Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2019. július 20., 23:03:30
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Jakab Lajos

Laudáció

Jakab Lajos  katolikus plébános

Jakab Lajos katolikus plébános közel tíz éve szolgálja a községet, nap mint nap szervesen bekapcsolódik a falu vérkeringésébe. Nemcsak az egyházközösség gondjaival, a hívek lelki gondozásával foglalkozik, hanem aktívan részt vesz a település közösségi életének megszervezésében is.

Szolgálati évei alatt tataroztatta a vágási templomot, Székelydobón és Bétán ravatalozót építetett. Ugyanakkor a székelydobói Isten irgalmassága kápolna megújulása is az ő kitartó munkájának eredménye.

Nagy figyelmet szentel az orgonák állapotának megőrzésére, rendbetételükre, hogy csengő hangjukkal hirdessék az Úr dicsőségét és a hívek áldozatkészségét.

Hittel vallja, hogy az egyház kultúrát teremtett és tartott fenn, ez a kultúra táplálta a népet, a közösséget a nehéz időkben. Vallja, hogy a keresztény családkultúra ösztönöz a nemzetfenntartó szellem kialakítására. Meggyőződése, hogy a vallás védelme nemzeti megmaradásunk záloga.

Jakab Lajos kiváló érdemeit, kiemelkedő közösségépítő tevékenységét Hargita Megye Tanácsa ma a Márton Áron-emlékérem adományozásával ismeri el.

 

Bögöz, 2016. április 25.

 

Oklevél

 

Letölthető dokumentumok: