Több mint másfél millió lej a történelmi egyházaknak

( Szavazat)41 megjelenítés
Egyházi épületek építését-felújítását támogatja a megyei tanács
Hargita megyei egyházi épületek, templomok, ravatalozók, valamint ifjúsági táborok felújításának, építésének támogatásáról írt alá szerződést május 7-én, hétfőn délben Borboly Csaba tanácselnök a történelmi egyházak képviselőivel a csíkszeredai megyeházán. Az ünnepélyes szerződés-aláíráson jelen volt Nt. Simó Sándor, Nt. Antal Zoltán, Ft. Mátyás Károly, Ft. Vass Zoltán István és Nt. Lőrinczi Lajos, továbbá az eseményt megtisztelte jelenlétével Szarka Gábor, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja is. 
 Hargita Megye Tanácsának az idei évre előirányzott keretösszege, amelyet a megyében működő történelmi egyházak pályázhattak meg, 1 600 000 lej, és idén négy pályázati kiírásra jelentkezhetnek a felekezetek. A megyei tanács számára elsődleges az egyházi épületek támogatása, hiszen a közösségek összetartását szolgálják.
– Fokozatosan próbáltuk az egyházi programjainkat a figyelem középpontjába helyezni, hisz a történelmi egyházaknak jelentős szerepük van a közösségi élet formálásában, a közösségi problémák megoldásában. Gazdaságilag is sokat hozhat a megyének és egész Székelyföldnek, ha műemlékeink rendben vannak, mivel ezeknek mintegy 95 százaléka egyházi tulajdonban van. Turisztikai és gazdasági szempontból az egyházakra figyelés akár munkahelyeket is teremthet – hangsúlyozta Borboly Csaba.
Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint sok pozitív vetülete van annak, ha a megyén belül mindenki mindenkivel együtt dolgozik.
– Ha nem megyünk el egymás mellett, hanem egymást próbáljuk segíteni, akkor az egy meg egy nem kettő, hanem legalább három lesz. Nem az első alkalom, hogy itt a megyeházán találkozunk a térségi vezetőkkel, és sok jó döntésünk született úgy, hogy megbeszéltük előre az ökuménia jegyében. A megyei tanács egyházi együttműködési programját február folyamán hirdettük meg, és a gyergyószentmiklósi kihelyezett tanácsülésen el is fogadtuk. Ezenkívül nyitottá tettük a többi pályázatunkat is, szinte minden kiírásunkra közvetlenül az egyházak pályázhatnak – emelte ki a tanácselnök. Ifjúsági rendezvények és táborok, ökumenikus találkozók, egyházi vonatkozású kerek évfordulók megünneplésére, valamint szociális és családsegítő programok támogatására a Hargita megyei történelmi egyházak számára az idei évre előirányzott keretösszeg 120 000 lej.
Borboly Csaba emlékeztetett arra, hogy próbáltak több mint háromszáz egyházi munkatársat állami pénzből segíteni, viszont az utóbbi két-három évben ez központilag megtiltották a gazdasági válság miatt. A tanácselnök örömének adott hangot, hogy a megyei tanács előadás-sorozatán, a Székelyföldi Akadémiákon ott vannak a helyi lelkészek, papok, akik színesebbé teszik a hozzászólásokat, jó tanácsaikkal segítik a döntések előkészítését.
– Székelyföldet építjük! A partneri bizalom útján járunk, és az, hogy partnerként számba vettek és számítanak ránk, az, hogy együtt munkálkodunk a közösségépítésben, nagyon fontos az egyház számára – hangsúlyozta Nt. Antal Zoltán, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese.
Ft. Vass Zoltán István alcsíki főesperes elmondta, hogy ha egymásra odafigyelünk, az mindenkinek jót jelent, elsősorban a fiatalság számára van pozitív hozadéka.
Nt. Lőrinczi Lajos unitárius esperes köszönetét fejezte ki a megyeitanács-elnöknek és az egész csapatnak az együttműködésért, a jó kommunikációért és a nyitottságért.
– Közösen ugyanazt a célt szolgáljuk: népünk és nemzetünk felemelkedését – mondotta.
Ft. Mátyás Károly udvarhelyszéki főesperes a csapatmunka és az összefogás mellett kiemelte az ökumenikus szellemiséget.
– Az elnök úr egyházbarát, 2008 óta folyamatosan tapasztalom a támogatást, amely növekvő tendenciát mutat. Itt most nemcsak az anyagiakra gondolok, hanem értékeljük a szándékot és a tenni akarást. Az elmúlt évek során mindenki, a saját tehetsége és képessége szerint, sok mindent megvalósított – fogalmazott Nt. Simó Sándor unitárius esperes.
A templomok és egyházi épületek építésére, felújítására nyújtott támogatások értékét Lukács Levente ismertette. A felcsíki Római Katolikus Főesperesi Kerület 13 egyházközsége 145 000 lejt, az alcsíki Római Katolikus Főesperesi Kerület 15 egyházközsége 145 00 lejt, a gyergyói Római Katolikus Főesperesi Kerület 13 egyházközsége 200 000 lejt, a székelyudvarhelyi Római Katolikus Főesperesi Kerület 16 egyházközsége 200 000 lejt, a székelyudvarhelyi Református Egyházmegye 27 egyházközsége 185 000 lejt, a székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör 9 egyházközsége 70 000 lejt, a székelykeresztúri Unitárius Egyházkör 20 egyházközsége 85 000 lejt, a Zsidó Közösségek Egyesülete 10 000 lejt, a Kovászna és Hargita Ortodox Püspökség 7 egyházközsége pedig összesen 140 000 lejt kapott támogatásként.
Az ünnepélyes szerződés-aláírást követően Antal Zoltán, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese felhívta a jelenlévők figyelmét arra az ökumenikus lelkésztalálkozóra, amelyet május 10-én a székelyudvarhelyi belvárosi templomban szerveznek meg a megye területén szolgáló történelmi egyházak lelkipásztorainak. A meghívott 184 lelkipásztor mellé „tiszteletbeli paptársukként” az esperes felkérte Borboly Csaba megyeitanács-elnököt is, hogy vegyen részt a találkozón.
Csíkszereda, 2012. május 7.
 
Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
FACEBOOK

Projektek
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank
 

 

 

 

 

ENSIE

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774