173/26.05.2021 es számú Határozat a Hargita Megyei H.K.E és a Hargita Megyei Tanácson keresztül a Hargita Megyei H.K.E. közötti partnerség létrehozásának jóváhagyásáról Székelykeresztur, a 2014-2020-as ROP 2. prioritási tengelye “a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása” 2. beruházási prioritás keretében benyújtandó “ágazati üzleti inkubátorház létrehozása Székelykeresztus  városban” című finanszírozási projekt megvalósítása érdekében. A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése és új vállalkozások létrehozásának ösztönzése révén, többek között üzleti inkubátorok révén”, 2.1.B “Üzleti inkubátorok” egyedi célkitűzés, POR/937/2 projektfelhívás; Hot 173_2021