JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie  2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 31 martie  2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  405/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară consiliului județean din 31 martie 2021, ora 15,00 în Sala de protocol al Consiliului județean Harghita.

 

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 30 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba salută pe cei prezenți și reprezentanții presei și menționează că a fost o persoană pozitivă Covid între angajații consiliului județean, are rugămintea către consilierii județeni să folosească masca de protecție pe toată perioada ședinței. Dacă era știut mai din timp se organiza ședința în altă sală, dar timpul de când s-a aflat era prea scurt și atunci s-a cerut ca prezența să fie cât mai redusă. Este o excepție, a fost invitat directorul adjunct al Agenției de Dezvoltare Județene.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

D-na consilier județean Portik Edit menționează că nu va vota la proiectul de hotărâre privind transportul.

 

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor precizează că nu va vota la punctul 14 din proiectul ordinii de zi și la Buget art. 6

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că dorește să-l salute pe dl. coleg György Botond. Dânsul a candidat pe lista UDMR din zona Gheorgheni, felicită pentru mandat, și are încredere că din punct de vedere profesional și al vârstei se poate baza pe munca lui. Mai menționează în legătură cu colega d-na consilier Rákosi Ildikó, d-na a fost nominalizată de UDMR la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară la cel mai înalt nivel, ca președinte. Dl. președinte felicită și menționează că locul ei va fi ocupat de Fodor Zoltán reprezentant din partea organizației teritoriale UDMR. În anii anteriori UDMR-ul a avut propuneri la acest nivel și se bucură că este aici colegul, domnul Rákossy Botond, el a fost în anii 2006, 2007 vicepreședinte al Agenției și întreabă dacă are recomandări pentru d-na Rákosi Ildikó pentru acest post.

 

Domnul consilier județean Rákossy Botond-József felicită pe d-na Rákosi Ildikó pentru funcția pe care o va ocupa, presupune că a fost o decizie dificilă, deoarece nu se poate estima pentru cât timp va rămâne în funcție, iar Bucureștiul e cu totul alta decât Miercurea Ciuc sau județul Harghita. Propune să aibă preocupare, atenție la activitate și să aibă curaj ca să aplice modificări în sistem, deoarece este nevoie de reformarea sistemului. Poate dânsul are mai multă experiență în partea de cadastru și oferă sprijinul și speră că și invers va fi valabil, speră că poate conta pe ajutorul d-nei Rákosi Ildikó. Felicită încă odată și îi urează succes.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă de ce s-a terminat mandatul d-lui consilier Rákossy așa repede ?

 

Domnul consilier județean Rákossy Botond-József spune că a fost destul de complicat, au fost efectuate demersuri din partea dl-lui președinte și d-lui ministru de atunci Borbély László ca să continue, au fost încercări de a rezolva, dar decizia a fost luată la un alt nivel unde UDMR-ul nu a avut acces. A fost frumos, s-a terminat repede, a învățat mult și acum d-na Ildikó va continua această muncă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba urează mult succes, perseverență, sprijin și să aibă parte de susținere deoarece sunt multe provocări. Dacă se ia în considerare cele 13 puncte priorități ale județului Harghita, sau hotarele de județ, de la cheile Bicazului până la Valea Uzului, această instituție are un rol serios și posibilități. Au fost discuții cu primarii din zona Ciucului de Jos, că sunt în jur de 100 de dispute de granițe în județ, numai în zona Ciucului de Jos în jur de 15-16 cazuri. O comună în general are granița comună cu 5-6 alte comune și e posibil ca granița să nu fie la locul potrivit cu toți cei 5 sau 6 comune limitrofe și este foarte important ca granițele să fie corectate. Exprimă o rugăminte către d-na Rákosi Ildikó, să părăsească consiliul numai când în Monitorul Oficial este publicat numirea ei.

 

Domnul consilier județean Kolumbán Dávid menționează că nu va vota la punctul 54 pe Proiectul Ordinii de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că sunt 54 puncte pe proiectul Ordinii de zi, din care 2 vor fi scoase punctul 25 Programul „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020 și punctul 31 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe””

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții ?

 

Domnul consilier județean Csillag Péter intervine și spune că nu va vota la punctul 54 pe Proiectul Ordinii de zi

 

Domnul președinte Borboly Csaba îndeamnă să fie pornit aparatul de vot și spune că are o veste bună pentru Comisia de validare la votul secret va merge foarte repede

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi cu scoaterea punctelor 25 și 31:

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2021

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024;

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 37, care constă în construcții și teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea – Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022 – 2024

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din

judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  derulării Programul asocierii județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale,  care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul  Harghita,  în anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre Privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății “ Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind mandatarea reprezentantului județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru Secuiesc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administraţie din cadrul Bibliotecii Județene ”Kájoni  János”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Consiliului Administrativ al Editurii „Hargita Népe”

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita, al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea și al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind  aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului Szabolcs – Szatmár – Bereg, din Ungaria, acordarea unui mandat special în calitate sa de reprezentantului Județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 40/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Obrănești, Petecu, Vasileni, Nicolești, comuna Ulieș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Ulieș, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Consiliului Local al comunei Zetea, a terenului cu suprafața de 220 mp., situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 138, între pozițiile Kilometrice 6+658 – 6+756 aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului __________________________, reprezentant al UAT Județul Harghita în AGA a societății Întreținere Drumuri Harghita SRL de a vota Planul de administrare depus de administratorul societății Bidermann András

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik” și revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 52/2021.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 1. Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita privind susținerea inițiativei civile Minority SafePack

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie 2021

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

 

Domnul președinte Borboly Csaba al doilea punct de pe ordinea de zi este bugetul din acest an, aprobarea în regim de urgență este motivat de faptul că mâine este ultima zi de plată pentru achiziția imobilului pentru Școala specială Sfânta Ana. Mulțumește colegiilor că s-a reușit cumpărarea unui imobil la prețul de pornire, care mai înainte a fost evaluat la un preț mult mai ridicat. A fost cumpărat terenul la preț de pornire în strada Progresului în locul fostului Hortcop. Acolo în strada Progresului este internatul Școlii Sfânta Ana din sistemul de protecția copilului și este locul ideal pentru construirea școlii. Mai este o știre bună, la discuțiile avute în cadrul regiunii centru s-a convenit că fiecărui județ va reveni cel puțin 2,8 milioane euro. Dar având în vedere practica anilor precedenți, în cazul în care sunt județe care nu-l pot pregăti la timp documentația, suma care revine poate fi mai mare. Există o șansă ca în acest mandat să fie începută construcția, probabil nu poate fi terminată, dar dacă sunt efectuate demersurile atunci se poate progresa. Dl. președinte a rugat pe dl. Secretar general al județului ca după vot, hotărârea să fie transmisă cât mai urgent de Cancelarie la Instituția Prefectului, iar în ziua următoare ședinței dimineața, să fie efectuată plata în jur de 700 000 lei. Inițial au preconizat că suma poate să fie și 1,3 milioane lei(echipa a fost mandatată până la această sumă) însă s-a reușit achiziționarea la un preț mult mai mic, aproape jumătate, având în vedere acest fapt nu se poate rata. Nu se poate rata și din cauza faptului că dacă nu este acest teren achiziționat pentru construcții, nu se poate accesa suma de 2,8 milioane de euro în acest mandat. La Școala ”Sfânta Ana ”sunt vești bune în privința achiziției terenului, ultima zi de plată este ziua următoare ședinței, de aceea s-a încercat urgentarea aprobării bugetului, dar este încrezător că contrar urgenței s-a reușit elaborarea unei buget bun.

Pentru pregătirea prezentării roagă pe dl. director general Szőcs István să-l ajute cu pregătirea prezentării, deoarece nu s-a reușit rezolvarea din punct de vedere tehnic.

Primul punct este bugetul, pe pagina doua se poate vedea bugetul cu cifrele cadru. La venituri/intrări este foarte subțirel categoria de fonduri europene, niciodată nu a fost atât de puțin, dar are speranța că în anii viitori cu eforturi comune se va reuși o schimbare în bine. Creditele interne au rămas și vor merge așa în continuare și în privința bugetului se poate vedea că la venituri sunt 230 milioane lei, Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, 237 milioane lei ce este planificat și în bugetul local, venituri 219 milioane lei, iar la cheltuieli 251 milioane. Se poate vedea că la început de an veniturile sunt mai puține, iar la sfârșitul anului sunt estimate cheltuieli mai mari. Aceasta se datorează faptului că fondurile din Programul Național de Dezvoltare Locală intră pe parcursul anului. Sunt și alte fonduri care se estimează că vor intra, dar sunt doar estimări.

Cea ce se poate vedea pe slide sunt investițiile care ocupă un procent destul de semnificativ în buget. Pe lângă cheltuielile de întreținere în sumă de 148 milioane lei, intră la cheltuielile de întreținere și cheltuielile de întreținere a școlilor, respectiv și cheltuielile de întreținere  instituțiilor subordonate, dar pe lângă aceste sume avem și înregistrarea în cont de 103 milioane care dă speranțe în privința investițiilor.

Pe slide-ul al VIII-lea se pot vedea veniturile care pe o parte provin din impozitul pe venit, TVA. Veniturile proprii care sunt la o scară mai mică decât în cazul unui consiliu local având în vedere că consiliul județean nu stabilește impozite și taxe, sunt puține domeniile în care se poate face. Este foarte important că din partea Ministerului Sănătății sunt în total mai mult de 14 milioane lei, fiind o sumă foarte importantă, pentru dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc și a Centrului de sănătate Vlăhița, cea ce trebuie mulțumit parlamentarilor UDMR. Proiectele care sunt în derulare sunt în cuantum de 15%, se dorește cea ce a spus și mai înainte domnul președinte ca acest procent să fie mult mai mare, să ocupe în jur de 50 % în grafic. În privința cheltuielilor de funcționare a aparatului propriu, serviciile, credite care trebuiau luate pentru a finaliza proiectele privind Incubatorul de afaceri, proiectul cu deșeuri, aceste sume trebuie rambursate, deoarece acele proiecte erau finalizate din credit. Mai este fondul de rezervă care este o felie subțire și respectiv segmentul social care de asemenea ocupă o parte destul de însemnată. Pe pagina 12-a se poate vedea că sunt activități în mai multe domenii, sunt instituții subordonate, servicii publice, sunt cheltuieli în domeniul apărării, centru de recrutare, cheltuieli situații de urgență Direcția județeană cea ce este finanțat parțial, cheltuieli de protecție civile. Sunt 3 instituții de învățământ, sănătate, cultură, timpul liber, religia, asistența socială și măsurile economice generale. S-a încercat elaborarea bugetului pe cele 13 priorități. La fiecare dintre aceste 13 puncte s-a încercat formarea unor concepții realizabile, chiar dacă toate nu poate fi realizate într-un an. La elaborarea bugetului direcțiile, instituțiile subordonate, asociațiile de dezvoltare intercomunitară și firmele Consiliului județean trebuiau să arate care parte a strategiei în cadrul celor 13 puncte doresc să-l realizeze. Din punctul de vedere a drumurilor dacă se ia în considerarea această hartă, se poate vedea că o parte importantă sunt lucrările aflate în derulare, unde nu sunt lucrări acolo trebuie proiecte. Dl. președinte are părerea că din punct de vedere regional este o distribuție echilibrată. Cea ce este adevărat că în zona Ciucului și Gheorgheniului o mare parte a problemelor sunt rezolvate de drumurile naționale, cea ce nu se poate spune în zona Odorheiului, de acea din acest punct de vedere Consiliul județean trebuie să echilibreze. Din punctul de vedere al drumurilor județene este foarte important că trebuie pornite cu jumătate din sumă. Ar fi fost necesare 25 milioane de lei cu care trebuiau pornite reparațiile, întreținerea, și siguranța traficului, dar din păcate din bugetul național a fost repartizat cu 30-40% mai puțin comparativ cu anul trecut, așa că se pornește cu 12,25 milioane lei, dar dl. președinte speră va fi o corecție având în vedere prezența guvernamentală a UDMR.

Au fost planificate 49 milioane lei pentru execuție în acest an, în această sumă fiind incluse și banii pentru inundații, deasemenea pentru drumuri din zona din Odorheiu Secuiesc au fost planificate 31 milioane de lei să fie accesat și utilizat.

În categoria ”Construim un județ sănătos” (se consideră foarte important în buget), au fost cumpărate instrumente pentru depistarea cancerului mamar,este programul de depistare a cancerului de col uterin, aceste programe se fac împreună cu Organizația de Femei al UDMR, programul de depistare a problemelor de auz în parteneriat cu ”Serviciul internațional de salvare a copiilor”, (”Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat”). Se vor derula mai multe programe care nu se referă numai la Spitalul județean, ci la toate localitățile din județ și se poate conta pe dezvoltare si la Spitalul Tulgheș.

Domnul președinte Borboly Csaba exprimă mulțumiri d-lui consilier Kolozsvári Tibor, echipei D-nei directoare Zonda Erika, d-lui vicepreședinte pentru munca depusă pentru programele cu familia și programele cu cerințe educaționale speciale. De asemenea sunt și alte activități  unde se lucreză intens prin grupurile de lucru,  ce se reflectă și în buget. În cadrul programelor ”Familia” a fost creat cardul ”Visit Harghita” și cardul Ski Harghita, în acest fel sunt depuse bazele pe care se poate construi servicii. Colegii se consultă cu localități – unități administrativ teritoriale deoarece la intrarea în Muzeu, sau la piscina ”Csobbanó”, cazul deducerilor-scutirilor fiscale nu este de competența Consiliului județean ci a consiliilor locale. Dar sunt consultări, colaborări și direcția în care se îndreaptă e bună.

În cadrul programelor proprii se poate vedea că 7,6 milioane de lei, aproape cu 2 milioane de euro, au fost mărite fondurile pentru programe proiecte.

Se trece la Tineret – Inovație – Învățământ

Dl. președinte exprimă că este foarte bucuros de Ministrul tineretului în persoana lui d-lui Novák Ede și în persoana d-lui Oltean Csongor, secretar de stat și are încredere  că se vor concentra pe situația tinerilor în mai multe domenii. În acest buget învățământ profesional – formare duală, predarea-învățarea limbii române, schimb de experiență, schimb de angajați programul ”Internship”, Școala din pădure, Programul de stagiatură, care au mare succes. (Dl. președinte a fost la Primăria municipiul și chiar 5 foști stagiari sunt angajați acolo la Primărie) și sprijinirea cercetării și dezvoltării. A fost în vizită la Consiliul județean dl. episcop Kató Béla, președintele ”Fundației Sapientia” și s-a discutat împreună  cu municipiul Miercurea Ciuc în colaborare, se va încerca reabilitarea, reamenajarea Casei de cultură a Sindicatelor în cadrul unui proiect de 10 milioane de euro și există șansa de a canaliza cunoștințele cercetătorilor tineri spre domeniul economic. S-a discutat de asemenea despre centrele de incubare și ateliere științifice cum va fi în continuare. Învățământul digital, sau mai bine zis, sprijinirea învățământului cu dispozitive digitale, bursele, învățământul digital. Nu a fost enumerat totul, au fost evidențiate numai unele activități, având în vedere că sunt mult mai multe activități, programe.  Programe, activități al tineretului sunt în jur de 50, activități ori programe ai Consiliului județean, inclusiv la unități subordonate.

Siguranță – Vârstnici – Copii – La Direcția Generală pentru Protecția Copilului în acest an prin bugetul național sunt asigurate fondurile pentru direcție pentru ¾ al anului și are încredere că se va rezolva și  perioada rămasă neacoperită cu ajutorul secretarului de stat, care este responsabil pentru acest domeniu. Arată că în județul Harghita nu este risipă la cheltuielile de asistență socială, este o rețea de îngrijire foarte realist. Sunt discuții în vederea externalizării serviciilor de asistență socială în viitor. În județele Arad și Bihor serviciile de asistență socială au fost preluate de organizații caritative, organizații bisericești și poate ar fi și pentru județul Harghita o oportunitate având în vedere că organizațiile pot accesa fonduri, pot să apeleze la muncă de voluntariat, să acceseze alte fonduri exterioare, în această privință autoritățile locale sunt mai puțin flexibile. Sunt continuate toate programele cu vârstnici, copii, persoanele cu dezabilități, centrele de zi, asistența comunitară din acest punct de vedere toate sunt importante. De asemenea lucrează Grupul de lucru care are ca scop principal căutarea soluțiilor pentru înființarea și asigurarea funcționării unui Cămin pentru vârstnici în colaborare, cu cultele religioase și cu localități. Marea provocare nu ar fi construirea unui cămin ci asigurarea funcționării pe termen lung. Idei sunt deci trebuie puse în aplicare. Domnul președinte adresează o invitație domnilor consileri județeni, cei care doresc să participe la activitatea oricărui Grup de lucru cu idei, au propuneri pot să o facă. Economia, atenția sporită pentru cei cu experiență, construirea centrelor de zi, totul este inclus în buget, în cea mai bună măsură a capacității Consiliului județean.

Economie în revenire – sunt continuate procesele de construire a Centrelor de incubare în fiecare oraș. În Miercurea Ciuc s-a pornit proiectul, a fost depus documentația pentru a accesa fonduri în jur de 500.000 euro, există o confirmare că s-a trecut de primele filtre. Deasemenea și în Gheorgheni a fost relansat cauza pentru construirea sau înființarea unui Centru de incubare și are încredere că se va continua și la Cristuru Secuiesc. La Odorheiu Secuiesc consiliul județean a asumat că va fi partener în construirea unui al doilea Centru de incubare prin asumarea plății contribuției proprii. Cazul parcurilor industriale – au fost contactate municipiile Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, au fost discuții și cu municipiul Gheorgheni. Dacă în fondul de reconstrucție vor fi resurse, așa se preconizează că vor, fi resurse pentru parcuri industriale, atunci se poate începe construcția parcurilor și este important să fie resurse pentru pornire. Fermele familiale, cursurile, sunt continuate, în cazul produselor locale și altele, atragerea investițiilor, licențiere, acordare de ajutor, suport, furnizare de asistență în cadrul proiectelor.

Turism – sunt cunoscute programele, dintre care ”Visit Harghita”, ca fiind cel mai prestigios, dar se fac pregătiri de după pandemie, fiind alocate resurse însemnate în acest scop. Din punctul de vedere al granițelor județului atât interne și cele externe sunt probleme, nu numai cu județul Bacău și județul Neamț sunt probleme, ci și în între localități și nu poate fi finalizat cadastrarea până când granițele dintre localități nu sunt stabilite. Se depun eforturi pentru ca primarii să cadă de acord, să nu ajungă la procese, care pot dura ani de zile, până când se va realiza granița exactă, delimitarea dintre 2 localități. Dl. președinte menționează că a avut întrevedere cu președinții Consiliilor județene al județelor Bacău și Neamț, sunt cu bune intenții  și au căzut de acord să aibă întâlniri în următoarele zile. Au convenit ca justiția să facă treaba în privința proceselor pe rol, iar în restul activităților se încearcă corelarea, buna vecinătate fiind prioritar. Cele ”3 B” București, Budapesta și Bruxelles, se încearcă atragerea de fonduri, susținere de la cele 3 capitale. De la București se știe care sunt limitele, posibilitățile și avantajele. În privința Budapestei este susținerea pentru porțile secuiești și Grupul de lucru condus de dl. Kolozsvári Tibor cu activitățile ecvestre. Sunt mai multe programe concrete care primesc sprijin și este binevenit în județul Harghita. În privința Bruxellesului se fac eforturi mărite pentru influențarea, să fie puse ”drafturile” programelor prin care banii europeni vor ajunge și vor fi plătiți în țară, să fie cât mai aproape de județul Harghita. Se știe foarte bine că în anii anteriori nu prea au fost propuneri în privința fondurilor, nu prea au fost viziuni, nu au fost propuneri concrete care punct cum se modifică, când era în dezbatere un draft de program european. Acum sunt foarte multe și chiar se încearcă folosirea acestei posibilități dacă UDMR este la guvernare în așa fel ca fondurile europene să nu ocolească județul Harghita. Deci sunt făcute eforturi semnificative și se speră că vor da roade.

Domnul președinte Borboly Csaba explică, înainte de a trece la vot la articole va acorda cuvântul, cine dorește să vorbească trebuie să se înscrie pentru luare de cuvânt. Fiecare vorbitor are 4 minute să-și exprime părerea, dacă eventual mai revine o întrebare care vizează persoana respectivă  atunci se acordă încă 2 minute.

Acordă cuvântul domnului consilier județean Rákossy Botond József.

 

Domnul consilier județean Rákossy Botond József  mulțumește pentru cuvântul acordat, promite că nu o să fie nici prea critic, nici prea sarcastic. În primul rând se adresează D-lui Szőcs István. Dânsului îi plac foarte mult aceste grafice, se bucură că se elaborează aceste grafice dar consideră că pe lângă cifrele brute ar fi importante și tendințele cum au evoluat raportul întreținere-investiții în anii trecuți, deoarece ca întreprinzător consideră foarte normal ca să fie investit mult și să fie cheltuit puțin  deoarece dacă se investește în automatizare, digitalizare, este mai simplu întreținerea și ar rămâne mai mult pentru investiții. Spune numai ca o observație. În legătură cu buget, domnul consilier menționează că a avut un bun program pentru alegeri de asemenea și a d-lui președinte a fost la fel de bun, prima dată a crezut că a fost copiat de pe al dânsului , dar când a văzut că sunt greșeli și-a dat seama că nu a fost copiat de acolo.

Drumurile și spitalul consideră că sunt în regulă, acolo sunt alocate fonduri substanțiale în fiecare an, nu se preocupă cu aceste domenii. La educație/învățământ/ cursuri spune că trebuie atenție ca aceste cursuri să nu fie doar formale, să aibă conținut, deci cine participă la un curs să rămână cu ceva în memorie și să-l poată utiliza în beneficiul județului. Crede că ar trebui să se uite în mod constant la ceea ce vrea piața, nu furnizorii de cursuri să ofere pieței ceea ce vor, ci piața să spună, de ce fel de oameni și de competențe are nevoie. După cum a mai amintit dl. consilier, bugetul este destul de cuprinzător și acoperă un număr mare de domenii, atât economice, cât și sociale, dar proporțiile nu sunt stabilite după placul dânsului, anumite domenii nu au ponderea pe care și ar fi dorit. Ceea ce lipsește sau nu este suficient de evidențiat în buget este inovarea, digitalizarea, creșterea eficienței administrației.

Dl. consilier a studiat achizițiile publice pe SEAP, sunt câteva județe care fac investiții importante în acest domeniu, se gândește, de exemplu, la urbanism, la cadastru sau la drumuri, sau la multe alte domenii care ar putea fi organizate mai eficient pe o platformă model și chiar unele primării ar putea fi plasate pe această platformă. Întotdeauna dă acest exemplu – obținerea unui certificat de urbanism în anumite localități este un lucru teribil, durează luni de zile. Dacă județul ar avea o platformă IT, s-ar putea obține foarte repede certificatul de urbanism pe tot teritoriul județului, de exemplu, și nu ar fi o investiție prea costisitoare. Atât a vrut să spună, mulțumește pentru atenție.

Domnul consilier județean Szentes Antal mulțumește pentru cuvântul acordat, – are intenția să vorbească despre programul arheologic, care se desfășoară din anul 2007 în cadrul consiliului județean, împreună cu muzeele și arheologii.

În anexa nr. 7, există o sumă de 120.000 de lei alocată pentru acest an. Vor fi lansate săpături arheologice în mai multe locuri din județ, iar una dintre țintele prioritare vor fi ruinele de la ”Pogányvár”, care încă se mai păstrează în comuna Racu. În timpul ultimei consultări, conducerea Muzeului Secuiesc și Consiliul Județean consideră că este foarte important ca această săpătură să fie efectuată acolo, fie din punct de vedere cultural, istoric și turistic. Suma alocată este pentru tot județul în momentul de față, deci vor mai fi și alte săpături, crede că suma nu va fi suficientă pentru a le realiza. Pentru că nu dorește să depună un amendament, propune ca la rectificarea bugetară semestrială, această sumă să fie suplimentată, pentru că nu se știe  în acest moment când pot începe lucrările, când se vor obține autorizațiile, când va fi vremea prielnică, iar această sumă este suficientă pentru a începe lucrările, dar trebuie suplimentată la rectificarea bugetară semestrială, așa fost informat de  arheologi. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

 

Domnul consilier județean Becze István salută pe cei prezenți, arată că grupul UDMR a profitat de ocazie și a petrecut o zi întreagă dezbătând acest buget, au propus amendamente. Relatează doar ca să nu pară că a fost adoptat fără să spună nimic. Au  discutat mult și cred că în această formă este acceptabil pentru dânșii. În ceea ce privește digitalizarea, crede că este foarte important, dl. consilier a făcut parte din echipa care a alcătuit propunerile pentru digitalizarea registrului agricol în anul 2013 și crede că trebuie acordat atenție la cererile de propuneri ale Uniunii Europene și s-a discutat despre acest fapt. S-ar putea începe ca administrație județeană și să fie cooptate și administrațiile locale. Sunt soluții destul de costisitoare și se pare că vor fi suficiente fonduri europene care merită să fie folosite. În acest sens, crede că merită să fie făcute demersuri în acest sens, așa că  îndeamnă să fie votat acest buget. Acesta în acest moment este, în măsura posibilităților  un buget orientat spre viitor. Mulțumește pentru cuvântul acordat.

 

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru luările de cuvânt și înainte de votul asupra fiecărui articol,  dorește să răspundă în câteva cuvinte la ceea ce s-a spus. Crede că calitatea programelor electorale se arată prin rezultatele voturilor exprimate și s-a văzut cum oamenii din județ și-au exprimat părerea cu privire la fiecare program electoral, dacă le place sau nu le place, în raport cu domnul Rákossy și cu dânsul. Fie că e convenabil sau nu, trebuie acceptat faptul că în acest ciclu electoral 80.000 de oameni față de câteva mii și-au exprimat votul și crede că toată lumea poate învăța din asta. În ceea ce privește tendințele, procesele, informațiile și detaliile, îi pare rău să spună că nici dl. consilier și nici colega (grupul POL) nu au participat cu ocazia consultațiilor cu privire la buget, cel puțin așa a confirmat Cancelaria, deși s-a atras atenția tuturor grupurilor asupra faptului că înainte de ședința de consiliu, dacă se solicită, se va face timp pentru consultații. Atunci nu numai că poate fi o postare potrivită pe Facebook, dar și cu un conținut pentru a-l examina și analiza, dar acest lucru a fost neglijat.  Dl. președinte încurajează colegii care nu fac parte din fracțiunea UDMR să facă acest lucru, dacă există un comentariu onest și nu doar un comentariu pe rețelele de socializare și stă la dispoziția colegilor.

În ceea ce privește dezbaterea pe articole, există câteva amendamente de  care speră că sunt pe masă în fața fiecărui consilier, care au fost clarificate în ultimele zile. Unul dintre ele este încărcătorul, care are o valoare de 3500 de lei, s-a văzut în timpul utilizării mașinii că este nevoie să poată fi încărcat nu numai în garaj, ci și în altă parte, nu trebuie  așteptat șase luni pentru asta. Este un element de 3500 de lei, a cărui achiziție Direcția patrimoniu ar rezolva printr-o regrupare. Serviciul de îngrijire a vârstnicilor de la Caritas a venit cu o sugestie, s-a mers pe suma cu care s-a lucrat și în anii anteriori, dar anul acesta s-a văzut că față de anul trecut există un cost suplimentar: pentru măști împotriva Covid, dezinfectanți, deci consumabile, echipamente de protecție care nu erau necesare înainte, din cauza asta au crescut cheltuielile. La serviciul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice ar trebui să fie majorată suma cu 100 000 de lei. În ceea ce privește spitalul, doamnele de la  Centrul de Sănătate Vlăhița urcă și coboară în fiecare zi cu targa în sus și în jos un etaj întreg când este nevoie, presupune un efort enorm(inuman) și se cere o realocare. Ultima schimbare fundamentală, un amendament care a venit în ziua ședinței – sunt discuții cu Compania Națională de Investiții(CNI) și se negociază pentru o clinică ambulatorie. Nu s-a reușit renovarea în ciclul anterior, când au fost bani din fonduri de la Uniunea Europeană, așa că acum a rămas această oportunitate de a obține sprijin prin implicare guvernamentală.  Domnul ministru Cseke Attila  va veni în județul Harghita, dl. președinte speră să fie o vizită și la spital. Se pare că lucrurile evoluează într-o direcție favorabilă.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are vreun comentariu cu privire la cele 4 amendamente de fond?

Amendamentului de fond nr. 40976/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba menționează încărcătorul în valoare de 3500 lei

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 40976/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Amendamentul de fond nr. 41076/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba  supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 41076/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Amendamentul de fond nr. 41077/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba menționează: sunt consumabilele la Serviciul de îngrijire a vârstnicilor

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 41077/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 31 Da.

 

Amendamentul de fond nr. 41083/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Amendamentului de fond nr. 41083/2021 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba spune următorul pas este de a modifica documentația pentru ambulatoriu

 

Domnul președinte Borboly Csaba, înainte de votarea pe articole a bugetului de venituri și cheltuieli, precizează, că votul la fiecare articol din proiectul de hotărâre se referă la toate anexele, capitolele, subcapitolele, titlurile, articolele, și aliniatele articolului respectiv, și va fi votat în forma retrimisă, reformulată.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 7 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 8 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 9 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 10 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 11 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 12 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 13 al proiectului de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe Ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 37, care constă în construcții și teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea – Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba arată că următoarea pe ordinea de zi este despre ce a vorbit, o achiziție cu 767.300,00 lej a unui imobil și mulțumește d-lui director general Birta Antal, d-lui director Bicăjanu Vasile și celorlalți colegi care au contribuit la această achiziție reușită și cu cea mai mică sumă care era posibilă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 37, care constă în construcții și teren în suprafață de 7.646 mp., înscris în CF nr. 52248 al localității Miercurea – Ciuc

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022 – 2024

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că urmează cei 20%, din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, aceasta este decizia, se estimează, așa se cere de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor orientative a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celor 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022 – 2024

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul d-lui vicepreședinte Biró Barna Botond

Domnul vicepreședinte Biró Barna Botond salută pe cei prezenți. Înainte de a trece la propriile programe în număr de 8 al Consiliului județean, cere permisiunea să informeze cu privire la schimbările și modificările care au fost făcute față de anul trecut. Pe de o parte, procesul de depunere a proiectelor va fi electronic, cei care doresc să se înscrie la oricare dintre cele 8 programe vor trebui să-și depună cererea pe o platformă electronică, prima dată în acest an, astfel încet dar sigur sunt făcute pași spre digitalizare. Ceea ce s-a schimbat față de anul trecut sunt, pe de o parte, modificările în conținutul cererii față de anul trecut, iar pe de altă parte, a fost redus contribuția proprie de la 20% în anul trecut, la 10% în acest an, ținând cont de faptul că anul trecut a fost un an dificil pentru toți, dar mai ales pentru organizații, asociații, asociațiile sportive, asociațiile culturale, organizații de tineret sau chiar și pompierii voluntari, au pierdut mulți sponsori, deoarece întreprinderile și-au redus, în mod normal, sprijinul acordat sectorului civil. Având vedere acest fapt s-a decis să fie sprijinite ONG-urile în acest sens și așa a fost redus contribuția proprie de la 20% la 10%. O altă modificare generală este că cheltuielile de transport pentru un autobuz a fost majorate de la 4,5 lei/ km la 5,5 lei/km. Acest fapt se justifică și datorită evoluției pieții. Dl. vicepreședinte prezintă domeniile în care a fost crescut suma cadru, în primul rând, pentru programul de cultură la 400.000 de lei și s-a extins lista activităților finanțate prin adăugarea sprijinului pentru artiști. De asemenea, a fost crescut suma cadru pentru competiția de tineret la 400 000 de lei și s-a extins sprijinul pentru dezvoltarea educației digitale și achiziționarea de echipamente pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi educaționale speciale. Exprimă mulțumiri domnului consilier Kolozsvári Tibor și grupului de lucru de asemenea și domnului Ferencz Salamon Alpár pentru contribuția lor și pentru că au lucrat împreună cu colegii de la Inspectoratul Școlar în acest sens, precum și pentru posibilitatea de a organiza activități pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi educaționale speciale. Acolo unde s-a înregistrat și o creștere a sumei cadru este la programul pentru pompierii voluntari, unde a fost crescut suma totală la 400.000 de lei, iar în cadrul programului pentru familie a fost extins domeniul de activități sprijinite pentru a include sprijinul pentru integrarea familiilor care trăiesc în sărăcie extremă. Exprimă mulțumiri, de asemenea, Grupului de lucru privind sărăcia extremă, colegului Kolozsvári Tibor și angajatului aparatului propriu al consiliului județean dl. András Lóránt pentru munca  depusă, nu numai în cazul ”Csíksomlyó nr. 33”, ci și pentru contribuția și participarea activă la proiecte. Aceste sunt principalele amendamente pe care propune la programe. Este regretabil că, în momentul de față, legislația românească încă prevede că nu se pot finanța activități ale căror programe sunt începute înainte de momentul încheierii contractului. Acest lucru înseamnă că anul acesta, din moment ce va fi votat bugetul în ultima zi a lunii martie ziua ședinței, cel mai devreme pot fi susținute programele la mijlocul lunii iunie sau la începutul lunii iulie, ceea ce înseamnă că s-a pierdut jumătate de an. Dl vicepreședinte este încrezător că se va reuși modificarea legislației, așa cum se întâmplă în multe țări din Uniunea Europeană, astfel încât  aceste forme de sprijin să fie pe un an calendaristic și să nu fie o dată limită, un impediment momentul în care se încheie contractul.

Domnul consilier județean Szentes Antal dorește să spună câteva lucruri legate de formalități. Unele organizații de tineret și colegi din asociații au indicat că au participat la evenimentul de informare. Acest an va fi primul în care va exista o posibilitate de aplicare online și va fi dificil pentru toți, la fel pentru evaluatori și candidați. Există unele sugestii conform cărora, dacă, de exemplu, o asociație dorește să se înscrie la mai multe cereri de finanțare, tineret, cultură, pompieri etc., pentru fiecare cerere ar trebui introduse separat datele, numărul de cont bancar, numărul de înregistrare și alte date generale. Întreabă dacă există o posibilitate, ca această platformă online, să fie modificată din punct de vedere tehnic în așa fel încât datele generale să fie preluate automat de către platformă. Dacă trebuie depusă o singură cerere, nu este atât de dificil, dar când sunt 8-10 cereri necesită mai mult timp. De asemenea, dacă trebuie încărcate atașamentele pentru fiecare cerere în parte, acest lucru necesită mult timp. În același timp, aici se cere și  semnătură electronică, nu știe dacă va fi acceptată doar semnătura electronică sau dacă va fi acceptată și semnătură de mână. Sugestia domnului consilier ar fi ca referitor la utilizarea semnăturilor electronice, ar fi util un mic filmuleț de informare  și să fie pus pe site-ul consiliului județean, astfel încât doritorii să poată obțină informații de acolo, pentru că este probabil ca aceasta să fie una dintre problemele cu care solicitanții vor deranja zilnic pe cineva. Dl. consilier afirmă că este binevenită reducerea contribuției proprii deoarece aceasta a cauzat multe probleme pentru asociații și întreabă dacă se  reduce contribuția proprie și la cererile de finanțare a cultelor religioase?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  mulțumește pentru propuneri și pentru întrebările adresate și arată că așa au început elaborarea. După ce au avut consultări cu juriștii, au hotărât ca în primul an toată lumea să-și introducă datele în format electronic. Nu este un proces atât de împovărător, nu este un proces atât de lent. Este cu siguranță mai rapid decât să completezi formulare și să le trimiți la Miercurea Ciuc. În ceea ce privește semnăturile electronice, legea prevede în mod clar că cererile trimise în format electronic sunt autentice dacă sunt semnate electronic. Acest lucru a fost adus la cunoștință de către juriști, și se încearcă respectarea recomandărilor secretarului general al județului și ale adjuncților săi. Dl. vicepreședinte consideră că nu este o idee rea o prezentare video, dar depinde de la ce firmă sunt cumpărate semnăturile electronice, pentru că fiecare are o procedură diferită. Nu este un lucru dificil, de fapt, durează 2-3 zile pentru a obține o semnătură electronică, iar atunci când se obține o semnătură electronică se primește și un ghid despre cum trebuie instalat, cum trebuie utilizat. Multe asociații, de exemplu, au deja o semnătură electronică pentru contabilul lor și pot împuternici contabilul să semneze.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea  derulării Programul asocierii județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea  derulării Programul asocierii județului Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în vederea derulării Programului de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2021

Domnul consilier județean Kolozsvári Tibor menționează că nu participă la vot

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului anual de colaborare cu  organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor vârstnice pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita în anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean anual de îngrijire social-medicală la domiciliu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, pe  anul 2021

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare cu organizații neguvernamentale care desfășoară activități de protecție a persoanelor cu handicap în anul 2021 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind ”Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba menționează, a uitat să spună,că a fost rugat de către Secretarul județului să  spună că, pentru toate programele, votul se bazează pe mențiunilor din raportul juridic

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba spune că aici ar fi o intervenție dorește să facă legătura cu liderului grupului de lucru András Lóránd, căruia mulțumește foarte mult în calitate de locuitor al orașului Miercurea Ciuc că a petrecut ultimele săptămâni chiar luni la Miercurea Ciuc, el de fapt fiind locuitor al comunei Satu Mare, din cauza cazului  ”Șumuleu 33”.  Domnul președinte roagă pe dl. András Lóránd să spună la telefon (să facă o înregistrare) cu intervenția în 2-3 minute și îi va trimite consilierilor, dânșii considerând că este o activitate foarte importantă.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri

Domnul András Lóránd coordonatorul Grupului de lucru privind sărăcia profundă spune că s-au implicat și în intervenția de la ”Șumuleu 33”, efectiv s-a pornit o muncă de criză și de intervenție. În această muncă grupul de lucru a asigurat coordonarea de specialitate, a lucrat cu metodologie de intervenție adevărată și  a făcut tot feluri de studii și a asumat elaborarea unor studii și proiecte. Săptămâna viitoare se pregătesc pentru o conferință internațională, unde practic vor așeza acest subiect într-un context și o scot focusul de pe ”Șumuleu 33” deoarece sunt convinși că este un subiect mai complex. Foarte pe scurt despre conferință: va fi o conferință hibrid și online și offline, adică se va putea urmări și online și offline, se va realiza în parteneriat cu Sapientia, cu Serviciul Maltez și scopul este punerea într-un context a sărăciei profunde de către experți internaționali. Aici sunt experți recunoscuți la nivel european, care au un renume în acest domeniu. Va fi o ședință plenară, sunt lucrări în ateliere, sunt programe culturale și scopul cu programe culturale este să fie arătat cultura romilor dintr-o  altă prespectivă. Cu atelierele doresc să prezinte practici prin care județul Harghita va putea porni pe o nouă cale și evident ședințele plenare sunt partea teoretică a acestuia. Alte informații pot fi găsite pe ”facebook” și pe site-ul Consiliului județean Harghita la Grupul de lucru pentru sărăcie profundă. Domnul András Lóránd recomandă dacă domnii consilieri sunt interesați atunci să se înregistreze la eveniment și atrage atenția că la sfârșitul  ședinței toată lumea va primi o invitație personală și sunt așteptați cu mult drag și respect la acest eveniment.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește d-lui András Lóránd și urează o conferință de succes și spor la treabă.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății “ Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă la următorul punct de pe ordinea de zi, este Societatea de drumuri a Consiliului județean Harghita unde s-a văzut că trebuie să fie schimbat reprezentantul consiliului județean pentru că inițial a fost propus dl. Chiorean Adrian director general adjunct, dar nu poate să semneze contractele cu Consiliul județean Harghita. Dl. președinte menționează că a semnat el contractul, ca să nu fie un caz de incompatibilitate și va trebui  schimbat dl. Chiorean Adrian și este propus ca reprezentant în această societate cu răspundere limitată pe dl. Rafai Emil, fostul primar de la Cristuru Secuiesc, care momentan este Șef serviciu și are competențele în privința auditului, de asemenea cunoaște foarte bine cifrele, societățile, astfel se așteaptă  un sprijin substanțial în această privință.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că este propus dl.  Rafai Emil, fostul primar al orașului Cristuru Secuiesc, să reprezinte consiliul județean în această poziție, mai întâi trebuie votat textul hotărârii, iar apoi va fi un vot secret.  Această schimbare este necesară pentru a permite societății să-și înceapă activitatea. Acum este o problemă de incompatibilitate la semnături de aceea este necesară această schimbare.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are observații, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății “ Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Votul secret privind desemnarea domnului Rafai Emil ca reprezentant al Județului Harghita în Adunarea Generală a Asociațiilor a societății “ Întreținere Drumuri Harghita” S.R.L

Rezultatul votului: 26 Da, 3 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Județean Harghita, privind înființarea și funcționarea Comisiei pentru protecția copilului Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind mandatarea reprezentantului județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 81/1999 privind mandatarea reprezentantului județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru Secuiesc

Rezultatul votului: 27 Da, 4 Abțineri

Votul secret privind mandatarea domnului Rafai Emil ca reprezentant al județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în Adunarea Generală a Asociației Regiunea Cristuru Secuiesc

Rezultatul votului: 25 Da, 6 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administraţie din cadrul Bibliotecii Județene ”Kájoni  János” 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă urmează desemnarea reprezentantului în Consiliul de administrație la Biblioteca Kájoni János, unde se pot face nominalizări din partea fracțiunilor.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administraţie din cadrul Bibliotecii Județene ”Kájoni  János”  

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Domnul consilier județean Becze István spune că fracțiunea UDMR propune pe doamna Kántor Boglárka

Votul secret privind desemnarea doamnei Kántor Boglárka ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administraţie din cadrul Bibliotecii Județene ”Kájoni  János”

Rezultatul votului: 28 Da, 3 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba spune că se pot face nominalizări din partea fracțiunilor.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că aici s-a votat organigrama și statul de funcții nu este nominalizat o persoană, ar fi trebuit să fie nominalizat dl. Dávid Lajos în locul  d-lui Rácz István

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita, al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea și al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita, al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea și al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că sunt 4 instituții culturale și roagă fracțiunile partidelor să facă propuneri

Domnul consilier județean Becze István spune că din partea fracțiunii UDMR propune :

1 Dl. Rácz Arpád la Centrul Cultural județean Harghita,

2 Dl. Sinka Arnold la Centrul județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

3  Dl. György Botond  la Centrul Cultural și de Arte Lăzarea

Domnul consilier județean Györgyi Attila din partea fracțiunii AMT propune pe dl. Lőrincz Árpád Istvan la Școala populară de Artă și Meserii Vámszer Géza

Votul secret privind desemnarea domnului Rácz Árpád ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Judeţean Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Nu

Votul secret privind desemnarea domnului Sinka Arnold ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 2 Nu

Votul secret privind desemnarea domnului György Botond ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural și de Arte Lăzarea

Rezultatul votului: 25 Da, 5 Nu

Votul secret privind desemnarea domnului Lőrincz Árpád István ca reprezentant al Consiliului Judeţean Harghita în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Populare de Artă şi Meserii Vámszer Géza

Rezultatul votului: 27 Da, 3 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că nu au fost depuse documentele la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind  aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’ și propune ca proiectul de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 4/2002 privind  aprobarea participării Consiliului Județean Harghita  ca membru fondator  la constituirea asociației “ Asociația pentru Județul Harghita – Hargita Megyéért Egyesület’’

Rezultatul votului: 27 Da, 1 Nu, 3 Abțineri

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului Szabolcs – Szatmár – Bereg, din Ungaria, acordarea unui mandat special în calitate sa de reprezentantului Județului Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că în ceea ce privește următoarea decizie, județul înfrățit, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, a venit cu o ofertă generoasă. Este un imobil pe care le deține împreună cu  județul Harghita, în orașul Băile Tușnad și ar fi posibilă preluarea imobilului la o valoare nominală de 61 000 lei. Este urgent să se efectueze această tranzacție.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului Szabolcs – Szatmár – Bereg, din Ungaria, acordarea unui mandat special în calitate sa de reprezentantului Județului Harghita.

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Votul secret privind mandatarea domnului Baricz Gergely în calitate de reprezentant al Judeţului Harghita, în Adunarea Generală a Asociațiilor  în cadrul SZABOLCS – HAR S.R.L. înființată de Consiliul Județean Harghita împreună cu Autoguvernare Județului Szabolcs – Szatmár –Bereg din Ungaria

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Nu

Proiectul de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba roagă fracțiunile partidelor să facă propuneri

Domnul consilier județean Teodor Dobrean din partea Partidului Național Liberal propune pe d-na Izsák Alina

Votul secret privind mandatarea doamnei Izsák Alina ca reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că nu a fost finalizat, (colegul din aparatul propriu nu a fost desemnat) proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația  “Sóvidék’’ propune ca proiectul de hotărâre să fie scos de pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea scoaterii de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 80/1999 privind  aprobarea asocierii Consiliului Județean Harghita la Asociația   “Sóvidék’’

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 40/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că este vorba despre  un apartament cumpărat de Consiliul județean unde locuiesc  colegi tineri, cu 4 camere, blocul respectiv a intrat în programul de izolare termică și trebuie plătit o contribuție.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 40/2018 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita în cadrul Programului Operațional Regional 2014- 2020, la reabilitarea termică al apartamentului cu destinație de locuință de serviciu pentru medici, situat în municipiul Miercurea – Ciuc, B-dul Frăției nr. 13 sc. A ap. 20, județul Harghita, aflat în proprietatea publică al Județului Harghita.

Rezultatul votului: 25 Da, 6 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Nu    

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri

Domnul consilier județean Rákossy Botond József  semnalează o eroare de formă, a citit motivarea și se face referire la art. 294 alin.(2) și alin. 4-15 din Codul administrativ, dar  s-a uitat, art. 294 are doar 7 alineate.

Domnul Vágássy Alpár cu atribuții de Secretarul general al județului spune articolul 294 ceea ce a spus domnul consilier o are  în față și are 7 alineate

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește domnului consilier pentru observație și spune dacă  este greșit atunci trebuie corectat

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Obrănești, Petecu, Vasileni, Nicolești, comuna Ulieș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Ulieș, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Obrănești, Petecu, Vasileni, Nicolești, comuna Ulieș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Ulieș, Județul Harghita

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba arată că mai ales cei care sunt consilieri mai vechi pot să vadă că la mai multe sate s-a reușit să aibă apă curentă, iar restul țării, în alte județe nu prea au avut un program de genul acesta

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni , Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Abținere

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Consiliului Local al comunei Zetea, a terenului cu suprafața de 220 mp., situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 138, între pozițiile Kilometrice 6+658 – 6+756 aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Consiliului Local al comunei Zetea, a terenului cu suprafața de 220 mp., situat de – a lungul tronsonului de drum județean DJ 138, între pozițiile Kilometrice 6+658 – 6+756 aflat între platforma drumului și zona de protecție și care se află în domeniul public al județului Harghita

Rezultatul votului: 31 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează planul de acțiune privind instrumentele digitale pentru educație, pentru care exprimă mulțumiri lui d-lui Alpár, doamnelor Szász Katalin, Zonda Erika, Csíki Anna și restul echipei care au muncit foarte mult în ultimul an pentru a fi primii din țară, au un plan de acțiune digitală pentru îmbunătățirea calității educației și exprimă mulțumiri pentru ADI Harghita și primarilor comunelor, pentru că a trebuit fie modificat statutul, așa că acum Consiliul județean are un plan de acțiune comandat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita,  care se dorește să fie adoptat în cadrul acestei ședințe. Dacă se uită la fondul de reconstrucție, o categorie este dezvoltarea învățământului cu instrumente digitale, deci Consiliul județean Harghita poate fi primul cu un întreg proiect județean. Dl. președinte este încrezător că colegii din guvern, mai ales Dl. președinte Kelemen Hunor, s-a angajat cu acest subiect din fondul de reconstrucție, vede o mare oportunitate de a primi finanțare.

Domnul consilier județean Ferencz Salamon Alpár spune că încearcă să spună pe scurt, pentru că a scos pe imprimantă ca să o poată prezenta aici.  Va încerca să fie scurt și la obiect, dar să aibă și conținut cea ce spune. Planul de acțiune al județului Harghita se referă în primul rând la digitalizarea învățământului, pentru că se dorește creare de condiții coerente și unitare pentru digitalizarea învățământului, condiții de egalitate armonizate și crearea digitalizării învățământului public în perspectiva anului 2030. În acest scop, în aprilie 2020 a fost înființat un grup de lucru. Scopul grupului de lucru a fost acela de a dezvolta o strategie care să ofere un plan de acțiune digitală pentru toate nivelurile și formele de învățământ din județul Harghita, de la grădiniță la liceu, până la finalul educației, și de a defini condițiile tehnice și de conținut despre care se poate spune că creează condițiile secolului XXI pentru educația publică în instituțiile publice de învățământ. Printre acestea s-au numărat experți IT, în special din cadrul IT Cluster, profesori universitari de la Universitatea Babeș Bolyai, experți locali, experți din cadrul inspectoratului școlar, experți IT cu experiență în educație. Evidențiază pe colegul Dániel Böjte, care lucrează la Ministerul Educației la și care colaborează cu Banca Mondială, printre altele, și colegi ai dânsului de la consiliul județean pentru activitatea lor activă și foarte semnificativă. Au fost consultări cu secretari de stat, cu experți din țară și din străinătate, iar  finalul planului de acțiune, rezultatele diverselor sondaje, a fost discutat inclusiv cu primari, directori de școli și profesori. Planul de acțiune a fost precedat de o verificare generală a stării generale de fapt, un sondaj foarte substanțial. Aproape jumătate dintre cadrele didactice din județul Harghita au fost întrebate despre măsura în care utilizează facilitățile digitale, conținutul pe care îl folosesc, nevoile lor de formare continuă și condițiile pe care le percep ca fiind disponibile în instituțiile lor de învățământ. În același timp, o echipă de IT a evaluat școlile din județ referitor la situația tehnică, de conectivitate și de infrastructură IT, încercând să obțină o imagine completă a situației din toate școlile, de la cea mai nordică la cea mai sudică parte a județului, sau chiar de la vest la est. În acest scop, Consiliul județean a însărcinat firma Planifikáció SRL să elaboreze prezentul plan de acțiune și să ofere expertiza necesară pentru a fundamenta o strategie viitoare pe baza acestuia. Și de această dată, planul de acțiune a fost supus unui număr de sondaje și discuții în cadrul unor grupuri de experți și au fost definite următoarele obiective: în primul rând, obiectivul principal a fost de a face mai eficient, așa cum a spus Dl. președinte, sprijinul pentru educație prin intermediul echipamentelor digitale. Dorește să sublinieze faptul că nu este vorba doar de ”construire” și de achiziționarea de echipamente. Este vorba de integrarea echipamentelor digitale și de utilizarea lor într-un mod integrat, punându-le la dispoziția profesorilor și adaptându-le la contextul natural al școlilor. (Dl. consilier cere grupului de analiză ca să trimită planul de acțiune și prezentare ”power- point” tuturor colegilor). Accentul este pus pe eficiență. Eficiența merge, în mod evident, mână în mână cu definirea unui cadru tehnic uniform în care toate școlile să se adapteze la digitalizare în aceleași condiții și să poată desfășura lecții și activități în clasă folosind instrumente, echipamente digitale în aceleași condiții. Succesul digitalizării în țările din Europa de Vest depinde în mare măsură, iar rolul educației în Finlanda și Estonia, de exemplu, depinde de măsura în care autoritățile reușesc să creeze condiții echitabile în instituțiile de învățământ. Nu există nici o problemă cu înscrierea, nu există nici o problemă cu calitatea educației oferite de o școală dacă aceasta poate oferi aceeași pregătire, aceeași infrastructură sau același nivel de calitate în echipamente. Acesta este unul dintre secretele sistemelor de educație publică în curs de dezvoltare din Europa de Vest și acesta este, de asemenea, punctul central al planului de acțiune. Crede că este foarte important și  încurajează pe toată lumea, de asemenea, în relațiile cu autoritățile locale, ca, indiferent de programul de dezvoltare pe care îl au, digitalizare sau altceva, componenta de formare continuă să fie importantă. Nici o investiție comunitară, infrastructurală sau componentă de dezvoltare a seturilor de echipamente nu este sustenabilă dacă nu este însoțită de o componentă de formare foarte serioasă și cuprinzătoare pentru a asigura supraviețuirea și menținerea acesteia. Ceea ce este foarte important este faptul că acest plan de acțiune este orientat către studenți și urmărește să dezvolte capacitatea studenților și a profesorilor. A fost definit că de la grădiniță și până la sfârșitul liceului vor dezvolta instrumentele și pregătirea profesorilor, dar și că această tehnologie digitală să fie la același nivel de secol XXI și dotată cu cele mai noi tehnologii.

Obiectivul este simplu: să se ofere fiecărui elev, de la școala primară până la învățământul postliceal, propriul set de instrumente, care să funcționeze într-o platformă coerentă, de asemenea și profesorilor să fie oferit același set de instrumente. În ceea ce privește activitățile, ultimul slide ”Acțiuni propuse”, așa cum a spus, se dorește a oferi fiecărui profesor și fiecărui elev un dispozitiv inteligent. Dorește să sublinieze că nu se gândesc la tablete, guvernul precedent a avut obiceiul de a oferi tablete fără instruire, ci doresc să implementeze cu dispozitive de tip ”chromebook”, cum o fac în țările în curs de dezvoltare. În același timp, se dorește  dotarea fiecărei sală de clasă cu panouri electronice, nu cu table inteligente, ci cu table de tip panel și să fie îmbunătățit calitatea conexiunilor la internet la un nivel uniform în fiecare unitate de învățământ. Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că nu ne gândim în termeni de unități de învățământ, ci în locații educaționale. O componentă foarte importantă a acestui proiect este, pe de o parte, dezvoltarea inteligenței digitale, dezvoltarea culturii digitale, utilizarea în siguranță a internetului, utilizarea conștientă a internetului, atât în rândul profesorilor, cât și al elevilor, iar de asemenea cealaltă componentă foarte importantă este dezvoltarea conținutului. Sistemul de învățământ public din România suferă în prezent de faptul că nu există o formare în domeniul dezvoltării de conținut digital, nu există o dezvoltare a competențelor de dezvoltare de conținut digital în rândul profesorilor, astfel încât utilizarea și producția de conținut digital este foarte limitată, și de aceea ar dori să se pună accent pe acest lucru, permițând în același timp și utilizarea VR și a inteligenței artificiale ”AI”. Totodată, în acest plan de acțiune este inclusă și o estimare bugetară  care a fost estimat la 38 de milioane de euro, din care 25 de milioane de euro ar fi pentru dezvoltarea de echipamente în fiecare unitate de învățământ, 5 milioane de euro(aproape 5 milioane) ar fi pentru formarea cadrelor didactice, iar restul pentru conectarea la internet și dotarea sălilor de clasă inteligente. În mod evident, acest fapt ar trebui să fie rezultatul unui parteneriat între autoritatea județeană și școală la nivelul întregului județ și ar trebui să fie un proces până în anul 2030. Aceste amănunte a vrut să spună – menționează că celelalte detalii se pot citi în planul de acțiune.

Domnul consilier județean Rákossy Botond József  crede că este de notorietate și știut de toată lumea că tinerii cu limba maternă maghiară intră pe piața muncii cu un dezavantaj, aș putea spune foarte defavorizați, iar întrebarea dânsului este dacă există vreo idee de a schimba învățământul în limba română, și dacă apare acest fapt cumva în Digi Edu 2020, pentru că domnul Rákossy crede că este extrem de important ca elevii secui din județul Harghita să învețe perfect limba română.

Domnul președinte Borboly Csaba răspunde, la nivelul consiliului județean este un grup de lucru pentru predarea limbii române, sunt o mulțime de lucruri pe care Consiliul județean a reușit să le pună la punct, sunt mai multe programe în derulare, E-learning, tabere, perfecționare pentru profesori, etc. La următoarea ședință de consiliu dacă sunt de acord se poate vorbi, e și proiectul Bilbor, despre care s-a discutat, deci învățarea limbii române pentru copii maghiari este una cu accent în acest consiliu județean. Sunt și procese pe rol, momentan 2 procese cu Ministerul Educației, în ambele cazuri prin Consiliul pentru Combaterea Discriminării s-a câștigat și acuma cazul este la instanță iar dl. președinte speră  într-o decizie favorabilă și acolo. Decizia politică este și crede că asta este bun pentru toți în acest județ. Exprimă încă odată mulțumiri tuturor celor care au lucrat la acest plan de acțiune, în fiecare marți la ora 10  au avut o întâlnire, exceptând 2 ocazii.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții ?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere

Domnul președinte Borboly Csaba atrage atenția la faptul că, atunci când s-a auzit numele lui  Baricz Gergely, domnul Birta Antal, director general, a spus că Baricz  Gergely nu poate fi reprezentant, deoarece este administrator, și trebuie revenit la punctul nr.35. Din păcate din cauza unor îmbolnăviri ”Covid”, care a reapărut în clădire, face ca aspectele tehnice și organizatorice să fie puțin mai dificile. Întreabă dacă sunt de acord și propune revenirea la nominalizarea lui Baricz Gergely totodată întreabă pe domnul Vágássy Alpár cu atribuții de Secretat general al județului dacă este o soluție corectă să fie un vot pentru a o retrage mandatul sau votul nu este valabil pentru că este administrator?

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv adjunct la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că nu – trebuie votat altcineva

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea revenirii la punctul numărul 35 de pe ordinea de zi și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.72/2005 privind aprobarea participării Consiliului Județean Harghita la înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată, împreună cu Adunarea Generală a Județului Szabolcs – Szatmár – Bereg, din Ungaria, acordarea unui mandat special în calitate sa de reprezentantului Județului Harghita

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că în general este numit colegul   Rafai Emil în aceste societăți pentru a putea urmări interesele și activitățile consiliului județean, și roagă să fie trecut dl. Rafai Emil ca reprezentant

Votul secret privind mandatarea domnului Rafai Emil în calitate de reprezentant al Judeţului Harghita, în Adunarea Generală a Asociațiilor  în cadrul SZABOLCS – HAR S.R.L. înființată de Consiliul Județean Harghita împreună cu Autoguvernare Județului Szabolcs – Szatmár –Bereg din Ungaria

Rezultatul votului: 24 Da, 6 Nu

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliul Judeţean Harghita nr. 190/2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Editurii Hargita Népe, cu completările şi modificările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că prin acest proiect de hotărâre se dorește preluarea de la Ministerul Tineretului și Sportului Vila Hășmaș din localitatea Izvorul Mureș și probabil vor fi și alte solicitări.  Vila Hășmaș este la Direcția județeană Complexul este la Ministerul Tineretului și Sportului, urmează să se discute și despre Complex. Acum este vorba numai de Vila Hășmaș care este la Direcția județeană, oricum urmează descentralizarea și înainte ca să ajungă altundeva e mai bine să fie în patrimoniul județului.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului „Vila Hășmaș” situat în localitatea Izvorul Mureşului din comuna Voșlăbeni din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Județului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita.

Rezultatul votului: 29 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că sunt 31 persoane propuse, întreabă dacă sunt observații intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna martie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 29 Da, 2 Abțineri

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Rafai Emil, reprezentant al UAT Județul Harghita în AGA a societății Întreținere Drumuri Harghita SRL de a vota Planul de administrare depus de administratorul societății Bidermann András

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că la următoarea hotărâre, trebuie  autorizat reprezentantul județului Harghita să voteze planul de administrare, este vorba de anii 2021-2024. Anul acesta a fost votat din buget pentru a  dezvolta propria companie în 2 etape, prima etapă 2,5 milioane de lei, apoi în a doua jumătate a anului, 1 milion de lei, este un document destul de lung de 19 pagini, scris pentru următorii 3 ani.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind mandatarea domnului Raffai Emil, reprezentant al UAT Județul Harghita în AGA a societății Întreținere Drumuri Harghita SRL de a vota Planul de administrare depus de administratorul societății Bidermann András

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 4 Abțineri

Proiectul de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik” și revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 52/2021.

Domnul președinte Borboly Csaba menționează pentru proiectul  privind deșeurile, stația de sortare din Sânsimion va fi predată pentru Asociația intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik”, astfel încât să poată fi utilizată pe perioada în care EcoCsík asigură servicii acolo.

Domnul Vágássy Alpár, Director executiv cu atribuții de Secretar general al județului menționează că trebuie votat cu 2/3 din voturi, 21 de consilieri

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea includerii bunurilor aparținătoare Stației de sortare și a terenului aferent, situat în comuna Sânsimion, județul Harghita în domeniul public al județului Harghita, respectiv transmiterea acestora în folosință gratuită pentru Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Microregională „Alcsik” și revocarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 52/2021.

Rezultatul votului: 30 Da, 1 Nu

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată

Rezultatul votului: 23 Da, 6 Abțineri

Proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă urmează regulamentul Programului de sprijinire a cultelor religioase despre care a întrebat și domnul consilier județean Szentes Antal, există diferențe față de anii precedenți. Înainte se calcula 20% din valoarea totală a proiectului, acum se calculează 20% doar la suma care se dă în finanțare, aceasta este o reducere semnificativă. În principal, cultele religioase mici au cerut să nu trebuiască să depună contribuție proprie. De exemplu, Biserica Catolică, care este minoritară în zona Odorhei, sau Bisericile Unitariană și Reformată au multe parohii unde cei 20% este peste capacitatea lor financiară și există un astfel de amendament.

Domnul consilier județean Biró Zsolt menționează că nu va vota la punctul 54 de pe ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba arată că nu vor vota consilierii care au menționat acest fapt la începutul ședinței, de asemenea nu va participa la vot domnul consilier județean Tőkés Lehel

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita

Rezultatul votului: 25 Da, 1 Nu

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii nr. 184/2014 a Consiliului Judeţean Harghita, privind stabilirea numărului de posturi, aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Rezultatul votului: 24 Da, 1 Nu, 5 Abțineri

Hotărâre de principiu a Consiliului Județean Harghita privind susținerea inițiativei civile Minority SafePack

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea hotărârii de principiu a Consiliului Județean Harghita privind susținerea inițiativei civile Minority SafePack

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă  la diverse este o hotărâre în privința inițiativei civile Minority SafePack.  După cum se știe Comisia europeană nu a dezbătut chiar dacă Parlamentul european și mai multe parlamente din Europa au aprobat această inițiativă, prin care ar trebui ca minoritățile naționale să-și primească și un cadru legislativ, o protecție legislativă în legislația europeană. Deocamdată această inițiativă a fost refuzat de către comisia europeană și de acea consiliul județean face o inițiativă către comisia europeană să se răzgândească și totodată se solicită Parlamentului european, Comitetului regiunilor, parlamentarilor și membrilor în aceste entități, să susțină și trebuie făcute toate demersurile încât protecția minorităților naționale în privința legislației europene să fie susținut și prin legislația europeană. Acest proiect este una în principiu, este un fel de declarație politică, aici se votează o inițiativă și o susținere.

Domnul consilier județean Rákossy Botond József mulțumește pentru cuvântul acordat, spune că s-a uitat pe lista semnatarilor, sunt președinți de consilii județene, primari ai municipiilor din județ, dar nu a văzut semnătura primarului din Odorheiu Secuiesc, și întreabă care este motivul? Nu a vrut să semneze sau nu i s-a cerut să semneze?

Domnul președinte Borboly Csaba spune că va răspunde la această întrebare după ședință

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea hotărârii de principiu a Consiliului Județean Harghita privind susținerea inițiativei civile Minority SafePack

Rezultatul votului: 26 Da, 5 Abțineri

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții la punctul Diverse?

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 31 martie  2021, cu număr de înregistrare  nr.  43121/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

 

Miercurea Ciuc, 24 iunie 2021

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Vágássy Alpár                     

                                                                                                  

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit