Meghívás az erdei iskolákért létrehozandó munkacsoportba

Csíkszeredában tájékozódott Ugron Ákos Gábor magyarországi helyettes államtitkár

(0 Szavazat)57 megjelenítés

A létező Hargita megyei erdei iskolákat és újabbak megalakításának tervét ismertették május 9-én Hargita Megye Tanácsánál Ugron Ákos Gáborral, a magyar Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős helyettes államtitkárával és az őt elkísérő munkatársaival. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke bejelentette, hogy munkacsoportot alakítanak az alintézmények és a közbirtokosságok bevonásával a Hargita megyei erdei iskolák számának növelése céljából. 

A Kalibáskő Erdei Iskolát (http://www.kalibaskogyerekvilag.ro/) Ferencz Levente, a pottyandit (http://www.asociatiariehen.ro/) Borbáth László ismertette, a Kalandor Egyesület erdeiiskola-kezdeményezését pedig Karda Imelda tanárnő, akinek erről szól a fokozati vizsgájához írt dolgozata.

Ugron Ákos Gábor röviden bemutatta a magyarországi erdei iskolák rendszerét, amely jövőre lesz harmincéves. Elmondta, hogy ez alatt az időszak alatt sok tapasztalatot gyűjtöttek, azóta Magyarországon több száz erdei iskola működik. Sokat adnak a minősítés megszerzésének követelményére az anyaországban, és a soproni egyetemen erdőpedagógusi posztgraduális képzés folyik.

Schmidt József, a Kárpát-medencei Erdészek, Vadászok, Természetjárók Alapítvány (KEVTA) elnöke közölte, hogy nagyon szívesen részt vesznek a Hargita megyei erdei iskolák kialakításában ötlet és megvalósítás terén egyaránt. Ferencz Salamon Alpár megyei tanácsos a Kárpát-medencei szintű Nemzeti Tehetségpontot jó mintának nevezte egy erdeiiskola-hálózat kialakítására. Becze István megyei tanácsos köszönetet mondott a Földművelésügyi Minisztériummal való eddigi jó együttműködésért, és kifejezte reményét a folytatást illetően.

Hargita Megye Tanácsa a fejlesztési ügynökség segítségével elkezdi felmérni az igényeket, valamint a közeljövőben egyeztetnek a közbirtokosságokkal az erdei iskolák témájában, mondta el Borboly Csaba. Ennek nyomán a megyei tanács jövő évi pályázati kiírásaiban még nagyobb hangsúlyt kaphat az erdei iskolák támogatása.

Az erdei iskolák nagy hangsúlyt kaptak a megyei tanács által idén meghirdetett ifjúság éve programjaiban, és szeretnének mozgalmat szervezni e téren. Ehhez szükség van számos közösségi szereplőre, és sokat meríthetnek magyarországi tapasztalatokból, illetve szakmai támogatásra is számítanak az anyaországból. A koordinátori szerep a megyei tanács alintézményeként működő Hargita Megyei Művészeti Népiskoláé, amely számos erdei iskolai vonatkozású tevékenységet folytat. A helyettes államtitkárnak átadott dokumentumban vázolták az aktuális igényeket, amelyek kielégítésében elkel a segítség: magyarországi szakemberek, tanárok óraadása időszakonként, magyarországi és hazai erdészetek, valamint közbirtokosságok tapasztalatcseréje, szakemberek képzése, szakmai tanulmányútja, a Hargita megyei hegyimentőbázisok átalakítása oly módon, hogy erdei iskola is működhessen bennük, valamint a hargitai és anyaországi iskolák közti testvérkapcsolatok kiterjesztése az erdei iskolákba.

Csíkszereda, 2018. május 9.


[ Közéleti hírek ]

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774