Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
csütörtök, 2019. július 18., 22:30:21
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Haáz Sándor

Laudáció

És nótánk szálljon, ily szép nap csak ritkán virrad ránk!

Valóban szép nap az, amely egy-egy énekkel kezdődik vagy fejeződik be. Mert az ének, a hangszerrel eljátszott dallam szívünk melengetője, kedvcsináló és hangulatteremtő. A szálló nóta hozzánk tartozik, bennünk lakik, mégis bárkivel megosztható.
Haáz Sándor 1955-ben született Székelyudvarhelyen. Nagyapja a festőművész és múzeumalapító etnográfus Haáz Rezső, édesapja a tanár és néprajzkutató Haáz Sándor (etnográfus) volt. A marosvásárhelyi Művészeti Líceum zeneszakos diákjaként hegedűt és brácsát tanult, szabadidejében főleg néprajzzal foglalkozott.
Felsőfokú tanulmányait a marosvásárhelyi tanárképző főiskola zene szakán kezdte. Diákként részt vett a marosvásárhelyi régizene együttes megalakításában, ahol  elsők között szólaltattak meg tizenhatodik századi erdélyi reneszánsz muzsikát.
1978-ban Szentegyházára került általános iskolai zenetanárnak, ahol  akkori igazgatója, nevezetesen Kádár Levente, megbízta egy iskolai rézfúvószenekar létrehozásával. Hamarosan vonósegyüttest is alakított. Közben levelezői tagozaton elvégezte a kolozsvári konzervatórium zenepedagógia szakát.
1982-ben lépett fel első ízben együtt az iskola énekkara és zenekara, és az így létrejött az az együttes, amely 1983 óta a Gyermekfilharmónia nevet viseli, és a amelyet száz kórustag és negyven zenekari tag alkot, és amely több mint 500 hangversenyt tartott Erdély és külföld (főleg Magyarország) különböző színpadjain. A Gyermekfilharmónia irányításával kapcsolatban és azt kiegészítve kiterjedt hagyományőrző és -közvetítő tevékenységet végez.
Haáz Sándor sokoldalú tevékenységével bebizonyította, hogy művelődési központoktól, intézményektől, egyetemektől és akadémiáktól távol is lehet nagy álmokat megvalósítani. Egy interjúban így fogalmazott: „Bármilyen mozgalom erejét abban lehet meghatározni, hogy hangja az időben milyen hosszú távon hangzik el.”
Munkássága elismeréseként Haáz Sándor nagyon sok rangos kitüntetésben részesült. Ma Hargita Megye Tanácsa a Kájoni János-díjat adományozza kiemelkedő alkotó tevékenységéért, valamint a közművelődésben a maradandó értékteremtésért.
A  díjat átadja Borboly Csaba megyeitanács-elnök.

Oklevél

Letölthető dokumentumok: