Consiliul Judeţean Harghita
joi, 18 iulie 2019 13:58:48

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziția președintelui nr. 538/2019 constituirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Dispoziția președintelui nr. 503/2019 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul 2019, aferente serviciilor de copiere și multiplicare acte solicitate conform prevederilor Legii nr. 544/2001;

Dispoziția președintelui nr. 485/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare;

Dispoziția președintelui nr. 1409/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 938/2018 privind aprobarea Codului de conduită a persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județului Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 719/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 386/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 301/2018 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul 2018, aferente serviciilor de copiere și multiplicare acte solicitate conform prevederilor Legii nr. 544/2001; 

Dispoziția președintelui nr. 1406/2017 privind modificarea și completarea Anexei  nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1236/2011 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor de serviciu și de intervenției aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Dispoziția președintelui nr. 1368/2017  privind aprobarea Metodologiei de finanțare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Județean Harghita, privind acordarea de finanțări nerambursabile pe baza Legii nr. 350/20085, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanțare nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998; 

Dispoziția președintelui nr. 1346/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 1327/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 1041/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 1004/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 959/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 916/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 890/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 846/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 813/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 765/2017 privind modificarea Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2017 aprobat prin Dispoziția nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anual al Achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 589/2017 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a echipamentelor, sistemelor informatice și de comunicații din cadrul Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 586/2017 privind constituirea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a acesteia;

Dispoziția președintelui nr. 579/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor de serviciu construite pentru medici și aprobarea criteriilor de repartizare, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de dispoziţie cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 din Dispoziția nr. 907/2014 a președintelui Consiliului Județean Harghita, privind aprobarea Normelor metodologice privind circuitul documentelor în cadrul Consiliului Județean Harghita, cu modificările și completările ulterioare

Proiect de dispoziţie privind aprobarea Metodologiei efectuării achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări de către Consiliul Județean Harghita (Expunere, Anexe)

Proiect de dispoziţie privind aprobarea Regulamentului de utilizare a echipamentelor, sistemelor informatice și de comunicații din cadrul Consiliului Județean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 110/2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziție nr. 1393/2011 a președintelui Consiliul Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară aș aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita; 

Proiect de Dispoziţie privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 a Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 1236/2011 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor de serviciu şi de intervenţii aflate în proprietatea judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 57/2015 privind înființarea unor grupuri consultative pe diferite domenii de activitate.

Dispoziţia preşedintelui nr. 1424/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 1231/2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției nr. 1442/2010 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare.

Dispoziţia preşedintelui nr. 731/2014 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziția Nr. 472/2014 privind modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția Nr. 176/2014 privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1413/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, cu modificările ulterioare;

Dispoziția Nr. 1341/2013 privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1413/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, cu modificările ulterioare

DISPOZIŢIA Nr. 709/2013 privind modificarea Dispoziţiei nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 888/2012 privind convocarea şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 311/2012 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor O.G. nr. 51/1998

Dispoziţia preşedintelui nr. 304/2012 privind aprobarea intrucţiunilor proprii nr. 13/2012 cu privire la stabilirea procedurii instruirii lucrătorilor din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţia preşedintelui nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, Bibliografie

Metodologie de lucru a activităţii Compartimentelor de relaţii publice în zonele Ciuc, Odor Cheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc