JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 iunie 2021

 

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 29 iunie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Bíró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  704/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond deschide ședința extraordinară a Consiliului Județean din 29 iunie 2021, ora 9,45 în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți 26 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cineva are intervenții, observații legate de ordinea de zi?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot proiectul Ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2011 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 –  Întreținere curentă indicatoare – mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor spații aflate în incinta imobilului Centrului Multifuncțional situat în mun. Miercurea – Ciuc, str. Szék nr. 152, precum și asupra unor mijloace fixe și obiecte de inventar care fac parte din patrimoniul public și privat al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul  Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene

Inițiator : Bíró Barna-Botond vicepreşedinte

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu.

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:

 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2011 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  arată că primul punct de pe ordinea de zi este modificarea statutului ADI CsomádBálványos. Aici este un amendament, acest lucru este important pentru că implementarea mecanismului Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.), care va administra județele Harghita și Covasna, s-a luat decizia ca să fie administrat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”.  Întreabă dacă este cineva care dorește să prezinte, mai exact, dacă este prezent conducătorul ADI Csomád Bálványos?  Dacă sunt întrebări în legătură cu acest subiect?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea amendamentului de fond asupra proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2011 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

 

Rezultatul votului:23 Da, 1 Nu.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  menționează că la votarea proiectului de hotărâre  conform amendamentului de fond se vor modifica și articolele și anexele.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 239/2011 privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD–BALVANYOS”, „CSOMÁD–BÁLVÁNYOS” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás

 

Rezultatul votului: 22 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată că se dorește acordarea către societatea de drumuri lucrările de vară la Lot – 3, în cea ce privește marcajele rutiere, punctul care este la ordine și eventual cele ce urmează, pentru că după acest punct tot urmează proiecte de hotărâri despre acordarea directă a lucrărilor.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond roagă pe dl. director adjunct Chiorean Adrian să prezinte proiectul de hotărâre și cele ce urmează pentru că sunt 3 proiecte de hotărâri unde se vorbește despre acordarea directă a lucrărilor, și acordă cuvântul.

Domnul Chiorean Adrian director general adjunct salută pe toată lumea, spune că  este vorba despre 5 proiecte de hotărâri în vederea atribuirii directe a unor acorduri cadru către Societatea de Întreținere Drumuri Harghita, care vizează atribuirea unor Acorduri cadru în baza cărora pot fi încheiate contracte subsecvente în mod direct până la limitele maxime ale acordurilor cadru aprobate. În general aceste hotărâri sunt împărțite în două, este vorba de Lotul 1, 2 și 3 care se referă la cosirea pe marginea drumurilor județene. Lotul nr. 1, lotul care va fi la nivelul întregului județ, după acea este Lotul nr. 2, care este tot la nivelul întregului județ, cuprinzând toate drumurile județene, și se referă la întreținerea mijloacelor de siguranță rutiere. În general este vorba despre indicatoare, parapete rutiere care vor trebui să fie înlocuite, cele care sunt distruse în urma vandalismelor, în urma accidentelor rutiere, în urma unor dispoziții pentru modificări de tonaje și altele de asemenea. Iar la Lotul nr. 3, este vorba despre marcaje rutiere, care se referă la marcajul orizontal, vopsirea efectivă, delimitare parte carosabilă și trecere de pietoni, care va fi la rândul lui la nivelul întregului județ pe toate drumurile județene. Deci Lot 1, Lot 2, Lot 3 vor fi pe toate drumurile județene din județ, iar celelalte 2 hotărâri care vizează partea de întreținere și partea de plombări se referă la lucrări care vor fi executate în zona Ciuc, pe drumurile județene aflate în zona Ciuc, care de asemenea vor fi acordate către Societatea de Întreținere Drumuri și se referă: cel de la punctul nr. 5  – Plombări este denumirea generică pentru că din acel Acord cadru vor fi executate lucrările de plombare, lucrările de refacere a infrastructurii plus zonele în care trebuie intervenit în fundația drumului ca întreținere curentă și partea de întreținere periodică care se referă la covoare bituminoase. La punctul nr. 6, la partea de întreținere se referă în principal la zonele de întreținere prin pietruire, la care se adaugă toate lucrările care se face în acest caz, care sunt: curățarea șanțurilor, curățarea taluzelor, curățarea podețelor, înlocuirea podețelor, prelungirea podețelor, repararea podețelor, plus lucrările de beton necesare în cazul unor avarii la drumurile județene. Toate aceste hotărâri conțin limitele maxime pentru care vor fi încheiate acordurile cadru iar în interiorul lor vor fi încheiate contracte subsecvente pentru fiecare drum sau pentru fiecare tip de lucrări în funcție de necesitățile Consiliului Județean.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cineva are obiecții, intervenții?

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér salută pe toată lumea și întreabă cum este contractul pentru zona Gheorgheni? Dacă a înțeles bine va exista un contract cadru cu firma Consiliului Județean prin contract subsecvent, un contract multianual sau cum este gândit această problemă?  În legătură cu zona Gheorgheni sunt multe probleme despre care au semnalat și primarii, de exemplu în zona de intersecție din comuna Suseni. Întreabă dacă dl. Chiorean poate să spună care e situația cu lucrările de acolo, și încă o întrebare, pentru că săptămâna trecută a avut întâlnire cu dl. președinte și cu consilierii din zona Gheorgheni, cu primarii și s-a ivit problema vegetației, e crescută iarba lângă marginea drumului în zona Gheorgheniului, este  foarte mare și care e soluția?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond răspunde la această întrebare pentru dl. vicepreședinte,  deoarece este posibil ca transmisia să fi fost întreruptă și de aceea nu a auzit-o. Lucrările de întreținere pentru zona Ciuc se acordă la firma proprie, zonele Odorhei și Gheorgheni sunt în licitație, s-a ajuns la rezultatul final al licitației și s-a finalizat licitația, dar din păcate o firmă a contestat la zona Gheorgheni. Urmează ca atunci când se va finaliza, să poată începe lucrările atât în zona Gheorgheni, cât și în zona Odorhei, astfel încât din acest punct de vedere, cele două regiuni sunt dezavantajate în acest moment. Cu societatea de drumuri județeană nu s-a putut prelua tot județul, pentru că nu există încă capacitatea necesară.

Domnul Chiorean Adrian director general adjunct arată că partea de cosire va fi executată prin întreg județul de către societatea de drumuri județean. Alături de cosire va fi, vopsirea drumului și menținerea indicatoarelor în stare de estetică și funcțională. La întreg județ vor avea cosire, marcaje și indicatoarele. Pentru zona Ciuc vor avea plombările și partea de pietruire, așa încât pentru zona Gheorgeni la partea de plombare va fi o licitație separată.

Domnul vicepreședinte Barti Tihamér are o rugăminte către dl. Chiorean, să discute cu Societatea de Întreținere Drumuri, ca să fie o etapizare a lucrărilor de cosire și să fie trimis primarilor, să primească această etapizare. Să se vadă în cât timp se poate efectua această lucrare pentru că ține de Consiliul Județean și arată preocuparea față de drumurile județene.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cineva are intervenții, observații?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 3 – Marcaje rutiere” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 

Rezultatul votului: 21 Da, 3 Abținere, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 –  Întreținere curentă indicatoare – mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022 – Lot nr. 2 –  Întreținere curentă indicatoare – mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 

Rezultatul votului 17 Da, 3 Abținere, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022, pentru Lot nr. 1” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Abținere, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Întreținere curentă și periodică – plombări și covoare bituminoase – pe drumurile județene – județul Harghita, pentru perioada 2021-2022” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului: 20 Da, 3 Abținere, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui Acord cadru privind „Lucrări de întreținere curentă și periodică pe timp de vară pe drumurile județene – din județul Harghita, pentru anul 2021” către societatea ÎNTREȚINERE DRUMURI HARGHITA SRL, în conformitate cu art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Rezultatul votului:21 Da, 3 Abținere, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor spații aflate în incinta imobilului Centrului Multifuncțional situat în mun. Miercurea – Ciuc, str. Szék nr. 152, precum și asupra unor mijloace fixe și obiecte de inventar care fac parte din patrimoniul public și privat al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul  Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Domnul director general Birta Antal arată că este vorba despre clădirea Centrului multifuncțional care a fost predat spitalului anul trecut pentru a gestiona epidemia. Acest contract expiră la sfârșitul acestei luni, nu au cerut o prelungire, având în vedere că lucrurile care se referă la epidemie merg în direcția bună, și se dorește darea înapoi în administrarea Direcției Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Harghita.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita asupra unor spații aflate în incinta imobilului Centrului Multifuncțional situat în mun. Miercurea – Ciuc, str. Szék nr. 152, precum și asupra unor mijloace fixe și obiecte de inventar care fac parte din patrimoniul public și privat al Județului Harghita și modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul  Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării- Granturi Norvegiene

