JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie  2021

 

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 28 ianuarie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Györgyi Attila AMT
12. Hîrlav Costin PSD
13. Izsák Alina PNL
14. Kántor Boglárka UDMR
15. Kolozsvári Tibor UDMR
16. Kolumbán Dávid UDMR
17. Lőrincz Árpád-István AMT
18. Márton Csaba UDMR
19. Nagy Mária-Terézia POL
20. Portik Erzsébet-Edit UDMR
21. Rákosi-Seiwarth Ildikó UDMR
22. Rákossy Botond-József POL
23. Rácz Árpád UDMR
24. Rátz István UDMR
25. Sándor Barna UDMR
26. Sinka Arnold UDMR
27. Sólyom László UDMR
28. Szentes Antal UDMR
29. Tőkés Lehel AMT
30. Vaidoș Alexandru PSD

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  180/2021, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința ordinară a Consiliului Județean din 28 ianuarie 2021, ora 15,00 la sediul Incubatorului de afaceri Harghita Business Center din Municipiul Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

 

Antal Renáta, director executiv la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului spune că sunt prezenți 29 de consilieri județeni. În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit. Exprimă mulțumiri Incubatorului de afaceri că au acceptat ca ședința să se țină acolo și invită conducătorul să prezinte într-un minut activitatea.

Domnul Szakács-Paál István conducătorul Incubatorului de afaceri Harghita Business Center din Municipiul Odorheiu Secuiesc arată că, acest incubator este cel mai mare incubator de afaceri din România, funcționarea centrului este reglementat de Legea nr. 102/2016. Clădirea a fost construită din proiect, ei încearcă să asigure funcționarea corespunzătoare a centrului. Au contracte încheiate cu 55 de întreprinzători, iar pentru 35 întreprinzători pot să asigure și spațiu de funcționare, pentru 20 asigură sediu prin contract. Ca o întreprindere să ajungă aici, sunt pornite anual cursuri pentru întreprinzători, unde la sfârșit se face un plan de afacere care este prezentat publicului și pentru cei mai buni se asigură birouri. Pe lângă birou este asigurat și o perioadă de incubație de maxim 3 ani, în perioada acesta întreprinzătorul beneficiază de consultanță juridică și economică gratuită. Este asigurată participarea la mai multe programe, evenimente, de asemenea sunt organizate și călătorii de afaceri în Ungaria, în Ucraina, la conferințe etc. Se închiriază un autocar și pornesc la drum cu 40-50 de întreprinzători. Sunt pliante de informare în limba română și maghiară cu datele de contact și dacă cineva are întrebări poate să le pună și va primi răspunsuri la întrebări. Domnul Szakács totodată exprimă mulțumiri Consiliului Județean Harghita pentru sprijinul acordat în decursul anilor.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește d-lui Szakács-Paál István pentru prezentarea făcută și felicită pentru activitatea lor și mai mulțumește și d-lui vicepreședinte Bíró Barna Botond pentru implicarea în activitățile Incubatorului. Arată că sunt în relații bune cu orașul, indiferent de conducerea orașului, colaborarea este bună, respectiv și cu comuna Dealu cu care de asemenea se află în parteneriat.

În legătură cu proiectul ordinii de zi propune ca punctul 15. Regulamentul de organizare și Statul de funcții al Centrului cultural să fie scos deoarece nu a fost avizat, respectiv la punctul 16. privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071″ la Dîrjiu să fie pus la punctul 22 (este formal nu are importanță) și atunci fiecare ordine de zi urcă o poziție. Arată că vor fi aceste 2 modificări și prezintă că la sfârșitul ședinței va avea loc un curs de perfecționare cu privire la creșterea eficienței administrative, proiect de finanțare europeană și roagă pe domnii consilieri să rămână la curs. Întreabă dacă are cineva observații, intervenții?

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă, dacă cineva are obiecții legate de Ordinea de zi

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot Ordinea de zi modificat

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean Incze Csongor a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita,

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 octombrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 15.00

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 16.00

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 decembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 decembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 decembrie 2020

Inițiator : Secretarul general al județului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2020 – 2021 în cadrul Programului pentru școli al României

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 11 FND, aflat în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,S.I.M.D.”Harghita, pe o perioadă de 2 ani

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 116/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071″

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Cozmeni, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Firtănuș, comuna Avrămești din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Avrămești, Județul Harghita

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna ianuarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2020– 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

SUPLIMENT LA PROIECTUL ORDINII DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozok Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

Inițiator : Bíró Barna Botond vicepreşedinte

 1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse

 1. Training CAF2013 (cele 9 capitole și 28 subcriterii) pentru consilieri județeni. Se vor prezenta elementele de bază ale metodologiei CAF

 

Rezultatul votului: 30 Da, 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi

 

Depunerea jurământului de către domnul consilier judeţean Incze Csongor a cărui mandat au fost validat de către Tribunalul Harghita.

 

Antal Renáta, director executiv la Direcția juridică și administrație publică cu atribuții de Secretar general al județului prezintă  documentul referitor la mandatul d-lui consilier județean Incze Csongor, care a fost validat de către Tribunalul Harghita prin Încheierea civilă nr. 24/2021, și a rămas definitivă prin neapelare, pronunțată la data de 20 ianuarie 2021, în dosarul nr. 1278/2006/2020. Cu privire la procedura de depunere a jurământului arată următoarele: după ce Dl. președinte va citi numele, roagă să vină la masa unde este pregătit Biblia și Constituția României precum și textul jurământului, roagă să dea citire textului în limba română în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul administrativ cu așezarea mâini pe Constituție și/sau pe Biblie. Jurământul poate fi depus și fără a rosti forma religioasă la încheiere. În conformitate cu prevederile art. 122 din Codul administrativ în cazul în care este refuzat depunerea jurământului se consideră demisionat de drept.

 

Domnul președinte Borboly Csaba invită pe dl. consilier Incze Csongor să depună jurământul.

 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita,

 

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că dl. consilier va fi membru al comisiei în care domnul deputat Hajdú Gábor și-a desfășurat activitatea anterior, care va fi comisia nr.  8, comisia de relații externe. Întreabă dacă sunt observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 297/2020 privind stabilirea numărului şi a denumirii, a numărului membrilor, cât și a componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Harghita,

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 octombrie 2020

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 octombrie 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 octombrie 2020

Rezultatul votului: 25 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de

13 noiembrie 2020 de la ora 15.00

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 15.00

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 16.00

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 13 noiembrie 2020 de la ora 16.00

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 26 noiembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 decembrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 02 decembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Consilierul județean Lőrincz Árpád-István intervine și spune că la pagina 12 figurează numele dânsului la o interpelare dar de fapt a fost colegul – consilierul județean Györgyi Attila care a intervenit.

Domnul președinte Borboly Csaba roagă Cancelaria să fie corectat procesul verbal.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal corectat al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 18 decembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 decembrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 22 decembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 decembrie 2020

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Judeţean Harghita din data de 29 decembrie 2020

Rezultatul votului: 29 Da, 1 Abținere.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2020 – 2021 în cadrul Programului pentru școli al României

Domnule președinte Borboly Csaba prezintă activitățile complementare programei lapte – corn în care se încearcă aducerea copiilor la producători. Are încredere că se va reuși în semestrul II, ca ei să ajungă în apropierea fermelor. Aceste activități pot fi decontate din fonduri europene de la APIA – întreabă dacă sunt observații?

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei măsurilor educative care însoțesc distribuția de fructe, legume, lapte și produse lactate în anul şcolar 2020 – 2021 în cadrul Programului pentru școli al României

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 11 FND, aflat în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,S.I.M.D.”Harghita, pe o perioadă de 2 ani

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că ADI-ul pentru gestionarea deșeurilor a solicitat un autoturism, întreabă dacă are cineva intervenții, observații?

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a autoturismului cu numărul de înmatriculare HR 11 FND, aflat în proprietatea privată al judeţului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,S.I.M.D.”Harghita, pe o perioadă de 2 ani

Rezultatul votului: 25 Da, 5 Abțineri.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Cozmeni, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba spune că urmează transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă care au fost realizate de Consiliul Județean, primul fiind la Cozmeni, dacă sunt întrebări observații.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Lăzărești, comuna Cozmeni din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Cozmeni, Județul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Firtănuș, comuna Avrămești din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Avrămești, Județul Harghita

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Firtănuș, comuna Avrămești din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al Comunei Avrămești, Județul Harghita

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna ianuarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că urmează aprobarea listei cu stimulentele financiare obișnuite pentru Spitalul Județean, au fost propuși 27 de persoane de către Consiliul director,

Consilierul județean Lőrincz Árpád-István intervine și spune că de fapt nu are o întrebare ci o solicitare, au fost discuții pe această temă și în luna precedentă și colegul lui a și cerut ca pe baza principului echității să fie apreciată și munca acelor persoane din sistemul sanitar care lucrează, au lucrat în prima linie pe timpul pandemiei. Atunci a fost vorba că ei primesc ajutor din partea statului, dar dânsul așa știe că au primit acest ajutor cu o singură ocazie în martie anul trecut, în cuantum de 2500 lei. De atunci nu au primit. Dl. consilier județean are părerea că această listă ar fi în ordine dacă cu următoarea ocazie va fi completat cu acele persoane, medici sau asistente care chiar au fost în prima linie. După cunoștințele dânsului Centrul de Sănătate din Vlăhița aparține de Spitalul Județean și acolo sunt persoane care au trebuit să suporte sarcini în plus pe perioada pandemiei, în consecință dacă există posibilitate și munca lor ar trebui apreciată.

Domnul președinte Borboly Csaba spune că nu are cunoștință că nu primesc, a auzit că sunt discuții, dar va fi verificat, că nu demult a ajuns informația la dânsul.

Domnul președinte Borboly Csaba are o rugăminte referitor la această situației, și Dl. consilier a avut o propunere în privința acesteia dar și comisia de specialitate trebuia să vină cu o soluție. În continuare speră că în ziua următoare, dimineața să fie formulat un răspuns atât D-lui consilier cât și D-lui doctor. Solicită să fie făcute propuneri, fracțiunile se pot adresa și prin grupurile de WhatsApp, dacă chiar este atât de important în cadrul Consiliului Județean secțiunea de sănătate, atunci poate ar merita să fie separat de partea socială, că este gata și Strategia de sănătate. Poate ar fi benefic ca această temă să fie discutat în cadrul punctului diverse dacă cineva are opinii, sau chiar în ziua următoare la sfârșitul ședinței extraordinare.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea listei nominale cu persoanele care sunt propuse de a beneficia de stimulent financiar în luna ianuarie 2021 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Rezultatul votului: 24 Da, 6 Abțineri.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021

 

Domnul președinte Borboly Csaba arată că trebuie nominalizat un membru în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale Sfânta Ana. Fiecare fracțiune va beneficia de locuri în Consiliile de administrație conform ponderii partidelor în Consiliul Județean Harghita și așteaptă nominalizarea unui consilier județean.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune în numele fracțiunii UDMR se propune dl. consilier județean Becze István

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021

 

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Vot secret privind desemnarea domnului consilier Becze István ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administraţie al Școlii Profesionale Speciale „Szent Anna” Miercurea Ciuc pentru anul școlar 2020-2021.

Rezultatul votului: 28 Da, 1 Nu.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2020– 2021

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune în numele fracțiunii PSD că se propune dl. consilier județean Costin Hârlav

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul şcolar 2020– 2021

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Vot secret privind desemnarea domului consilier Hîrlav Costin ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor pentru anul școlar 2020-2021.

