Határviták
szombat, 2020. október 24., 03:36:21
Kronológia

A Hargita és Neamț megye közti határvita kronológiája

 

1998-ban Gyergyószentmiklós város vezetősége aláírta azt a jegyzőkönyvet, amely szerint a Békás-szoros, mintegy hétszáz hektárnyi területtel együtt, Neamț megyéhez tartozik. A tárgyalásokból, amelyekről a jegyzőkönyv szólt, kihagyták Hargita Megye Tanácsát. Utóbbinak 2008 után sikerült rávennie a városvezetést, hogy lépjen és javítsa ki elődei hibáját.

 

2009. július 2.: A Neamț megyei elnökkel való gyilkostói találkozón abban egyezett meg Hargita és Neamț megye tanácsának elnöke, hogy amíg nem tisztázódik a vita, addig nem helyeznek ki megyehatárt jelző táblát, feliratot. (https://drive.google.com/file/d/1dkuBTlMcMojUXPDPk0gYOSUiQ5BkkN1T/view)

 

2009. július 9.: Hargita Megye Tanácsa levélben fordult Gyergyószentmiklós város vezetőségéhez, hogy együtt lépjen fel az ügyben (https://drive.google.com/file/d/1iaxOOCXT2LC-O6rxHkbxyv-XhFobJZMI/view). Ugyanezen a napon Borboly Csaba levélben részletezte Neamț megyei kollégájának a Hargita megyei álláspontot (https://drive.google.com/drive/folders/1X-CHtU_2LUTG7xH-Dspx2nGK7Zjb4zae).

 

2009. augusztus 5.: Továbbra sem sikerült megállapodniuk a két megye megye képviselőinek, ezért abban maradtak, hogy újra összehívják a kérdést megoldani hivatott, 2005-ben létrehozott szakbizottságot (https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tovabbra_is_megoldatlan_a_hatarvita_hargita_es_neam_megye_kozott/print).

 

2009. augusztus 11.: Hargita Megye Tanácsa szakemberei jegyzőkönyvbe vették a neamțiak engedély nélküli óriáspannó-állítását a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park területén. (https://drive.google.com/file/d/1wg4zY0E3wzcSDror2s34INl2my8CDbaA/view)

 

2009. augusztus 14.: Az órispannó engedély nélküli kihelyezését Hargita Megye Tanácsa jelezte az országos útügyi hatóságnak (https://drive.google.com/file/d/1EyPPeT7hBOoWYN5fdPyMgandgsyk8oSL/view), valamint figyelmeztette Gyergyószentmiklós polgármesterét (https://drive.google.com/file/d/1wcQ35mEpygTAdPESlcNBYjblvpJzp2dd/view). A Neamț megyeiek aznap eltávolították a táblát, Hargita Megye Tanácsa fellépése nyomán, de a tartóoszlopokat ott hagyták (https://drive.google.com/file/d/1MqgpZ4K-5auplapW6QJPL2tuUSbq5qyi/view).

 

2009. augusztus 18.: Hargita Megye Tanácsa a törvénytelen építkezést jelezte az országos építkezési felügyelőségnek (https://drive.google.com/file/d/1jN_m01XiQIN9R4oLsc0hSv_cEhl3-jRC/view). Ugyanaznap a Zöld Székelyföld Egyesület szintn tiltakozott a környezetromboló és törvénytelen építkezések miatt.

 

2009. szeptember 10.: Hargita Megye Tanácsa megbírságolta Gyergyószentmiklós polgármesterét, amiért büntettük, amiért elmulasztotta az illegális építkezés ellenőrzését, illetve a törvénytelenség megakadályozását. (https://drive.google.com/file/d/1n7juvD2Xn2NBExnSqssVSbg92KT4MUkU/view)

2009. november 6.: Hargita Megye Tanácsa jelezte a fent említett törvénytelenségre felhívta az erdészeti hivatal figyelmét. (https://drive.google.com/file/d/1QuFVJvp1HtCBDUM04Lh9J9-NwlTZs8bi/view)

 

2009. december 11.: Az országos útügyi társaság válaszában leírja, hogy kibocsátotta az engedélyt Neamț megyének a reklámtábla felállítására, a Neamț megyeiek  dokumentumai alapján, mert nincs hatásköre a megyei tanácsok urbanisztikai bizonylatainak felülvizsgálatára, sem határvitákban nem illetékesek. (https://drive.google.com/drive/folders/1X-CHtU_2LUTG7xH-Dspx2nGK7Zjb4zae)

 

2010. január 21.: A Békás-szorosban Neamţ Megye Tanácsa által felállított tábla építési engedélyének visszavonását és a helyszín eredeti állapotának visszaállítását kérte levelében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Vasile Pruteanu Neamț megyei tanácselnöktől. (https://drive.google.com/file/d/1EtFu2SQWOWv3wQbaEwKctR5M1b28Bm4B/view?usp=sharing)

 

