Az alintézményeknél az alkalmazottak nagy részének nem a megyei tanács határozza meg a bérét

Át lehet szervezni az intézményeket a hatékony működés érdekében

(0 Szavazat)37 megjelenítés

A megyei tanácsoknak csak részben van hatásuk alintézményeik alkalmazottainak bérezésére, hatáskörükbe csupán az adminisztrációs feladatokat ellátók alapbérének megállapítása tartozik, hangzott el azon a megbeszélésen, amelyet az elmúlt napokban tartottak a csíkszeredai megyeházán. A találkozón Hargita Megye Tanácsa kulturális alintézményeinek képviselői vettek részt.

Borboly Csaba megyeelnök a jelenlevőkkel ismertette: a kulturális tevékenységet folytató személyzet bérét országos törvény szabályozza, és a jelenlegi rendelkezés szerint ezek december 31-ig nem változnak, a későbbiekben fokozatosan emelik a kulturális tevékenységet végzők bérét.

Továbbá felmerült az a probléma is, hogy vannak, akik kulturális tevékenységeket látnak el, de adminisztrációs munkakörben vannak alkalmazva, ezeket helyre kell tenni, mondta Borboly Csaba, mindenki kerüljön a tényleges munkájának megfelelő besorolásba.

A másik fontos szempont, mondta, hogy a törvény előírja, egyenlő munkáért egyenlő bérezés jár. De az azonos besorolású alkalmazottak a különböző tevékenységű alintézményeknél egyértelműen más tevékenységet végeznek, és ezekhez más-más felelősség társul, például nem hasonlítható össze a szociális és gyerekvédelmi vezérigazgatóság munkatársának vagy bármelyik kulturális alintézmény munkatársának felelőssége és munkája.

A jövedelemkiegészítés kapcsán terítékre került az európai uniós projektekben való részvétel, ezeket a pályázatokat úgy kell benyújtani, hogy legyen belefoglalva az elszámolható személyzeti költség. Ezzel kiegészíthető a projektekben részt vevő alkalmazottak jövedelme, javasolta a megyei tanács elnöke.

Borboly Csaba azt is szóvátette, hogy egyik alintézménytől sem érkezett javaslat átszervezésre például, vagy más intézkedésre, amely hatékonyabbá tenné a tevékenységet.

Csíkszereda, 2017. október 18.


[ Közéleti hírek ]

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774