03/28.01.2021-es Határozat román nyelven: Hargita Megye Tanácsa 2020. évi 297-es számú, a Hargita Megye Tanácsa szakbizottságai számának, megnevezésének és névszerinti összetételének megállapítására vonatkozó határozata módosítását; Hot 003-2021