2010. február 6.: Neamț Megye Tanácsa közölte Hargita Megye Tanácsával, hogy az 1998-as jegyzőkönyv szerinti határok érvényesek mindaddig, amíg nincs bírósági döntés annak érvénytelenítéséről, így jelenleg a hargitai félnek nincs hatásköre a vitatott területen, és bármilyen lépést hivatali visszaélésnek tekintenek. (https://drive.google.com/drive/folders/19NR6B1M_EkXbmNqNz1mhqN-FFk4OmZwR)

 

2010. március 3.: A kormány főtitkárságánál panaszolta be Hargita Megye Tanácsa a neamțiak törvénytelen építkezését. (https://drive.google.com/drive/folders/19NR6B1M_EkXbmNqNz1mhqN-FFk4OmZwR)

 

2010. április 6.: A Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumhoz fordult Hargita Megye Tanácsa, hogy az ne finanszírozza a Neamț megyeiek Békás-szorosi beruházását. (https://drive.google.com/drive/folders/19NR6B1M_EkXbmNqNz1mhqN-FFk4OmZwR)

 

2010. április 7.: Az Országos Építkezési Felügyelőséghez fordult Hargita Megye Tanácsa a Neamț Megye Tanácsa által végzett illegális építkezés miatt. (https://drive.google.com/drive/folders/19NR6B1M_EkXbmNqNz1mhqN-FFk4OmZwR)

 

2010. augusztus 6.: Hargita Megye Tanácsa kérte a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park vezetőségét, hogy ha Neamț engedélyekért folyamodik hozzá, ne bocsássa ki azokat. (https://drive.google.com/drive/folders/19NR6B1M_EkXbmNqNz1mhqN-FFk4OmZwR)

 

2010. augusztus 12.: Hargita Megye Tanácsa előzetes beadványban fordult Neamț Megye Tanácsához, hogy vonja vissza a Békás-szorosi építkezéshez kibocsátott urbanisztikai bizonylatot, emlékeztetve arra, hogy két per is folyamatban van a hatávita ügyével: az egyik az 1998-as jegyzőkönyv megsemmisítéséről szól, a másik a két megye prefektusi hivatalának a kötelezéséről, hogy alakítsa meg a megyeközi bizottságot. (https://drive.google.com/file/d/1RxSqoOY17UFNLRwFH31ukVhj7VcVNOQr/view?usp=sharing)

 

2010. szeptember: Hargita Megye Tanácsa a közigazgatási bírósághoz fordult a Békás-szorosi illegális építkezések urbanisztikai bizonylatának érvénytelenítéséért. (https://drive.google.com/file/d/1U9F133cUDGBlqvYuZJFqY9TPHanPqKMc/view?usp=sharing)

 

2010. november 2.: Hargita és Neamț megye közös rendeletben felállította a határvita rendezésével foglalkozó bizottságot, amelynek tagjai az érintett települések önkormányzatai, valamint a két megye tanácsának és kataszteri hivatalának képviselői. (https://drive.google.com/file/d/1iIMDldj1-HVnz1JZQyNpJMJn97LBUQwH/view?usp=sharing)

 

2011. április 18.: 2011-ben Hargita Megye Tanácsa panasszal fordulta Legfelsőbb Bírói Tanács bírákat ellenőrző felügyelőségéhez amiatt, hogy Almásmező (Bicaz-Chei) község kérésére az ügyet elhelyezték a Hargita Megyei Törvényszékről. A felügyelőség arra hivatkozva, hogy a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék már foglalkozik a kéréssel, nem végzett vizsgálatot, ugyanakkor megjegyezte, hogy megalapozatlanok voltak az almásmezeiek részrehajlástól vagy nyomásgyakorlástól való  félelmei. (https://hargitamegye.ro/upload/public/hatarvita/neamt/RaspunsServDeInspJud_18.04.2011.pdf)

 

2012. szeptember 24.: Az ezen a dátumon kelt jegyzőkönyv szerint a megyeközi bizottság megállapította, hogy a hargitai és a neamți fél is ragaszkodik a saját álláspontjához, így csak bírósági úton rendeződhet a vita. (https://hargitamegye.ro/_user/hatarvitak/images/pv/PV%20Neamt.pdf)

 

2019. június 12.: Sokéves huzavona, halasztgatás után megszületett az alapfokú ítélet, amely semmisnek nyilvánította azt a jegyzőkönyvet, amelyet 1998-ban Gyergyószentmiklós is aláírt, és amely szerint a megyehatár a Békás-szoros felső végében, a Lapos pataknál van. Az ítéletben Hargita megye javára döntenek, mely szerint a két megye határa a 12C jelzésű országút 32 km-es pontjánál húzódik, vagyis a Békás-szoros alsó részében.

 

2020. június 25.: A Ploiești-i Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta a Prahova Megyei Törvényszék elsőfokú döntését, és kizárta a perből Hargita Megye Tanácsát. Borboly Csaba tanácselnök azt nyilatkozta, hogy megvárják az ítélet indoklását, majd fellebbeznek. (A videóban az 5. perctől: https://www.facebook.com/watch/live/?v=268910247534525&ref=watch_permalink)