“Csomád-Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás - 2017.11.06

A “Csomád-Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás,
Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám

versenyvizsgát szervez – meghatározatlan időre –  szerződéses állás elfoglalására

 

1. Az állások száma és elnevezése, a  szervezeti egység megnevezése:

1 (egy) könyvelő, felsőfokú végzettség (S), részmunkaidő, 1 óra

Munkavégzés helye:

 • Csíkszereda

Részvételi feltételek:

 • egyetemi végzettség (gazdasági) záróvizsgával;
 • legalább 5 év munkatapasztalat a tanulmányok elvégzése után;
 • számítógép-kezelői ismeretek: Windows, MS-Office csomag
 • a román és a magyar nyelv alapos ismerete (kiváló szövegértés, írás és beszédkészség ezeken a nyelveken);
 • kiváló kommunikációs készség; önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság;

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • a. beiratkozási kérést, a Vezérigazgatóság vagy az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • b. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, ha van, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • d.  a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget, kezdő posztok esetében nem szükséges;
 • e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • g. szakmai önéletrajzot.

3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A versenyvizsga 2017. november 6-án, 12,00 órától kezdődik az írásbeli vizsgával és 2017. november 10-én a szóbeli vizsgával folytatódik, a “Csomád-Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás székhelyén: Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A vizsgához szükséges iratcsomót 2017. október 17 – 2017. október 30  időszakban lehet leadni a “Csomád-Bálványos” Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás székhelyén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 135/A iroda,)  8,00-16,00 óra között.

További információkat a 0266–207700, belső 1802 telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, - illetve az intézmény weboldalán – http://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/alintezmenyek-altal-meghirdetett-allasok.html – tesszük közzé.

 

Incze László
Technikai Igazgató 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Szavazás

Az Ön családjában mennyi az egy főre jutó élelmiszerre költött összeg egy átlagos hónapban?

Szavazás!
FACEBOOK

CreArt
Network of Cities for Artistic Creation
European Day of Artistic Creativity
Creative Ideas Bank

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774