Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
vasárnap, 2019. július 21., 12:04:42
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Csíkborzsovai Gazdaegyesület

Laudáció

Hargita Megye Tanácsa és a megyei vidékfejlesztési közhasznú egyesület hathatós munkájának eredményeként az elmúlt években több tejbegyűjtő központ és tejfeldogozó szövetkezet jött létre. Az elkövetkezőkben a húsfeldolgozó és -értékesítő szövetkezetek létrehozása is foglalkoztatja a megyei önkormányzatot.

Köztudott, hogy a termékek feldolgozására hivatott egykori megyei feldolgozóegységek közül többet privatizáltak vagy bezártak az utóbbi időszakban. A tejfeldolgozás esetében általános probléma, hogy a nagyobb feldolgozók sok esetben nem a helyi termelőktől megvásárolt tejet használják fel, illetve a felvásárláshoz alacsony árat és nehezen teljesíthető feltételeket szabnak. A termelők kiszolgáltatott helyzetben vannak, sem a szerződési, sem az árszabási feltételeket nem képesek érdemben befolyásolni. A feldolgozók komolyabb szerződéses kapcsolattal csak a nagyobb termelőket kötik magukhoz. A tejfeldolgozás esetében egy másik nagy probléma az egyesületi csarnokok hiánya, illetve az, hogy nincsenek olyan kisfeldolgozók, akik helyi, térségi piacokra állítanának elő alapélelmiszereket (a statisztikai adatok szerint a megyei tejmennyiségnek csupán a 7%-a kerül feldolgozásra).
Megoldás tehát az összefogás, a feldolgozás és értékesítés közös megszervezése. Szükség van képzések szervezésére a termelési, feldolgozási és értékesítési módszerekről.
A megyében többen meghallották és elfogadták indítványozásunkat. Illesse ezért köszönet a Csíkborzsovai Gazdaegyesületet, ahol 2005-ben tejbegyűjtő központ létesült, és azóta példásan működik.

Oklevél

Sajtóközlemény

Sajtmustra és díjazás a megyeházán
Zsűrizték a székely gazdák otthon készült termékeit

Ezeregyféle orda, joghurt, kemény, félkemény és lágy sajt, azaz a héten Csíkszeredában elkezdett sajtkészítő tanfolyam négynapos „termése” várta az érdeklődőket február 10-én a csíkszeredai megyeházán. A Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei Agrárkamara által szervezett tanfolyam résztvevői, valamint a jelen lévő újságírók megkóstolhatták a három magyarországi mester – Kiss Ferenc (Körösladány), a Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhének alapító tagja, Sándor Tamás (Eger), Ivácson Attila (Veszprém) – és a 32 haladó tanuló által az elmúlt négy napban közösen készített termékeket. Utóbbiak már tavaly, az első sajtkészítő kurzuson is részt vettek, és ez alkalommal a kurzusvezetők külön értékelték az otthon készített sajtjaikat.
A kóstoló előtt Márton István, a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületének vezetője és Borboly Csaba tanácselnök köszöntötte a jelenlévőket. Borboly szerint a székely gazdák büszkék lehetnek termékeikre.
– Beindult egy folyamat, és remélhetőleg egyre több székely termék lesz jelen havi vásárainkon és a boltok polcain – jelentette ki, külön méltatva a haladó résztvevőket, akik saját előállítású sajtjaikkal is jelentkeztek. A tanácselnök azt mondta, sok gazdának több pénze lesz, ha úgy értékesíti a tejet, hogy otthon dolgozza fel, nem pedig leadja a tejbegyűjtő központban.
Borboly Csaba a megyei tanács Vitos Mózes-díjával tüntette ki azokat a polgármestereket és intézményvezetőket, akik – mint a díj alapítói fogalmaznak – „a megye és Székelyföld mezőgazdaságának fejlesztésével, az új technológiák elterjesztésével, a termelés hatékonyságát javító kutatásokkal, az agrárium európai uniós csatlakozását elősegítő tevékenységükkel hozzájárultak a mezőgazdaságból élők életminőségének javításához”. Díjazták Kiss Ferencet és Sándor Tamást, akik a Magyar Sajtkészítők Kézműves Céhének tagjai, a sajtkurzus előadói; dr. Antal Attila állatorvost, a Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság nyugalmazott munkatársát, aki különböző szakmai szervezetek létrehozója, támogatója; dr. Sólyom Gizella mérnököt, aki szívvel-lélekkel immár két évtizede támogatja szakmailag és emberileg a gazdaegyesületeket; Bartha Sándor nyugalmazott agrármérnököt kiváló szakmai tevékenységéért; Ferencz Tibort, Csíkszépvíz polgármesterét a tejfeldolgozó és -értékesítési szövetkezetet létrehozataláért; Bodó Dávidot, Csíkkozmás polgármesterét, aki hozzájárult az Alcsíki Burgonyatermesztők Egyesületének megalakításához és működtetéséhez; Márk Tibort, Csíkszenttamás polgármesterét, aki oroszlánrészt vállalt Felcsík első feldolgozó és értékesítő szövetkezetének bejegyzési folyamatában; Mihók Pétert, Gyimesközéplok polgármesterét, aki kezdeményezője és kivitelezője volt a gyimesközéploki tejfeldolgozó megvásárlásának. Ezenkívül a Vitos Mózes-díjat átvehették a csíkborzsovai és a csíkdánfalvi gazdaegyesület, valamint a csíkvacsárcsi közbirtokosság képviselői is.
A négy nap alatt készült termékek kóstolóját követően a szakemberekből álló zsűri egy külön helyiségben négy kategóriába sorolva osztályozta a kurzus haladó résztvevőinek a sajtmustrán bemutatott közel félszáz mintáját. A sajtkülönlegességek kategóriájában a legjobbnak a székelydályai Fülöp Pintér Anna bivalyjoghurtját találta a zsűri, míg a második helyre a kénosi Mózes Enikő joghurtja került. Lágy sajtok kategóriájában az első helyre a homoródalmási Sándor Kálmán Huba rúzskultúrás sajtja került, míg a második helyre – azonos pontszám alapján – megosztva Csiszér Ildikó érlelt, krémes állagú bivalygomolyája és Csergő Ervin krémtúrója. Félkemény sajtok kategóriájában a legjobbnak ugyancsak Sándor Kálmán Huba sajtja bizonyult, míg a második helyre a csíkjenőfalvi Kedves Tamás sajtját sorolta a zsűri. A harmadik díjat Csiszér Ildikó bivalysajtja vitte el. Kemény sajtok között Kedves Tamás sajtja tarolt, a második helyezettnek Hegyi Ferenc forrázott sajtja bizonyult. A harmadik helyezést Fülöpné Pintér Anna érlelt bivalysajtja kapta.
A másodjára megszervezett sajtkészítő tanfolyam összesen 450 órából áll, ebből 150 óra elmélet, 300 óra gyakorlat. A héten, keddtől péntekig gyakorlat volt, de a márciusban kezdődő elméleti órákkal párhuzamosan is tartanak még foglalkozásokat. Az elméleti kurzusokra a gyergyóiak és a csíkiak Csíkszeredában, az udvarhelyszékiek pedig Székelyudvarhelyen járhatnak majd. A résztvevők a júniusi záróvizsga után kaphatnak oklevelet, amelyet elismer a munkaügyi minisztérium, és az Európai Unió egész területén érvényes.

Csíkszereda, 2012. február 10.

Letölthető dokumentumok: