Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
csütörtök, 2019. július 18., 22:17:42
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Fórika Ottó

Laudáció

„Mert bármit is mondjanak a tudósok, a fiskálisok és a katonák: azok a hegyek az enyimek. Mint ahogy  én is hozzájok tartozom attól a perctől, hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis házban, s ők benéztek hozzám az ablakon. Nem a telekkönyv szerint voltak az enyimek az igaz. De enyimek  voltak Isten rendelése szerint, azáltal, hogy ott születtem, s ott lettem emberré. Adjátok vissza a hegyeimet!”
(Wass Albert)
Fórika Ottó 1962. szeptember 11-én született Tölgyesen.
„1968–69 nyarán a vakáció jelentős részét töltöttem a Lok- és Balog-patak környékén, valamint a következő években a Gyergyói-havasokban kirándulgattunk a családtagokkal, barátokkal és osztálytársakkal. Kirándulásokon kívül több alkalom is adódott a természetjárásra, erdeigyümölcs-gyűjtésre, gombászásra, tűzifakészítésre. Néhány alkalommal a gyergyói geológiai vállalat mérnökeivel és kutatóival túráztam, akik barlangok után kutattak, de sok jó viselkedési fogást el lehetett tanulni tőlük, különösen a virágok, fák, cserjék nevét, valamint sokat meséltek az állatvilágról.”

Fórika Ottónak talán ezek a gyermekkori élményei határozták meg további életét, hisz a nyári és a téli hegymászóiskola elvégzése óta a gyergyói hegyimentőcsapat tagja. 1982-től a Gyilkos-tónál dolgozik, munkahelye mellett túrázócsoportokat vezet a környező hegyekbe. Különleges élménye volt, amikor több süketnéma csoporttal bejárhatta a Békási-szoros sziklaperemeit.
1990-től Ausztria és Olaszország hegyeivel ismerkedett meg, majd a magyarországi hegyek nagy részét is bejárta.
Több mint 33 éve önkéntes hegyimentőként, csapatunk állandó biztos tagjaként számíthatunk Ottó önzetlen munkájára, barátságára.
A kiemelkedő teljesítményéért, tevékenységéért, amellyel hozzájárult az emberi életek megmentéséhez, biztosításához, Hargita Megye Tanácsa ma az Önzetlenség Díjjal tünteti ki.

Oklevél

Sajtóközlemény

2013 a szakmai fejlődés éve volt
Beszámoltak eredményeikről a Hargita megyei hegyi- és barlangimentők

Gyergyószentmiklóson tartott évértékelő rendezvényt Hargita Megye Tanácsának Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálata. Hétfőn, december 23-án az Anda Panzióban gyűltek össze a hegyimentők, és meghívásukra eljött Borboly Csaba is. A megyei tanács elnöke köszöntőjében hegyeink rendezési terve elkészítésének szükségességét hangsúlyozta, és elmondta, hogy ha a decentralizációs törvény érvénybe lép, akkor a megyei tanács megkapja az összes turisztikai hatáskört, ami a hegyimentők működésére is hatással lesz.
– Sok kihívás lesz a jövőben, ezért az önkéntesek keresésére, a képzésekre hangsúlyt kell fektetni, mert ha megvalósul a decentralizácó, akkor óriási munka vár ránk – mondta Borboly Csaba.
Az elöljáró szerint forrást kell találni az önkéntes hegyimentők bevetéseinek finanszírozására, akár hegyimentő-illeték bevezetésével, amivel növelhető lenne a csapatok létszáma is. Borboly Csaba ugyancsak fontosnak tartja, hogy a hegyimentők továbbra is szerepet vállaljanak a gyerekek környezettudatra, természetszeretetre  való nevelésében, és minél több iskolást vonjanak be a programokba. A megyeelnök arra kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat.
– A megyei tanács elkötelezett az ügy iránt, és reméljük, hogy jövőre még többet tudunk tenni a hegyimentés, a hegyiturizmus terén – jelentette ki Borboly Csaba megköszönve a hegyi- és barlangimentők munkáját.
Fekete Örs, a közszolgálat vezetője beszámolt az idei eredményekről. 2013 a szakmai fejlődés éve volt: a búvárszakosztály haladó búvár képesítést szerzett, megalakult a barlangászcsapat, és újabb diplomás hegyimentőket képeztek ki. Minderre különösen szükség van, hiszen az év során a gyergyói térségben 135 baleset történt, Maroshévíz környékén 96, Udvarhelyszéken 146, Csíkban 117, és több mint 600 esetben riasztották a hegyimentőket külőnbőző események, rendezvények alkalmával. A biztonságos hegyiturizmus érdekében 500 kilométernyi turistaösvényt újítottak fel, 6 új hegyikerékpár-ösvényt 300 kilométer hosszan, 52 ösvényre szereztek minisztériumi bizonylatot, több mint 400 új tájékoztató táblát helyeztek ki, 200 oszlopot, 42 pihenőt, és 200 kilométer hosszúságú ösvény került digitális adatbázisba. Ezenkívül 20 új mászófal készült, sziklamászótáborokat, -fesztiválokat szerveztek, továbbá 11 hegyi menedéket láttak el turistakönyvekkel, tájékoztató anyagokkal, táblákkal. Hargita Megye Tanácsa Barangoljunk Székelyföldön! című programjában több mint 500 gyerek vett részt 53 iskolából, illetve a megyei gyerekvédelmi rendszerben nevelkedő gyerekek is bekapcsolódhattak – hegyimentő- és sítáborokat, tájékozódási versenyeket, túrákat, kerékpáros vándortábort szerveztek nekik.
A rendezvényen díjazták a Maroshézvíz–Kelemen, a Csíki, a Dancurás és a Harmont hegyimentőegyesületet, valamint Hargita Megye Tanácsa Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálatának barlangimentő és búvár szakosztályát. Borboly Csaba átadta Hargita Megye Tanácsának Önzetlenség díját Szikszai Attilának és Fórika Ottónak kiemelkedő tevékenységükért, teljesítményükért, amellyel hozzájárultak emberi életek megmentéséhez, biztosításához. (Mellékeltük a két laudáció szövegét.)

Csíkszereda, 2013. december 26.

Letölthető dokumentumok: