Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szombat, 2019. július 20., 23:29:09
Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
Benedek Klára

Laudáció

Bendek Klára 1950. augusztus 13-án született a Brassó megyei Sárkány községében. Tanulmányait a Sárkányi Középiskolában, majd a brassói Tanítóképző Főiskola matematika szakán végezte. Őt is Szentegyházára kalauzolta a sors, 1976–1980 között a Gábor Áron Középiskola matematikatanára, majd 1980 óta a helyi Tamási Áron Általános Iskola matematika tanára, 1989 óta pedig az iskola igazgatója. 2009-ben innen vonult nyugalomba.

Matematika szakos tanárként és iskolaigazgatóként szeretetnek és tiszteletnek örvendett. Ha valaki a tudását képes megosztani, átadni másoknak, akkor eredményes pedagógusként szolgálja közösségét. Ha lelkesedését is képes átvinni, átsugározni másokra, könnyű lélekkel nyugtázhatja, hogy felsorakoznak melléje mindazok, akik társaivá lehetnek a cselekvésben. Ezt tette Benedek Klára nyugalmazott pedagógus is életpályája során, aki 2010 szeptemberében a Pro Educatione díjban részesült. Ma Hargita Megye Tanácsa a közoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményéért a Majláth Gusztáv Károly-díjjal ismeri el pedagógusi tevékenységét.

Oklevél

Letölthető dokumentumok: