Consiliul Judeţean Harghita
miercuri, 17 iulie 2019 21:29:34

DESPRE CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

Consiliul Judeţean Harghita este compus din 30 de consilieri judeţeni şi din preşedintele consiliului judeţean. Consiliul judeţean alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi.

Şedinţele consiliului judeţean sunt convocate şi conduse de preşedintele consiliului. Consiliul judeţean se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare lună. Şedinţele consiliului sunt publice. În şedinţele consiliului sunt dezbătute proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazurile prevăzute de lege, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.

Consiliul Judeţean Harghita îşi exercită atribuţiile şi îndeplineşte sarcinile în conformitate cu prevederile legale incidente şi cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Hotărârea nr. 215/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Componenţa Consiliului Judeţean Harghita

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Partid

1 Borboly Csaba Uniunea Democrată Maghiară din România
2 Barti Tihamér Uniunea Democrată Maghiară din România
3 Becze István Uniunea Democrată Maghiară din România
4 Berde László Uniunea Democrată Maghiară din România
5 Bíró Barna-Botond Uniunea Democrată Maghiară din România
6 Dajka Tünde Uniunea Democrată Maghiară din România
7 Derzsi Zoltán Uniunea Democrată Maghiară din România
8 Ferencz-Salamon Alpár László Uniunea Democrată Maghiară din România
9 Incze Csongor Uniunea Democrată Maghiară din România
10 Kántor Boglárka Uniunea Democrată Maghiară din România
11 Kassay Lajos Péter Uniunea Democrată Maghiară din România
12 Kolozsvári Tibor Uniunea Democrată Maghiară din România
13 Kolumbán Dávid Uniunea Democrată Maghiară din România
14 Portik Erzsébet Edit Uniunea Democrată Maghiară din România
15 Rácz Árpád Uniunea Democrată Maghiară din România
16 Rátz István Uniunea Democrată Maghiară din România
17 Sándor Barna Uniunea Democrată Maghiară din România
18 Sándor György Uniunea Democrată Maghiară din România
19 Szentes Antal Uniunea Democrată Maghiară din România
20 Albert Mátyás Partidul Civic Maghiar
21 Csillag Péter Partidul Civic Maghiar
22 Mezei János Partidul Civic Maghiar
23 Salamon Zoltán Partidul Civic Maghiar
24 Nagy Pál Partidul Popular Maghiar din Transilvania
25 Sándor Krisztina Partidul Popular Maghiar din Transilvania
26 Zakariás Zoltán Partidul Popular Maghiar din Transilvania
27 Becica Mihai Partidul Social Democrat
28 Dobrean Vasile Partidul Social Democrat
29 Rugină Dan-Ciprian Partidul Social Democrat
30 Ciobanu Adrian-George Partidul Național Liberal
31 Proca Ion Partidul Național Liberal