Hargita Megye Tanácsának kitüntetései
szerda, 2021. március 03., 14:27:56
Kelemen Erzsébet

Laudáció

 „A néptánc és a népzene a tűnt századok kincsesbányája. Napvilágra kerül az eltemetett pentatónia, a vallásos népénekek feledésbe merült hangrendszere, a szabadritmus, az ősrégi, de újszerűen ható cifrázatok ezerféle változata. A néptánccal és népzenével a harmóniát, a szépséget tanítjuk meg fiataljainknak. Ha ezen fiatalok előtt kitárul egy ajtó, nem fog utána bezárulni soha” – ez a hitvallása a székelyudvarhelyi Boróka Együttesnek.
Az Eötvös József Szakközépiskola Boróka Néptáncegyüttese 1997 óta működik. A táncosok diákok, szabadidejükben táncolnak. Az együttes vezetője: Kelemen Erzsébet tanárnő. Számos bel- és külföldi fesztiválon, rendezvényen léptek fel székely és magyar táncokkal. Műsoron: felcsíki és Küküllő menti néptáncok. Szólóénekesek: Bíró-Ambrus Emőke és Simó Mariann. Szakmai és művészeti tanácsadó Lőrincz Hortenzia néptáncpedagógus.
Kelemen Erzsébet együttesvezetőt úgy ismerik, mint a kitartás, az erő, a gyengédség, az önzetlenség és az odaadás megtestesítője, a népi hagyományok elkötelezettje. Már egyetemistakorában táncolt, később megalapította a tánccsoportot, most is önkéntesként dolgozik.
Mint vallja, az együttest azzal a céllal hozták létre, hogy diákjaikkal megismertessék néptáncaink és népzenéink szépségét, megtartó erejét. Az erdélyi táncok ősi gyökerekből táplálkoznak, változatosak. A sokszínűségből, szépségből, dallamainkból kívánnak ízelítőt nyújtani a közönségnek, pompázatos viseleteikben jelenítik meg a népi kultúra különböző vetületeit: a viselet mellett a dalkincset és a táncok gazdag világát.

Sarány István
 

 

Oklevél

Sajtóközlemény

Példaértékű tevékenységeket díjazott Hargita Megye Tanácsa

A döntéshozó testület megtartotta idei utolsó soros ülését 

Díjazással egybekötött ünnepélyes ülést tartott Hargita Megye Tanácsa december 22-én a csíkszeredai megyeházán. A soros ülés napirendjéről való szavazás előtt kitüntették azokat a személyeket, akik kiemelkedően tevékenykednek valamilyen szakterületen, illetve a megye legügyesebb gazdáit.

Kájoni János-díjat kapott Köllő Ferenc zenetanár, Lövétei Lázár László költő, műfordító, szerkesztő és Kelemen Erzsébet, a székelyudvarhelyi Boróka Néptánccsoport vezetője. A Kájoni János-díjat a megyei tanács azoknak a személyeknek adományozza, akik a kultúra, irodalom, a művészetek területén alkotnak maradandót.

A laudációban elhangzott Köllő Ferenc népnevelő munkájának méltatása, Lövétei Lázár Lászlóról pedig, hogy ez a díj csupán megerősíti az eddigi szakmai elismeréseket. Kelemen Erzsébetet a kitartás, az önzetlenség megtestesítőjeként jellemezték.

Az egyházi képviselők kitüntésére szolgáló Márton Áron-díjat ez alkalommal Lőrinczi Lajos csehétfalvi unitárius esperes és Kászonból Veress Sándor atya vehették át. Lőrinczi Lajosnak lelkészi munkája mellett közösségépítő tevékenysége is kiemelkedő, Veres Sándor nevéhez pedig az iskolások támogatása, illetve beruházások sora kötődik.

A Mihai Eminescu-díjjal Pop Dobrean Maria Cristina romántanárt díjazták oktató tevékenységéért, amely a közösségre is rányomja bélyegét.

Hargita Megye Tanácsa a fiatalokat Heuréka Díjjal tünteti ki, ezt december 22-én Bustya Attila drón világrekorder vehette át. Mint elhangzott, a fiatal mérnöknek köszönhetően vált Csíkszereda a drónok fővárosává.

A díjazásról készült további fotók megtekinthetők az alábbi linken:

https://www.facebook.com/pg/hargitamegye/photos/?tab=album&album_id=1808499202507143

Ez alkalommal díjazta Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete a mintagazdákat is. Ezzel a jó példákat szeretnék népszerűsíteni, hiszen a mintagazda program a bizonyítéka annak, hogy itthon is meg lehet élni, ismertette Márton István, az egyesület vezetője.

December 22-én öt mintagazdát díjaztak, a karcfalvi Bartalis Attilát állattenyésztésért, a tekerőpataki Bálint Attilát tejfeldolgozásért, a kobátfalvi Deák Dénest takarmánytermesztésért, a gyergyóremetei Ferencz Csibi Pétert a modern felszerelésekkel működtetett családi gazdaságért, illetve a csíkszenttamási Kozma Vilmost zöldségtermesztésért.

– Mindannyian büszkék vagyunk a díjazottak teljesítményére, és ezeket a jó példákat láthatóvá kell tenni. Ezt kívánja szolgálni Hargita Megye Tanácsának kitüntetése – mondta Borboly Csaba megyeelnök.

Az év utolsó soros ülésén költségvetés-módosításról döntött a tanács alintézménye, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont kifizetései, projektek finanszírozása, illetve a közösségi fejlesztési társulásoknak fizetendő tagdíjak függvényében.

Az ülésen Borboly Csaba ismertette, a korábbi tanácsülésen a költségvetésbe befoglalt, a kormány által a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórháznak kiutalt 2,6 millió lejből több mint két millió lej kifizetését elfogadta a minisztérium. Tegnap is érkezett műszer Németországból, ennek értéke 470 ezer lej, aminek kifizetését, remélik, hogy szintén elfogadja a minisztérium, mondta a megyeelnök, ha nem, a megyei tanács meghitelezi a kifizetést.

Átvesz Csíkszentsimonban egy területet a megyei tanács, erre a hulladékgazdálkodási projekthez van szükség. A megyei tanács átvállal bizonyos költségeket a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központtól, erre szükség van a gyerekek, a közösségi célok érdekében, hangsúlyozta előterjesztésében Hargita Megye Tanácsának elnöke. Az orvos lakások kedvezményes bérbeadásáról is szavaztak, ennek célja a jó szakemberek idevonzása, és az egészségügyi ellátás folyamatos fejlesztése.

Csíkszereda, 2017. december 23.

Letölthető dokumentumok: