Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 iulie 2019 21:20:17

Proiectul ordinii de zi al şedinţei Consiliului Județean Harghita

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Proiectele de hotărâri care urmează să fie dezbătute şi supuse aprobării
în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

din data de 19 iunie 2019

 

 

 

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 90/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Harghita constituit din cota de 7,5%  din impozitul pe venit, pe anul 2019, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte


2.     Proiect de hotărâre privind însușirea cotizaţiei Consiliului Județean Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Hargita Víz” Egyesület pe anul 2019
Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte


3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării cotizaţiei Consiliului Judeţean Harghita către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România pe anul 2019
Inițiator : Biró Barna Botond vicepreşedinte


4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare DJ 134 limita județului Mureș – Uilac limita județul Mureș, km 18+400 – 21+240 și 22+640 – 24+550”
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348-3+093“
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500, Inclusiv refacerea drumului la km 7+900 – 7+940 și repararea a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016“
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: „Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200”, (actualizare proiect, faza DALI+PT)
Inițiator : Borboly Csaba preşedinte

Diverse
 

Materialul sedinței

Diverse1

Diverse2

Completare1

Completare2

 

Miercurea Ciuc, 18 iunie 2019

 

Preşedinte
Borboly Csaba