorba de un proiect al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă este proiectul referitor la Covid sau care.

Domnul director Elekes Zoltán răspunde că NU, este vorba despre proiectul din Bilbor, au fost predate două propuneri, acesta este unul dintre ele. Specifică că se află în faza semnării contractelor.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 238/2021 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de cine aparține proiectul, dacă este vorba despre grantul norvegian

Doamna director general Zonda Erika specifică că este vorba despre grantul norvegian referitor la electrificare, este o  modificare ținând cont de faptul că sa retras partenerul norvegian, și din acest motiv trebuie modificată hotărârea deja adoptată.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică faptul că se încearcă electrificarea gospodăriilor izolate și supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 118/2006 privind aprobarea participării județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita la realizarea proiectului internațional CD-ETA „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” din cadrul Programului Interreg Europe

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre proiectul privind valorile culturale, întreabă despre modificările efectuate.

Doamna director general Zonda Erika specifică că din cauza pandemiei au posibilitatea prelungirii cu un an a perioadei de implementare.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și supune la vot proiectul de hotărâre.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăți și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții Consiliului Județean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre. Între timp specifică următoarele aspecte: este vorba despre un proiect foarte important, s-a lucrat foarte mult la el, sa dus o luptă de genul Meșterul Manole , in primul rând împotriva transportului de bușteni, pe drumurile neasfaltate care sunt distruse de transporturile de  50-60 tone. Se va face o campanie pentru conștientizarea acestui fapt respectiv își exprimă speranța că acest regulament va avea un efect benefic și asupra proceselor, până în acest moment procesele acestea au fost pierdute.

Domnul președinte Borboly Csaba se adresează membrilor ATOP, domnului Sándor Barna, pentru a discuta cu Inspectoratul de Poliție, după comunicarea hotărârii aprobate începând cu data 1 octombrie să solicite aplicarea acesteia,  existând deja bază legală, lipsește doar polițistul care oprește vehiculul.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiţii ,,Reabilitare DJ 136, km 14+000 – 19+950, limita județ Mureș – intersecția cu DJ 136B”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre drumul din Goagiu, și că sa ajuns cu greu în acest stadiu. Își exprimă speranța că domnul Kolumbán Dávid și consilierii din zona Odorhei apreciază efortul depus. Sa început de mai multe ori în mai multe variante dar din păcate nu sa reușit asfaltarea ultimei părți din localitate, norocul însă ne-a surâs, deși sa dorit inițial asfaltarea a 400 m, la sfârșitul localității Goagiu, din cauza degradării avansate nimeni nu a acceptat lucrarea, sa decis reproiectarea acestei secțiuni, însă nu a fost acceptată nici această variantă, până la urmă sa decis reproiectarea întregului sector pană la limita cu județul Mureș, se va reface întregul drum. Se împarte în trei părți, una în interiorul localității. În cadrul programului Anghel Saligny există surse de finanțare, ne chinuim de 4 -5 ani  și se pot face lucrări până la limita județului Mureș, cea mai importantă parte fiind însă ceea din interiorul localității. Scoate în evidență un aspect interesant, care se poate vedea și în documentația depusă dacă cineva cunoaște această zona este aproape neutilizabilă. Structura drumului este de un strat de balast, piatră spartă,  strat de baza din asfalt, strat de uzură, s-a proiectat un drum cu două straturi de asfalt pe un sector care nu a fost niciodată asfaltat. Toți cei care au ridicat semne de întrebare în ceea ce privește renunțarea la stratul trei de asfalt la reabilitarea unor drumuri, mai ales în cazul celor care au fost proiectate pe sectoare anterior asfaltate pot vedea că chiar și în anul 2021 din punctul de vedere al specialiștilor din domeniu sunt necesare doar două straturi. La începutul anilor 2000 proiectele evaluate cu sume exagerate doar pentru că valoarea de proiectare consta în 5% din valoarea proiectului nu justifică deciziile manageriale de a utiliza trei straturi de asfalt, mai ales în cazul în care sau reabilitat drumuri existente, bine circulabile.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 103/2018 privind asocierea U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dealu în vederea realizării în comun a lucrărilor ”Amenajare trotuar în satul Sâncrai, comuna Dealu” și aprobarea Actului adițional la Contractul de asociere nr. 20075/28.08.2018

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că probabil din cauza prețurilor se modifică hotărârea privind extinderea trotuarelor din Dealu.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizației Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are ceva de spus legat de proiectul privind ADI Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna septembrie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre stimulentele COVID aferente lunii septembrie în cadrul spitalului.

Domnul președinte Borboly Csaba observă că AMT și POL se abține, se adresează cancelariei de a număra dacă sunt 16 voturi exprimate. Totodată menționează că domnul consilier Csillag Péter, este excepția el a votat cu DA.

Rezultatul votului: 27 Da, 2 Nu, 2 Abțineri

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2021-2022

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se prelungește mandatul conducerii existente, nu este necesar votul secret.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2021-2022

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2021– 2022

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita  nr 187/2021 privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că în cazul programului Internship se modifică regula astfel încât în cursul celor 6 luni programul să fie flexibil.

Domnul președinte Borboly Csaba scoate în evidență faptul că domnul consilier Rákossy Botond-József votează : NU. În cadrul programului aproape 30 de tineri au primit această șansa în județul Harghita, și momentan fiind 10 stagiari, dintre care doi în cadrul cancelariei, sunt tineri talentați care lucrează în cadrul Consiliului Județean Harghita, care acumulează experiență. Mulțumește celor care au votat DA pentru sprijinirea tinerilor.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 115/2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L. pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba se modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Întreținere Drumuri Harghita S.R.L, se  dorește dezvoltarea treptată a societății în cauză, nu dintr-o dată ci cum se reușește încheierea unui contract se extinde parcul de utilaje și personalul. Își exprimă scuzele pentru că au fost întârzieri la cosit, sa stricat utilajul și nu sa reușit închirierea unui alt utilaj, au fost întârzieri în special în zona Ciuc, totodată își exprimă speranța că în anul ce urmează nu se va repeta.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Județean Harghita nr. 172/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de administrare nr. 40252/2011/553/2011 încheiat între Județul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita și Municipiul Miercurea-Ciuc prin Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre darea în administrare a clădirii aflate în proprietatea județului pentru un centru de permanență municipiului.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală al Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz Egyesület, la care Județul Harghita este membru asociat

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre majorarea prețurilor din cauza creșterii prețurilor la energie. Consiliile locale au acceptat deja.

 

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 350/2021 privind aprobarea Cererii de tragere nr. 3 din Contractul de credit 20191219831/2019, în vederea asigurării finanțării unor investiții de interes județean, finanțate din fonduri locale

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că se ajustează mici diferențe la plățile efectuate, sau virat sume mai mari cu câțiva lei/ bani iar băncile au cerut reglarea acestora pentru a se potrivi exact.

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu, 1 Abținere.

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 46/2017 privind aprobarea suplimentării cu 4 posturi pentru personalul neclerical din judeţul Harghita, angajat în unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că echipa guvernamentală UDMR a lucrat eficient, au reușit prin hotărâre de urgență să suplimenteze 2 posturi de personal neclerical pentru biserica reformată și 2 pentru cea catolică. Se adoptă sumele aferente acestor posturi. În cazul bisericii catolice unul se alocă la Biserica Szent Ágoston iar celălalt în Lunca de Jos.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Comuna Sântimbru și cu Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru, loc. Sântimbru-Băi, în Bază de tratament în cadrul Secției de Recuperare, Medicină fizică și Balneologie al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc ”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre un proiect  mai vechi cu care se străduiesc de aproape 10 ani. Amintește faptul că așa cum știu și consilierii mai vechi sa votat de mai multe ori în ceea ce privește băile din Sântimbru-Băi. Datorită modificărilor legislative în domeniu, a codului administrativ întotdeauna sau reînceput demersurile, ultima variantă este colaborarea cu Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și Comuna Sântimbru. Se dorește calificarea beneficiilor mofetei, pentru a se putea utiliza ca și unitate externă a spitalului. Menționează că un exemplu bun este Mátraderecske  din Ungaria, unde într-un astfel de loc au reușit amenajarea unui centru de cazare de 4.000 locuri,  generând un profit imens, nefiind medicamente, instrumente chirurgicale trebuie doar să se stea în preajma mofetei. Se încearcă și această cale, dar nu este sigur că nu se va revenii asupra acestuia.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 308/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind asocierii U.A.T. Județul Harghita cu Comuna Joseni în vederea realizării în comuna a investiției „ Construire sens giratoriu, Comuna Joseni, județul Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că este vorba despre realizarea împreună cu Comuna Joseni a sensului giratoriu la intersecția drumurilor DJ 126 și DN 13B. Comuna Joseni este contractantul, finanțarea se va face în proporție de 2/3 Consiliul Județean Harghita.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 187/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ,, Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016”

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre drumul către Iavardi, care se află între Sândominic și localitatea Bălan, care pe hârtie trece spre Ghimeș spre Iavardi 127B, drum care este distrus de obicei de inundații, fiind neutilizabil pentru cei câteva sute de locuitori, suma alocată este atât de mare, pentru că trebuie făcut un jgheab de beton peste pârâu, deasupra betonului va veni stratul de asfalt, se va merge mai departe spre județul Neamț, unde împreună cu domnul președinte se va discuta facerea și unei legături cu Trei Fântâni partea cu județul Neamț printr-o colaborare pe drumuri comunale.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației planului cadastral realizată de PFA Dobos Lehel și a dezmembrării terenului intravilan situat în Municipiul Miercurea – Ciuc, str. Dr. Dénes László fn., județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita, aflat în administrarea Consiliului Județean Harghita , înscris în CF nr. 55051, în trei corpuri funciare.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că au avut planuri ambițioase la începutul mandatului, acesta se află în cele 13 puncte propuse, de a construi mai multe locuințe de serviciu pentru medici, cu ajutorul Guvernului în cadrul agenției naționale pentru locuințe. Este necesară dezmembrarea terenului intre locuințele de serviciu, parcare și spital. Pentru a se putea construi anual nu doar 4 ci mai multe zeci pentru a atinge numărul de 100 propus.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre aprobarea modificării Hotărârii nr. 344/2021 a Consiliului Județean Harghita, privind participarea Agenției de Dezvoltare Județeană Harghita, în calitate de coordonator de proiect, la proiectul „CAP Information measures for healthy and quality foods – CAPfuture, nr. ref. 101036284, în cadrul programului ”Support for information measures relating to the Common Agricultural Policy for 2021 IMCAP -2021” al Comisiei Europene, Directia Generala pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala.

Domnul președinte Borboly Csaba felicită echipa de la Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita, pentru colaborarea la proiectul de politică agrară, așa cum a fost prezentat anterior de domnul Cilip Árpád. Acum probabil se modifică bugetul de venituri și cheltuieli pentru încheierea contractului, se obțin surse de finanțare pentru promovarea produselor locale și produselor secuiești.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor estimative aferente proiectelor de investiții care urmează a fi depuse de către CJH în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că acesta este un proiect mult așteptat in ultima perioadă, dacă își amintesc colegii mai vechi ședința din Satu Mare din ianuarie    2017, când a formulat rugămintea către consilieri de a se începe efectuarea documentațiilor, proiectelor, sau început pregătirile, după o  muncă de mai mulți ani sa ajuns în stadiul de a avea multe proiecte pregătite pentru finanțare, drumul din Valea Uzului, unde lucrările avansează, sa construit deja podurile, se încep lucrările la structura drumului, drumul 123, drumul 127 între Ditrău – Tulghes, inițial nu a existat interes pentru a progresa, acum însă după mai mulți ani de pregătiri, sa reușit să se primească autorizațiile necesare și sau început lucrările, în mare parte pe prima parte a acestuia este deja finalizată primul stratul de asfalt, este vorba despre continuarea lucrărilor, drumul din Valea Rece, partea cea mai importantă a lucrărilor fiind podurile și zidul de sprijin, inundațiile produc anual chiar de mai multe ori pagube importante, salvarea și refacerea sa efectuat, trebuie continuate însă lucrările de asfaltare, se dorește avansarea până la limita cu județul Neamț spre Dămuc, ce cere finanțare pentru finalizarea acestuia, 127B dezbătută în ședința curentă, 2,5 milioane, o parte se finanțează din fondul de inundații este necesară diferența de sumă, sectorul de drum dintre Jolotca – Borsec, își exprimă speranța ca în scurt timp se va auzi despre finalizarea centrului wellnes din Borsec cu ajutorul Consiliului Județean, drumul având o importanță majoră pentru utilizarea directă dinspre zona Gheorgheni spre Borsec, este forte important sectorul de drum care ocolește Odorheiu Secuiesc, trecând dinspre Szejke spre Tămașu,  înainte de Tibod la Cădișeni. Menționează că a vizitat recent împreună cu  domnul vicepreședinte sectorul de drum dintre Șiclod spre limita județului  Mureș, lucrările avansează,se pot finaliza, drumul 136 dezbătut în ședința curentă, așa cum a precizat deja ironia sorții este că dacă la momentul respectiv se reușea asfaltarea celor 500 m, acum nu se putea discuta despre o nouă conectare cu județul Mureș, drumul din Goagiu intră integral, un sector de drum mai vechi pentru care sa câștigat și finanțare UE, însă nu sa reușit efectuarea lucrărilor pentru că Transelectrica nu a emis autorizația, sa reușit acum finalizarea unei documentații valabile. Lucrările avansează frumos și pe sectorul Păuleni, Firtușu spre Inlăceni, un sector foarte important este reabilitarea drumului care leagă Odorheiu Secuiesc de Cristuru Secuiesc, se plănuiește unde este posibil amplasarea și a unei piste pentru biciclete, se dorește finanțarea drumul din Remetea spre județul Mureș, desigur așa cum sa discutat cu domnul primar se axează pe prima parte din interiorul localității după care se va vedea cum se va continua ulterior, în comuna Șimonești una din problemele majore este apa, nu doar drumurile alunecă, e o problemă și lipsa apei, se dorește lărgirea rețelei de apă din Mihăileni și Nicolesti, drumul spre Lacul Sfânta Ana, sa finalizat proiectul si pentru drumul din Hosasău, în total sunt 16 obiective care dacă sunt adoptate în ședința curentă se vor încărca, și probabil vor fi între primele care profită de programul Anghel Saligny. Mulțumește domnului Kelemen Hunor și domnului ministru Cseke Attila pentru că au primit această posibilitate.

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

 

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér cere cuvântul: salută persoanele prezente, precizează că zilele trecute a fost organizat un forum la Ministerul de Dezvoltare, din secuime au participat 109 de primari împreună cu domnul ministru Cseke Attila despre programul Anghel Saligny, unde domnul ministru a dat răspunsuri concrete la ce trebuie să se dea o atenție majoră. Crede că hotărârea adoptată în ședința curentă este foarte benefică,  include drumuri importante din fiecare regiune, este importantă obținerea unei  finanțări cât mai mari pentru județul Harghita, totodată încurajează consilierii județeni de a purta discuții cu primarii din zona de care aparțin pentru a elabora cât mai bine proiectele depuse. Consideră că județul Harghita față de resursele PNDL anterioare poate beneficia de o discriminare pozitivă, își exprimă speranța că se vor înfăptui cât mai multe investiții în județul Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai sunt și alte aspecte de adăugat în ceea ce privește programul Anghel Saligny

Domnul președinte Borboly Csaba adaugă le cele spuse mai sus de domnul vicepreședinte că în ceea ce primește programul PNDL în mare parte este vina Consiliului Județean pentru că nu au profitat de posibilitățile date de acesta. Când toate lumea a completat solicitarea de finanțare, Consiliul Județean Harghita din lipsă de încredere nu a făcut-o. Aceste drumuri ar fi putut fi din păcate finanțate de 5-6 ani în cadrul programului PNDL, însă din păcate la momentul respectiv nu sa reușit depunerea solicitărilor/nu au fost resurse, și actualmente a fost necesară angajarea de credite pentru a putea fi finanțate lucrările. Din păcate programul nu finanțează retroactiv, sumele deja cheltuite nu se vor restitui, doar lucrările viitoare. Consideră că programul Anghel Saligny face dreptate dar problema sa aflat în cadrul instituției, când sar fi putut solicita fonduri pentru drumuri sau depus doar două documentații slabe, care cu greu se pot finaliza, a fost necesară reproiectarea acestora, etc., deci cu un ochi plânge și cu unul râde, mulțumind că sa primit șansa de a se remedia o greșeală istorică.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea numărului de delegați la deplasare în străinătate, la Budapesta, Ungaria, în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că săptămâna ce urmează se va desfășura în cadrul Universității de Servicii Publice din Budapesta, Ungaria un curs de perfecționare cu titlul Administrația publică eficientă, unde au fost invitate 15 persoane, cheltuielile sunt minore.

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a lucrării de remediere pe DJ 132, având ca obiect „Lucrări de remediere a lucrării „Reabilitare DJ 132 km 18+220-47+085 (Vlăhița –Lueta –Merești –Ocland -limita cu județul Brașov) conform ctr. 364/08.01.2015” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că se atribuie, ceea ce nu sa reușit pe cale legală, contractantul anterior a făcut unele greșeli, care nu au fost remediate în timpul valabilității contractului. Se vor remedia din surse proprii însă conform discuțiilor cu juriștii se va începe un nou proces în acest caz, pentru lucrările care nu au fost făcute cum trebuie.

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita – Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás pe anul 2021.

Domnul președinte Borboly Csaba specifică că se dorește relansarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita, se pot vedea atât proiecte PNRR, POR privind finanțări în domeniul turistic, asociația cuprinde 21 de unități administrative din cele 3 regiuni și a dori să ofere sprijin în pregătirea proiectelor.

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

 

 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în vederea aprobării nivelului maxim al cotizaţiei judeţului Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Microregională „Alcsík” pe anul 2021.

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 212/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Bălan, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Domnul președinte Borboly Csaba amintește de proiectul din Gheorgheni care nu a putut fi finalizat din cauza unei probleme juridice sesizate în ceea ce privește dreptul de proprietate, a discutat cu primarul din localitate pentru a continua demersurile pentru rezolvarea situației . În ceea ce privește proiectele din Cristuru Secuiesc și Bălan acestea au fost acceptate. Primul este proiectul din Bălan, unde se dorește înființarea incubatorului de afaceri în clădirea casei elevilor, a înțeles că au apărut unele neînțelegeri  și se  adresează primarului, sau viceprimarului, consilierilor prezenți dacă totul este ok și se poate adopta proiectul. Menționează că dimineață a transmis pe WhatsApp celor din Bălan să se alăture ședinței curente.

Domnul președinte Borboly Csaba precizează că dacă nu are nimeni nimic de adăugat el va vota:DA

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actelor adiționale încheiate între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita cu U.A.T. Orașul Bălan, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre Cristuru Secuiesc.

Domnul Szabó Zsolt din cadrul Cancelariei intervine și clarifică că este vorba tot despre incubatorul de afaceri din Bălan. Se aprobă proiectul privind înființarea incubatorul de afaceri iar celălalt este acordul de colaborare.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 211/2021, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că la toate proiectele finanțate de UE se adoptă în două hotărâri, unul pentru proiect iar în celălalt documentația aferentă

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, respectiv al Actului adițional încheiat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și U.A.T. Orașul Cristuru Secuiesc, în vederea realizării proiectului de finanțare ”Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Cristuru Secuiesc”, pentru a fi depus în cadrul P.O.R. 2014-2020, Axa prioritară 2. ”Îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1. ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, Obiectiv specific 2.1.B ”Incubatoare de afaceri”, Apelul de proiecte POR/937/2,

Rezultatul votului: 26 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în cadrul punctului Diverse se prezintă unele informații, aici nu este necesar votul, trebuie doar luate la cunoștință și informate localitățile. Așa cum sa primit documentația este vorba despre localitatea Brădești, Gheorgheni, Plăieșii de Jos și Toplița care au depus cereri de modificare, are rugămintea de a se lua la cunoștință și în cazul în care sunt întrebări, obiecții se pot formula.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului vicepreședinte Barti Tihamér și domnului consilier județean Ferencz Salamon Alpár

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér specifică că sa formulat în ziua anterioară o cerere în ceea ce privește o locuință și un atelier care a fost distrusă de un incendiu în primăvară la Lăzarea, în acest caz a fost o promisiune din partea domnului președinte în ceea ce privește acordarea unui sprijin. Sa organizat o strângere de fonduri locală, felicită comunitatea în acest sens. Are rugămintea în cazul în care este posibil să se susțină cauza.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este în desfășurare o anchetă disciplinară în cadrul Biroului teritorial Gheorgheni, din păcate cooperarea nu a fost înfăptuită. Este un bun exemplu cum se poate  împiedica o intenție bună,  putem conlucra dacă colaborarea este bună, cum putem distruge o promisiune dar ne ocupăm de aceasta.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Ferencz Salamon Alpár.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár  salută pe toată lumea. În primul rând prezintă pe scurt vizita efectuată la începutul lunii septembrie la Budapesta, Ungaria. În al doilea rând precizează că în cadrul unei comisii de specialitate la propunerea doamnei consilier județean Kántor Boglárka au inițiat un program de sprijin pentru clasele pregătitoare, în ceea ce privește pregătirea unui pachet de materiale consumabile, care cu finanțarea Consiliului Județean să se livreze la toate instituțiile de învățământ unde sunt clase pregătitoare. A făcut deja demersurile inițiale pentru sprijinirea acestei idei, sa evaluat de ce ar avea nevoie o clasă pregătitoare pe parcursul anului școlar, menționează că este vorba despre materiale consumabile: lipici, acuarele, hârtie colorată, plastilină. De asemenea a discutat cu Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică respectiv Inspectoratul Școlar Județean legat de acest subiect, cea din urmă instituție a arătat un  interes de colaborare cu Consiliului Județean. Documentația a fost adusă la cunoștința colegilor din departamentul economic pentru a identifica sursele de finanțare și departamentului juridic pentru a verifica baza legală ca în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean ca proiectul să se poată realiza, pe cât este posibil în anul curent.

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond specifică că a participat la sfârșitul lunii septembrie la invitația județului Hajdu- Bihar, Ungaria la un schimb de experiență privind începerea unei colaborări în domeniul  turistic. Precizează că județul Hajdu- Bihar este una din județele înfrățite care a sprijinit inițiativa de a organiza o strângere de fonduri pentru copii de naționalitate maghiară din grădinița din Reșița, a avut posibilitatea de a livra sumele adunate copiilor.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că din punctul lui de vedere în ceea ce privește propunerea formulată de doamna consilier județean Kántor Boglárka respectiv domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár trebuie purtate discuții cu Inspectoratul Școlar Județean, pentru că Consiliul județean nu poate realiza direct acest proiect.

Domnul președinte Borboly Csaba dă cuvântul domnului consilier județean Solyom László.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár  menționează că și doamna consilier județean Kantor Boglárka dorește să ia cuvântul.

Doamna consilier județean Kantor Boglárka dorește să se alăture celor spuse de colegul său domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár, își exprimă entuziasmul în ceea ce privește sprijinul acordat propunerii sale. Este un proiect foarte importat pentru clasele pregătitoare. Pe de o parte este un gest foarte frumos din partea Consiliului Județean de a sprijinii copii care încep clasele pregătitoare ca și colectivități, pentru că aceste lucruri nu vor fi distribuite individual ci  colectivității din clasele pregătitoare. Au multe activități de lucru manual, chiar dacă au început școala nu au încă manuale, caiete de lucru, aceste materiale consumabile fiind esențiale pentru desfășurarea activității. Își exprimă speranța că acest proiect va continua și pe viitor, și că se va reuși dezbaterea acestui proiect de hotărâre cât de curând posibil, pentru că a început deja anul școlar iar  copii ar fi foarte încântați de acestea dacă aceste pachete ajung la copii ei.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că așa cum se știe deja instituția din subordinea consiliului județean finanțată este Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Harghita, doamna director a  transmis că nu au timp de acest proiect și din punctul ei de vedere nici nu au competența de a se implica. De asemenea propune Comisiei de educație de a o invita pe doamna director la o discuție,  consideră că cea mai importantă competență a instituției ar fii sprijinirea copiilor când încep școala, aducerea la nivel a acestora, dacă este cazul, în ceea ce privește problemele de vorbire, orientarea profesională. Din punctul lui de vedere conducerea instituției în cauză, orice se discută cu consilierii județean legat de acordarea de surse de finanțare, reacția lor este că nu sunt interesați. Totodată roagă Comisia de educație, fiind perioada examenelor pentru ocuparea funcțiilor de manager de a discuta cu doamna director, cât sunt de compatibili în ceea ce privește colaborarea, fiind desemnați membrii și din cadrul Consiliului Județean, ce tip de mandat să se acorde, ce solicitare să se transmită domnului ministru, domnului inspector școlar general, județul doar repartizează surse de finanțare însă coordonarea profesională este efectuată de minister. Chiar dacă se dorește finanțarea unor proiecte din ce în ce mai bune, se întâlnesc cu scuze de genul că nu sunt interesați, nu au timp, nu au resurse umane. Îți pune semnul de întrebare oare de ce ar fi interesată o astfel de instituție, care este înființată tocmai pentru susținerea copiilor, roagă comisia de specialitate de a formula o propunere în ceea ce privește continuarea. Consideră că atitudinea negativă respectiv ușile trântite în față, nu se regăsesc în nici un județ. Așteaptă propunerea comisiei de specialitate legat de această instituție.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár  menționează că este în regulă.

Domnul președinte Borboly Csaba are rugămintea către domnul vicepreședinte Biró Barna Botond de a prelua cuvântul pentru că în două minute trebuie să se deconecteze.

Domnul consilier județean Becze István prezintă pe scurt vizita efectuată săptămâna precedentă la Budapesta în perioada 13-16 septembrie ac, au efectuat pregătiri la Ministerul Agrar, vor participa în perioada 7-10 octombrie la o Expoziția naţională de produse agricole şi alimentare. Vor fi prezentate cașcavalurile din secuime, producătorii de lactate și miere cu participarea a foarte mulți producători, au fost discutate detaliile legate de această expoziție. Mulțumește pentru posibilitatea primită.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă mai are cineva ceva de adăugat. Anunță că în luna octombrie se vor organiza două ședințe una la Praid, și una la Băile Harghita, cu organizarea domnului Szentes Antal, la Prajd dl. vicepreședinte Biro Barna Botond

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 24 septembrie, face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

 

Președinte                                                                        Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Vágássy Alpár                     

                                                                                                      

 

Pt. Director executiv

   Bodó Alpár

 

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

 

 

 

Întocmit,

Tubák Mária Katalin