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021

Domnul consilier județean Lőrincz Árpád-István în numele fracțiunii AMT propune pe dl. consilier județean Tőkés Lehel

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune în numele fracțiunii UDMR este propus domnul consilier județean Biró Zsolt

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea  proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Harghita în calitate de membru în Consiliul de administrație din cadrul Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Vot secret privind desemnarea domnului consilier Bíró Zsolt ca reprezentant al Consiliului Județean Harghita în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland pentru anul școlar 2020-2021

Rezultatul votului: 22 Da.

 

Domnul președinte Borboly Csaba solicită permisiunea de a lua înainte un punct de pe ordinea de zi, înaintea punctului 16, întreabă dacă consilierii sunt de acord să fie pus înaintea punctului 16 proiectul de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică

 

Aprobarea modificării ordinii de zi ca proiectul de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică să fie următorul punct de pe ordinea de zi.

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică

Domnul președinte Borboly Csaba arată că în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi, trebuie nominalizat un vicepreședinte și 3 consilieri județeni, care inițiază hotărârea și în urma activității lor se formează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.

Consilierul județean Lőrincz Árpád-István din partea fracțiunii AMT nominalizează pe dl. consilier județean Csillag Péter

Consilierul județean Incze Csongor din partea fracțiunii UDMR propune pe dl. consilier județean Kolumbán Dávid

Consilierul județean Kolumbán Dávid din partea fracțiunii UDMR propune pe dl. consilier județean Sándor Barna

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă dintre domnii vicepreședinți dorește cineva să-și asume?

Domnul președinte Borboly Csaba nominalizează pe dl. vicepreședinte Bíró Barna Botond

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică

Rezultatul votului: 30 Da.

 

Vot secret privind nominalizarea următorilor membri din cadrul Consiliului Județean Harghita care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică:

Bíró Barna Botond – vicepreședinte

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Csillag Petru – consilier județean

Rezultatul votului: 29 Da.

 

Kolumbán Dávid – consilier județean

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Sándor Barna – consilier județean

Rezultatul votului: 28 Da.

 

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate(SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071″

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă că în cadrul acestui punct de pe ordinea de zi se va decide în privința siguranței circulației în zona Odorhei. Pe drumul județean DJ133 porțiunea de drum în comuna Dârjiu, se dorește construirea trotuarului în colaborare cu comuna Dârjiu. Acest proiect are o valoare de 1,7 milioane de lei, se va construi în lungime de 2 km. Dacă asocierea va fi cu succes consiliul local va elabora planul, 1/3 parte din cheltuieli de execuție va fi suportat de comuna Dârjiu și 2/3 va fi suportat de Consiliul Județean. Este foarte important ca Biserica (parte a patrimoniului Unesco) să aibă trotuare. Au fost foarte multe investiții de reabilitări în zonă. A fost deschis drumul în direcția județului Mureș, localitatea Archita și de asemenea a fost construit cu efort comun și drumul comunal către Lutița, din acest punct de vedere Dîrjiul nu mai este un capăt de drum.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt întrebări, observații și acordă cuvântul domnului vicepreședinte Bíró Barna Botond

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond spune că dorește să completeze cele spuse de dl. președinte, că se așteaptă de la terminarea investițiilor de anul trecut ca economia și potențialul comunelor Dârjiu și Ulieș economic să crească în următoarea perioadă. Se pregătește Strategia economică a județului Harghita,  studiile arată că cele două comune sunt cu cel mai mic potențial economic din județul Harghita. Având în vedere acest fapt și-ar dori ca  în perioada următoare să se pună accent pe dezvoltarea lor din punct de vedere economic, respectiv creșterea potențialului economic.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

 

Consilierul județean Dávid Lajos propune, dacă biserica este parte a patrimoniului UNESCO atunci trotuarul în apropierea bisericii să fie din cuburi de piatră nu caldarâm/pavaj din beton. Dacă este posibil să fie așa făcute proiectele cum i se cuvine, evident și dacă localnicii sunt de acord.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond mulțumește pentru observația domnului consilier și menționează deoarece biserica este inclusă în patrimoniul UNESCO, asupra sa și asupra zonei din împrejur se referă reglementări speciale care vor fi luate în considerare.

 

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) pentru lucrarea: „Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071″

Rezultatul votului: 30 Da.

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

 

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia –  Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozok Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă la următorul punct, că se pregătește depunerea unui proiect tip nou în județ. Așa cum știe dânsul încă nu s-au depus proiecte pentru cercetare și inovație de o asemenea valoare și se bucură că împreună cu Universitatea Sapientia, respectiv cu municipiul Miercurea Ciuc și cu Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc se poate depune un proiect, și dacă totul e bine se va face o investiție de peste 10 milioane euro. Așa cum acest incubator de afaceri servește municipiul Odorheiu Secuiesc și în primul rând pe întreprinzătorii tineri și începători, așa și în cazul municipiului Miercurea Ciuc a fost o asumare asemănătoare că se va participa dacă vor fi asemenea inițiative.  Se dorește reconstruirea Casei de Cultură a Sindicatelor (partea culturală rămâne), acolo e spațiu suficient pentru incubare și cercetare. Ar fi foarte important în această regiune cercetarea aplicată și cercetările care pot fi aplicate în dezvoltare și cercetare în activitățile de crearea locurilor de muncă se poate să se facă acolo în parteneriat. Nu va fi doar în această clădire vor  fi și alte clădiri unde vor exista laboratoare și investiții care vor avea efect de amplificare reciprocă. Bugetul total al proiectului ar fi de 10.500 euro din care 5%  ar fi contribuția proprie. Documentația se poate elabora conform legii din banii europeni. În Regiunea centru sunt 6 județe, au fost depuse în total 7 inițiative asemănătoare din care 5 au fost retrase și 2 au rămas. Dl. președinte are încredere că din această colaborare va fi o investiție foarte serioasă  prin colaborarea cu mediul de afaceri și cu Universitatea Sapientia. Speră că în curând se va putea discuta și despre Incubatorul de afaceri din Gheorgheni și acolo ar trebui continuate discuțiile. Acum dacă se va face cel din Ciuc ar fi bine în așa fel încât în fiecare regiune să existe unul. Este un avantaj dacă sunt mai multe, construirea incubatoarelor trebuie să fie o prioritate.

 

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt intervenții, observații și acordă cuvântul domnului vicepreședinte Bíró Barna Botond

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond arată că este un exemplu foarte bun și unul de urmat, merită să se depună proiecte, unde pe lângă autoritatea locală și cea județeană, apare și o universitate și apare asociația întreprinzătorilor ca și partener. Este convins că împreună și prin colaborare se va reuși lucruri într-adevăr deosebite și se pot obține rezultate bune. Spune aceste fapte pentru a trezi interesul deoarece în fondul de echitate unde vor fi foarte mulți bani pentru România în fondurile europene, care pot fi cheltuiți pentru infrastructură, educație sau educație specială cu condiții de campusuri sau poate fi dezvoltat sistemul de sănătate – va fi posibilitate pentru depunere de proiecte, întreprinzătorii sau asociațiile acestora în parteneriat cu autoritățile locale și județene și încurajează asociațiile de întreprinzători din județul Harghita și autoritățile locale. Cea ce este important, la Odorheiu Secuiesc au câștigat finanțare europeană pentru construirea unui al doilea incubator și dânșii au participat la elaborarea acestuia și s-au angajat să asigure jumătatea din contribuția proprie care înseamnă aproape 2 milioane lei, respectiv incubatorul din Cristuru Secuiesc care ar fi dorit să transforme în incubator mic creativ de producție dar din păcate acolo a eșuat proiectul. Dar în aprilie se dorește depunerea proiectului din nou în cazul în care conducerea orașului sprijină, în colaborare, la fel cum a fost și mai demult.

 

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește echipei responsabile cu proiectul deoarece termenul de depunere este chiar ziua următoare ședinței, trebuie înregistrată hotărârea și comunicat la Instituția Prefectului cât mai urgent posibil pentru a putea fi semnate contractele și depuse pentru a nu pierde această posibilitate.

 Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia –  Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozok Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”

 

Rezultatul votului: 30 Da.

Se  trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Diverse

Domnul președinte Borboly Csaba spune că la punctul Diverse dorește să împartă câteva informații. Este o provocare în fața Consiliului Județean, au fost făcute eforturi considerabile și mulțumește Direcției generale programe deoarece au fost pregătite mai multe studii, materiale, în vederea educației cu prezență fizică în locul învățământului online care au fost transmise și guvernului. Speră ca președintele și primul ministru să se țină de cuvânt și în februarie să pornească educația în școli. În județul Harghita sunt condiții și este convins că directorii de școli și primarii vor lua toate măsurile necesare ca în februarie să înceapă învățământul. Din păcate nimic nu se întâmplă fără probleme în această țară deoarece se pune problema navetei pe care au fost foarte mândrii (primii din țară) primăvara când a început învățământul. Acum în acest caz nimic nu este sigur cum se poate continua. Este o provocare de 10 zile să se reușească, ce se poate face până pe 8 februarie deoarece în acest moment, (acel sprijin de 50% din partea CJH și 50% din partea Inspectoratului școlar s-a lovit de o lacună juridică) și firmele de transport au început să renunțe la curse. Prima la care s-a renunțat este cursa Livezeni – Mihăileni – Miercurea-Ciuc, dar după informațiile dânsului și la alte curse se pregătesc să renunțe și asta va fi o problemă mai ales în perioada de iarnă începând cu 8 februarie. S-ar putea că în această problemă să mai fie convocat chiar și o ședință al Consiliului Județean. Mâine, viceprim-ministrul, Dl. Kelemen Hunor va fi acasă, îi va fi comunicat poziția Consiliului Județean și va fi rugat să se uite la Ministerul Educației și la Ministerul Finanțelor ce se întâmplă deoarece sunt contracte valabile dar nu este bază legală, pe data de 30 octombrie a fost modificată această măsură de la începutul lui septembrie. O altă informație – sub conducerea d-lui vicepreședinte se derulează campania bilingvă de informare pentru vaccinare. A fost solicitat ajutorul primarilor pentru înregistrarea solicitanților pe platforma online pentru vaccinare și s-a reușit o înțelegere cu primarii din Ciuc și din Gheorgheni (la Odorhei încă nu a fost trimis mesajul), și toți și-au asumat acest fapt,  de asemenea dl. președinte are încredere că și în biserici se va citi acest anunț.  Acum câteva zile au fost peste 10.000 de locuri libere în județul Harghita. În alte județe în Brașov, Covasna sau Mureș nu a fost nici un loc liber, toate au fost ocupate și se vede acum la nivel național există un turism de vaccinare. Din această cauză nu e de dorit, nu ar fi bine ca imunizarea în județ să rămână la un nivel scăzut doar pentru că nu a existat nimeni să ajute pe oameni să se înscrie pe platformă. Din acest punct de vedere ar fi foarte important, să se gândească împreună, să se lucreze împreună.

 

Domnul vicepreședinte Bíró Barna Botond prezintă completări în legătură cu campania de vaccinare. Solicită permisiunea să completeze cele spuse de dl. președinte cu câteva informații. Săptămâna trecută primul ministru a anunțat că în faza a doua pot participa  instituțiile publice și autoritățile locale. În momentul actual  pe platforma online nu este funcțional această posibilitate, motivul fiind ca în țară nu sunt suficiente doze de vaccin dar au încredere că în săptămânile următoare se va rezolva problema asigurărilor contractuale cu firma Pfizer Biontech și atunci se va porni înregistrarea și pentru autoritățile locale și pentru instituții. Dorește să informeze asupra faptului că săptămâna trecuta județul Harghita a fost vizitat de Răzvan Pascu un influencer în domeniul turismului. Au vizitat împreună  pârtiile de schi din județul Harghita și i s-a prezentat posibilitățile de petrecere a timpului liber, respectiv posibilitățile de practicare a sporturilor de iarnă din județ și a fost rugat să ajute în popularizarea acestora. Luni a fost predat oficial pârtia de schi din Vărșag care este prima pârtie de schi cu telescaun care a fost realizat cu fonduri din partea guvernului Ungariei prin Fundația Bethlen Gábor. Din păcate și după finanțare este necesară o colaborare deoarece sunt probleme care trebuie rezolvate, aici dl. senator Antal Lóránd și dl. președinte al Consiliului Județean au încercat să ajute pe cei din Vărșag. S-a convenit cu dl. Răzvan Pascu că pe data de 18 februarie va fi o întâlnire în București unde vor stabili acele direcții în care va fi popularizat turismul județului Harghita. Dl. dorește să informeze colegii ca după evaluarea Institutului de cercetare economică din Londra turismul va porni cel mai accelerat după pandemie și contribuția de 2,5% la momentul actual a turismului la GDP-ul mondial va crește și la 10% la începutul anului viitor și mulți specialiști spun că asta va readuce echilibrul în economia mondială. Din acest motiv dl. vicepreședinte crede că sarcina importantă a Consiliului Județean este ca destinațiile de turism din județ să fie popularizate, ca în media din București și în media națională să apară și aceste destinații de turism fie pregătite cu servicii corecte și cu infrastructură corespunzătoare ca să poată primi oaspeții. Săptămânile trecute a fost semnat un contract cu cele 6 pârtii de schi care este fundamentul regiunii de schi al județului astfel va fi un sistem de intrare unitar și va exista un skipass unitar. Fiecare gestionar o să intre în acest sistem, cea ce ar necesita o investiție de circa 2 milioane de euro, ca toată sistemele de intrare, toate portițele și sistemele de internet să fie armonizate, să fie conectate între ele. Se gândesc la această soluție evident în cazul în care se pot identifica posibilități de finanțare corespunzătoare și atunci va fi planificat și construirea acestui sistem.

Consilierul județean Kolumbán Dávid  – intervine în legătură cu un alt subiect în cadrul punctului Diverse – dorește să intervină, solicită cuvântul și cere d-lui președinte, ca în regiunea Cristur unde deja este o mică listă cu problemele de pe drumuri,  este de părere că este jenant nu numai pentru dl. președinte, pentru dânsul dar și  pentru tot consiliul județean această situație care s-a creat în urma execuțiilor, și în acest caz în care presa  aruncă cu noroiul,  roagă pe dl. președinte să informeze un pic consiliul ca să fie ascultat și o altă părere.

 

Domnul președinte Borboly Csaba prezintă și arată că dl. consilier a întrebat despre drumul DJ135 care merge din localitatea Cobătești până localitatea Firtănuș. În perioada trecută s-a văzut cât de multe eforturi s-au făcut pentru repararea acestui drum. Desigur ”unde există construcție există și praf ”, nu există ca oricine să nu se  confrunte cu greutăți chiar și la construirea unei case particulare. Aici însă problemele sunt destul de mari dar s-a încercat să se lucreze cu respectarea legislației pe tot parcursul lucrărilor când executantul a semnalat că sunt probleme. Atunci s-a solicitat părerea inginerilor și s-a reușit repararea acelor surpări. După acea în urma ploilor din 2020 aprilie și iulie, s-a produs o nouă alunecare de teren, atunci a fost trimisă o adresă, iar executantul a refuzat să facă reparațiile. Atunci a fost cerut o expertiză de specialitate unde specialistul a făcut referire la alunecările de teren. Dl. președinte a prezentat în fața consiliului anterior în detaliu aceste fapte în timpul unei ședințe și acolo s-a făcut observația că trebuie verificate și calitatea executării lucrărilor. Între timp alunecarea de teren a închis de tot drumul, a devenit impracticabil și atunci s-a solicitat ca din întreținerea de vară să facă practicabil drumul. Când s-a început reabilitarea din întreținerea de vară atunci s-a văzut clar, (a reieșit că nu este numai bănuială, s-a săpat la 6 metri) că sunt probleme, atunci s-a solicitat ajutorul unui profesor universitar care lucrează ca expert judiciar și a eliberat o expertiză. Conform acesteia sunt probleme mari în cea ce privește execuția. Au fost începute discuțiile cu firma, la început nici nu au vrut să audă despre greșeli de execuție, dar în posesia expertizelor și cu noi documente s-a solicitat să repare sau să dea înapoi acei bani care au fost cheltuiți cu întreținerea de vară. S-a negociat, se așteaptă răspunsul firmei, iar acum executantul nu spune că este complet nevinovat ci se gândește cum să facă, cel puțin la acea negociere la care a participat așa a vorbit. Împreună cu juriști sunt continuate aceste negocieri, cineva trebuie să restituie paguba. Aici se pune și problema responsabilității firmei de ingineri. Cei care au lucrat în sistemul public știu că Consiliul Județean este reprezentat de un diriginte de șantier, el trebuie să participe zilnic, trebuie să completeze jurnalul  în fiecare zi și trebuie să aibă grijă ca stratul asfaltic să aibă calitatea și consistența necesară. Acum se pune și responsabilitatea dirigintelui de șantier în baza expertizei, se iau termenele legale și următorul termen este pe data de 5 februarie până atunci trebuie să dea un răspuns firma Multipland și acum răspunsul nu mai este că totul este ”ok”, ci trebuie să răspundă cum o să repare lucrurile. Dacă asta nu se va întâmplă atunci pe data de 25 februarie va fi trimisă o somație definitivă. Sunt diferite termene care trebuiesc respectate și atunci în baza somației definitive din 25 februarie firma are 10 zile să dea un răspuns. Dacă acest fapt nu se întâmplă atunci la data de 8 martie a fost planificată o achiziție publică pentru o firmă care va repara aceste surpări. Dacă firma Multipland își asumă că va repara, atunci pe 16 martie trebuie să înceapă lucrările, cu acest drum  ne aflăm în această situație.

Domnul președinte Borboly Csaba întreabă dacă sunt observații, intervenții ?

 

Domnul consilier județean Ferencz-Salamon Alpár-László prezintă rezultatul votului

 

Domnul președinte Borboly Csaba urează mult succes în activitate, se respectă algoritmul din Excel, fiecare fracțiune trebuie să aibă măcar un loc și are încredere că la nominalizările care urmează, conducătorii de fracțiuni să țină legătura și nu trebuie să negocieze prin dânsul și roagă fiecare formațiune politică să treacă în grupul WhatsApp cu cine trebuie negociat. În continuare mulțumește gazdei pentru invitația la Odorheiu Secuiesc precum și fracțiunii UDMR și cere ca consilierii dimineața de la ora 8.00 să se conecteze online deoarece ce nu s-a adus la ședința de astăzi, dimineața este important să fie votat. Se va vorbi și despre situația cu comisia, respectiv se va discuta și despre problema semnalată de dl. consilier în privința plăților lucrătorilor din spital.

 

Domnul președinte Borboly Csaba anunță că după o scurtă pauză vor continua dl. Szőcs István și prezentatorul cu training CAF 2013.

Domnul președinte Borboly Csaba închide ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 28 ianuarie  2021, cu număr de înregistrare  nr. 35388/2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

 

Miercurea Ciuc, 05 martie 2021

 

 

 

Președinte                                                                       Pt.  Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                       Antal Renáta                          

                                                                                           consilier juridic

 

 

 

Pt. Director executiv

Bodó Alpár

consilier juridic

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Kiss Judit