Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
vasárnap, 2019. július 21., 12:34:15
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Kádár Levente

Laudáció

Kádár Levente kereskedő szülők gyermekeként látta meg a napvilágot Háromszéken. Elemi iskoláit szülőfalujában, Uzonban végezte, középiskoláit Sepsiszentgyörgyön a Mikó kollégiumban kezdte, majd Kézdivásárhelyen érettségizett 1959-ben. Tanári sorsa Szentegyházasfaluba vitte, a mai Mártonffi János Általános Iskolába, ahol matematikát és testnevelést tanított, és ahol folyamatosan építtette, bővítette az iskola épületegyüttesét.
1967-69 között aligazgatóként tevékenykedett, 1985-től pedig az iskola igazgatójaként, ahonnan .....-ben nyugalomba vonult ugyan, de még ma is aktívan igazgatja az iskola tevékenységét.

Kádár Levente nem csak szervezője, de aktív részese is a város kulturális életének. Feleségével együtt 44 éve tagja a városi kórusnak és a tanügyi színjátszó csoportnak is. Nevéhez fűződik a fúvószenekar újraszervezése is, amely 1985 óta Haáz Sándor vezetésével itthon és az anyaországban egyaránt felemelő pillanatokat szerez közönségének.

A nyugalmazott pedagógus több évtizedes népművelői tevékenységére többen odafigyeltek, számos elismerésben részesült.
Hargita Megye Tanácsa a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményt jutalmazza az általa alapított Majláth Gusztáv Károly-díjjal, elismerve mindazok munkáját, akik huzamosan kiemelkedő nevelő és oktató munkát végeztek a gyermekek, a tanulók személyiségformálásában, képességfejlesztésében, tehetséggondozásában. Ma ezt a díjat Kádár Levente pedagógusnak adományozza Borboly Csaba megyeitanács-elnök.

Oklevél

 

Letölthető dokumentumok: