Az elsődleges cél vonzóvá tenni az itthon maradást

Abszolút prioritás a megyei utak rendbetétele, a megyei kórház fejlesztése és az ifjúság éve jegyében szervezett programok.

(0 Szavazat)65 megjelenítés

Székelydályán tartotta januári soros ülését Hargita Megye Tanácsa, amelynek központi témája a 2018-as évi költségvetés megvitatása és jóváhagyása volt. A tanács munkáját György Sándor, Kányád polgármestere nyitotta meg, megköszönve a községet érintő figyelmet, és a figyelem további fenntartását kérve a megyei tanácstól. 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa elnöke, is megköszönte a községvezetés és a lakosság együttműködését az eddig megvalósított beruházások mentén, és biztosította, hogy a továbbiakban is mindig a helyszínen fognak megoldást keresni egy-egy jelzett problémára, bevonva a helyi közösségeket.

– Azt már többször is jeleztem, hogy a nemrégiben menesztett kormány gazdasági ámokfutása oda vezetett, hogy a megyei és helyi önkormányzatok működése ellehetetlenül, csak azért, hogy a különböző központi költségvetések túlkapásait finanszírozni tudja a kormány. Hargita megyében ez 39 millió lej hiányt jelent egyelőre az idei évre. Ez a hiány egyelőre a működési költségeknél jelentkezik, az előző években megkezdett, valamint az idénre tervezett beruházások folytatásáról nem tudunk lemondani, mert azoknak jelentős hatásuk van a megyei gazdaság növekedésére – összegezte a keddi ülésen Borboly Csaba megyeelnök a költségvetéssel kapcsolatos alapgondolatokat.

A költségvetési prioritások azonosítása érdekében Hargita Megye Tanácsa kérdőíves konzultációt indított a helyi és megyei tanácsosok, valamint a helyi önkormányzatok vezetői körében. A válaszadók túlnyomó többsége, több mint fele az utak állapotát tartja az egyik legégetőbb problémának. Ezt követi a közösségi programok szervezése és támogatása, a turizmus lehetőségeinek a kihasználása, valamint a gazdasági szereplők megerősítése.

Idén biztosított a finanszírozása a DJ 123E jelzésű csíkpálfalvi útnak, a csíkcsicsói Olt-híd befejezésének, a hidegségi 127A jelzésű út és hídjai rendbetételének, valamint a Jávárdi patak menti, 127B út javítási munkálatainak, ez utóbbiak mind árvíz miatt megsérült útszakaszok. Helyi költségvetési forrásból fedezik a költségeit a Vasláb–Gyergyóújfalu közötti útszakasz korszerűsítésének, a 136A jelzésű, kőrispataki út felújításának, részben a kissolymosi út felújításának, valamint a 131-es megyei út felújítási tervének. Az országos fejlesztési, valamint az árvízkárok helyreállítására kiutalt költségvetési keretből finanszírozzák a 132-es megyei út támfalának javítását. A 2018-ban indítható beruházások között szerepel a hargitafürdői és libáni út, az Újlakot, valamint Székelyderzset és Székelymuzsnát Maros megyével összekötő 134-es, illetve 133-as jelzésű út tervezése, a décsfalvi híd javítása, továbbá a 135-ös jelzésű megyei úton történő árvízkárok helyreállítása. Folytatódik a járdaprogram, az idei évben kezdődik a csomafalvi, gyergyóalfalvi, zetelaki, ditrói és oroszhegyi járdaépítési munkálat közbeszerzése.

Barti Tihamér alelnök tájékoztatta a testületet, hogy Gyulafehérváron jóváhagyták a 131 - 133 - 137A megyei út Brassó megye határig történő felújítására vonatkozó pályázatot, már csak a bukaresti menedzsmenthatóság jóváhagyása van hátra. A További uniós alapokból finanszírozott útfelújításokra várhatóan az Európai Unió költségvetése kiigazítása után kerülhet sor, ez esetben további 3 útszakasz felújítására kerülhet sor.

Ugyancsak folytatódik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fejlesztése, az egyértelmű hosszú távú cél a II-es, regionális kórházakra vonatkozó besorolás megszerzése, továbbá elkezdődik a somlyói osztályok elköltöztetésének előkészítése.

Az idei évet Hargita Megye Tanácsa az ifjúság jegyében hirdette meg, a tervezett programok a fiatal generáció szülőföldön való boldogulását kell hogy szolgálják. De nemcsak a programok mentén fogják az ifjúságot támogatni, hanem gazdaságfejlesztési intézkedéseket, konkrétan négy inkubátorház – Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós – létrehozásához szükséges alapokat is befoglaltak a költségvetésbe.

A megyei költségvetés elfogadása mellett a testület jóváhagyta a civilszervezetek, helyi közösségek számára vissza nem térítendő támogatására vonatkozó programokat, köztük az ifjúsági, családi és kulturális programokra vonatkozó pályázatait, amelyeket az elkövetkező két hétben hirdetnek meg Hargita Megye Tanácsa weboldalán, a sajtóban és a közösségi médiában.

A tanácsülés előtt, a testület, Fülöp Szabolcs lelkész meghívásának eleget téve a XIV. században épült református templom felújítás alatt lévő freskóit tekintette meg.

Borboly Csaba a megyei költségvetés megalapozására, valamint a beruházásokat tartalmazó bemutatója az alábbi linken érhető el:

https://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2018/01/Koltsegvetes-2018.pdf

Székelydálya, 2018. január 30.


[ Közéleti hírek ]

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774