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează că urmează opțiunea oferită de fondul norvegian pentru extinderea sistemelor de electrificare, trebuie votate costurile necesare pentru a participa la acest program și acordă cuvântul domnului director general adjunct Péli Levente.

Domnul Péli Levente director general adjunct prezintă: au intenția să depună o cerere de finanțare la un apel de proiecte din fondul Norvegian pentru electrificarea gospodăriilor, care vizează fermele izolate, fermele defavorizate, evaluate la nivel județean. Fermele care nu se află în apropierea rețelei electrice actuale și care nu pot fi conectate la aceasta. Acesta a fost un considerent și prin urmare, se solicită instalarea de sisteme fotovoltaice. În total, sunt implicate 52 de gospodării, 112 persoane și sunt acoperite 12 unități administrativ teritoriale. Au avut loc mai multe consultări, sunt condiții destul de stricte, la aceste sisteme fotovoltaice trebuie asigurată funcționarea lor timp de 5 ani și trebuie să aibă asigurare. Valoarea maximă este de 5.000 EUR pe gospodărie, care trebuie să includă instalarea sistemului și alte costuri suplimentare care fac parte din proiect. Valoarea totală a proiectului este de 260.000 de euro și trebuie implementat într-o perioadă de 2 ani.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată că se poate vedea că acesta este un ajutor real acolo unde rețeaua de electricitate nu se poate extinde sau nu merită să aducă electricitate în părțile izolate ale localității, în case, iar Consiliul Județean ajută în acest sens împreună cu unitățile administrativ teritoriale.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă sunt intervenții, observații?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, privind managementul şi implementarea proiectului de finanțare ”Electrificarea gospodăriilor izolate din județul Harghita”, pentru a fi depus în cadrul Apel pentru Propuneri – Call 6.1(b): Electrificare gospodării – Granturi Norvegiene.

Rezultatul votului: 24 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2021

Domnul Bicăjanu Vasile director general spune ca cuantumul este ca și în anii precedenți, după numărul locuitorilor, de ex. anul trecut a fost 132.133 lei, în anul 2019 a fost 132.398 lei, iar anul acesta este 131.970 lei.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond menționează că este important de știut că în urma discuțiilor cu Harvíz, împreună cu dl. președinte, s-a gândit, s-a propus ca Harvíz să aibă un program de furnizare de servicii pentru micile așezări izolate și crede că se pot face progrese în acest domeniu în viitor.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cineva are intervenții, observații?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond supune la vot aprobarea proiectului  de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita plătibil către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2021.

Rezultatul votului: 23 Da, 1 Nu

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond întreabă dacă cineva are ceva intervenții observații la punctul Diverse?

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond salută pe domnul președinte Borboly Csaba, și spune că s-a și discutat toate ordinile de zi. Din cauză că dl. președinte nu s-a putut conecta, vicepreședintele împreună cu consilierii au hotărât să înceapă ședința. Dl. vicepreședinte întreabă dacă dl. președinte vrea să semnaleze ceva la punctul diverse.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește d-lui vicepreședinte că a condus ședința.

Domnul consilier județean Costin Hîrlav salută pe toată lumea și spune că cei de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani au solicitat să prezinte faptul că au în primul rând nevoie de cotizație, au niște proiecte care doresc să le demareze și vor să știe aproximativ când o să primească cotizația de la Consiliul Județean.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune că o să se intereseze la Direcția economică și va da un răspuns.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 iunie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  ________/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 06 iulie 2021

 

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                  Balogh Krisztina                 

                                                                                                      

 

 

Pt. Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

 

Întocmit,

Kiss Judit