Felhívás fotópályázatra

Hargita Megye Tanácsa a Pro Educatione Egyesülettel együtt  vesz részt  a RURITAGE  („Rural regeneration through systemic heritage-led strategies”) elnevezésű projektben, amely az Európai Bizottság Horizon2020 programja keretében nyert finanszírozást és a 2018–2022 időszakban kerül kivitelezésre, az olaszországi Alma Mater Studiorum–Universita di Bologna koordinálásával.

A projekt célja új vidéki fellendítést elősegítő minták felállítása, amelyek által a vidéki térségeket fenntartható fejlesztési mintalaboratóriummá alakítanák, ezek egyedi kulturális és természeti örökségi potenciáljuk kiemelése által.

Ennek érdekében a RURITAGE azonosított 6 (SIA) Szisztematikus Innovációs Területet (zarándokturizmus; fenntartható helyi termékek előállítása; migráció; művészetek és fesztiválok; települések felzárkozása; integrált tájgazdálkodás), amelyek az örökséget potenciálként kezelik, ami a gazdaság húzóerejét, a vidéki térségek társadalmi és környezeti fejlesztését szolgálja. Az érintett témák közül a zarándokturizmus (Via Mariae zarándokút) az a területet, amelyet példaképként azonosítottak esetünkben.

A projekt számos vidéki területet képvisel/egyesít a világ minden tájáról. Legtöbbjük olyan egyedi identitással rendelkező „rejtett kincseket” hordoz, amelyeket eddig csak a helyiek ismertek, azonban most alkalmunk nyílik megmutatni ezeket a világnak.

A RURITAGE projekt keretében 2020. november 30-ig fotópályázatra lehet benevezni, amely által a Mária út és vidékünk egyediségét, természeti, kulturális csodáit, a zarándoklat szellemiségét népszerűsíthetjük.

Amennyiben szeretne ehhez hozzájárulni, kérjük, tekintse meg a  mellékelt szabályzatot, valmint a https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest honlapot.

A fotópályázat nyertese meghívást kap Párizsba, a RURITAGE projekt utolsó eseményére, amelyre 2022-ben kerül sor az UNESCO székhelyén. Ugyanitt a legjobb fotókból kiállítást is szerveznek.  Továbbá, a kiválasztott fotók a projekt és a projektpartnerek honlapján is megjelennek.

 

További információk érdekében a ruritage@hargitamegye.ro e-mail-címen állunk az érdeklődők rendelkezésére.Felhívás fotópályázatra

A szabályzat megtekinthető itt.