JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie  2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 29 ianuarie  2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1 Borboly Csaba UDMR
2 Barti Tihamér UDMR
3 Becze István UDMR
4 Bíró Barna-Botond UDMR
5 Biró Zsolt UDMR
6 Csillag Péter AMT
7 Conțiu Lucian PSD
8 Dávid Lajos UDMR
9 Dobrean Teodor-Constantin PNL
10 Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11 Györgyi Attila AMT
12 Hîrlav Costin PSD
13 Izsák Alina PNL
14 Kántor Boglárka UDMR
15 Kolozsvári Tibor UDMR
16 Kolumbán Dávid UDMR
17 Lőrincz Árpád-István AMT
18 Márton Csaba UDMR
19 Nagy Mária-Terézia POL
20 Portik Erzsébet-Edit UDMR
21 Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22 Rákossy Botond-József POL
23 Rácz Árpád UDMR
24 Rátz István UDMR
25 Sándor Barna UDMR
26 Sinka Arnold UDMR
27 Sólyom László UDMR
28 Szentes Antal UDMR
29 Tőkés Lehel AMT
30 Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  225/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară consiliului județean din 29 ianuarie 2021, ora 8,00 în sistem teleconferință/audioconferință.

 

Antal Renáta, consilier juridic la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 20 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are obiecții legate de Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin înlocuirea Anexei nr. 2 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării centrului de vaccinare în imobilul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 4, județul Harghita precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor din imobil în structuri medicale – centru de vaccinare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui centru de vaccinare în spațiile EI7 – EI22 din imobilul situat în Orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita, aflate în folosința Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor amintite în structuri medicale – centru de vaccinare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 22 Da

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba arată că primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind excedentul bugetar și menționează că a prezentat deja și la ședința anterioară. Excedentul în mare parte este constituit din banii alocați pentru inundații și de asemenea au fost economisiți bani și  din funcționarea aparatului propriu, în jur de 9 milioane lei. Se fac încercări privind realocarea acestor sume ca investițiile să poată fi continuate. Cel mai important punct de pe ordinea de zi este  pornirea achizițiilor publice pentru Centru de wellness din localitatea Borsec, de aceea au fost efectuate modificări față de decizia precedentă. Se vede din Referatul de aprobare că cel mai important este cazul Centrului de wellness Această veste bună, că s-a dat startul trebuie să ajungă și la dl. primar Mik József, domnul președinte roagă colegii să-l anunțe pe dl. Primar. Domnul președinte roagă colegii să aducă modificarea Strategiei anuale de achiziție publică, să fie începute demersurile cât mai urgent, ca să poată fi pornit în acest an cum va trece pandemia.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 1/2021, privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți precum și a listei provizorii a programelor de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita, pe anul 2021

Rezultatul votului: 17 Da, 4 Abțineri.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin înlocuirea Anexei nr. 2 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că următorul punct de pe ordinea de zi este un proiect important al Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Este foarte urgent modificarea inventarului din cauza că este un proiect cu finanțare din fonduri europene și este necesar includerea unor construcții în domeniul public al județului Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 342/2016 privind includerea în domeniul public al Județului Harghita a unor construcții situate în str. Progresului nr. 18, municipiul  Miercurea – Ciuc și darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita a unor bunuri imobile și a unor mijloace fixe respectiv obiecte de inventar, care aparţin domeniului public sau privat al judeţului Harghita Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita prin înlocuirea Anexei nr. 2 cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei hotărâri

Rezultatul votului: 21 Da

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării centrului de vaccinare în imobilul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 4, județul Harghita precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor din imobil în structuri medicale – centru de vaccinare

Domnul președinte Borboly Csaba anunță o veste tristă: din păcate bolnavii cronici nu au fost înscriși pe platforma de vaccinare online, mai ales cei care nu au primit ajutor. Din această cauză bolnavii cronici și cei cu vârsta peste 65 de ani nu pot primi vaccinul. Degeaba au fost făcute eforturi, degeaba este campania de vaccinare,  dacă vor veni cei care s-au înregistrat în alte județe. În afară de Suceava și Alexandria numai în județul Harghita mai sunt locuri. Din păcate la nivel național s-a pornit așa numitul  ”turism de vaccinare”. Vin informații conform cărora se pot face înregistrări pe platforma online contra unei sume de 500 de lei în București. Domnul președinte a avut o rugăminte la domnii primari, ca persoanele care doresc să vaccineze, cu vârsta de peste 65 de ani să fie ajutați, iar bolnavii cronici să fie înregistrați cu ajutorul medicilor de familie. Altfel în județ pot să apară două pericole: imunizarea rămâne la un nivel scăzut și dacă vin persoane din alte județe există pericolul introducerii în județ a noilor tulpini, deoarece persoana care se prezintă la vaccinare nu știe dacă este infectat sau nu. Domnul președinte spune că orice idee din partea consilierilor este binevenit pentru a rezolva situația creată. Arată că avem un imobil nefolosit, lângă clădirea Băncii Comerciale din Miercurea Ciuc, care va funcționa ca centru de vaccinare cea ce este  o coincidență favorabilă. Ar fi fost bine să avem imobile disponibile și în localitățile Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Toplița sau Cristuru Secuiesc care să fie amenajate ca centre de vaccinare, dar nu avem.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării centrului de vaccinare în imobilul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 4, județul Harghita precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor din imobil în structuri medicale – centru de vaccinare

Rezultatul votului: 21 Da

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării unui centru de vaccinare în spațiile EI7 – EI22 din imobilul situat în Orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita, aflate în folosința Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor amintite în structuri medicale – centru de vaccinare

Domnul președinte Borboly Csaba arată că și în localitatea Bălan avem un imobil neutilizat, clădirea vechiului spital din localitate (Spitalul din Bălan a fost fuzionat cu Spitalul din Miercurea Ciuc) care va fi de asemenea amenajat ca centru de vaccinare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea înființării unui centru de vaccinare în spațiile EI7 – EI22 din imobilul situat în Orașul Bălan str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, județul Harghita, aflate în folosința Orașului Bălan prin Consiliul Local al Orașului Bălan precum și schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor amintite în structuri medicale – centru de vaccinare

Rezultatul votului: 22 Da

 

Domnul președinte Borboly Csaba acordă cuvântul doamnei director general Zonda Erika pentru a da câteva explicații legat de Covid .

 

Doamna director general Zonda Erika salută pe cei prezenți și prezintă: stimulentele care se acordă pentru activități COVID au fost aprobate prin Ordine ale Ministerului Sănătății, una în luna aprilie, una în luna noiembrie și una în luna iunie. În aceste ordine sunt bine stabilite acele secții ale căror angajați pot să primească acel stimulent. Aceste sume sunt asigurate de către Casa de Asigurări de Sănătate. A doua categorie de stimulent cea ce este aprobat și de către Consiliul Județean este acordat din bugetul propriu al spitalului și este acordat pe baza unei sistem de criterii. Dacă sunt propuneri la aceste criterii trebuie făcute către spital.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba roagă pe doamna director general Zonda Erika ca aceste documente să fie trimise domnilor consilier județeni și roagă consilieri județeni să vină cu propuneri, solicitări prin cancelarie.

 

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare .

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 ianuarie 2021,  cu număr de înregistrare  nr.  35392/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 17 martie 2021

 

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                              Antal Renáta                          

                                                                                    consilier juridic

 

 

 

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

 

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit