Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szerda, 2019. július 17., 15:54:51
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Fülöp Lajos

Laudáció

Négy évtized a közművelődés szolgálatában

Fülöp Lajos, a székelykeresztúri Dr. Molnár István Múzeum igazgatója negyven éve aktív részese, alakítója Székelyföld közművelődési életének. Négy évtizedes töretlen – és tegyük hozzá: rendkívül eredményes – szakmai tevékenységről nem sokan adhatnak számot.
Nem sokkal egyetemi tanulmányai befejezése után már a székelyudvarhelyi múzeum szolgálatába állt, majd a városi  művelődési házban dolgozott szakirányítóként, ekkor alapították az ország első magyar nyelvű népszínházát, amelynek ő lett a titkára. A helyi Siculus Ifjúsági Klubban több tanfolyamot is szervezett a fiatalok számára a nyelvművelés és a helytörténet terén.
1977-ben a múzeumalapító dr. Molnár István meghívta a keresztúri múzeum igazgatói tisztségébe,  ahonnan 2012. május 4-én vonult nyugdíjba.
Kinevezése után azonnal nekilátott az épület bővítési és korszerűsítési munkálataihoz, e tevékenysége azóta is folyamatos. 1982-ben megünnepelték a település első írásos említésének 650. évfordulóját, ebből az alkalomból hozta létre az állandó képtárat, amely adományokkal azóta is gazdagodik. Időközben folyamatosan szervezte a régészeti kutatásokat, s gazdagította a néprajzi és természetrajzi gyűjteményeket, amelyek összességükben több mit l00 000 tárgyat számlálnak. A biztonsági és állagmegőrzési feladatok ugyancsak az állandó teendői közé tartoztak, egyben az alapító igazgató dr. Molnár István emlékének ápolása is. Eredeti célkitűzését, a városi múzeum tájjellegének megőrzését mind a mai napig elsőrendű kötelességének tartja. Havonta egy-egy időszakos képzőművészeti kiállítást nyitott meg, de a múzeum adott helyet hangversenyeknek, könyvbemutatóknak, előadói estnek, ifjúsági, vallási és társadalmi rendezvényeknek. Folyamatosan frissítették az alapkiállításokat, 1990–92 között (elsőként a rendszerváltás utáni Romániából) kilenc néprajzi kiállítást szervezett Magyarországon, négy székely szoba teljes berendezését mutatva be.
2005-ben a Gyárfás kúriában megnyitotta a Petőfi emlékszobát, a gyulafehérvári székesegyházban Márton Áron püspöknek rendezett emlékkiállítást. Az 1980-ban berendezett rugonfalvi tájházat lebontották.
Helytörténet- és művelődéstörténeti cikkei és tanulmányai szaklapokban és a helyi sajtóban jelentek meg, Székelykeresztúr jelesei címmel saját rovatot vezet a Kisváros c. lapban.
Közreműködött a millenneumi és a millecentenáriumi emlékművek felállításában, ez utóbbit anyagilag ő maga finanszírozta, tevékenyen kivette részét a testvérvárosi kapcsolatok létrehozásában és ápolásában, számos városi kulturális rendezvény szervezésében és lebonyolításában.
Társadalmi tevékenysége is jelentős, 1987 óta a Székelykeresztúri Katolikus Egyházközség gondnoki tisztét tölti be, e minőségében nevéhez kötődik az ifjúsági ház és az újszékelyi Szent László-kápolna építése. Karitatív tevékenységet is végez a városi Caritas szervezet elnökeként.
Fülöp Lajos negyven éve szolgálja közösségét. Következetesen, kitartással. Ennél jobb helyre nem is kerülhetett volna Hargita Megye Tanácsa Márton Áron-emlékérme, amellyel a kimagasló kulturális, közéleti tevékenységet jutalmazza az adományozó.

Emléklap


 

Letölthető dokumentumok: