Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2019. július 20., 23:11:34
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Kiss Ferenc

Laudáció

Kiss Ferenc és Sándor Tamás a Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhének tagjai, szemináriumok és sajtkurzusok előadói. Nevük elválaszthatatlan a Hargita Megye Tanácsa által szervezet tejfeldolgozásról szóló szemináriumoktól, sajtkurzusoktól és a tejtermékeket bemutató eseményektől. A Kárpát-medence Kincsei elnevezésű, 2009-ben Egerben megtartott hagyományos termékvásár volt az a hely és esemény, ahol találkoztunk - jó helyen és jó időben -, a két neves sajtkészítő mesterrel. Akkor szavukat adták, hogy segítenek nekünk elindulni azon az úton, amelyiken most már két éve járunk. Az eredményekről hadd ne mi beszéljünk, hiszen itt vannak előttünk azok a tejből készült termékek, amelyekről akkor még csak álmodoztunk. Íme, itt vannak előttünk, megfoghatóak, megízlelhetőek és bátran fogyaszthatóak. Ezt köszönjük meg nektek Hargita megye tejtermelő gazdái nevében, azt a segítséget, amit önzetlenül anyagi térítés nélkül nyújtottatok, azt a határtalan szeretetet, amit itthon és nálatok a látogatásunk alkalmával kaptunk. Ez a legszebb példája a magyar-magyar összefogásnak, itt nincsenek nagyszavak, hazug ígéretek, itt munka volt és remélni merjük, hogy még lesz. Ti tetteitekkel bizonyítottátok ragaszkodásotokat a Székelyföldhöz és az itt élő emberekhez. Ezt köszönjük a mai nap nektek, Ferenc és Tamás.

Oklevél

Sajtóközlemény

Sajtmustra és díjazás a megyeházán
Zsűrizték a székely gazdák otthon készült termékeit

Ezeregyféle orda, joghurt, kemény, félkemény és lágy sajt, azaz a héten Csíkszeredában elkezdett sajtkészítő tanfolyam négynapos „termése” várta az érdeklődőket február 10-én a csíkszeredai megyeházán. A Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei Agrárkamara által szervezett tanfolyam résztvevői, valamint a jelen lévő újságírók megkóstolhatták a három magyarországi mester – Kiss Ferenc (Körösladány), a Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhének alapító tagja, Sándor Tamás (Eger), Ivácson Attila (Veszprém) – és a 32 haladó tanuló által az elmúlt négy napban közösen készített termékeket. Utóbbiak már tavaly, az első sajtkészítő kurzuson is részt vettek, és ez alkalommal a kurzusvezetők külön értékelték az otthon készített sajtjaikat.
A kóstoló előtt Márton István, a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületének vezetője és Borboly Csaba tanácselnök köszöntötte a jelenlévőket. Borboly szerint a székely gazdák büszkék lehetnek termékeikre.
– Beindult egy folyamat, és remélhetőleg egyre több székely termék lesz jelen havi vásárainkon és a boltok polcain – jelentette ki, külön méltatva a haladó résztvevőket, akik saját előállítású sajtjaikkal is jelentkeztek. A tanácselnök azt mondta, sok gazdának több pénze lesz, ha úgy értékesíti a tejet, hogy otthon dolgozza fel, nem pedig leadja a tejbegyűjtő központban.
Borboly Csaba a megyei tanács Vitos Mózes-díjával tüntette ki azokat a polgármestereket és intézményvezetőket, akik – mint a díj alapítói fogalmaznak – „a megye és Székelyföld mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához”. Díjazták Kiss Ferencet és Sándor Tamást, akik a Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhének tagjai, a sajtkurzus előadói; dr. Antal Attila állatorvost, a Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság nyugalmazott munkatársát, aki különböző szakmai szervezetek létrehozója, támogatója; dr. Sólyom Gizella mérnököt, aki szívvel-lélekkel immár két évtizede támogatja szakmailag és emberileg a gazdaegyesületeket; Bartha Sándor nyugalmazott agrármérnököt kiváló szakmai tevékenységéért; Ferencz Tibort, Csíkszépvíz polgármesterét a tejfeldolgozó és -értékesítési szövetkezetet létrehozataláért; Bodó Dávidot, Csíkkozmás polgármesterét, aki hozzájárult az Alcsíki Burgonyatermesztők Egyesületének megalakításához és működtetéséhez; Márk Tibort, Csíkszenttamás polgármesterét, aki oroszlánrészt vállalt Felcsík első feldolgozó és értékesítő szövetkezetének bejegyzési folyamatában; Mihók Pétert, Gyimesközéplok polgármesterét, aki kezdeményezője és kivitelezője volt a gyimesközéploki tejfeldolgozó megvásárlásának. Ezenkívül a Vitos Mózes-díjat átvehették a csíkborzsovai és a csíkdánfalvi gazdaegyesület, valamint a csíkvacsárcsi közbirtokosság képviselői is.
A négy nap alatt készült termékek kóstolóját követően a szakemberekből álló zsűri egy külön helyiségben négy kategóriába sorolva osztályozta a kurzus haladó résztvevőinek a sajtmustrán bemutatott közel félszáz mintáját. A sajtkülönlegességek kategóriájában a legjobbnak a székelydályai Fülöp Pintér Anna bivalyjoghurtját találta a zsűri, míg a második helyre a kénosi Mózes Enikő joghurtja került. Lágy sajtok kategóriájában az első helyre a homoródalmási Sándor Kálmán Huba rúzskultúrás sajtja került, míg a második helyre – azonos pontszám alapján – megosztva Csiszér Ildikó érlelt, krémes állagú bivalygomolyája és Csergő Ervin krémtúrója. Félkemény sajtok kategóriájában a legjobbnak ugyancsak Sándor Kálmán Huba sajtja bizonyult, míg a második helyre a csíkjenőfalvi Kedves Tamás sajtját sorolta a zsűri. A harmadik díjat Csiszér Ildikó bivalysajtja vitte el. Kemény sajtok között Kedves Tamás sajtja tarolt, a második helyezettnek Hegyi Ferenc forrázott sajtja bizonyult. A harmadik helyezést Fülöpné Pintér Anna érlelt bivalysajtja kapta.
A másodjára megszervezett sajtkészítő tanfolyam összesen 450 órából áll, ebből 150 óra elmélet, 300 óra gyakorlat. A héten, keddtől péntekig gyakorlat volt, de a márciusban kezdődő elméleti órákkal párhuzamosan is tartanak még foglalkozásokat. Az elméleti kurzusokra a gyergyóiak és a csíkiak Csíkszeredában, az udvarhelyszékiek pedig Székelyudvarhelyen járhatnak majd. A résztvevők a júniusi záróvizsga után kaphatnak oklevelet, amelyet elismer a munkaügyi minisztérium, és az Európai Unió egész területén érvényes.

Csíkszereda, 2012. február 10.

Letölthető dokumentumok: