JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

COMPARTIMENTUL CANCELARIA CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA

 

 

 

Procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie 2021

Denumirea consiliului: CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Data 23 decembrie 2021

Subiectul şedinţei: Dezbaterea şi aprobarea proiectelor de hotărâri cuprinse în ordinea de zi.

Catalogul membrilor:

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE PARTID
1. Borboly Csaba UDMR
2. Barti Tihamér UDMR
3. Becze István UDMR
4. Bíró Barna-Botond UDMR
5. Biró Zsolt UDMR
6. Csillag Péter AMT
7. Conțiu Lucian PSD
8. Dávid Lajos UDMR
9. Dobrean Teodor-Constantin PNL
10. Ferencz-Salamon Alpár-László UDMR
11. Fodor Zoltán UDMR
12. Györgyi Attila AMT
13. György Botond UDMR
14. Hîrlav Costin PSD
15. Izsák Alina PNL
16. Kántor Boglárka UDMR
17. Kolozsvári Tibor UDMR
18. Kolumbán Dávid UDMR
19. Lőrincz Árpád-István AMT
20. Márton Csaba UDMR
21. Nagy Mária-Terézia POL
22. Portik Erzsébet-Edit UDMR
23. Rákossy Botond-József POL
24. Rácz Árpád UDMR
25. Rátz István UDMR
26. Sándor Barna UDMR
27. Sinka Arnold UDMR
28. Sólyom László UDMR
29. Szentes Antal UDMR
30. Tőkés Lehel AMT
31. Vaidoș Alexandru PSD

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita a fost convocată de președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly Csaba,  prin Dispoziţia nr.  1391/2021, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1, 2, lit. b din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Domnul președinte Borboly Csaba deschide ședința extraordinară a consiliului județean din data de 23 decembrie 2021, ora 11,00 în sistem teleconferință/audio conferință, și mulțumește prezența tuturor participanților la evenimentul de evaluare a performanțelor primarilor.

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului spune că sunt prezenți majoritatea consilierilor județeni, dar a sugerat să mai aștepte câteva minute.  În conformitate cu prevederile art. 180 alin. 1, 2, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sunt îndeplinite condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei Consiliului Judeţean Harghita.

Domnul președinte Borboly Csaba mulțumește și întreabă dacă cineva conform art. 228 al Codului administrativ dorește să semnaleze că are o implicare, incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâri înaintate, că nu va vota la oricare dintre puncte sau dacă cineva are observații poate interveni la momentul potrivit.

Domnul președinte Borboly Csaba i-a rugat pe cei prezenți să semnaleze pe chat dacă există cineva care nu dorește să își exercite dreptul de vot cu privire la buget sau la achiziția de terenuri mai adaugă că există două puncte pe ordinea de zi și un punct informativ.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot proiectul Ordinii de zi modificat:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.534/2021 privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Rezultatul votului: 18 Da

 

Se trece la primul punct de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Domnul președinte Borboly Csaba declară că motivul modificării bugetului constă în faptul că în Monitorul Oficial s-a publicat ca Consiliul Județean Harghita a reușit să obțină 5,7 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului și că această sumă va fi investită pe drumurile județene. Cele cinci drumuri unde s-au adunat acum facturile sunt: Ditrău-Tulgheș, Inlăceni, surparea de la Tibod, Atid-Șiclod și Harghita-Băi.

Sunt drumuri din toate cele trei regiuni pentru care se alocă acești bani, dar nici măcar aceștia nu sunt suficienți.  Dacă ar fi obținut și de la guvernarea precedentă astfel de sume destinate drumurilor județene, atunci nu ar fi trebuit să se termine anul cu creditul așa ridicat și cu  multe facturi neplătite. Sunt între 6 și 8 milioane de lei pe care nu au reușit să le plătească. A avut discuții cu Directorul economic dacă mai sunt unele capitole unde ar putea să restrângă niște sume, dar posibilitățile au fost epuizate. Până acum nu erau astfel de cazuri ca să începe anul viitor cu datorii , dar aceasta este situația.

Direcția Generală de Asistentă Socială și Protecția Copilului a primit bani din fondul de asigurări de sănătate. Există o modificare minoră pentru spitalul din Tulgheș, dar această nu afectează bugetul și mai este suma de 20.000 lei la Hargita Népe. În total există 6 articole.

Se trece la primul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 1 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da

 

Se trece la următorul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 2 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da

 

Se trece la următorul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 3 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da

 

Se trece la următorul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 4 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da

Se trece la următorul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 5 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 20 Da

Domnul președinte Borboly Csaba menționează că, domnul Csillag Péter a votat cu opțiunea Da la toate articolele.

Se trece la următorul articolul de pe ordinea de zi:

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea Art. 6 al proiectului de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 21 Da

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea întregului proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021

Rezultatul votului: 19 Da

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.534/2021 privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Domnul președinte Borboly Csaba spune că între timp, numărul de carte funciară s-a schimbat de când a fost cumpărat de către Consiliul Județean, deoarece suprafața s-a modificat cu 1 metru în proiectul de plan descris. În consecință, totul a rămas neschimbat doar numărul s-a schimbat, motiv pentru care proiectul de hotărâre trebuie să adoptat din nou, astfel încât să poată plăti suma. Domnul președinte spune că sunt necesare 21 de voturi pentru această hotărâre.

Domnul președinte Borboly Csaba supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr.534/2021 privind aprobarea achiziționării de către Județul Harghita a imobilului situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18, care constă în construcții și teren în suprafață de 1.747 mp., înscris în CF nr. 66.623 al localității Miercurea – Ciuc

Rezultatul votului: 23 Da

 

Doamna Balogh Krisztina, Secretarul general al județului a indicat că numărul voturilor au fost suficiente și proiectul de hotărâre a fost  adoptat.

Domnul președinte Borboly Csaba informează consilierii că comuna Cozmeni a solicitat un transfer de fonduri de la Pensiunea Tulipán către Cabinetul Medicală, și dacă nu există obiecții din partea nimănui, se va lua act de acest lucru.

Domnul consilier județean Tőkés Lehel este încântat să constate că podul din fața devierii Bădeni, la drumul județean 131, a fost parțial reconstruit. El ar sugera că ar fi o idee bună să se amplaseze panouri de avertizare, deoarece lipsa unor astfel de indicatori este o cauză constantă de probleme, deoarece șoferii nu observă întotdeauna că lucrările de renovare sunt încă în desfășurare. A mai precizat și la ședințele anterioare că drumul DJ 131 de la Odorheiu Secuiesc spre Brașov în ultimii ani a fost transformat în drum pentru traficul greu de camioane. El a sugerat că ar fi bine să se stabilească o limită de viteză pe aceste porțiuni de drum și să se monitorizeze în permanență, să fie o colaborarea cu Poliția Județeană, deoarece această porțiune de drum a devenit periculoasă, sunt minute în care chiar și 5-6 camioane circulă cu viteză pe această porțiune. Probabil și datorită acestui trafic greu s-a degradat și drumul și probabil că o să fie și surpări la Chinușu sau la intersecția  spre Locodeni.

Domnul președinte Borboly Csaba i-a mulțumit consilierului pentru comentariile sale și a precizat că consilierul Nagy Mária Terézia a postat pe chat o sugestie conform căreia un limitator de viteză ar fi soluția pentru limitarea vitezei.

Domnul președinte mai adaugă că nu prea pot interveni în desfășurare circulației, dar dacă există baza legală, cu siguranță se vor lua măsuri în acest sens, de exemplu: se vor pune sisteme video cu camere de recunoaștere pe tronsoanele de drum, care vor emite procese verbale  pe baza numerelor de înmatriculare care figurează și în planul de buget pentru anul viitor. În privința drumului această porțiune este în continuă mișcare are tendința de a se surpa foarte ușor.

Domnul vicepreședinte Bíró Barna-Botond a cerut cuvântul. Spune că a avut consultări cu colegii și au ajuns la concluzia că podul dacă ar fi rămas așa,  atunci ar fi foarte predispus la accidente, așa că au început lucrările de reabilitare vor fi construite podețe și vor fi puse indicatoare de avertizare și pentru reducerea vitezei.

Potrivit vicepreședintelui, persoanele responsabile au montat indicatoare de limitare a vitezei la 30 și 50 km/h. În ceea ce privește drumul 131, acesta a spus că planificarea este în plină desfășurare și că se încearcă găsirea unor fonduri pentru reabilitarea drumului.

Domnul președinte Borboly Csaba a cerut consilierilor să indice dacă mai dorește cineva să ia cuvântul.

Mai precizează, că Parlamentul a votat Bugetul Național. El a precizat că proiectul de hotărâre cu bugetul Consiliului Județean Harghita se află în dezbatere publică și își dorește ca la jumătatea lunii ianuarie să fie adoptat bugetul Consiliului Județean Harghita. El a spus că va fi o ședință maraton, pentru că în aceeași zi în care se aprobă bugetul, se vor aproba toate programele, toate finanțările, toate contribuțiile, deci va fi o ședință de câteva ore.

De asemenea, i-a rugat pe consilieri să contacteze Cancelaria în cazul în care au propunere pentru locația ședinței.

Sunt mai multe discuții în paralel cu direcțiile, cu subdirecțiile și  în mod clar, toată lumea vrea să dubleze banii pe care îi au anul acesta, dar acest lucru nu este posibil pentru că nu primesc bani în plus, așa cum au primit spitalele anul trecut.  Prin urmare, solicită solidaritatea consilierilor, întrucât cotizațiile ar trebui să fie reduse, și la instituțiilor subordonate vor fi reduceri, pentru că există facturi neplătite la investiții, deși am primit promisiuni ca la sociale va fii 90% reali, si ca nu va fi un buget cu care toată lumea să fie mulțumit.

Domnul președinte Borboly Csaba cere înțelegerea tuturor, deoarece acum toate instituțiile vor porni cu discuții,  cu intervenții la adresa consilierilor județeni,  prin care să promoveze interesele lor cu privire la alocarea de bani pentru cotizațiile de membru ale Consiliului Județean sau pentru instituțiile subordonate. Nu vor fi sume duble,  ci mai puține , cum mai adaugă că aceste discuții sunt foarte neplăcute, vor fii lunar alocate bani pe performanță,  dar deoarece nu există suficienți bani, este necesar luarea  acestori măsuri.

În continuare, a dat cuvântul la Chiorean Adrian – directorul direcției technică, pe care- l întreabă dacă a reușit să convingă juriști pentru luarea unui nou credit .

Domnul director Chiorean Adrian- directorul technică spune că,  în cursul serii, au mai primit o factură de la firma din Mureș care a executarea reabilitarea drumului DJ 134 la Uilac. Este vorba de o factură de 2 milioane 318 mii de lei care trebuie plătită, pentru care există un credit aprobat și ar fi posibil să se mai facă o tragere pe acest credit. Solicitarea pentru credit a fost demarată în această dimineață, iar această nouă tranșă a împrumutului trebuie aprobată pentru a putea face plata, acum la sfârșitul lunii decembrie toată lumea așteaptă aceste plăți. Facturile au fost înainte destul de târziu, dar sunt posibilități pentru efectuarea acestora și dacă consiliul este de acord atunci ordinea de zi ar trebui suplimentată cu proiectul de hotărâre pentru eliberarea unei noi tranșe  de credit cerea nr. 7 în valoare de 2 milioane 318 mii de lei pentru DJ 134.

Domnul președinte Borboly Csaba a precizat că a scris pe WhatsApp că nu poate trece la adoptarea acestuia înainte de a avea sprijinul juriștilor.

Domnul director Chiorean Adrian precizează că până acum, nu.

Domnul președinte Borboly menționează că atunci există posibilitatea ca săptămâna viitoare la o nouă ședință de 5 minute a consiliului să fie aprobată.

Domnul președinte Borboly Csaba  mulțumește pentru prezență și închide ședința ordinară a Consiliului Județean Harghita, mulțumește tuturor pentru participare.

Minuta ședinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 23 decembrie 2021, cu număr de înregistrare  nr.  72111 /2021  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal.

 

Miercurea Ciuc, 05.05.2022

 

Președinte                                                                       Secretarul general al județului

Borboly Csaba                                                                                Balogh Krisztina                 

                                                                                                   

Director executiv

Vágássy Alpár

 

Coordonator compartiment

Szabó Zsolt Szilveszter

Întocmit,

Ravasz Renáta